Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 112 за запитом 10.1

8 1.4. Фактори, що впливають на розміщення виробництва. . . . . . . . . . . . 10 Розділ 2. Галузі спеціалізації та особливості розміщення виробництва 2.1 Галузева структура ...
...районі архіпелагу Аргентинські острови 6 1.4. Фізико географічна характеристика місця проведення досліджень…10 РОЗДІЛ 2 Матеріали та методи досліджень 18 2.1.
8 1.3. Види сировини, переробка і застосування……………………………………10 РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ……………………………………………………………………..16 2.1.
Аналіз експорту України 2.1. Місце України в Міжнародному поділі праці (МПП)……………..…......10 2.2. Структура і значення експорту України у країни ЄС……………….......
позиція утилітаризму Question 10 Висловлення сумніву у позитивних можливостях пізнання – це позиція: a. гносеологічного оптимізму b. скептицизму c. агностицизму ТЕСТ ДО ТЕМИ 4.1 ... Августин Аврелій Question 10 Як називається перша філософія у Арістотеля? a. логіка b. діалектика c. аналітика d. метафізика ТЕСТ ДО ТЕМИ 4.2 Question ...
10. Які є актиЄвропейськогоСоюзу зпитань спільноїзовнішньоїполітики таполітикибезпеки? 11. Які є напрями кримінальної політики Європейського Союзу та кримінально правового співробітництва держав членів?... 10. Що таке Європейська рада? 11. Які повноваження Європолу? Завдання 4 1. Що таке «Європейська конвенція про захист прав людини і ...
...якими встановлюються процесуальні строки тривалістю: 1) 3 дні; 2) 7 днів; 3) 5 днів; 4) 10 днів; 5) 15 днів; 6) 1 місяць; 7) 2 місяці; 8) ...
у виробничому плані Question 10 У бізнес плані формулюються перспективи та поточні цілі реалі¬зації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу a. вірно b....безособових результатiв такого опитування Question 10 Продажі підприємства мають зворотню залежність від календарного сезону a. невірно b. вірно ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Основне завдання ...
10. Види знижок цін. 11. Маркетингові стратегії дискримінаційних цін. 12. Умови отримання очікуваних результатів від стратегії дискримінаційних цін.... 10. Переваги і засоби зв’язків з громадськістю. Тема 8 Управление маркетинговым влиянием Контрольні питання 8 1.
Джерела патентного права 1. Наука патентного права як інститут права інтелектуальної власності 2. Зв'язок патентного права з іншими науками 3....правові способи захисту патентних прав 10. Адміністративно правові способи захисту патентних прав 11. Кримінально правові способи захисту патентних прав 1. Характеристика науки патентного права 2.
...усіх ризиків страховою компанією Question 10 В Україні державна експертиза проектів законодавчо не передбачається у сфері: a. екології b. науки c. інформаційних технологій d.... сітьовий графік виконання робіт Question 10 Ієрархічна структура робіт у сполученні з організаційною структурою управління проектом використовується для: a. здійснення структурної декомпозиції робіт b.
...6Кл/м2 і σ2= 8•10 6Кл/м2 знаходяться на віддалі d =5 см одна від одної. Визначити різницю потенціалів U між пластинами. 2. Автомобіль масою 1,5т рухається рівномірно.
Внески від населення досягають 1 млнгр. од. Яку суму банк повинен тримати у резерві? br />br /> 8. Рівень фактичного безробіття становить 10 %, природного — 6 %.... br />br /> 10. Якщо валютний курс гривні відносно долара США змінився з 5 грн за 1 дол. до 4 грн за 1 дол.
...вопросы к теме 4(1) 1. Определение мотивации. 2. Различие между содержательными и процессуальными теориями мотивации. 3. Различие между внешним и внутренним вознаграждениями. 4....оплату труда является архаичным? Контрольные вопросы к теме 4(2) 1.
Контрольні питання до теми 6 1. Історія розвитку та становлення культури організації праці. 2. Керівна праця і організаційна культура виробництва. 3....в організації. 11. Технології компромісу. Контрольні питання до теми 7 1.
узагальнення Question 10 Метод дослідження, заснований на висновках від загального до часткового (особливого), це: a. аналіз b. синтез c. дедукція d.... опис даних експериментів Question 10 Емпіричне підтвердження істинності наукових тверджень шляхом емпіричної їх перевірки, це: a. верифікація b. вимірювання c. кореляція d.
Завдання до змістовного модуля 1 1. Поняття методу в науці. 2. Поняття рефлексії в науковому пізнанні. 3. Світоглядні позиції вченого і вибір наукового методу. 4....Ваше уявлення про загальнонаукову методологію? Завдання до змістовного модуля 2 1.
, гранична схильність до заощадження MPS = 0,1. Чому дорівнює рецесійний розрив? 6. За даними, наведеними в таблиці, визначте, як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зменшаться на 10 ... 10. Якщо валютний курс гривні відносно долара США змінився з 4 грн за 1 дол. до 5 грн за 1 дол.
