Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 16865 за запитом 10.7

...праці, призначені для обміну Question 7 Корисність блага це: a. Здатність задовольняти людські потреби b. Ціна блага c. Сукупність рідкісності і обмеженості Question 8 Альтернативна ...в товарі праці робітника c. Альтернативними витратами Тест до теми 7 Гроші і грошова система Question ...
...20/1.01 37/1.10 5. Чисельність робітників (осіб) Nроб 45 6. Виробничі площі, кв.м. Пл 680 7.Число одиниць обладнання, шт.... Коефіцієнт оновлення основних фондів 7. Коефіцієнт вибуття основних фондів 8.Фондоозброєність праці 9. Коефіцієнт завантаження обладнання 10. Рентабельність використання основних фондів Завдання 2 Обгрунтування планових ...
10 4. Значення римського приватного права.....18 5. Європейські системи приватного права.....22 6. Традиція приватного права в Україні........1.8. Міжнародні договори.....74 1.9. Аналогія.....76 1.10. Значення судової практики.....77 2.
великої соціальної групи Question 7 Балів: 1 Пан «А» є студентом, капітаном футбольної команди, чоловіком пані «У». Це, з точки зору соціолога, перелік його: Виберіть ... пропорційний розвиток матеріального виробництва Question 7 Балів: 1 Що являє собою понятійний апарат? Виберіть одну правильну відповідь a. сукупність економічних категорій b. терміни економічної соціології c.
7. План семінарського заняття (основні питання). 8. Короткий зміст кожного з етапів семінарського заняття. 9. Література для студентів. 10.... 7. План заняття (етапи відповідно до обраної технології). 8. Короткий зміст кожного з етапів заняття. 9. Література для студентів. 10.
Лінійний апарат організації Question 10 Контроль це: a. Жодної вірної відповіді b. Основна і обов’язкова функція менеджменту c. Всі відповіді вірні d....норм поведінки у робітників Question 7 До якої класифікаційної ознаки відноситься безперервний вид змін: a. Ступінь змін b. Предмет змін c. Результат впровадження змін d.
...терміносполуки, скласти з нею діалог (10 15 речень), підкреслити її в тексті. а) лізингова компанія; б) лізингова компанія; в) лізингська компанія; г) лезингова компанія ……………………………………………………………..... 7 Завдання 8. За тлумачним словником зв’ясувати значення цих слів. Зі словом, яке може бути використане в офіційно діловому стилі, ...
1. Принцип програмного керування обчислювальним процесом 2. Засоби формування зображення та його обробки Завдання № 1 Побудувати таблицю ...Крамера: 2х1 + 0,4х2 + 0,2х3 = 1,8 0,1х1 + 3х2 + 0,4х3 = 4,7 0,1х1 + 0,1х2 + 0,4х3 = 11,9 ...
Адміністративні витрати % 7. Витрати на збут % 8. Інші операційні витрати % 9. Фінансові витрати % 10. Амортизація устаткування % Нормативний прибуток становить 10,8% від повної ...грн 7. Чисельність працівників цеху/ осіб, їх посадові оклади, грн Начальник цеху 1/ Заступник начальника цеху 2/ Технолог 2/ Інженер – механік 1/ ...
Адміністративні витрати % 7. Витрати на збут % 8. Інші операційні витрати % 9. Фінансові витрати % 10. Амортизація устаткування % Нормативний прибуток становить 10,8% від повної ...грн 7. Чисельність працівників цеху/ осіб, їх посадові оклади, грн Начальник цеху 1/ Заступник начальника цеху 2/ Технолог 2/ Інженер – механік 1/ ...
7. Яке місце в системі органів влади посідає Кабінет Міністрів України? 8 Назвіть повноваження депутата ВРУ. 9. ...принципи організації та діяльності органів державної влади. 10. Назвіть склад Кабінету Міністрів України. Контрольні питання до теми 7 1. Охарактеризуйте систему цивільного законодавства.
