Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 16865 за запитом 10.7

10. – С. 19 – 20. 7. Кравченко В.В. Конституційне право України: Академічний курс. – К.: «Де Юре», 2006. – С. 23 24. 8.
...кредит канцелярське приладдя 50 5 10.11. Надано послуги та отримано кошти 1500 6 12.11. Сплачено рахунок за телефон 40 7 15.11....та отримано грошові кошти 35000 10 21.11. Сплачено компанії ” Stationery” за отримане у кредит канцелярське приладдя 50 11 22.11.
...10 10 3 й 10 10 15 4 й 15 15 25 5 й 5 5 20 6 й 20 20 ...7 й 20 20 20 8 й 20 20 20 9 й 20 20 20 10 й 20 20 20 11 ...
...10 10 3 й 10 10 15 4 й 15 15 25 5 й 5 5 20 6 й 20 20 ...7 й 20 20 20 8 й 20 20 20 9 й 20 20 20 10 й 20 20 20 11 ...
7. Власника патенту. 8. Назву патенту. 9. Винахідників. 10. Термін чинності патенту і дату закінчення чинності патенту. 11.
...з Постачальника суми попередньої оплати 10 000 грн. з урахуванням встановленого індексу інфляції 7% та 3% річних за 9 місяців за прострочення повернення попередньої оплати, штрафу – ...
10 «Основні засоби» b. 15 «Капітальні інвестиції» c. 13 «Знос необоротних активів» Question 6 Рахунку 15 «Капітальні інвестиції» в програмі відповідає ... Предварительная калькуляция Question 7 Виробнича собівартість визначається в документі: a. Приходная накладная b. Калькуляция c. Финансовые результаты Question 8 Документ Калькуляция має один із ...
...на 23,23 дні або 10,92% і зростає в 2009 році на 6,68 дні або 6,7%; коефіцієнт завантаження знижується на 0,04 або 12,...на 23,23 дні або 10,92% і зростає в 2009 році на 6,68 дні або 6,7%; тривалість обороту виробничих запасів зростає в 2008 ...
Відповідь: Question 7 Робоча сила становить 30 млн. чол. Рівень безробіття становить 5%. Чому дорівнює кількість безробітних? Question 8 Рівень фактичного безробіття склав ... Question 10 Ви вклали 1000 дол. в комерційний банк при 3% ставці. Інфляція досягла 7%. Як зміниться реальна вартість Ваших заощаджень і ...
...92 200 л, 156 кг; 7) бензин А 95 400 л, 308 кг 9. Забезпечення виплат відпусток 10. Витрати майбутніх періодів 11. Каса 12....поточного рахунку для виплати дивідендів 7. Виплачено з каси дивіденди 8. Нараховано авансовий внесок з податку на прибуток з суми дивідендів 9.
...92 200 л, 156 кг; 7) бензин А 95 400 л, 308 кг 9. Забезпечення виплат відпусток 10. Витрати майбутніх періодів 11. Каса 12....поточного рахунку для виплати дивідендів 7. Виплачено з каси дивіденди 8. Нараховано авансовий внесок з податку на прибуток з суми дивідендів 9.
...92 200 л, 156 кг; 7) бензин А 95 400 л, 308 кг 9. Забезпечення виплат відпусток 10. Витрати майбутніх періодів 11. Каса 12....поточного рахунку для виплати дивідендів 7. Виплачено з каси дивіденди 8. Нараховано авансовий внесок з податку на прибуток з суми дивідендів 9.
...20/1.01 37/1.10 5. Чисельність робітників (осіб) Nроб 45 6. Виробничі площі, кв.м. Пл 680 7.Число одиниць обладнання, шт..... Коефіцієнт оновлення основних фондів 7. Коефіцієнт вибуття основних фондів 8.Фондоозброєність праці 9. Коефіцієнт завантаження обладнання 10. Рентабельність використання основних фондів Завдання 2 Розрахунок показників ...
...104 22 6 95 23 7 92 24 8 116 25 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1....) 27,7 32 34,8 35,3 1. Обчислити аналітичні показники наведеного ряду динаміки за базисною та ланцюговою системами.
Завдання №7 Фінансова звітність підприємства має наступний вигляд Таблиця 6 Вихідні дані Показники Базовий період Вартість звітного періоду Грошові кошти 700 700 ... Завдання №10 Використовуючи таблицю розрахуйте вплив факторів (зміни об'ємів, цін, собівартості, структурних зрушень) на прибуток. Зробіть висновки.
7. План семінарського заняття (основні питання). 8. Короткий зміст кожного з етапів семінарського заняття. 9. Література для студентів. 10.... 7. План заняття (етапи відповідно до обраної технології). 8. Короткий зміст кожного з етапів заняття. 9. Література для студентів. 10.
