Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 12678 за запитом 18

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ В РЕКЛАМЕ 18 2.1. Направления рекламного влияния на поведения потребителя 18 2.2. Методы психологического влияния рекламы на потребителя 22 2.3.
18 2.1. Поняття та ознаки політичної влади………………………….…18 2.2. Поняття та елементи політичної системи………………….……24 2.3.
……18 2.1. Зміст валютно фінансових правовідносин……………………………….…..18 2.2. Особливості складу валютно фінансових правовідносин………………......23 РОЗДІЛ 3.
18 2.1. Сутність суб’єктів податкових правовідносин…………………………...….18 2.2. Класифікація суб’єктів податкових правовідносин та їх співвідношення………………………………………………………………….….
18 2.1. Методичні аспекти визначення непрямих податків........................................18 2.2. Значення податкового контролю за справлянням непрямих податків..........25 Розділ 3.
18 2.1. Критерії спеціальної соціальної ефективності державного управління…...18 2.2. Критерії конкретної та індивідуальної соціальної ефективності державного управління………………………………………………………………………..
...ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ГРОШЕЙ 18 2.1. Походження грошей та їх еволюція 18 2.2. Історія становлення грошової системи України 23 2.3.
...ПОЛІТИКА З ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ 18 2.1. Організаційно правовий статус підприємства 18 2.2. Облікова політика підприємства щодо обліку виплат працівникам 27 РОЗДІЛ 3.
18 2.1. Страховик як сторона договору страхування відповідальності………….…18 2.2. Страхувальник як сторона договору страхування відповідальності……….24 2.3.
……18 2.1. Зміст цивільних правовідносин………………………………………...……..18 2.2. Елементи цивільних правовідносин………………………………………….24 Висновки……………………………………………………………………..……..30 Список використаних джерел……………………………………………………..
………18 3.1. Сутність теорії держави та права ………...………………………….……….18 3.2. Предмет та метод теорії держави та права……………...……………………23 3.3.
18 2.1. Поняття, предмет та особливості бюджетного права.................................18 2.2. Структура бюджетного права........................................................................23 Розділ ІІІ.
18 2.1. Критерії спеціальної соціальної ефективності державного управління…...18 2.2. Критерії конкретної та індивідуальної соціальної ефективності державного управління………………………………………………………………………..
18 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Керамік».....................................18 2.2. Аналіз основних фінансових показників ВАТ «Керамік»..............................21 Розділ 3.
...об’єкти права загального природокористування 18 § 2.1. Суб'єкти права загального природокористування 18 § 2.2. Об'єкти права загального природокористування 20 РОЗДІЛ ІІІ.
……18 2.1. Взаємодія правоохоронних органів України та іноземних держав при здійсненні видачі осіб, які вчинили злочин………………………………..……..18 2.2.
18 2.1. Організація і технологія біржової торгівлі......................................................18 2.2. Аналіз діяльності фондових бірж в Україні.....................................................25 РОЗДІЛ 3.
18 2.1. Аналіз доходів державного бюджету...............................................................18 2.2. Аналіз видатків державного бюджету..............................................................22 2.3. Проблеми збалансованості бюджету................................................................
18 2.1. Особливості та етапи проведення грошової реформи в Україні...................18 2.2. Загальна характеристика грошової системи України.....................................24 Висновки....................................................................................................................
18 2.1. Напрацювання українського археолога Хвойки Вікентія В’ячеславовича..18 2.2. Археологічний доробок Барана Володимира Даниловича.............................27 Розділ 3.
...ВИКОРИСТАННЯ МАРОЧОЇ НАЗВИ КОМПАНІЄЮ «ЛАСУНКА» 18 2.1. Сутність та значення марочної назви 18 2.2. Переваги, які отримує підприємство при використання марочної назви 21 РОЗДІЛ ...
18 2. Які особливості філософії Стародавнього Китаю? .................................. 18 3. Які особливості філософії Стародавньої Греції? ....................................... 20 4. Які обставини виникнення античної філософії? ........................................
...ВИДИ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 18 2.1. Конституція України, як джерело Цивільного процесуального права. 18 2.2. Цивільний процесуальний кодекс України 21 2.3.
18 2.1. Об’єкт злочину………………………………………………….………...……18 2.2. Об’єктивна сторона складу злочину…………………………...………..……23 2.3. Суб’єкт злочину…………………………………………………….….