...б) 8 – 19; в) 1 – 7; г) 3 – 8; д) 12 – 19. 4. Які з наведених вантажів є небажаними ризиками для страхови¬ка при транспортуванні ...10 % від вартості вантажу; б) 0,4 % від вартості вантажу; в) 0,7 – 6,5 % від вартості вантажу; ...
...по розділу П 25,1 10,6 П Довгострокові пасиви Ш Грошові кошти, розрахунки та інші активи III Розрахунки та інші пасиви Розрахунки з дебіторами: Розрахунки ...в строк 25, 8 59,7 Грошові кошти: каса 3,4 8,4 з бюджетом 10,4 14,5 розрахунковий рахунок 10,0 20,2 по оплаті ...
...7 хлопчиків; 4) не менше 7 хлопчиків. Імовірність народження хлопчика прийняти рівного 0,51. 8.Задача № 2 Імовірність народження хлопчика дорівнює 0,51....10.Задача № 4 На стоянці знаходяться 13 автомобілів, із них 7 несправних. Злодії крадуть 5 автомобілів.
...4 48 1, 8 16,7 48,6 1, 9 14,2 49,8 2, 10 17,2 45 2, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, ...28 6 й 420 28 7 й 310 25 8 й 400 24 9 й 350 25 10 й 380 20 11 й 350 30 12 ...
...м 128 6 м 160 7 м 160 8 м 168 9 м 128 10 м 128 6. Погодинна тарифна ставка робітника коп./год....го 70 6 го 70 7 го 65 8 го 55 9 го 60 10 го 60 Задача № 18 Визначити середній тарифний коефіцієнт, якщо відома середня ...
Чисельність керівників осіб 11 7. Чисельність спеціалістів осіб 25 8. Дійсний річний фонд робочого часу одного робітника год. 1740 9....тонну готової продукції грн 96,10 6. Додаткова заробітна плата виробничих робітників від їх основної заробітної плати % 11,8 7. Нарахування на заробітну плату % 38,3 ...
Право господарського відання 7. Право оперативного управління 8. Право постійного користування земельною ділянкою 9. Право оренди земельної ділянки 10. Право довірчої власності 11.... Привласнення загальнодоступних дарів природи 7. Момент набуття права власності за договором 8. Набуття права власності на безхазяйну річ 9. Набуття права власності на рухому річ ...
...10 10 3 й 10 10 15 4 й 15 15 25 5 й 5 5 20 6 й 20 20 ...7 й 20 20 20 8 й 20 20 20 9 й 20 20 20 10 й 20 20 20 11 ...
7. 1.3. Законодавство у сфері надання відпусток..................................................10. РОЗДІЛ 2. ВИДИ ВІДПУСТОК..................................................................................15. 2.1....Рада України; Закон від 22.10.1993 № 3551 XII 5. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» // Верховна Рада України; Закон від 21.11....
...2 3 4 5 6 7 8 5 5 4 2 6 9 1 6 9 2.Задача № 16 У відділі технічного контролю було виміряно ...5 … 10 10 … 15 15 … 20 20 … 25 25 … 30 7 11 15 24 49 41 ...
...Г 100 1,5 Д 10 2,0 Доходність безризикових цінних паперів складає 7 %, доходність на ринку в середньому – 11%. Розрахуйте бета коефіцієнт портфеля, а також його ...випускає шість видів продукції: Таблиця 7 Вихідні дані Продукція Структура виробництва, % А 40 Б 20 В 10 Г 15 Д 10 Є 5 Всього 100 Обсяг ...
10 1.2. Інтегровані системи захисту інформації………………..............................14 РОЗДІЛ 2. Інтелектуальні системи захисту інформації……………………..…..23 2.1....44 3.7. Нейромережеві алгоритми біометричної ідентифікації…………………….46 3.8. Багатошаровий персептрон…………………………………………………...48 3.9. Проблеми навчання НМ………………………………………………………51 3.10.
...600 134 6 850 134 7 (180) 0 Вартість капіталу 12%. 1). Зобразіть контур NPV для обох проектів. 2). Визначіть NPV, IRR, MIRR. 3).... 1 10% 9% 2 15% 12% 3 12% 7% 4 20% 18% 5 7% 5% а) Яка середня дохідність акцій Microsoft та ...
