Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 16865 за запитом 10.7

, або на 191,7%. Зменшилася величина грошових коштів на 63 тис. грн. Дебіторська заборгованості за роботи та послуги в абсолютному виразі зменшилась на 1596 ... (10,7%), проте значно збільшились поточні зобов’язання за рахунками, у тому числі з оплати праці, з бюджетом.
7. Дайте загальну характеристику інтегрованим автоматизованим системам управління підприємством (до 10 строк). 8. Яким вимогам мають задовольняти системи з бюджетування ?...та методи фінансового моделювання (до 10 строк). 7. Дайте коротку характеристику методів калькуляції маржі в банках (до 12 строк) . 8. Як на Ваш погляд будуть змінюватись ...
...2 7,3 5,5 7, Сінгапур 6,9 10,3 2,0 0,0 1,3 1,0 3,5 3,1 3,4 20,0 17,0 23, Тайвань 5,...2 3,6 3,8 10,2 7,6 5, Філіппіни 3,4 4,0 3,4 6,7 4,4 6,2 9,8 11,2 ...
1,40 Question 7 Визначте повне правильне закінчення наведеного твердження. Спільними для періоду окупності та дисконтованого періоду окупності є такі вади: a.... коефіцієнт варіації дорівнює 0, 10 Question 7 Страхування перебоїв у виробництві та заключення довгострокових договорів, є заходами зменшення: a. виробничих ризиків b. політичних ризиків c.
...5 11,5 43 3,7 10,3 42,6 3,9 24,9 43,1 4,1 6 41,8 4,3 22,2 41,...40,2 5,1 13,7 39 5,3 4,6 39,1 5,5 10,2 38,8 5,7 25,6 38,6 5,...
7. Якими органами представлена трудова юстиція Великобританії? Завдання 10 1. Сформулюйте визначення міжнародного трудового права 2....на 5 років терміном на 10 років Question 7 Суди у трудових справах першої інстанції та земельні суди у трудових справах у ФРН працюють у складі: ...
7 c. 10 d. 3 e. 5 Question 27 На скільки років укладаються договори за результатами тендера на управління пенсійними активами ... 10 d. 7 Question 28 Компанії з управління активами, яка є іноземною юридичною особою, управляти активами пенсійного фонду a.
...капіталу, QK ТРк МРк АРк 7 70 10 7 147 21 14 126 56 9 14 273 126 19,5 21 168 42 8 21 378 ...
...9 6 15 9 3 10 7 14 15 10 4 9 10 7 6 9 5 11 9 12 8 11 6 11 11 12 ...8 10 9 8 15 10 9 9 9 6 7 9 10 9 8 11 16 9 Література
...1, 9 31,9 42,7 1, 10 37,3 39,8 2, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію ...51 9 6 й 58 10 7 й 60 7 8 й 65 8 9 й 45 9 10 й 40 10 11 й 50 15 ...
...1, 9 31,9 42,7 1, 10 37,3 39,8 2, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію ...51 9 6 й 58 10 7 й 60 7 8 й 65 8 9 й 45 9 10 й 40 10 11 й 50 15 ...
...тонну готової продукції грн 96,10 6. Додаткова заробітна плата виробничих робітників від їх основної заробітної плати % 11,8 7. Нарахування на заробітну плату % 38,3 ... 2 7 10 12 13 2 Категорія складності ремонтів механічної частини устаткування: 12 32 7 23 10 3.
Завдання №1 Знайти розв’язок системи методом Гауса: – 3 16 11 = – 18 – 10 15 = – 6 18 15 = Завдання №2 Знайти розв’язок системи матричним методом: – 3х + 18у + 15z = 8х + 11у + 7z = 2, – 2х + 5у – 13z = 0, Завдання №3 Знайти розв’язок системи методом Крамера: 4 – 18 – 19 = – 19 – 10 14 = – 4 9 – 4 = Завдання №4 На підставі даних по дев’яти металобазах побудувати економетричну модель, яка характеризує залежність між ...2, 8 17,9 41,7 2, 9 ...
78 7. Дохід від власності 65 8. Експорт 132 9. Імпорт 175 10. Дивіденди 19 11. З/п найманих робітників 581 12....900 6 40 100 1000 7 60 1000 8 90 1000 А 300 В 300 С 500 Д 400 2.1.
7. Адміністративні витрати та витрати на збут очікуються в розмірі 294 тис. грн. з рівномірною оплатою впродовж року; 8....збільшення виручки від реалізації на 10%; 7) Змінити асортимент виробів на власний розсуд. Задача № 3 На підприємстві пропонуються для впровадження два інвестиційні проекти, що вимагають капітальних ...
7. Адміністративні витрати та витрати на збут очікуються в розмірі 294 тис. грн. з рівномірною оплатою впродовж року; 8....збільшення виручки від реалізації на 10%; 7) Змінити асортимент виробів на власний розсуд. Задача № 3 На підприємстві пропонуються для впровадження два інвестиційні проекти, що вимагають капітальних ...