Мотивація персоналу Задача 10 Проаналізуйте наведену нижче тарифну сітку на предмет стимулювання нею підвищення кваліфікації робітників.(тема7 УП Петюх сам робота) Показник Тарифні розряди ...13 1,29 1,48 1,71 2,0 Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів 0,13 0,16 0,19 0,23 0,29 Відносне зростання тарифних коефіцієнтів 13,0 14,2 14,7 ...
ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ 1. Каков биологический смысл того факта, что сахарно фосфатные остовы двойной спирали скреплены ковалентными связями, а поперечные мостики между ее ...давлениям отбора, как и эволюция других видов? Вопросы к теме 1 1. Что означает термин «антропология»?
...середню та нижчу ланки Question 10 Успішний менеджер: швидше за інших реагує на зміни на ринку a. обидві відповіді вірні b....земля, капітал, підприємницькі здібності Question 10 Організації: a. незалежні від свого оточення b. залежать від зовнішнього середовища щодо своїх ресурсів c.
10. Текстуальний виклад осново матеріалу з маркуванням інформації, яку викладає той чи інший спеціаліст. 11. Формулювання висновків, узагальнення. 12.... 10. Інформаційні, навчально методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік). * завдання, що є бонусними. Завдання 2.
...перед кредиторами ТЕСТ 7 Question 1 Какими основными признаками характеризуются недвижимые вещи? a. транспортировка b. хрупкость c. неделимость на части d....c. затраты денежных средств на приобретение товара ТЕСТ 8 Question 1 В каких случаях может приниматься ...
Питання: 1) Чи був укладений між сторонами договір застави майна? 2) Яку пораду можна надати ТОВ «Тур Сервіс» у даній справі?...отримання факсом листа замовлення від Покупця з вимогою відвантаження. 8.1.
...новації та здійснювати нововведення Question 10 Відторгнення нововведень в організації зумовлено наступними об’єктивними та суб’єктивними факторами: a. зменшенням обсягів продажу продукту b.... стимулюється функціональна ізольованість Question 10 До переваг матричної структури інноваційної організації відноситься: a. реалізується пряма підлеглість керівнику інноваційного проекту b.
1. Ознайомлення з курсом цінних паперів на фондовій біржі. 2. Аналіз інвестиційної принадності підприємства. 3. Розробка заходів щодо забезпечення стабільності ...складатися з окремих блоків, що представляють наступну модель управління: a. 1. Система антикризового управління. 2.
потерпіла особа; Question 8 Балів: 1 Потерпілою особою, згідно із законом, визнається та, якій злочином заподіяно: a. моральну та фізичну шкоду; b....олівцем один нуль на банкноті 10 доларів США з метою придбати мобільний телефон. Кваліфікуйте дії Іванова. a. в діях Іванова немає складу злочину. b.
Практичне завдання до теми 8 1. Викласти відмінності між системою права та системою законодавства. 2. Схематично викласти структуру законодавства України. Практичне завдання до теми 9 ...обсягом. Наведіть приклади розширеного тлумачення. Практичне завдання до теми 14 1.
Завдання 9 Дохід підприємства у звітному році по відношенню до базисного зріс на 10%, виконання плану склало 112,5%. Визначте відносну величину планового завдання. Завдання 19 ...виконання цих завдань необхідно використати дані табл. У кожному з них потрібно: 1) скласти статистичне групування робітників за ...
...обліку наявності товарів 8 2.1. Характеристика рахунків для обліку товарів 8 2.2. Документування господарських операцій, пов'язаних з рухом товарів 10 2.3.
Приблизно через 10 15 хв. вони повернулися. Постраждалий вже був без свідомості і не подавав жодних ознак життя....І. С. Романчуком не підтвердилося. Варіант І(А К) Завдання 1 На підставі запропонованих вихідних даних ...
7 2.1. Організація, техніка та технологія виробництва на ТОВ «Великобагачанський комбікормовий завод»………..………7 2.2. Аналіз стану основних фондів……………………………………….10 2.3. Аналіз оборотних коштів………………………………………..........
...по одному питанню Блок 1 1. Які основні напрями вивчення організацій можна назвати? 2. Яке значення мають знання законів соціально психологічної регуляції діяльності організацій? 3....організаційного клімату існують? 9. Дайте класифікації параметрів соціально психологічного простору. 10.
Put 10 special questions to the text above. 4. Put the verbs in brackets into the correct form of the Present Indefinite or Present Continuous. 1) Look at the sky: the ...
1. Чому спроба обґрунтувати принцип індукції зазнає краху, як стверджує К.Поппер? 2. Якщо науці (за Рейхенбахом), завдяки принципу індукції ...навчально – методичної літератури. Характеристика науково дослідної та навчально – методичної продукції 1.
...незалежно від волі власника Question 10 Право володіння чужим майном може належати: a. одній особі b. заставодержателю c. одночасно двом або більше особам d.... кількість одиниць предмета Question 10 Правове регулювання договору міни здійснюється: a. за особливими правилами b. за правилами договору купівлі продажу c.
