Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 388 за запитом 1999

, якщо відомий розвиток попиту з 1999 р. по 2006 р., приведений в таблиці. Сформулювати в середовищі Excel таблицю даних: Таблиця 4. Вхідні дані для прогнозування. Показники Роки 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ...
...наслідками проведеного аналізу за 1997 1999 роки ми бачимо, що загальний коефіцієнт покриття, який характеризує співвідношення між усіма поточними активами і короткостроковими зобовязанями, тобто достатність ... Рентабельність у звітному 1999 році становила 6,73%. Але у порівнянні з 1998 роком, рентабельність зменшилась на 17,87%.
1999. № 6. – С. 109 112. 7. Осадчий В. Мета в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 1999. № 10. – С. 82. 8.
...ресурсів пологового будинку №1 за 1999 2000 роки довів, що причиною збільшення чисельності середньоспискової чисельності співробітників є збільшення кількості пологів, збільшення об’єму наданих медичних послуг ...фондів пологового будинку №1 за 1999 2000 роки довів, що позитивним фактором в організації матеріально технічної бази пологового будинку є збільшення основних фондів, але цього замало ...
1999. № 5 6. Ст. 43. Про столицю України – місто герой Київ : Закон України від 15 січня 1999 р.
...Закон України від 5 березня 1999 р. в ред. Закону від 18 березня 2004 р. № 1630 1V[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.... – 1999. – № 5. – С. 30 34. Зозуля О. І. Секретаріат Президента України: нормативно правові засади організації та діяльності : монографія / О. І. Зозуля.
1999. № 4. – С. 61 65. 13. Дячук С.І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві: Основні поняття, проблеми кваліфікації, удосконалення ... – 1999. № 1. – С. 23 26. 23. Подоляк А.М. Про деякі питання необхідної оборони // Держава і право / Інститут держави і права ...
, якщо відомий розвиток попиту з 1999 р. по 2006 р., приведений в таблиці. Сформулювати в середовищі Excel таблицю даних: Таблиця 4. Вхідні дані для прогнозування. Показники Роки 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ...
292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001.... – Одеса, 1999. – С. 109 113. Кампо В.М. Демократизація статусу депутатів місцевих рад. – К.: Ін т громадянського суспільства, 2001. – 40с. Лазор О.
292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001.... – Одеса, 1999. – С. 109 113. Кампо В.М. Демократизація статусу депутатів місцевих рад. – К.: Ін т громадянського суспільства, 2001. – 40с. Лазор О.
, 1999. 8. Бандурка А.М. Судебные и правоохранительные органы Украины. Харьков.1999 г. 9. Бандурка О.М.
– Николаев, 1999. 9. Козаченко О.В. Кримінально правові ознаки прекурсорів та одурманюючих речовин // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія.... – 1999. – Вип. 2. – С. 113 116. 11. Козаченко А.В. Определение совокупного размера наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Актуальны проблеми ...
у 1999 р. Передбачається, що в Україні, як і в країнах Західної Європи, зростатиме кількість вантажних автомобілів та автобусів, які працюють на ... Головними споживачами дизельного палива у 1999 р. були сільське господарство (40%), промисловість (22%), транспорт (17%). До найскладніших сегментів ринку нафтопродуктів відносять мастильні матеріали, асортимент яких налічує ...
1999. № 45. Ст. 379. 6. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 року // Відомості верховної Ради України . 2001. № 32.... 1999. № 12. 12. Реус О. Вікові межі працездатності неповнолітніх : адаптація українського законодавства до міжнародних угод // Право України . 19998. № 5. 13.
...1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Всього, у т.ч. 182,1 334,2 321,4 356,9 388,3 349,9 381,9 Північна ...): Таблиця 5.4 1995 1998 1999 2000 2001 20,7 28,9 32,9 49,1 54,0 Проаналізуйте ряди динаміки, обчисливши: ланцюгові та базові абсолютні прирости, ...
84; 1999. № 34. Ст. 274. Про захист прав споживачів: Закон України від 15.12.1993 р. // Там само. 1994. № 1. Ст. 1....Президента України від 15.12.1999 р. // Уряд. кур’єр. 1999. 17 грудня.
84; 1999. № 34. Ст. 274. Про захист прав споживачів: Закон України від 15.12.1993 р. // Там само. 1994. № 1. Ст. 1....Президента України від 15.12.1999 р. // Уряд. кур’єр. 1999. 17 грудня.