...22.02.2012 № 296/5; 7. Правила реєстрації актів громадського стану в Україні №2046 І від 18.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради – 1993 №7 8. Ветрова Н.
...користування залученими коштами може бути 10 399 169 грн. [20 407 591 – (7 148 872 + 2 859 550)], що становить 104% від загальної суми кредитних ресурсів ... Таблиця 2.7 Показники стану та ефективності використання основних фондів підприємства, тис.грн. Таблиця 2.8 Показники ефективності використання оборотних фондів підприємства, тис.
проводилася лише з 10 травня, а не з 26 квітня 1986 р. Ф. оскаржив відмову у суді, але суд не задовольнив його позовних вимог...., 57 років, має 31 рік 10 днів загального стажу роботи, із них 7 років 11 місяців працює машиністом автогудронатора в шляховому експлуатаційному управлінні.
7. Визначення пропорційних, дегресивних та регресивних витрат. 8. Які витрати вважаються накладними? Який їх склад? 9.... 7. Для чого обчислюються трансфертні ціни? 8. Дайте коротку характеристику методів розрахунку трансфертних цін. 9. Що розуміють під «делегуванням повноважень»? 10.
...розпад влади, зречення престолу Question 10 Коли сформувалась теорія тоталітаризму? a. у середні віки b. у 50 х роках ХХ століття c.... Маркс Question 7 Теоретик консерватизму: a. Дж. Локк b. Е. Берк c. К. Маркс d. У. Годвин e. А.
...акції 35 200 Кредиторська заборгованість 10 000 Устаткування 36 000 Виручка від надання послуг 30 000 Дивіденди 6 000 Витрати на стомато¬логічні матеріали ...000 Грошові кошти 7 000 Витрати на комунальні послуги 900 Стоматологічні матеріали 7 200 Витрати на оплату праці 10 000 Дебіторська заборгованість 16 000 ...
7. Визначити показник дисконтованого періоду окупності проекту (DPP). 8. Визначити показник еквівалентного ануїтету проекту (ЕА). 9....5 5 15 6 20 7 20 8 20 9 20 10 10 Норма доходу на капітал за проектом 24 %. Література
...000 грн, за IV квартал – 10 000 грн., за І квартал наступного року – 50 000 грн. Задача № 5 Скоригований валовий дохід підприємства за звітний квартал ...Витрати: нерезидента в цілому – 2 000 000 грн., постійного представництва – 10 000 грн Чисельність працівників: нерезидента ...
...год першому другому 0,58 0,7 7. Вартість обробки виробу, грн 22,5 8. Роздрібна ціна од. виробу, грн 235 9. Торгівельна націнка, % 15 10....фонд соціального страхування, % 38 38 7. Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, м2 8. Ціна одиниці матеріалу, грн 9. Умовно постійні витрати на одиницю продукції,грн ...
7. Какие функции должна выполнять упаковка товара? 8. Назовите основные требования к упаковке товара. 9. Назовите основные требования к маркировке товара?...2 3 4 5 6 7 8 9 НР 1500 97 30 2 1 2 5 5 НР 1500К 115 10 2 2 2 НР 2030 ...
7 3. Межі товарного ринку………………………………………………………….10 4. Суб’єкти товарного ринку……………………………………………………...11 5. Державне регулювання: форми та напрямки…………………………………18 6.
...5 6 9 384 10 10 370 460 28 ЗАВДАННЯ 7 Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними?
...Верховна Рада України; Закон від 10.07.2003 № 1087 IV 7. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» Верховна Рада України; Закон від 17.07.1997 № 469/97 ...
музика; Question 7 Термін “естетика” запропонував: a. Горацій; b. Фома Аквінський; c. Платон; d. Фіхте. e. Баумгартен; Question 8 Провідний жанр мистецтва за ... Демокріту Question 10 Концепція граничного розмежування політики і етики була обгрунтована: a. Чезаре Борджіа b. Лоренцо Валла c. Нікколо Макіавеллі d.
