Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 12674 за запитом 18

18 2.1. Показники ефективності інвестицій.............................................................18 2.2. Формування та оцінювання інвестиційної стратегії підприємства...........22 ВИСНОВКИ...........................................................................................................27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................
18 2.1. Визначення потреби у інвестиціях та джерел інвестування..........................18 2.2. Формування та оцінювання інвестиційної стратегії підприємства...............
18 2.1. Получение взятки ……………………………………………….. 18 2.2. Дача взятки ………………………………………………………. 21 2.3. Провокация взятки ……………………………………………… 24 2.4. Задачи …………………………………………………………….. 25 Выводы……………………………………………………………………...
Експериментальна частина дослідження 18 2.1. Організація дослідження 18 2.2. Аналіз результатів дослідження 19 Розділ ІІІ. Шляхи підвищення авторитету вчителя 26 Висновок 28 ...
18 2.1. Поняття і класифікація принципів виборчого права України….………...18 2.2. Основні принципи виборчого права України………...………….………26 РОЗДІЛ 3.
Завдання 1 В Україні особи, які вчинили злочини у 2011 році, характеризувались за віковими ознаками таким чином: Виявлено осіб, які вчинили злочини 14 15 років 16 17 років 18 28 років 29 39 років 40 54 років 55 59 років 60 років більше Всього осіб 226385 4251 9700 86697 ...15 років 16 17 років 18 24 років 25 28 років 29 39 років 40 49 років 50 59 років 60 років і більше 388 791 ...
18 2.1. Земельна ділянка як предмет договору купівлі продажу ……………..……18 2.2. Сторони договору купівлі продажу земельної ділянки……………………..
18 2.1. Договірні та недоговірні………………………………………………….………18 2.2. Регулятивні та охоронні, односторонні та взаємні…………………….……….22 2.3.
18 3.1. Поняття і елементи договору позики……………………………………..….18 3.2. Зміст і виконання договору позики…………………………………..………23 3.3.
18 2.1. Поняття правового обмеження..........................................................................18 2.2. Класифікація правових обмежень.....................................................................20 Розділ 3. Особливості взаємозв’язку правових стимулів і ...
18 2.1. Аналіз тенденції кредитування реального сектора економіки.......................18 2.2. Оцінка ефективності показників комерційних банків України.....................24 Розділ 3.
18 2.1. Аналіз надходження ресурсних платежів до бюджету України....................18 2.2. Методика оподаткування ресурсними платежами..........................................23 Розділ 3.
18 2.1. Інструменти оцінки кредитного ризику банку................................................18 2.2. Ефективні напрями управління кредитним ризиком комерційного банку...25 Розділ 3.
18 2.1. Поняття, структура та класифікація адміністративно правових норм………………………………………………………………………………18 2.2. Поняття та класифікація адміністративно – правових відносин ………33 РОЗДІЛ ...
ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 18 2.1. Об’єкти дослідження 18 2.2. Методи дослідження 29 РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ ...
АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЧП «ГЕРМЕС» 18 2.1. Организационно экономическая характеристика ЧП «Гермес» 18 2.2. Маркетинговая информационная система ЧП «Гермес» 22 2.3.
18 2.1. Обставини, що пом’якшують покарання..……………………...…18 2.2. Обставини, що обтяжують покарання.………………………....….25 Розділ 3.
18 2.1. Непереборна сила………………………………………………………...……18 2.2. Випадок………………………………………………………………...………27 Розділ 3. Умисел потерпілого………………………………………………...……29 Висновки………………………………………………………………………...….38 Список використаних джерел……………………………………………………..
Склад і види правомірної поведінки……………………………………18 2.1. Склад та структура правомірної поведінки…………………………...……..18 2.2. Сфери втілення правомірної поведінки………………………………...……21 2.3.
18 2.1. Склад та структура доходів місцевих бюджетів України...............................18 2.2. Напрями використання доходів місцевих бюджетів.......................................26 Розділ ІІІ.
18 2.1. Сутність та ознаки управлінських рішень в державному управлінні……………………………………………………………………...…18 2.2. Класифікація управлінських рішень в державному управлінні…20 ...
» …………………………………………………………… 18 Література …………………………………………………………………… 28 Тест Хто є хто представляє собою таблицю 1й стовбчик Ім’я вченого, 2й стовбчик Період історії до якого ... 18. Вишенський І. 19. Вятр Є. 20. Гаврилишин Б. 21.Гегель Г. 22. Гоббс Т. 23. Граміш А. 24. Гроцій Г.
...з контрактами Пиво «Гопак» 50000 18 900000 40000 19 Пиво «Бадьорість» 36000 16 576000 35000 17 Всього 86000 1476000 75000 Фактично Пиво «Гопак» 50100 17 851700 ...10200 20 Пиво «Бадьорість» 35500 18 639000 37000 17 Всього 85600 1490700 77200 Задача 2 Аналіз конкурентоспроможності продукції, яка поставляється на експорт Проаналізувати конкурентоспроможність продукції, яка ...