78 7. Дохід від власності 65 8. Експорт 132 9. Імпорт 175 10. Дивіденди 19 11. З/п найманих робітників. 581 12....900 6 40 100 1000 7 60 1000 8 90 1000 А 300 В 300 С 500 Д 400 2.1.
Завдання № 7 1. Розрахувати суму акцизного збору . 2. Скласти Розрахунок акцизного збору за звітний період. Вихідні дані: 1....капітал 300 476,7 476,7 9 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3,6 10 Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 550 0,9 16,0 зі ...
...2,5 16, 7 2,7 17, 8 2,8 16, 9 2,9 10 3,1 18, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —...19,6 31,5 1, 7 11,5 52,5 8 17,2 37 2, 9 19,5 43,6 1, 10 12,5 48,3 ...
...2,9 13, 7 2,7 8 2,4 18, 9 2,8 15, 10 3,0 17, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг ...17,3 40,6 2, 7 16,9 33,6 2, 8 14,8 13,9 2, 9 19,6 32,5 1, 10 11,4 ...
...6 Інші видатки грошових коштів 10 7 Надходження грошових коштів від реалізації продукції 128 8 Надходження простроченої дебіторської заборгованості 9 9 Інші надходження грошових коштів 5 ...НБУ на дату митного оформлення – 7,69 грн. за 1 дол.США) 4000,00 дол.США 02.05. Списано собівартість експортованих товарів 18000, 02.05.
...8 14,2 91, 12 10,6 7,9 11,9 97, 13 11,8 15,9 13,3 91, 14 12,7 16,2 14 ...133, 20 13,1 18,7 10,1 147, Література
7. Адміністративні витрати та витрати на збут очікуються в розмірі 294 тис. грн. з рівномірною оплатою впродовж року; 8....збільшення виручки від реалізації на 10%; 7) Змінити асортимент виробів на власний розсуд. Задача № 3 На підприємстві пропонуються для впровадження два інвестиційні проекти, що вимагають капітальних ...
7. Адміністративні витрати та витрати на збут очікуються в розмірі 294 тис. грн. з рівномірною оплатою впродовж року; 8....збільшення виручки від реалізації на 10%; 7) Змінити асортимент виробів на власний розсуд. Задача № 3 На підприємстві пропонуються для впровадження два інвестиційні проекти, що вимагають капітальних ...
...220 230 30 230 240 10 Разом 100 br />br /> За наведеними даними визначте: А) середню міцність нитки; Б) дисперсію; В) середнє квадратичне відхилення; Г) квадратичний ...170 41 6 171 44 7 165 39 8 163 42 9 175 45 10 166 40 11 172 43 br />br /> Література
7 b. 10 c. 0,8 d. 9 Question 45 Балів: 1 Знайти дисперсію випадкової величини X, що задана законом X 5 ...Х матиме значення в проміжку (10;50). Виберіть одну правильну відповідь a. 0,9544 b. 0,27 c. 0,009 d. 0,7 Question 47 Балів: 1 Дисперсія випадкової величини ...
Дати письмові розгорнуті відповіді на 10 термінів: 1. caput liberum 2. testamentum 3. causa 4. error in corpore 5. ...stricti juris 6. manumission 7. capitis deminutio maxima 8. de jure 9. obligation 10. casus Література
...методи фінансового планування на підприємстві 7. Сутність фінансового контроллінгу та основні етапи його проведення 10. Особливості оборотних і необоротних активів, що визначають їх позитивні і негативні ...
...18, 6 2,6 19, 7 3 18, 8 3,1 19, 9 2,9 17, 10 3 18, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: ...51 9 6 й 58 10 7 й 60 7 8 й 65 6 9 й 45 9 10 й 40 4 11 й 50 5 ...
...17, 6 2,8 18, 7 2,6 18, 8 2,5 19, 9 2,1 18, 10 2,5 Задача №2 Нехай на витрати обігу ...51 9 6 й 58 10 7 й 60 11 8 й 65 5 9 й 70 6 10 й 50 7 11 й 55 4 ...
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,... Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,2 11,8 12 10,9 11,3 ...
...14 рп/2001 від 16.10.2001 № 4 рп/2002 від 20.03.2002 № 7 рп/2002 від 27.03.2002 № 8 рп/2002 від 07....9 рп/2005 від 13.10.2005 № 7 рп/2007 від 09.10.2007 № 11 рп/2007 від 11.12.2007 № 12 рп/2007 від 11....
...витрати на виробництво якого становили 10 млн. грн. За товар отримано валютний виторг у сумі 7 млн. 200 тис. дол. На весь валютний виторг підприємство закупило ... Курс НБУ 6,10 грн./євро, митна вартість товару 11 500 євро. Під час оформлення ВМД підприємство сплатило від митної вартості товару мито 4%, ...