...зниження негативних наслідків фактору невизначеності 7. Управлінські ризики при розробці управлінських рішень 8. Страхування управлінських ризиків Задачі до теми 5 Задача 1 Вибрати кращу альтернативу, якщо ...Упаковка 0,25 Клей 0,30 Етикетка 0,10 Всього 4,95 100,00 х х Задачі до теми 7 Задача 1 Нехай одноканальна система масового обслуговування з відмовами ...
7. Сравнительные концептуальные характеристики сознания человека 8. Основные закономерности психофизиологии мезга 9. Охарактеризуйте особенности функционирования психики 10.... 7. Охарактеризуйте особенности самоопределения в деятельности 8. Объясните важность самоопределения личности 9. Охарактеризуйте особенности самоопределения как субъекта деятельности 10.
...фінансового стану підприємства Таблиця 2.7 Виробничі потужності підприємства (шт) Рис.2.2 Розподіл площ на підприємстві (кв.м) Таблиця 2.10 Динаміка виробничих потужностей за ...і А 093 Таблиця 3.7 Результати випробувань на димність відпрацьованих газів таблиця 3.8 Кількість та структура парку автобусів в Україні за марками Таблиця 3....
...10 10 3 й 10 10 15 4 й 15 15 25 5 й 5 5 20 6 й 20 20 ...7 й 20 20 20 8 й 20 20 20 9 й 20 20 20 10 й 20 20 20 11 ...
...толерантність, 5) уважність, 6) доброзичливість, 7) свідоме ставлення до праці й дисциплінова­ність, 8) вимогливість, 9) принциповість, 10) скромність, 11) товариськість, 12) об'єктивність 13) самокритичність ...правил деонтології, 6) педагогічний такт, 7) педагогічне мислення, 8) педагогічна інтуїція; 9) професійно педагогічна працездатність, 10) прагнення до науково педагогічної творчості, 11) висока культура мовлення (фонетична ...
Використання сучасного програмного забезпечення для тестування та лікування психічних захворювань Лабораторна ...залежність між статистичними даними. 6. Провести дисперсійний аналіз медичних даних. 7.
...1 8 2 10 3 10 4 11 5 5 6 6 7 2 8 5 9 18 10 5 Усього 80 Визначити суму грошових коштів, ...
...1 8 2 10 3 10 4 11 5 5 6 6 7 2 8 5 9 18 10 5 Усього 80 Визначити суму грошових коштів, ...
...суб’єктивного встановлення терміну Question 7 Визначте термін окупності чотирирічного проекту, за яким передбачено початкові інвестиції в перший рік – 180 тис. грн....інфляції становить на прогнозний рік 10%. Рік Інвестиції, тис. грн. Обсяг реалізації, тис. од. продукції Ціна реалізації одиниці продукції, грн. Собівартість одиниці продукції, грн.
...скляна 1*1*1 – 15, 7. Вітрина скляна 0,5*0,5*2,5 – 8. Вітрина скляна 0,5*1*2,5 – 9. Вітрина скляна 1*1*2,5 – ...) – 7. Видання каталогу виставки (тис.грн.) – 8. Транспортні затрати (тис.грн.) – 9. Інші витрати на організацію виставки (тис.грн.) – 10.
...році), меншу – сировина і матеріали (10,28%, 17,2% та 21,37% в 2007, 2008 і 2009 роках), паливо (0,47%, 3,49% в 2007 і 2008 ...на 23,23 дні або 10,92% і зростає в 2009 році на 6,68 дні або 6,7%; тривалість обороту виробничих запасів зростає в 2008 ...
: Таблиця 7 Вкладення (млн.грн.) Прибуток 1 2 3 1 0,10 0,18 0,05 2 0,13 0,21 0,10 3 0,15 0,27 0,15 4 0,...прибутку, що подано у таблиці 7. Знайти оптимальне вкладення капіталу методом динамічного програмування. Завдання № 3 Для заданої транспортної задачі скласти математичну модель і розв’язати її ...
Задача №7 Кредит у сумі 900 тис. грн. було отримано 10.07.2005 р., термін дії кредитної угоди 3 роки, ставка відсотка ...
...вантажів: Закон України від 20.10.99. р.// Там же. – 1999. – № 51. – Ст. 446. 7. Правила ввезення транспортних засобів на територію України: затв.
10 19) І розділ активу 2 клас (pax. 20 28) 3 клас (pax. 30 38) II розділ активу 3 клас (pax....Кт Дт Кт Дт Кт 10 7000 7000 131 136 800 60,3 603,7 141 6000 6000 20 531 732 720 541 23 80 1382,...
