Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 12691 за запитом 10

дослідно конструкторські роботи Question 10 В інноваційному процесі комерціалізація нововведення спрямована на: a. проектування, виготовлення, та випробування продуктів, технологій, матеріалів тощо b.... система інформаційного забезпечення Question 10 Ноу хау це: a. технічні знання та практичний досвід інноваційного характеру, які являють собою комерційну цінність, використовуються в виробництві і ...
прикладні дослідження Question 10 В інноваційному процесі комерціалізація нововведення спрямована на: a. розробку нових продуктів, технологій, матеріалів тощо b.... експертизи інноваційних програм Question 10 Ноу хау це: a. дозвіл окремим особам чи організаціям на використання винаходу, захищеного патентом, технічного знання, технологічні та конструкторські таємниці ...
прикладні дослідження Question 10 В інноваційному процесі комерціалізація нововведення спрямована на: a. розробку нових продуктів, технологій, матеріалів тощо b.... експертизи інноваційних програм Question 10 Ноу хау це: a. дозвіл окремим особам чи організаціям на використання винаходу, захищеного патентом, технічного знання, технологічні та конструкторські таємниці ...
...оцінки міжособистісних зв'язків Question 10 Соціометрія a. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально практичних та ідеальних за формою проявів активності ... Лоренцом Question 10 Аналіз узгодженості між системою атитюдів індивіда і його знаннями про поведінку значущих інших здійснено a. Т. Шибутані b. Ф.
(10,2%), це означає, що ЗАТ виступає як надійна організація, якій довіряють і надають в кредит.... (10,7%), проте значно збільшились поточні зобов’язання за рахунками, у тому числі з оплати праці, з бюджетом.
(10,2%), це означає, що БУ 1 виступає як надійна організація, якій довіряють і надають в кредит.... (10,7%), проте значно збільшились поточні зобов’язання за рахунками, у тому числі з оплати праці, з бюджетом.
Задача № 1 Комерційний банк "Козак" 01.10.XI року купив 500 акцій – 25 грн. за одиницю у AT "Київська Русь". 30.01.... купив у асоційованої компанії "Укррічфлот" 10 000 простих акцій по 30 грн. за акцію, що складає 25 % усіх випущених компанією акцій. 31.12.
8.10 Державна політика регулювання та види ініціативних змін цін 9.9 Характеристика стильових рішень у рекламі 9.10 Характеристика основних рішень стосовно розробки ...
, строкові платежі 10,5 млн. дол., бартерні операції – 5,5 млн. дол.. В обігу знаходиться 12 млн. дол.. у формі золотих монет....попиту в інтервалах ціни: Р = {10;12}; Р = {2;4}. Як пояснити зміну еластичності на один і той самий товар за різних рівнів ціни?
...ставкою 25 % з одночасною виплатою 10% річних по ньомy. Визначити розмір отриманої при обліку суми та оцінити дохідність даної операції. Задача 2 Два зобов'язання 10 і 20 тис. грн.
РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 10 2.1. Споживачі 10 2.2. Конкуренти 13 2.3. Оцінка частки ринку та продаж 16 РОЗДІЛ 3.
РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 10 2.1. Споживачі 10 2.2. Конкуренти 13 2.3. Оцінка частки ринку та продаж 16 РОЗДІЛ 3.
РИНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЗБУТУ 10 2.1. Споживачі 10 2.2. Конкуренти 13 2.3. Оцінка частки ринку та продаж 15 РОЗДІЛ 3.
...страховий тариф по всіх ризиках – 10%; – знижувальний коефіцієнт до базової тарифної ставки — 25% у зв'язку з коригуванням страхових платежів, оскільки господарство просить виключити зі страхових ...по системі умовної франшизи, рівної 10 %. Визначити суму страхового відшкодування при наступних розмірах збитку: 1) 10 000 грн; 2) 30 000 грн; 3) 120 000 грн.
...року, % 20 Річна норма амортизації, % 10 Визначте показники руху та стану основних засобів на початок і кінець року. Задача 2. Визначити індекси собівартості електроенергії змінного, фіксованого ...1500 2000 800 1200 3000 10 9 8 11 9 10 Задача 3. Визначити середньоспискову чисельність працюючих за перше півріччя, якщо за січень їх чисельність дорівнювала ...
см, нові – 10 одиниць; – ставка акцизного збору 0,3 євро за куб. см. – ставка спеціального ввізного мита 0,1 євро за куб. см....непокритий збиток) 350 3,6 10 Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 550 0,9 16,0 зі страхування 570 0,3 2,7 з оплати праці 580 0,...
