Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 12695 за запитом 10

...щодо характеристики функціонування системи Question 10 Інформація це : a. сукупність відомостей b. набір схем взаємодії об’єктів c. множина елементів системи Question 11 Економічна інформація це : ...даних зорієнтоване на машину Question 10 Життєвий цикл це : a. період експлуатації системи b. період проектування і удосконалення системи c. проміжок часу від початку проектування системи ...
...щодо характеристики функціонування системи Question 10 Інформація це : a. сукупність відомостей b. набір схем взаємодії об’єктів c. множина елементів системи Question 11 Економічна інформація це : ...даних зорієнтоване на машину Question 10 Життєвий цикл це : a. період експлуатації системи b. період проектування і удосконалення системи c. проміжок часу від початку проектування системи ...
Кількісної Question 10 Ким з науковців було сформовано14 основних принципів ефективного управління: a. Анрі Файолем b. Дугласом Мак Грегором c.... Особи керівника Question 10 Секретарі та помічники керівників відносяться до: a. Особистого адмін. апарату b. Консультативного адмін. апарату c. Оперативного адмін. апарату d.
...контакти підприємця, його відпустки Question 10 Монопольним визнається таке становище підприємця, коли його частка на ринку певного товару перевищує: a. 35% b. 50% c. 55% d.... так Question 10 Спільні підприємства – це підприємства, які засновані на базі об'єднання майна різних власників (юридичних осіб та громадян інших держав) зі ...
...товару (послуги) для споживача Question 10 Менеджмент повинен бути: a. охоплювати весь процес і орієнтуватись на результат b. оперативним c. орієнтуватись на ефективність на всіх етапах ... планування бюджетної політики Question 10 Спеціальний бюджет витрат майбутнього (перспективного) розвитку не перевищує % загальних витрат організації ОТВЕТ 10 12 Question 11 Звичайний бюджет, що відображає ...
...контакти підприємця, його відпустки Question 10 Монопольним визнається таке становище підприємця, коли його частка на ринку певного товару перевищує: Виберіть одну правильну відповідь a. 50% b.... так Question 10 Спільні підприємства – це підприємства, які засновані на базі об'єднання майна різних власників (юридичних осіб та громадян інших держав) зі ...
...додаткової угоди від 12.06.10 р. до договору. Розглянувши матеріали справи та заслухавши представників сторін, суд встановив, що між сторонами було укладено договір №48 від ...вимозі №3 від 19.09.10 р., яка залучена до матеріалів справи. У зв’язку з невиконанням рішення суду по цій справі позивач в заяві до ...
...додаткової угоди від 12.06.10 р. до договору. Розглянувши матеріали справи та заслухавши представників сторін, суд встановив, що між сторонами було укладено договір №48 від ...вимозі №3 від 19.09.10 р., яка залучена до матеріалів справи. У зв’язку з невиконанням рішення суду по цій справі позивач в заяві до ...
...8,55 15 12, 2 10 10 14,61 25 18, 3 10 10 12,49 15 5 6, 4 15 15 16,01 25 20 ...
...3 1 Ціни для покупців 10 8 6 9 2 Торгівельна надбавка (р.1 х 40%/100%), грн. 4 3,2 2,4 3 Ціна продажу ...палива 1000 8,47 1200 10,34 200 1,87 енергії 900 7,63 1000 8,62 100 0,99 інших матеріальних витрат 300 2,54 300 ...
...Рахунки в банку 27 • Знос 10 • Нерозподілені прибутки 14 • Розрахунки з постачальниками та підрядниками 21 • Товари 28 • Розрахунки за податками 5 • Розрахунки за страхуванням 17 Завдання ...Розрахунки з постачальниками та підрядниками 10 • Готова продукція 12 • Розрахунки за податками 9 • Розрахунки з оплат праці 25 Господарські операції: 1.
10. Для чего нужны системы поддержки принятия решений? 11. Что можно делать с помощью экспертных систем? 12.... 10. Какая программа ускоряет внедрение системы «R/3»? 11. Каковы основные этапы внедрения КПС на предприятии? 12.
10. Запишіть у конспект найвидатніших економістів і спробуйте обґрунтувати їхній персональний внесок у розвиток політичної економії як науки. Тема 2.... 10. Як розв'язуються суперечності між виробництвом і споживанням? Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція Контрольні запитання до ...
10. Як діяльність держави в області бюджетної й грошової політики може позначитися на рівні інфляції в країні? 11.... 10. Які основні принципи розподілу прибутку на підприємстві? 11. Для чого необхідно фінансове планування? 12. Який вплив виявляє ринок на фінансове ...