18 2.1. Поняття та властивості правової культури……………………..18 2.2. Структура правової культури та основні її функції……………21 2.3.
18 2.1. Територіальний принцип дії кримінального закону…………………...……18 2.2. Реальний принцип дії кримінального закону в просторі………………...….24 2.3.
18 2.1. Кримінально правова характеристика видів кримінально правових норм...18 2.2. Критерії поділу конкуренції кримінально правових норм на види..............
...як суб’єкта цивільних прав……18 2.1. Правоздатність юридичної особи……………………………..……….18 2.2. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб……………...…20 РОЗДІЛ 3.
18 2.1. Механізм адміністрування ПДВ з урахуванням вимог Податкового кодексу України.......................................................................................................................18 2.2. Фіскальні аспекти ПДВ......................................................................................22 РОЗДІЛ 3.
18 2.1. Оцінка валютно курсового регулювання в Україні........................................18 2.2. Інструменти реалізації валютно курсової політики........................................23 РОЗДІЛ 3.
18 2.1. ІСІ як суб’єкти портфельного інвестування............................................................18 2.2. Аналіз діяльності ІСІ в Україні.................................................................................25 РОЗДІЛ 3.
18 2.1. Судово прокурорські органи……………………………………………….…18 2.2. Органи охорони громадського порядку………………………………….…..24 Розділ 3.
...2 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 18 2.1. Інвестиційний аспект лізингу 18 2.2. Аналіз ефективності лізингу при оновленні основних фондів (на прикладі ВАТ «Електротранспорт») 20 ...
, 14 18 років 60 тис .; 18 60 років 230 тис .; більше 60 років 120 тис. За рік в місті зареєстровано умисних злочинів ...
...ПІД ЧАС М’ЯЗОВОЇ РОБОТИ 18 2.1. Вплив м’язової діяльності на ендокринну систему людини 18 2.2. Вплив систематичних занять спортом на ендокринну систему ...
18 2.1. Поняття фізичної особи як людини та її цивільна правоздатність............18 2.2. Цивільна дієздатність фізичної особи...........................................................
...69 14 64 16 59 18 54 20 1. Побудувати криві попиту (а bх) та пропозиції (с + dx).Визначити ринкову рівновагу, рівноважну ціну та обсяг випуску ...648 8 9 72 1404 18 19, 108 864 6 8 108 1944 15 144 1044 5 7,25 144 2376 12 16, 180 1188 4 ...
...короткострокові 19,5 11,2 18,2 20,5 23,2 18,4 23,5 44,3 46,5 Визначити: 1.
18 2.1. Кваліфікація злочинів при конкуренції загальної та спеціальної норм...….18 2.2. Кваліфікація злочинів при конкуренції частини і цілого……………….…..
18 2.1. Істотні умови договору повітряного перевезення……………………………18 2.2. Сторони договору повітряного перевезення…………………………..……..24 Розділ 3.
…………18 3.1. Економічні чинники правової нестабільності…………………….....18 3.2. Політичні чинники правової нестабільності…………………….…..20 3.3.
18 2.1. Поняття та сутність вексельного обігу……………………………….……18 2.2. Сучасний стан вексельного обігу в Україні…………………………….…24 РОЗДІЛ 3.
18 2.1. Розвиток банківського інвестиційного кредитування на сучасному етапі...18 2.2. Контроль за ефективністю використання інвестицій.....................................22 Розділ 3.
18 2.1. Програма емпіричного дослідження готовності молоді до створення сім’ї. ....................................................................................................................................................................................................... 18 2.2. Проведення дослідження та аналіз його результатів.......................................
18,4 15, 5. Обсяг випущеної продукції Грн Задача За даними, наведеними в таблиці дати оцінку виконання плану за асортиментом і ...78 Другий 22 56 Третій 18 75 разом Х 303 Задача Необхідно провести аналіз наявності, руху і динаміки основних засобів. Проаналізувати склад та структуру основних засобів; ...
18. ВИСНОВКИ..................................................................................................................22. Список використаних джерел......................................................................................24. ВСТУП Відповідно до ст. 47 Конституції України кожен має право на житло.... 18. Довгерт А.С. «Судова практика у сфері договірних відносин» Юридична Україна, №3 2009р.
18 2.1. Місце причинного зв’язку в системі ознак об’єктивної сторони складу злочину………………………………………………………………………...……18 2.2.
18 2.1. Співвідношення державного управління і регіонального управління…..…18 2.2. Взаємозв’язок між різними типами державного управління і регіонального ...
18 2.1. Характеристика основних показників інвестиційної діяльності підприємства………………………………………………………………………..18 2.2. Визначення потреби у інвестиціях та джерел інвестування…………...…...
18 2.1. Листування П.Орлика з Запорізьким Військом………………………..…….18 2.2. Намагання П.Орлика створити антимосковську коаліцію.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.