...вплинуло збільшення в І кварталі 1999 р. питомої ваги непродовольчих товарів на 3,1%. З цього можна зробити висновок, що оборотні кошти на підприємстві використовуються неефективно....Динаміка роздрібного товарообороту за 1996 – 1999 рр. Таблиця 2.1.1 Основні показники господарської діяльності ВАТ “Черкаський Будинок Торгівлі” за 1997 1999 р.
...Визначення чистого обсягу продаж за 1999 рік, грн Таблиця 2.3 Використання середньорічної потужності по основним видам випускаємої продукції Таблиця 2.4 Виробництво продукціі по кварталах ...результати та їх використання за 1999 р Таблиця 2.8 Рекомбінований баланс підприємства на 01.01.99 (грн) Рисунок 2.10 Споживачі, постачальники та основні конкуренти ...
1999. — № 7. — С.104 106, 131. 7. Гаращенко Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах Європи // Право України. — 1999. — № 10. — С.90 93. 8.
1999 р Відхилення, + Темп росту, % 1998 від 1997 1999 від 1998 1998 від 1997 1999 від Грошові кошти 600 400 100 ...
Досвід роботи: 20 років 1999 2011 рр. – викладач юридичного факультету. 1996 1999 рр. – науковий секретар фонду «Право для України». 1994 2011 рр.
Задача №1 Загальні збори учасників СТОВ "Соя" 15 квітня 1999 р. ухвалили рішення про виключення тих його учасників, які відмовляються працювати в громадському господарстві СТОВ....в перерахуванні дивідендів за підсумками 1999 р. Брати Хоменки звернулися до суду з позовом про визнання їх виключення із СТОВ незаконним і про сплату належних їм ...
) Кредити 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Довгострокові 104,7 160,5 150,3 147,3 294 154,8 148,0 297,...) Назва елементів витрат 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Матеріальні витрати 90,2 95,3 92,2 88,5 93,5 96,6 ...
...доходів Державного бюджету України за 1999 2003 рр РОЗДІЛ 3. Аналіз та структура видатків Державного бюджету України за 1999 2003 рр РОЗДІЛ 4.
...за останні роки був такий: 1999 р. – 400 тис. од., 2000 р. – 300 тис. од. Незавершене виробництво: 1999 р. – 50 тис. од., 2000 р. – 100 тис.
...Показник 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Товарооборот промислової продукції, млн. грн. 15,0 15,8 16,3 16,4 15,3 15,9 16,0 ...Роки 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Витрати палива, тис грн 308 312 316 325 330 336 Обчисляти базисні темпи росту витрат умовного палива до 1995 ...
1 червня 1999 СП "Італьяно в Україні ЛТД" надіслало КСП "Батьківщина" лист з пропозицією про розірвання договору без компенсації збитків....був призначений на 30 квітня 1999, а інформація про об'єкт опублікована в місцевій пресі 20 квітня 1999р. Після оголошення початкової ціни об'єкту ніхто з ...
– Проблемы законности № 40, – 1999. – С. 144 145. Ковалев М.И., Васьков П.Г. Причинная связь в советском уголовном праве. – М.: Госюриздат, 1958. Кудрявцев В.... – Харьков “Основа”, 1999. Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно следственной связи в уголовном праве (филосовско правовой анализ). – Х.: Право. – 2003. – 512 с.
...1998 1,2 1,04 1999 0,9 0,75 2000 1,25 1,39 2001 1,45 1,16 2002 1,20 0,83 Визначити темпи приросту (базисні ...дані Район Роки 1997 1998 1999 2000 2001 1 304 297 293 289 298 2 296 280 346 361 314 Визначити показники варіації: середнє квадратичне відхилення ...
...швейна фабрика» на 1 березня 1999 р. було призначено проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним: затвердження річних результатів діяльності товариства, затвердження звітів і висновків ревізійної ...порядку виплати дивідендів 15 лютого 1999 р. правління акціонерного товариства в місцевій газеті «Надросся» помістило оголошення про місце, час проведення зборів і порядок денний.
1999. – Вип. 9. – С. 190 193. 2. Городецький Ю.В. К вопросу о понятии добровольного отказа // Проблеми впровадження правових реформ в ...: Основа, 1999. – Вип. 39. – С. 128 134. 4. Дурманов Н.А. Стадии совершения преступления. – М.1958. 5. Єфремов С.