...1, 8 17,1 45,7 2, 9 18,2 37,8 1, 10 17,4 46,4 1, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що ...57 6 9 й 56 7 10 й 59 8 11 й 51 9 12 й 58 10 Література
Поставте 10 запитань до тексту. 3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, підкресліть підмет та присудок....as follows: no more than 10, 7, 5, 3, 2, 1 years, no more than 6 months (Article 131 4). When a misdemeanor is punishable by ...
(амортизація) 7) Загальновиробничі витрати, тис.грн. у рік Задача В процесі виробництва пральних машин підприємство має такі витрати на одиницю продукції: ...5) на покупні вироби й напівфабрикати 6) загальновиробничі витрати 10, 7) адміністративні витрати 8) інші виробничі ...
...4] 12 [4; 4,25] 10 [4,25; 4,5] 7 [4,5; 4,25] 5 [4,75; 5] 3 Чи узгоджений цей розподiл з нормальним?...16 17 6 Любов 11 10 7 Матеріально забезпечене життя 12 13 8 Наявність вірних друзів 9 11 9 Сусільне визнання 17 5 10 Пізнання 5 ...
(study) 7. I didn't know you ……….. a doctor. (be) 8. I'm going to London tomorrow ……….. some shopping. (do) 9.... 10. Don't forget that you …………… me a lot of money. 7. Завдання № 7 Here are some ways to ask for ...
is 10. Ann is in the park. 2. That is Bob. ... is 7. Bob is in the yard. 3. It's me. ...... daughter is 10, and his son is 2. 7. What are . names? . name is Ann and . name is Jack. 10.
...9,02 20 20 9, 10 20 20 7,64 20 20 7, 11 10 10 3,24 10 10 3, 12 10 10 2,74 ...
...3 6) загально виробничі витрати 10,6 7) адміністративні витрати 11 8) інші виробничі витрати 2 9) комерційні (невиробничі) витрати 52,5 br />br /> Визначити величину ... Адміністративні витрати % 95 7. Витрати на збут % 20 8. Інші операційні витрати % 14 9. Фінансові витрати % 2 10. Амортизація устаткування % 90 br />br /> Нормативний ...
1 10,65 4.7 Час, затрачений на демонтаж обладнання днів 8 5. Витрати на спецодяг робітникам грн. 8000 6....Старший майстер 8/2030 9.7 Майстер 20/1700 9.8 Економіст 1/1800 9.9 Комірник 1/1200 9.10 Контролер 8/1500 9.11 ...
...38, 8 17,9 41,7 2, 9 16,2 38,8 13, 10 17,3 40,6 38, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що ...76 9 6 й 80 10 7 й 81 11 8 й 50 4 9 й 65 9 10 й 72 8 11 й 74 11 ...
(амортизація) 7) Загально виробничі витрати, тис. грн. у рік Задача №10 В процесі виробництва пральних машин підприємство має такі витрати на одиницю ...напівфабрикати 6) загально виробничі витрати 10, 7) адміністративні витрати 8) інші виробничі витрати 9) комерційні (невиробничі) витрати 52, Визначити величину прямих витрат на виробництво продукції, непрямих ...
...ВВП, якщо податки збільшаться на 10 млрд гр. од., а державні закупівлі — на 20 млрд гр. од., млрд гр. од. млрд. гр. од. Дохід 220 240 ...280 300 Споживчі витрати 200 215 230 245 260 7. Резервна норма комерційного банку становить 20 %. Внески від населення досягають 10 млн. гр. од.
...А 200 90 100 2 10 2 Б 100 150 200 3 – – В 200 100 100 5 15 1 Г 100 120 150 2 – – Розрахуйте ...Вихідні дані Продукція Структура виробництва, % А 40 Б 20 В 10 Г 15 Д 10 Є ...
...5505 26 3 7 3729 7. 3 3 8 3536 27 3 6 3520 8. 5 10 5650 28 2 1 2285 9....2190 29 3 8 3925 10. 3 7 3530 30 1 0 1475 11. 2 2 2295 31 4 3 4253 12.
...2,8 30, 8 2,7 24, 9 3,1 26, 10 3,4 30, 5. Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг вантажообігу, ...51 9 6 й 58 10 7 й 60 8 8 й 50 9 9 й 45 15 10 й 65 8 11 й 70 11 ...
...18, 6 2,2 20, 7 2,3 25, 8 2,5 19, 9 2,4 21, 10 2,9 23, Задача №2 Нехай на витрати ...62 9 6 й 45 10 7 й 40 7 8 й 52 8 9 й 60 9 10 й 65 6 11 й 72 11 ...
...1;2); d ⃗=(0;3;7). 10. Знайти кут між векторами a ⃗ і b ⃗, якщо a ⃗=(2;5; 3); b ⃗=( 4;2;0) ...площу трикутника з вершинами A(7;3;0);B(2;0;5); C(3;3; 1). 14. Для векторів a ⃗=(2;0 1) i b ⃗=(1;2 ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.