...консервування таким чином: липень – на +10 %, серпень та вересень на +15% щомісяця, жовтень на +12%, інші місяці – рівномірно. 3. Оплата за продану продукцію здійснюється на 40 % ... 10. Витрати на страхування і податки на майно становлять 100 тис. грн. з оплатою половини в липні, а другої половини – у ...
...консервування таким чином: липень – на +10 %, серпень та вересень на +15% щомісяця, жовтень на +12%, інші місяці – рівномірно. 3. Оплата за продану продукцію здійснюється на 40 % ... 10. Витрати на страхування і податки на майно становлять 100 тис. грн. з оплатою половини в липні, а другої половини – у ...
10.Користувачі інформації фінансового та управлінського обліку. Контрольні запитання до теми 2.1 1. Засоби господарювання – матеріальна основа бухгалтерського обліку.... 10. Звітність. Контрольні запитання до теми 3 1. Сутність бухгалтерського балансу. 2. Види балансів. 3. Бухгалтерський баланс як елемент фінансової звітності.
...сплату єдиного податку в розмірі 10%. На підприємстві за І квартал звітного року придбано товарів на 240 000 грн. з ПДВ, які реалізовано за 300 000 ...сплату єдиного податку в розмірі 10%; 2. Визначити, за яких умов такий перехід можливий; 3. Підрахувати суму податків і зборів, які повинно сплатити за І квартал ...
...консервування таким чином: липень – на +10 %, серпень та вересень на +15% щомісяця, жовтень на +12%, інші місяці – рівномірно. 3. Оплата за продану продукцію здійснюється на 40 % ... 10. Витрати на страхування і податки на майно становлять 100 тис. грн. з оплатою половини в липні, а другої половини – у ...
...в нем срок уплаты налогов – 10.10.2007 г. Требование направлено обществу заказным письмом от 29.09.2007 г., что подтверждается реестром отправленных инспекцией писем и ...
...консервування таким чином: липень – на +10 %, серпень та вересень на +15% щомісяця, жовтень на +12%, інші місяці – рівномірно. 3. Оплата за продану продукцію здійснюється на 40 % ... 10. Витрати на страхування і податки на майно становлять 100 тис. грн. з оплатою половини в липні, а другої половини – у ...
10. Назвіть всі форми податкових пільг. Практична частина Вирішить задачі: 1. Через 20 днів після отримання податкової декларації підприємця Пупкіна, податковий ... а) 0%; б) 10%; в) 20%; г) 30%; д) до 50%. 10. До яких органів можна оскаржити неправомірні дії посадових осіб податкових органів?
...12 6 8 32 8 10 40 10 12 16 Більше 12 6 Обчислити середню кількість виробів, випущених за зміну. Задача № 11 Фондовіддача та продуктивність праці ...
Демографічний рівень 0,15 10 4.Рівень комерційної інфраструктури 0,25 10 5.Рівень кримінальної та екологічної безпеки 0,10 6 Дніпропетровський регіон 1.
...1 24, 9 3,0 27, 10 3,5 32, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг вантажообігу, грн.; Х2 — запаси з вантажообігу, грн....37,6 55,7 1, 10 34,8 55,7 2, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом ...
...6 70,09 13,40 10,62 11,5 1.2 Статутний фонд П2 11,8 6,04 11,8 6,38 0,34 0 2....3 29,91 23,90 10,62 30,18 Джерела майна всього П 195,4 100,00 184,9 100,00 10,50 0,00 5,37 ...
10. Поясніть зв’язок між страховою сумою, страховою вартістю й обсягом страхової виплати для різних видів страхування. 11.... 10. Розкрийте основний зміст процедури ліцензування страхової діяльності. Тест 3 1. Дайте загальну характеристику і перерахуйте склад страхового ринку. 2.
до 10 тис. грн. 17 від 10 тис. грн. до 100 тис. грн. 4 понад 100 тис. грн. 8 Разом 50 3.
10 шт.; по 10 грн. – 26 шт.; по 50 грн. – 20 шт.; по 5 грн. – 18шт.; по 2 грн. – 15шт.
...з активу А і на 10% з активу В, а також розрахуйте рівень ризику цього портфелю. Зробіть висновки. Таблиця 2 Вихідні дані Періоди Доходність активів, % А ...8,5 25 6 6,0 10 7 7,0 5 8 5,0 30 9 8,0 10 10 9,0 15 Задача № 3 Облігація номіналом 20000 грн.
10. Охарактеризуйте основні концепції розміщення продуктивних сил. Питання та завдання до лекції 2 1. Розкрити поняття „фактор розміщення продуктивних сил”. 2.... 10. Сутність та вплив на розміщення виробництва фактора робочої сили. 11. Споживчий фактор та його роль в розміщенні виробництва. 12.