...в цивільному праві Украї ни…………………18 2.1. Добровільне представницт во……………………….……...………18 2.2. Обов’язкове представництво………………………………………20 Розділ 3. Інститут процесуального представництва в цивільному праві: ...
18 2.1. Основні завдання науки фінансового права……………………………....…18 2.2. Додаткові завдання науки фінансового права…………………………….…22 РОЗДІЛ 3.
18 2.1. Особливості адміністрування непрямих податків...........................................18 2.2. Фіскальні аспекти непрямих податків в Україні.............................................22 РОЗДІЛ 3.
...ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПАТ “УКРЕКСІМБАНК” 18 2.1. Процес планування діяльності банку 18 2.2. Організаційна структура банку 21 2.3.
Гендерные различия ……………………………………………………………… 18 2.1. Гендерные различия как проблема исследований дифференциальной психологии … 18 2.2. Учет психологии гендерных отличий в трудовой деятельности………..
Годинна тарифна ставка погодинника – 18,5 грн., відрядника – 1,94 грн., тривалість зміни – 8,2 год., у місяці – 22 робочих дні....дану деталь була встановлена норма 18 хв. Тривалість зміни 8,2 год. Обчислити двома способами: 1.На скільки відсотків змінилась трудомісткість. 2.
18 2.1. Наймана праця і робоча сила як товар.............................................................18 2.2. Зарплата, як винагорода за працю....................................................................20 2.3.
18 2.1. Мотив і мета при підбурюванні до злочину....................................................18 2.2. Проблема вини при підбурюванні до злочину................................................
………18 2.1. Одержання хабара……………………………………………..………18 2.2. Давання хабара………………………………………………….……..23 2.3. Провокація хабара…………………………………………………..…27 Розділ 3.
18 2.1. Підстави виникнення цивільних правовідносин та вимоги до них……...18 2.2. Юридичні дії та юридичні події……………………………………….…...
18 2.1. Характеристика нормативно правового регулювання податкових джерел державних доходів.....................................................................................................18 2.2. Правове регулювання неподаткових державних доходів...............................
18 2.1. Оцінка джерел формування прибутку..............................................................18 2.2. Аналіз ефективності використання прибутку підприємства.........................22 РОЗДІЛ 3.
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКІВ……………………………18 2.1. Джерела формування прибутків………………………………………….. 18 2.2. Аналіз грошових потоків страхової організації…………………………20 2.3.
...СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ВАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 18 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства………………….. 18 2.2 Загальний аналіз позикових і власних засобів……………………………….
...виховання дисципліни в дошкільному закладі … 18 2.1. Стратегія ефективної дисципліни …………………. 18 2.2. Технологія та методика виховання дисципліни в дошкільному закладі .
18 2.1. Становлення та розвиток адміністративної юстиції ……………18 2.2. Запровадження адміністративної юстиції в Україні …………….23 РОЗДІЛ 3.
18 3.1. Спадкування за заповітом……………………………………………..……18 3.2. Спадковий договір……………………………………………………….….24 Висновки…………………………………………………………………………34 Список використаних джерел…………………………………………………..
18 2.1. Цивільна процесуальна правосуб'єктність сторін і третіх осіб……………18 2.2. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора, органів державного ...
……18 2.1. Поняття політичної та правової культури…………………………………18 2.2. Поняття та шляхи вдосконалення правової культури юриста………...…22 Розділ 3.
………18 2.1. Поняття та суть застосування норм права…………………………...……18 2.2. Підстави для застосування норм права……………………………………23 2.3.
18 2.1. Юридичні функції права………………………………………………...…….18 2.2. Додаткові юридичні функції права……………………………………….…..22 РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПРАВА…………...….
18 2.1. Мотив і мета при підбурюванні до злочину....................................................18 2.2. Проблема вини при підбурюванні до злочину................................................
18 2.1. Позитивізм, нормативізм, інституціоналізм та комунікативна теорія права.............................................................................................................…………18 2.2. Соціологічна і психологічна концепції права………………………………..30 2.3.
...ЄКТНІСТЬ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 18 2.1. Звернення прокурора до суду першої інстанції із заявою на захист прав, свобод та інтересів громадянина, державних або суспільних інтересів……….18 2.2.
за шт 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Qd, шт. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ed 0,...також при зміни ціни з 18 до 16 дол. Список використаної літератури
18 2.1. Етап впоряд¬кування зібраних фактичних даних.............................................18 2.2. Етап висунення версій ква ліфікації..................................................................20 2.3.
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.