Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 388 за запитом 1999

...Закон України від 16.06.1999 р. // Відом. Верхов. Ради – 1999. №32. – Ст..267. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 ...
...Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відом. Верх. Ради України. 1999. № 20 21. Ст. 190. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р.
, суд встановив, що в травні 1999 р. Я. був оформлений на роботу в КСП "Зоря", з яким він уклав угоду про заготівлю для КСП 300 куб.... в строк (грудень 1999 р.), однак КСП затримало розрахунок і оплату не провело. У січні 2000 р. за рішенням загальних зборів КСП було перетворено ...
...Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відом. Верх. Ради України. 1999. № 20 21. Ст. 190. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р.
1999. – Вип. 1. – С. 144 150. 7. Вітвицька В.В. Удосконалення кримінально правової відповідальності за порушення матеріальних інтересів // Проблеми правознавства та ... – 1999. № 10. – С. 29 30. 11. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии. – М.: Дело, 2001.
...учасників СТОВ “Соя” 15 кітня 1999 р. ухвалили рішення про виключення тих його учасників, які відмовляються працювати в громадському господарстві СТОВ....в перерахуванні девідентів за підсумками 1999 р. Брати Хоменко звернулися до суду с позовом про визнання їх виключення із СТОВ незаконним і про сплату належних їм ...
...депутатську недоторканність) від 27 жовтня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. № 44. – Ст. 2193. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. М., 1984.
1999. № 8. Кушніренко О.Г.. Слінько Т. М. Права і свободи лю¬дини і громадянина. X.: Факт, 2001. Мінкіна Т....: Факт, 1999. Чехович С. Інститут права притулку як конституційно правова гарантія захисту прав людини // Право України. 2000. №4.
...структурних фондів Європейського Союзу протягом 1999 2006 років Таблиця Розподіл структурних фондів (на період 2000 2006 рр.) за цілями та країнами (млн. євро, у цінах 1999 року) Країна Ціль 1 Транзитивна ...
1999. – Вип. 3. – С. 265 271. 13. Сахнюк С.В. Виняткові обставини справи та особа винного як підстави призначення більш м’...: Юридический центр Пресс, 1999. 16. Тютюгин В.И. Назначение наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким приговорам: Конспект лекций. – Харьков, 1992. 17.
1999. № 1. C. 83 85 Кожевніков Г.К. Судово правова реформа в Україні і реформування органів досудового розслідування // Судова реформа в ...: Юринком Интер, 1999. – 448 с. Охріменко С. Деякі аспекти сучасного стану процесуальної самостійності та незалежності слідчих органів внутрішніх справ //Юридична Україна. 2006. № 5.
...даному підприємстві цей коефіціент у 1999 році перевищував рекомендоване значення на 60 %, що свідчить про повну забезпеченість виробничого процесу засобами виробництва....аналізу фактичних даних за 1995 1999 роки отримана математична модель, яка описує залежність величини прибутку підприємства від значень показників виробітку на 1 го працівника та фондоозброєності.
У 1999 році коефіцієнт прибутковості зменшився, а в 2000 році збільшився. Це свідчить про те, що в 2000 році обсяг реалізації робіт ...ВАТ “Черкаське САТП 2301” за 1999 2000 р. (в тис. грн.) Рис. 2.2 Класифікація показників фінансового стану Таблиця 2.2 Розрахунок показників фінансової стійкості ВАТ "...
1999. – № 42 43. – Ст.378. 6. Ефименко А. Регулирование прекращения (реорганизации) и ликвидации юридических лиц по проекту Гражданского кодекса Украины // Право ... СПб: Альфа,1999
...586 XIV від 09.04.1999 р. // Там же. – 1999. – № 20 21. – Ст. 190 (з наступ. змін. та допов.). Про дипломатичну службу: Закон України № 2728 – III ...
...гарантії діяльності» від 15.09.1999 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 1045 XIV 9. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 6 ...державних підприємств»: від 19 травня 1999 р. № 859 //. 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної ...
...Міністрів України від 22.06.1999 р. № 1109. Офіційний вісник України від – 1999 р. – № 25. – Ст. 127. 6. Провадження у справах про адміністративні правопорушення: Навч. посіб.
...України № 1109 від 22.06.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 25. – Ст. 127. Провадження у справах про адміністративні правопорушення: Навч. посіб. / В.В. Богуцький, В.
...ВАТ САТП “Черкасимолоко” за 1997 1999 Таблиця 2.1.4 Розрахунок показників ділової активності ВАТ САТП “Черкасимолоко” Таблиця 2.1.5 Розрахунок показників ділової рентабельності Таблиця ...Аналіз виконання плану прибутку за 1999 р. Таблиця 2.3.3 Рівень рентабельності на підприємстві Таблиця 3.2.1. Дані для факторного аналізу прибутку по виробу ...
1999. – № 9. – Ст. 65. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22.12.1998 р., № 331 XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 12. – Ст. 80.
...Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20 21, ст.190). 4. Закон України „Про органи самоорганізації населення” ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, ...Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 11, ст. 79 ). 7. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал. Київ. 2005г. № 4 /В. Малиновський.
1999 р. b. 1988 р.; c. 2001 р.; Question 8 Офіційно Велику Хартію було прийнято: a. 1998 р; b. 1988 р.; c. 1999 р.
Ярослава Мудрого, 1999. 20. Молодик В.В. Деякі проблеми податкових деліктів і підходи до оцінки ефективності заходів кримінально правового впливу на правовідносини у ... – 1999. – Вип.. 1. – С. 68 75. 21. Молодик В.В. Кримінально правові аспекти відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших ...
1999. – № 4. – С. 35 38. Скомороха В. Конституційний Суд України : досвід і проблеми // Право України. – 1999. – № 1. – С. 8 13.
— Днепропетровск: Арт Пресс, 1999. 6. Задорожний Ю.А. Вплив римського права на формування романо германської правової сімї. Часопис Київського університету права 2006 р. 7...., 1999. 18. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. – 5 те виданняб випр. і доп. – К.: Знання, 2006 – 397 с.
– Астрахань, 1999. 8. Косарев А.И. Римское частное право. – М., 1998. 9. Підопригора О.А. Римське приватне право. – К., 2001. 10...., 1999. 11. Савельев В.А. Римское частное право: проблемы истории и теория. – М., 1995. 12. Харитонов Е.О.
...сотовой связи фирмы в 1995 1999 гг. составляло: Годы 1995 1996 1997 1998 1999 Кол во аппаратов 5600 8200 10400 11900 11200 Определить цепные и базисные ...
...couple, and family therapy (Vuchinich 1999). However, conflict style is only one part of the family system. As a result, conflict patterns may be resistant to ... 1999), and among Native Americans (Klein and Ackerman 1995). Industrialization, urbanization, and the global economy, along with their communication systems, reach ...
...10 24,5–N/10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 14,7+N/10 16,6–N/10 5,6+N/10 16,2–...07+N/10 Роки 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Рівень прибутку yt , ум.гр.од. 1,12+N/10 1,16+N/10 ...
...промисловості і у ФТРМК у 1999 році Таблиця 12 Порівняльний аналіз розподілу сукупнного річного доходу сім’ї по народному господарству та за даними опитування працівників апарату ...керівників, спеціалістів і службовців за 1999 2000 роки у ФТРМК Рис. 7 Схема вертикального (статусного висхідного ) просування спеціалістів, службовців і керівників ФТРМК Таблиця 21 Особисті цілі ...
: Наук, думка, 1999. 304 с. 45. Єфименко Т. І. Оптимізація бюджетної політики в контексті сучасної глобальної конкуренції. // Україна та Росія: потенціал взаємодії та ... 1999. №2(4). С.30 36 92. Фещенко А.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України. Навч. пос.
Розвиток туристичної та курортної галузей впродовж 1999 2003 років характеризується в основному позитивною та сталою динамікою. Створення нового іміджу українського турпродукту, конкурентоспроможного в нашій державі та за ...
Задача 1 На основі даних про рівень товарообороту молочної продукції в районі А Показник 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Товарооборот молочної продукції, млн.грн. 18,3 18,8 16,2 15,3 17,...
...АТЕС 2) Азіатська криза 1997 1999 р.р. 3) Розвиток інвестиційних процесів процесів в Азіатсько Тихоокеанському економічному співробітництву. Список використаної літератури
...її сина Сергія 25 липня 1999 року народження. В позовній заяві вона вказала, що з 1 жовтня по 20 грудня 1998 року, вона перебуваючи на педагогічній ...
...до цього старшого сина Андрія 1999 року народження, не турбувалася про стан здоров’я маленького Петра 2003 року народження, покинула роботу.
1999 р А 1800 1400 + Б 4000 3600 С 1000 1240 + Д 1200 1400 + Разом 8000 Задача Визначити середнє значення, моду ...
" таблиця: показник 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Товарооборот молочної продукції, млн.грн. 18,3 18,8 16,2 15,3 17,...
...до цього старшого сина Андрія 1999 року народження, не турбувалася про стан здоров’я маленького Петра 2003 року народження, покинула роботу.
...Громадянин є пенсіонером МВС з 1999 р. Після виходу на пенсію влаштувався на підприємство, де працює і зараз. Із зарплати щомісяця відраховуються внески до Пенсійного фонду.
...Громадянин є пенсіонером МВС з 1999 р. Після виходу на пенсію влаштувався на підприємство, де працює і зараз. Із зарплати щомісяця відраховуються внески до Пенсійного фонду.
...Іваненку 40000 гривень 2 січня 1999 р. Строком на шість місяців. Договір був укладений в усній формі, у присутності свідків Петрова та Сидорова.
...її сина Сергія 25 липня 1999 року народження. В позовній заяві вона вказала, що з 1 жовтня по 20 грудня 1998 року, вона перебуваючи на педагогічній ...
« 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.