10 – на четвертій операції хв. 12 – на п’ятій операції хв. – 5. Кількість верстатів: – на першій операції штук 4 – на другій ... 150 10. Тривалість допоміжних операцій хв. 45 11. Тривалість середньої між операційної перерви хв. 7 Задача № 10 Для обробки валів на фрезерній ...
...25, 9 2,9 26, 10 2,6 28, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг вантажообігу, грн.; Х2 — запаси з вантажообігу, грн....31,9 42,7 1, 10 37,3 39,8 2, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом ...
...25, 9 2,9 26, 10 2,6 28, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг вантажообігу, грн.; Х2 — запаси з вантажообігу, грн....31,9 42,7 1, 10 37,3 39,8 2, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом ...
Торгівельна націнка, % (Тн) 15 10. Вартість напівфабрикатів для продажу, тис. грн. (Внпст) 30,0 11. Капремонт устаткування, тис. грн. (Вкр) 50,0 12. Залишки готової продукції, тис....одиницю продукції,грн 22,9 ** 10. Питома вага витрат часу на певній дільниці виробництва в загальних витратах часу на виробництво одиниці продукції 0,8 11.
...20, 9 2,9 22, 10 3,1 23, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг вантажообігу, грн.; Х2 — запаси з вантажообігу, грн....18,2 37,8 1, 10 17,4 46,4 1, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між витратами на реалізацію продукції, обсягом ...
...товариства перевищує: а) 5%; b) 10 %; c) 15 %; d) 30 %; e) 50%. 4. Метод оцінки активу за меншою з двох вартостей – балансовою чи ринковою — при здійсненні ... 10. Зменшення номінальної вартості акцій діленням на визначений уповноваженим органом емітента коефіцієнт визначається як: а) асиміляція акцій; b) анулювання акцій; с) ...
...18, 9 2,7 18, 10 2,8 17, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 – обсяг вантажообігу, грн.; Х2 – запаси з вантажообігу, грн....9 17,6 39,4 10 15,7 39,7 2, Задача №3 Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між обсягом споживання на душу населення, ...
...4 Бригада робітників у складі 10 осіб має завдання по зборці електродвигунів. На підставі вихідних даних, наведених у таблиці, визначити заробіток кожного робітника бригади при відрядно ...на їх додаткову заробітну плату 10 4) витрати на утримання й експлуатацію устаткування 46 5) на покупні вироби і напівфабрикати 3 6) загально виробничі витрати 10,...
...2,20 35,125 2003 10 3,03 2,20 34,00 2004 11 2,23 2,20 44,50 Середня 3,781 2,70 31,... 10 — 0 150 350 550 Витрати. тис. грн. 1250 270 300 330 360 Витрати першого року – інвестиційні (разові), а послідуючих років – операційні.
...5 Норма часу, година 2 10 8 6 4 Кількість верстатів 3 1 1 2 1 2. Задача № 2 Фірма “ABC” спеціалізується на збірці, монтажі і ...3 3.5 Підвузол 1 10 3.6 Підвузол 2 12 3.7 Підвузол 3 10 3.8 Підвузол 4 9 3.9 Підвузол 5 10 ...
п/п Зміст господарських операцій Варіант 1 br />br /> 1 Отримано виробничі запаси від постачальників: сталь, т (400) 40 000,00 фарба, кг (500) 5 000,00 ПДВ 9 000,00 Разом (суму визначити самостійно) 54 000,00 br />br /> 2 Нараховано транспортіній організації за транспортування виробничих запасів: вартість послуг 1 000,00 ПДВ 200,00 Разом 1 200,00 br />br /> 3 Відпущено виробничі запаси: сталь на виробництво продукції "Аква", т 40 000,00 сталь на...
Иногда целесообразен Question 10 В промышленном маркетинге исследуют a. Распределение убытков b. Конкурентов c. Адекватность моделей спроса d. Всё названное ТЕСТ К ТЕМЕ 2 ... Индексный Question 10 Критерий диверсификации промышленного рынка: a. Всё названное b. Затраты на вхождение в новую отрасль c. Привлекательность отрасли d.
10. В чем различие теорий предпринимательской деятельности Й.Шумпетера и Л.Мизеса? Тема 2. Экономическая система как рамочное условие предпринимательской деятельности ... 10. Какой принцип является доминирующим в управлении бизнесом: а) принцип максимальной выгоды; б) принцип рациональности; в) принцип транзитивности; г) принцип конгруэнтности?
...звітний період Тканини 400 360 +10 Одяг 500 600 +5 Взуття 200 250 15 96. Реалізація плодоягідної продукції характеризується такими даними: Продукція Виручка від реалізації продукції, ...базисний період звітний період Хліб 10 12 35 40 Цукор 20 25 10 9 Визначіть: 1) загальні індекси виробничих витрат, собівартості і фізичного обсягу продукції; 2) ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.