Пл 760 7.Число одиниць обладнання, шт. Nроб 12 8. Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування fпр 3 9.... Коефіцієнт оновлення основних фондів 7. Коефіцієнт вибуття основних фондів 8.Фондоозброєність праці 9. Коефіцієнт завантаження обладнання 10. Рентабельність використання основних фондів Завдання 2 Обгрунтування планових ...
...90 4 Олія л 1,10 5 Цибуля ріпчаста кг 2,80 6 Маргарин кг 1,90 7 Картопля кг 1,60 8 Риба свіжоморожена кг ...ріпчаста 0,024 6 Маргарин 0,010 7 Сіль 0,010 8 Лаврове листя 0,004 9 Перець чорний 0,002 Риба смажена 528/11, вихід – 100 г: № з/п Назва ...
або 10,4% і в 2007 році на 171,2 тис.грн. або 7,89%, залученого – знизилась на 173,7 тис.грн....та пасивів підприємства Таблиця 1.7 Показники ліквідності Таблиця 1.8 Показники фінансової стійкості Таблиця 1.9 Показники оцінки ділової активності підприємства Таблиця 1.10 Показники ...
Завдання № 1 Рівень витрат обігу в звітному періоді склав 14,8%, що вище за рівень витрат ...базисним зросли на 9,2%, а ціни на товари – на 7,1%.
...4,0 7,0 4,5 7,0 7, 6,5 4,4 11,4 6,8 8,0 12,0 8,5 9, 10,0 9,5 6,4 12,0 9,... 120 100 9,6 10, Б шт. 300 310 34,0 36 В т 8.2 7,8 85.0 84, Задача 4 Наведено такі показники діяльності ...
Адміністративні витрати % 7. Витрати на збут % 8. Інші операційні витрати % 9. Фінансові витрати % 10. Амортизація устаткування % Нормативний прибуток становить 10,8% від повної ...грн 7. Чисельність працівників цеху/ осіб, їх посадові оклади, грн Начальник цеху 1/ Заступник начальника цеху 2/ Технолог 2/ Інженер – механік 1/ ...
Адміністративні витрати % 7. Витрати на збут % 8. Інші операційні витрати % 9. Фінансові витрати % 10. Амортизація устаткування % Нормативний прибуток становить 10,8% від повної ...грн 7. Чисельність працівників цеху/ осіб, їх посадові оклади, грн Начальник цеху 1/ Заступник начальника цеху 2/ Технолог 2/ Інженер – механік 1/ ...
...витрати на виробництво якого становили 10 млн. грн. За товар отримано валютний виторг у сумі 7 млн. 200 тис. дол. На весь валютний виторг підприємство закупило .../євро, митна вартість товару 10 000 євро. Під час оформлення ВМД підприємство сплатило від митної вартості товару мито 4%, акцизний збір 15%, митний збір 0,2%.
...по розділу ІІ 25,1 10,6 П Довгострокові пасиви ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи III Розрахунки та інші пасиви Розрахунки з дебіторами: Розрахунки ...в строк 25, 8 59,7 Грошові кошти: – каса 3,4 8,4 – з бюджетом 10,4 14,5 – розрахунковий рахунок 10,0 20,2 – по оплаті ...
...по розділу П 25,1 10,6 П Довгострокові пасиви Ш Грошові кошти, розрахунки та інші активи III Розрахунки та інші пасиви Розрахунки з дебіторами: Розрахунки ...в строк 25, 8 59,7 Грошові кошти: каса 3,4 8,4 з бюджетом 10,4 14,5 розрахунковий рахунок 10,0 20,2 по оплаті ...
Question 7 Основними типами особистості злочинця за змістом ціннісно оріентаційної спрямованості є: a. корисливий; b. насильницький. c....від ціннісно орієнтованої спрямованості; Question 10 Судово психологічна експертиза вивчає: a. суттєві для кримінальної справи особливості психічної діяльності обвинувачених, потерпілих, свідків. b. психологічні особливості свідків; c.
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека....небезпек та провести їх ранжування, побудувати дерево відмов, причин, подій 7.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.