...кількісного обліку по рахунку Question 10 Субконто – це: a. елемент аналітичного обліку b. елемент Журналу програми c. елемент Документа програми Question 11 Кожний вид субконто пов'... Касову книгу Question 10 Поле «Вид операции» визначає: a. аналітичний рахунок по операції b. реквізити постачальника c. суму операції Question 11 Для формування Касової ...
...3 9 3 15 4 10 4 17 5 12 6 13 Разом 60 Разом 60 Визначіть дисперсії: 1) групові; 2) середню із внутрішньогрупових дисперсій; 3) ...3 2 3 4 5 10 8 4 4 5 4 6 5 4 4 10 15 5 6 4 5 6 6 Визначіть загальну, міжгрупову, ...
всі відповіді правильні Question 10 Теорія марксизму грунтувалася на використанні: a. ідеалізму b. метафізики c. історичного методу d. діалектичного та історичного матеріалізму Question 11 Маржиналізм ...в a, d, c Question 10 Чим відрізняється ієрархія потреб Ф.Герцберга від А.Маслоу? a. людина може задовольнити декілька потреб b.
Question 10 Необхідною умовою щастя в етиці Г. С. Сковороди є: a. “сродна праця”; b. багатство; c. влада; d. чутливість. e.... Question 10 Провідний жанр мистецтва за часів Відродження: a. музика; b. живопис; c. театр; d. архітектура. e.
...й 5 5 2 й 10 10 3 й 10 10 15 4 й 15 15 25 5 й 5 5 20 6 й 20 20 ...
...правових змін чинного законодавства Question 10 Основною метою державного податкового менеджменту є: a. установлення доцільності й ефективності діяльності платників податків b....при прийняті управлінських рішень Question 10 Потенціал помилок і недоліків, властивих комп’ютерному середовищу ніж при ручному ведені податкового обліку: a. вищий b. нижчий c.
усі відповіді правильні Question 10 Податок на додану вартість належить до ... податків: a. обласних b. місцевих c. загальнодержавних d. змішаних Question 11 Які юридичні акти ... 10 років Question 19 Камеральною вважається перевірка, яка проводиться на підставі: a. фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського ...
Поставте 10 запитань до тексту. 3. Складіть речення зі словами, які підкреслені в тексті. Вкажіть час та спосіб, підкресліть підмет та присудок....for life, felony imprisonment from 10 up to no more than 30, 20 or 15 years (article 131 1). It should be mentioned that punishment in ...
...AFC VC AC MC TC 10 10 100 20 20 5 279 18,95 30 3,33 290,1 13 11 40 2,5 420 13 ...
...12 15 16 9 Женщины 10 16 14 14 Построить гистограммы возрастных структур населения (в относительных частотах). 3. Задолженность предприятий (в млн. грн....3,5;12,0; 3,4; 10,0; 8,8; 3,6; 9,5; 2,8; 6,5; 13,3; 9,9; 9,3; 8,7; 7,2; ...
Придбані необхідні матеріали 900 4 10.09. Одержано виручку за надані послуги 850 5 15.09. Здійснено витрати на прибирання приміщення 60 6 16.09....плату працівникам за червень 750 10 27.09. Сплачено за рекламу за червень серпень 210 11 28.09. Сплачено рахунок за телефон 110 12 29.09 ...
...2700 2460 8 2700 2880 10 2700 3120 Разом за декаду Задача 2. Аналіз рівномірності випуску продукції. Вихідні дані: На робочому місці протягом місяця випускається однорідна ...5 9 9 4 5 10 18 36 4,2 6,7 15 24 5 5 15 18 54 5 11,7 18 42 6 5 ...
...методу №1 в середньому коштує 10 грн., методу №2 – 26 грн., методу №3 – 18 грн. Завдання №2 Графічним методом визначити оптимальний план задачі лінійного програмування min (...6,9 2 4,2 10,4 3 4,9 8,5 4 5,7 18,2 5 6,8 21,4 6 7,5 23,...
Імпорт 146 10. Дивіденди 16 11. З/п найманих робітників. 484 12. Непрямі податки 66 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 32 14.... 1 5 800 — 2 10 200 3 10 800 4 10 1200 5 15 1500 6 30 200 1600 7 50 1600 8 80 1600 ...
...й 5 5 2 й 10 10 3 й 10 10 15 4 й 15 15 25 5 й 5 5 20 6 й 20 20 ...
10. Класифікація іноземної валюти на території України. Практичне завдання до теми 4 1. Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції. 2.... Курс 1 євро = 6,10 2. Для розрахунків з іноземними постачальниками була придбана валюта (суму визначити за даними початкового сальдо).
