Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 12674 за запитом 18

Вступ 1. Геополітичне становище України. Регіони, їх особливості 2. Економічний розвиток. Криза кріпосництва 3.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика українського шкільництва XVIII століття 1.1. Система освіти в Україні під Російською імперією 1....
1. Пожвавлення суспільно політичного життя в УРСР у другій половині 1980 х рр. 2. Проголошення Української незалежної держави Література
...початку місяця 3 5 5 18 18 2,5 2,5 9 9 4 5 10 18 36 4,2 6,7 15 24 5 5 ...
15 18 17 18 22 Х2, тыс.грн. 15 20 20 35 35 Определить корреляционную матрицу факторов, оценить модель на общую мультиколлинеарность ...
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,2 11,8 12 10,9 ... Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15...
...Тимурович; 17) Петренко Гліб Гнатович; 18) Гуртенко Іван Самсонович; 19) Мишко Едуард Дементійович; 20) Кондратенко Сергій Сергійович; 21) Євдокименко Ігор Євдокимович; 22) Захарченко Олег Захарович; 23) ...признаков, случайное совпадение, полное совпадение; 18) понести убытки, вода убывает, убывает в командировку, относиться с пониманием, относиться с пренебрежением, ко мне не относится, успехи относительные, в ...
...774 930 17 1190 1350 18 1071 1170 19 536 660 20 357 540 Завдання № 3 У результаті вибіркової перевірки якості продукції отримано наступні дані: Таблиця ...153 1 17 102 1 18 204 1 19 221 1 20 340 1 21 504 2 22 476 2 23 336 2 24 336 2 ...
Види групування 18. Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування 26.Системи взаємних індексів і визначення впливу окремих факторів Задача № 13 Маємо дані ...14,3 3 16,5 18,5 18 14,8 20,2 4 7,6 14,3 19 6,9 19,6 5 10,3 16,...
...до загальної чисельності) До 4 18,5 4 7 12 8 11 26 12 15 30,4 16 і більше 13,1 Завдання № 2....2002 15 2003 14 2004 18 2005 33 Завдання № 4 Кореляційний зв'язок та його вивчення Є така інформація по 24 регіональних установах банку про рівень ...
...до загальної чисельності) До 4 18,5 4 7 12 8 11 26 12 15 30,4 16 і більше 13,1 Завдання № 2 Індексний метод ...2002 15 2003 14 2004 18 2005 33 Завдання № 4 Кореляційний зв'язок та його вивчення Є така інформація по 24 регіональних установах банку про рівень ...
...14 Молоко та молочні продукти 18 1,28 Риба та рибні продукти 1,5 0,34 Цукор 3 0,62 Порівняйте варіацію споживання названих продуктів харчування, зробіть висновки....банків на початок року становила 18% при дисперсії 40, на кінець року – 12% при дисперсії 30. Визначіть відносну варіацію прибутковості активів на початок і кінець року ...
...тільки на майнові відносини Question 18 Законні представники малолітньої особи притя¬гуються до відповідальності: a. якщо буде доказана їх вина b. у будь якому випадку c....неповнолітніми віком від 14 до 18 років b. правочини, укладені внаслідок помилки c. правочини, укладені громадянами, визнаними недієздатними d. правочини, укладені з порушенням обов'язкової нотаріальної ...
...81 14 76 16 71 18 4Є 66 20 1. Побудувати криві попиту (а bх) та пропозиції (с + dx) 2. Визначити ринкову рівновагу, рівноважну ціну та ...7 17 4,2 10 18 180 50 40 720 600 30 230 12,8 17 2,8 15 24 300 50 35 840 600 20 ...
18 5. Складання концепції безпеки діяльності ФКУ …………………. 5.1.Науково методичний підхід щодо формування концепції фінансової безпеки ФКУ……… 5.2.... 18 Висновки……………………………………………………………… 38 Список використаних джерел……………………………………….. 40 ВСТУП Фінансова система України включає: • банківську систему; • небанківські фінансові заклади.
...9 15,6 2,85 18,4 3,1 17,6 3,3 17 2,95 19,6 3,4 17,8 3,15 17,2 ...25 17,2 3,4 18 3,15 19,2 3,55 19,4 3,55 19,2 3,45 20,2 3,75 18,2 ...
...4 14, 3 16,5 18,5 18 14,8 20, 4 7,6 14,3 19 6,9 19, 5 10,3 16,7 20 ...
, методу №3 – 18 грн. Завдання №2 Графічним методом визначити оптимальний план задачі лінійного програмування min (max) 2х1 + 3х2 Завдання №3 Розв’язати наведену ...8,5 4 5,7 18,2 5 6,8 21,4 6 7,5 23,6 7 8,2 28,4 8 9,1 34,...
...Канада 32 773,9 24,18 2,24 6 11 950 29,69 1,85 9 Китай 1288 1416,8 1,1 4,1 5 26 ...21 23 28 159 2,18 0,31 23 Данія 5 180,9 36,18 0,52 16 3 167 33,4 0,32 22 Естонія 1 7,3 ...
...16 „Витрати”, (П(С)БО) 18 „Будівельні контракти”. Мною були досліджені літературні джерела на основі яких обґрунтовувалась стратегія збільшення прибутковості БУ 1, а саме: Ансофф А....періоді цей показник знизився на 0,18. Матеріальні запаси виключаються не тільки тому, що вони менш ліквідні, а головне, через те, що кошти, які можна одержати в ...
...16 „Витрати”, (П(С)БО) 18 „Будівельні контракти”. Мною були досліджені літературні джерела на основі яких обґрунтовувалась стратегія збільшення економічної ефективності ЗАТ, а саме: Ансофф А....періоді цей показник знизився на 0,18. Матеріальні запаси виключаються не тільки тому, що вони менш ліквідні, а головне, через те, що кошти, які можна одержати в ...