: Основа, 1999. – Вип. 40. – С. 145 155. 2. Бахин В.П. Что такое преступная деятельность? // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім.... – Харьков: Основа, 1999. 24. Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно следственной связи в уголовном праве (философско правовой анализ). – Харьков: Право, 2003.
Стрімке зростання галузі почалося в 1999 році, тоді річне зростання продажів безалкогольних напоїв досягло відмітки в 27%. Але за декілька років стрімкого розвитку практично всі сегменти ... дал у 1999 му, у 2008 році збільшилися до 0,58 млн. дал. Намічається тенденція до їхнього поступового зростання.
...357/99 від 03.04.1999 р.//Офіц. вісн. України. 1999. № 14. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної і консульської служби. К.: Либідь, 1998. Репецький В.
Лише у 1999 році Товариство мало 1,7 тис.грн. прибутку і рентабельність його складала 0,37 %. Та цей прибуток нажаль не перекриває збитків ...становив 1,038, а в 1999 та 2000 роках взагалі мав від’ємне значення. Одним із головних завдань Товариства для покращення стану є отримання та примноження ...
...рентабельності за 1997, 1998 та 1999 роки із зазначенням відхилень. По кожній групі показників були зроблені аналітичні висновки на основі їх змін за 3 роки....ФІРМИ “ДЕЛЬТА 95” ЗА 1997 1999 РОКИ. Таблиця 2.2.1. РОЗРАХУНОК ЕФВ. Таблиця 2.2.2. РОЗРАХУНОК ЕФВ З РЕАЛЬНОЮ СТАВКОЮ ВІДСОТКА ЗА КРЕДИТ.
...України № 6 від 26.03.1999 року //Всник Верховного Суду України. – 1999. № 3. – С. 7 (зі змінами: Вісник ВСУ. – 2003. № 3. – с.
1999. № 2. С. 50 57. Вихрист С. До визначення екстрадиції // Укр. часопис міжнар. права. 2001. № 1. С. 57 60. Іващенко В.... 1999. № 12. С. 59 61. Лисенко В. Особливості порядку взаємодії податкових органів України з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки // Підприємництво, госп ...
1999. Пушкарёва Н.Л. Женщины в Древней Руси. – М., 1989. 10. Ричка В. Шлюб і подружнє життя у Київській Русі // Історія ... – 1999. Вип. 9.
1999. №9. 5. Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. №3. 6. Тимченко Г.... 1999. №12.
1999. – Вип. 1 (6). – С. 143 146. 9. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. – К., 1996. 10.... – 1999. – Вип. 1 (6). – С. 47 53. 14. Кундеус В.Г. Поняття викрадення у кримінальному праві // Право України. – 2002. № 8. – С.
...Суду № 10 від 18.06.1999 // Вісник Верховного Суду України. – 1999. № 3. – С. 23 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В.
1999. № 1. – 7 13 січня. 7. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: Кримінально правова характеристика: Монографія. – К....культурних цінностей» від 21.09.1999 р. 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 03.06.2005 р. «Про судову практику у справах про контрабанду ...
...Закон України від 16.06.1999 р. // Відом. Верхов. Ради – 1999. №32. – Ст.267. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для ...
1999. № 2. – С. 76 79. 3. Руденко Н. Участие прокурора Украины в гражданском судопроизводстве // Предпринимательство, хоз во и право. – 2000. № 3.... 1999. № 11. 11. Шумський П. Представництво прокурора в суді // Право України. – 1998. № 2. – С. 24 27. 12. Радченко М., Глаговський В.
...Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586 XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20 21 – Ст. 190. Величко В. Институт местных государственных администраций в Украине (...
1999. – Вип.. 3. – С. 195 200. 6. Звіряка В.А. Проблема об’єкту злочину угону автотранспортних засобів // Вісник Луганської академії внутрішніх ... – 1999. – Вип. 1. – С. 141 145. 9. Іванов Ю.Ф. Нова кримінально правова норма за незаконне заволодіння транспортними засобами та її ...
1999. № 2. – С. 116 120. 7. Литвин А.П. Социально правовые проблемы борьбы с преступлениями, посягающими на общую безопасность. К.: Наук.... – 1999. – Вип. 4. – С. 105 108. 12. Рыбачук В. Предметы огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ // Юридический вестник. – 1998. – № 2.
...юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5. Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 593 625....Закон України від 21 квітня 1999 року № 606 XIV. Тертишник В. М. Науково практичний коментар до Кримінально процесу¬ального кодексу України. К.: А. С. К.. 2002.
« 1 2 3 4 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.