10. Как Вы представляете возникновение порядка из хаоса? 12. Что можно сказать о золотом сечении и законах гармонии? 13.... 10. Дайте общею характеристику модели развития «живого» и управления развитием. 11. Как вы представляете модель самоуправления развитием человека? 12.
Статутний капітал 21829 21829 10. Нараховані доходи до отримання 4777 4164 11. Емісійні різниці 5 102 12. Кошти юридичних осіб 33124 31047 13....отримання 56 620 30 195 10 Нерозподілений прибуток (збиток) минулих років 13 125 4201 11 Кошти в НБУ та готівка в касі банку 322 687 158 ...
мікроекономіка Question 10 Мікроекономіка вивчає економіку в цілому: Виберіть одну правильну відповідь a. Так b. Ні ТЕСТ 2 Question 1 Рушійною силою економічного ... уряду Question 10 Якщо економіка повністю використовує досяжні їй обмежені ресурси з максимально можливим результатом, то ця економіка вважається: Виберіть одну правильну відповідь ...
Question 10 Пенітенціарна психологія це: a. психологія правопорушника; b. психологія злочинця; c. психологія засудженого; ТЕСТ 2 Question 1 Зазначте, хто з вітчизняних ...риси і загальні риси; Question 10 Продовжити речення. Типологія особистості злочинців проводиться на кількох підставах: a. в залежності від ціннісно орієнтованої деформації особистості, за змістом ціннісно ...
...екзаменаційної сесії в НАУ з 10 по 14 червня 2011 р. б) Прошу надати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати через екзаменаційну сесію у НАУ з 10 по 14 червня 2011 р.
власне політологічних Question 10 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a. владу b. суспільство c. політику d.... інноваційна Question 10 За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, військова тощо? Виберіть одну правильну відповідь a.
...коли ризик недостатньо компенсований Question 10 Для макроекономічного регулювання інвестиційною діяльністю у розпорядженні держави є важелі прямої дії, до яких відноситься: a. бюджетна політика держави b.... співвідношенні показників інвестиційної діяльності Question 10 Коефіцієнт поточної ліквідності це відношення: a. суми довгострокових та короткострокових зобов’язань до активів b. виручки до запасів c.
...де позначки ******** є продовження Question 10 Балів: 1 Якщо має місце рівність P (А*В)=Р (А) * Р (В), то події A і B є: Виберіть ...20 грн, десять з виграшем 10 грн і 20 – з виграшем 3 грн. Визначити ймовірність того, що власник одного білету: нічого не виграє (подія А), виграє ...
В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2009 р.)отримані наступні дані. п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн..... 5 10 5650 28 2 1 2285 9. 2 1 2190 29 3 8 3925 10. 3 7 3530 30 1 0 1475 ...
...даними ( таблиця 2) Таблиця 2 10 1. Площа потоку, м2 першого другого 260 300 2. Типова норма площі на одного робочого, м2 6,7 3.... Торгівельна націнка, % 15 10. Вартість напівфабрикатів для продажу, тис. грн 30,0 11. Капремонт устаткування, тис. грн 41,0 12. Залишки готової продукції, тис.
...даними ( таблиця 2) Таблиця 2 10 1. Площа потоку, м2 першого другого 260 300 2. Типова норма площі на одного робочого, м2 6,7 3.... Торгівельна націнка, % 15 10. Вартість напівфабрикатів для продажу, тис. грн 30,0 11. Капремонт устаткування, тис. грн 41,0 12. Залишки готової продукції, тис.
...Змінні витрати на одиницю продукції – 10 грн Умовно – постійні витрати підприємства, що припадають на обсяг виробництва продукції А в базовому періоді – 7000 грн У звітному періоді ... За період продається 10 шт.виробів А і 15 шт. виробів Б. Прямі витрати на один виріб А – 50 тис.грн.
Завдання З метою прийняття управлінських рішень розрахувати виробничу і собівартість реалізації 28000 літрів кефіру та 1 літру кефіру за наступних умов: в процесі виробництва і реалізації продукції були понесені наступні витрати: 1) прямі витрати на оплату праці – 2,1 за 1л Придбано молока: 1.10.2005р 7000л по $ 2,0 за 1л; 5.10....
Відсоткова ставка 10%. Чи вигідними є інноваційні проекти, якщо так, то який проект є більш вигідним. Зробити обґрунтовані висновки....й 5 5 2 й 10 10 3 й 10 10 15 4 й 15 15 25 5 й 5 5 20 6 й 20 20 ...
Неустойка 10. Договір поруки. Права та обов’язки поручителя. 11. Припинення поруки 12. Поняття гарантії. Права та обов’язки гаранта.... Договір позички 10. Договір підряду та його види. Завдання 3 1. Договір про надання послуг 2. Виконання договору про надання послуг 3.
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.