10 19) І розділ активу 2 клас (pax. 20 28) 3 клас (pax. 30 38) II розділ активу 3 клас (pax....Кт Дт Кт Дт Кт 10 7000 7000 131 136 800 60,3 603,7 141 6000 6000 20 531 732 720 541 23 80 1382,...
...з згодою сплачувати податки Question 7 Засновницькі документи – це документи, що підтверджують фізичний статус підприємства a. вірно b. невірно Question 8 Основним завданням для засновницького ...свідоцтва про реєстрацію d. з моменту появи бізнес ідеї ТЕСТ 7 Question1 Головна мета бізнес плану: ...
202 10.4. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Зміст фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.....205 Контрольні запитання.....208 Завдання........Податок на промисел.....243 11.9. Консолідовані податки.....245 11.10. Мито.....248 11.11.
організаційно розпорядчий Question 10 Структура потреби в робочій силі на макрорівні визначається: a. рівнем зайнятості населення b. специфікою структури економіки c.... 7 800 c. 5 763 Question 9 Індекс людського розвитку в Україні (за даними Програми розвитку ООН) в 2007 р.
8 7. ПРОГНОЗ……………………………………………………………………... 8 8. КУРАЦІЯ ХВОРОЇ ТВАРИНИ……………………………………………......8 9. АНАЛІЗ ХВОРОБИ ………………………………………………………….13 10. ВИСНОВКИ………………………………………………………………....21 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….....22 12.
Дивіденди одержані 1, 7. Витрати на оплату праці 2, 8. Амортизація основних засобів 1, 9. Сплачені відсотки за кредит 1, 10....МШП) 6 Вилучений капітал (650) 7 Основне виробництво 8 Готова продукція 9 Розрахунки з покупцями і замовниками 10 Каса 11 Поточний рахунок 12 Заборгованість даного підприємства ...
або 10,4% і в 2008 році на 171,2 тис.грн. або 7,89%, залученого – знизилась на 173,7 тис.грн....Корсунь Шевченківське ХПП” Таблиця 2.7 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Корсунь Шевченківське ХПП» Таблиця 2.8 Оцінка складу фінансових результатів Таблиця 2.9 Динаміка ...
7 000 6 700 2. Період інвестицій, роки 2 4 3. Сума грошового потоку, гр. од....головне – це вартість вкладень через 10 років. 4) Змінили б Ви своє рішення, якби норма відсотка по другому варіанті склала б 7 % річних.
7. Які основні завдання вирішує експериментальна психологія? 8. Чому розробка типології психологічного експерименту є важливим завданням експериментальної психології ? 9.... 7. Які комунікативні артефакти можуть виникнути в процесі взаємодії експериментатора з досліджуваним? 8. Які засоби використовують для запобігання комунікативним артефактам у ...
...10 10 3 й 10 10 15 4 й 15 15 25 5 й 5 5 20 6 й 20 20 ...7 й 20 20 20 8 й 20 20 20 9 й 20 20 20 10 й 20 20 20 11 ...
7. Власника патенту. 8. Назву патенту. 9. Винахідників. 10. Термін чинності патенту і дату закінчення чинності патенту. 11.
...необоротних активів підприємства Таблиця 2.7 Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства Таблиця 2.8 Аналіз оборотних активів підприємства Таблиця 2.9 Ефективність використання оборотних активів ...в 2009 році Таблиця 3.7 Показники доходності проекту (без дисконтування) Таблиця 3.8 Розрахунок дисконтованих грошових потоків підприємства за 4 роки проекту Таблиця 3.9 ...
...14,8 5,6 5 10,6 14 9 5,4 Задача № 4 Підприємству для розширення виробництва необхідні додаткові капітальні вкладення....Вихідні дані Продукція Структура виробництва, % А 40 Б 20 В 10 Г 15 Д 10 Є ...
7 . Визначте правомочності власника. 8 . У чому полягає спільна власність? 9 . Визначте поняття набуття права власності та припинення права власності. 10 .... 7. Яка відмінність реальних договорів від консенсуальних? 8. Які договори становлять групу реальних? 9. Що таке форма договору? 10.
...станка 46,51 47,73 7. Кількість годин, відпрацьованих одним станком 3,72 3,41 8. Продуктивність однієї станко години 12,5 14 5.... Завдання №10 Використовуючи таблицю розрахуйте вплив факторів (зміни об'ємів, цін, собівартості, структурних зрушень) на прибуток. Зробіть висновки.
7 4. Державний Герб України ………….…………………………………….. 10 5. Держаний Гімн України …………….…………………………………… 10 6. Офіційні символи глави держави ……………………………………….. 12 Висновки ……………………………………………………………………..
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.