Комплексний випускний іспит з фахових дисциплін Соціальна робота 1. Передумови виникнення соціальної роботи 2. Етапи розвитку соціальної роботи в Україні.. 3. Сутність поняття «соціальна робота». 4....типу. 30. Соціальний захист жінок та соціальна робота. Соціальна педагогіка 1. Сутність соціальної педагогіки як науки.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………1 РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ…………………….………………………………………2 РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ РОБОТИ АНТИВІРУСНИХ ПРОГРАМ….……….4 Загальні відомості………………………………………………………………..4 Сигнатурний аналіз…………………………………………………………........6 Евристичний аналіз………………………………………………………………7 ...вірусів, схожих на відомі………………………………………………..7 Пошук вірусів, що виконують підозрілі дії…………………………………….8 Карантин…………………………………………………………………………..9 Aidstest…………………………………………………………………………….9 ...
...території забрудненій радіоактивними речовинами /Косл=1/. Визначити дозу опромінення, яку отримає особовий склад групи, якщо роботу почнуться через 4 години після аварії /Tn=4 год/, ...в ПРУ 6 годин. Перекриття ПРУ: бетон 15 см, керамзит 10 см, грунт 16 см.
ТЕСТИ (35 ГРН) Question 1 До складу малого та великого журі присяжних в США входять: a.вісімнадцять присяжних до малого, 24 до великого b.... 1 раз на півроку d. щомісячно Question 25 Сімейний суд Японії розв’язує спори такими способами: a.
1.Знайдіть у матеріалах судової практики (Ліга, Інтернет, матеріали періодики) приклади спорів, що виникають при перевезенні вантажів. Вкажіть ...предмет спору, нормативно правові акти, якими керувався суд і ухвалене рішення. 2.Заповніть таблицю щодо відповідальності (5 10 видів порушень) за порушення при ...
...землі якимсь там фермерам” Завдання 1. Визначте, чиє підстави відмовити Карамасу у наданні землі для створення ФГ? 2. Який порядок надання громадянам земельних ділянок (в ...буде оподатковано. Фермер Олійник звернувся зі скаргою у облдержадміністрацію. Завдання 1.
Контрольні питання 6 1. Що таке Заповіді Божі? 2. Яка мета Божих Заповідей? 3. Поясніть, як ви розумієте: «Небо і земля проминуть, ......Матфея, знаходиться цитата: «Не думайте, що Я прийшов усунути закон...»? 10. Які Заповіді проголосив Христос?
Варіант 2 Завдання 1. Іванова С. звернулась до суду з позовом про визнання батьківства до Андрущенко В. щодо її сина – Андрія, 20.04.2003 ...з дочкою кожної суботи з 10 00 до 18 00. При цьому визнала можливим деякий час, поки дитина освоїться, проводити побачення в присутності матері.
Варіант 7 Теоретичні питання: 1. Правові засади діяльності Міжнародного валютного фонду. 2. Поняття та етапи бюджетного процесу 3. Поняття факторингу та його правове регулювання. ...завдання: Між банком та акціонерним товариством (далі – АТ) було укладено кредитний договір про надання кредиту траншами (частинами) на протязі 10 днів після надання заявок АТ ...
75 ОТВЕТОВ ТЕСТ 1 Question 1 Естетика — це: a. філософія мистецтва, зокрема філософія прекрасного; b. моральна філософія; c. теорія моральності; d. наука про людську поведінку; e.... ТЕСТ 3 Question 1 Естетика як наука виокремилась: a.у ХVІІІ ст.; b. у ХІХ ст. c. за часів античності; d. у ХV ст.
Тематика дайджестів 1.Технології особистіно зорієнтованого навчання молодших школярів. 2.Технології підтримки дитини в освітньому процесі. 3.Гуманно особистісна технологія Ш. О....ситуативного моделювання:Симуляціїабо імітаційні ігри. Рольова гра. Драматизація. Структура дайджесту 1.Титульна сторінка. 2.Зміст. 3.
... Практичне завдання: 1. Громадянин М. отримав багаж у багажному відділення в аеропорту міста Харкова і виявив пошкодження багажу зламані коліщатка валізи. Громадянином М. у багажному відділенні з ...приводу був складений акт з неналежного перевезення багажу. На підставі акту про неналежне перевезення багажу була складена претензія яку громадянин М. направив перевізникові через 10 днів після складання акту про ...
...робітник за день створює капіталісту 10 дол. додаткової вартості. Яку масу додаткової вартості буде виробляти за день робітник за умови, що продуктивність праці в галузях, що виробляють предмети споживання для ...підвищиться на 20%? Задача 3. Вартість авансованого капіталу дорівнює 800с + 200v, норма додаткової вартості – 150%. Додаткова вартість розпадається на капітал і доход в співвідношенні 1:3.
Підсумкове завдання 1. Дайте коротке визначення терміну «вихід з інвестиційного проекту». 2. Дайте коротке визначення «ліквідності інвестицій». 3....для реалізації проекту; експертні висновки, що підтверджують окремі аспекти пректа. 10. Дайте визначення ризиків при інвестуванні.
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.