...з підзвітними особами 5 • Будинки 18 • Розрахунки з покупцями та замовниками 4 • Сировина 12 • Розрахунки постачальниками та підрядниками 6 • Запасні частини 3 • Відстрочені податкові зобов’язання ...постачальниками та підрядниками 23 • Товари 18 Господарські операції: 1. Оприбутковані матеріали, придбані підзвітною особою 8 2. Сплачено за оренду приміщення 5 3.
або 18,46%; сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 25314,1 тис.грн. або 6,63% в 2008 році та ...в 2008 році і на 18 осіб або 4,35% в 2009 році; зростає середньорічна оплата праці в 2009 році на 1,33 тис.грн.
18. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / Лишиленко О.В. – К.: Видавництво «Цент навчальної літератури», 2005. – 528 с. 19.... – № 18. – С. 16 30. 45. Нашкаревська Г.В. Фінансовий облік: навчальний посібник / Нашкаревська Г.В. – К: Кондор, 2005. – 503 с. 46.
18.05.2011 р. Вищим господарським судом України було скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду та прийнято нове рішення, яким задоволено ...постанови Вищого господарського суду від 18.05.2011 р. 12.10.2011 р. була подана заява до Верховного Суду України про перегляд постанови Вищого господарського суду ...
...єкти права власності Українського народу 18. Право приватної власності 19. Право державної та комунальної власності Тема 2 1. Підстави набуття права власності 2.... Відмова від права власності 18. Припинення права власності внаслідок знищення майна 19. Викуп та примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності 20. Реквізиція. Конфіскація.
18 18 18 5.Кількість штатних працівників чол. 9 11 14 6 Власний капітал тис. грн.
...1404 17 1746 4010 4157 18 3140 3572 6206 19 529 1008 1057 20 2861 6068 6412 21 407 618 624 22 1990 3912 4075 Провести ... До 200 6 201 400 18 401 600 30 601 800 34 801 1000 10 Понад 1000 2 Разом 100 Розрахувати середній час горіння електроламп, середнє ...
...75, 7 13,19 20,18 10,8 82, 8 11,1 15,3 11,5 103, 9 12,3 15,1 9,4 96, 10 ...4 116, 14 13,4 18,64 10,1 130, 15 14,4 17,9 13,13 145, 16 15,43 16,8 18,2 135, ...
Чисті інвестиції 116 18. Прибуток корпорацій 105 19. Особисті заощадження 49 Таблиця 2. Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол....1997 1998 Ini Inii 1 18 20 14 8 12 10 30 2 3 180 6.1. На підставі вихідних даних гіпотетичної економіки які приведені в ...
...6 58 1,47 7 18 1,24 8 89 1,21 9 84 1 10 52 1,08 11 96 1,77 12 93 1,...1,54 14 89 1,18 15 100 1,02 16 57 1,93 17 49 1,95 18 15 1,13 19 55 1,87 ...
...років, В) 14 років, Г) 18 років. 8. На якому з напрямків виховання спеціалізувалася мусична школа в Стародавній Греції? А) інтелектуальне виховання, Б) фізичне виховання, В) ...6 – 12 років, В) 12 – 18 років, Г) 18 – 24 роки. 17. Який з напрямків виховання є головним, на думку Я.А. Коменського, в материнській школі?
...1/6 1/9 1/18 1/18 1/36 1/36 Для 20 млн. семей построить ряды распределения частот, относительных и накопленных частот.
Середньорічна чисельність працівників знизилась на 18 осіб в 2006 році і на 23 особи в 2007 році, продуктивність праці зросла на 7,34 тис.грн.... або 30,18% в 2007 році. Фондовіддача в 2006 році зросла на 0,24 і на 0,14 в 2007 році, що означає збільшення обсягів ...
Середньорічна чисельність працівників знизилась на 18 осіб в 2006 році і на 23 особи в 2008 році, продуктивність праці зросла на 7,34 тис.грн.... або 30,18% в 2008 році. Фондовіддача в 2006 році зросла на 0,24 і на 0,14 в 2008 році, що означає збільшення обсягів ...
...вартість оборотних фондів зростає на 18,4 тис.грн. або 0,71% в 2007 році і на 401,6 тис.грн. або 15,31% в 2008 році.... або 18,31% в 2007 році та на 203 тис.грн. або 61,95% в 2008 році; чистий дохід також має тенденцію ...
18 років c. 25 років d. 21 року Question 13 Балів: 1 За формою державного правління Україна: Виберіть одну правильну відповідь ...роботу у правоохоронні органи Question 18 Балів: 1 Назвіть необхідні умови трудового договору: Виберіть одну правильну відповідь a. випробування під час прийняття на роботу b.
18. Что такое кнопочные формы? 19. Что такое диалоговые формы? Контрольные вопросы к теме 6 1.... 18. Назовите основные приемы редактирования отчетов в режиме конструктора. 19. Как осуществляются вычисления в отчетах? 20.
...за попередні 12 місяців на 0,18; б) шляхом множення суми перестрахувальних премій за попередні 12 місяців на 0,18; в) шляхом множення суми страхових виплат за попередні ...
18 24 Зупинки на газацію та інші зупинки дн. 18 4 Робочий період, всього дн. 301 303 Добова продуктивність кг.
...надається щорічна відпустка працівникам молодше 18 років? a. 24 календарних днів b. 30 календарних днів c. 31 календарний день Question 10 Яким чином здійснюється оплата праці ... 28 КЗпП України Question 18 Нормативна тривалість робочого дня становить: a. 40 годин на тиждень b. 42 години на тиждень c.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.