Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 507 за запитом 2009

1 жовтня 2009 року санітарний лікар виніс постанову про припинення порушень санітарного законодавства, якою припинив діяльність підприємства. 5 жовтня 2009 року виніс постанову про накладання ...
...ТОВ «Корпорація Спецторг» за 2007 2009 роки спостерігаємо зростання доходу від реалізації товарів на 76050,7 тис. грн. або 88,62% та на 28568,8 тис.... Сума збитку, одержаного у 2009 р. в результаті господарської діяльності Товариства зросла на 5771,5 тис. грн. порівняно з 2007 роком.
...банківській системі України в 2008 2009 роках, Приватбанк зміг не тільки залишитись на плаву, але й збільшувати обсяги майна, власного і залученого капіталу, чистий процентний дохід, ...працівників, і чистий прибуток у 2009 і 2010 роках порівняно з 2008 роках знижувався. Аналіз фінансової діяльності банку було проведено за наступними етапами: аналіз динаміки і ...
...діяльності банку показав, що в 2009 році спостерігається погіршення діяльності банку, зокрема знижується вартість майна, власного і позиченого капіталу, чисельність, оплата праці і підприємство отримує збиток, ...зниження кредитного портфелю на кінець 2009 року і його збільшення в 2010 році, найбільшу питому вагу займають кредити, надані юридичним особам, короткострокові (до 1 року), безготівкові, ...
...ТА ПОДАТКОВЕ ПРАВО) 23.07.2009 року між ТОВ «АСТРА» (Україна) і Royal A.S. (Латвія) було укладено Контракт на постачання обладнання (далі – «Контракт»).... 27.07.2009 року Сторонами було підписано Додаток №1 до Контракту, в якому зазначено, що загальна вартість Контракту (1225000 євро) включає в себе ...
...розрахунків з населенням у березні 2009 року Таблиця 2.3 Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з госпрозрахунковими та бюджетними установами у березні 2009 року Таблиця 2.4 Відображення ...
...всім показникам відбулось зростання в 2009 році і зниження в 2010 році порівняно із попереднім роком, що зумовлено зниженням суми прибутку.... реалізованої продукції в 2009 році зростає на 8,87 коп., і зменшується в 2010 році на 15,83 коп.
...Таблиця 3.3 Прогноз продажу 2009 року Таблиця 3.4 Наявність ресурсів та додаткова потреба Таблиця 3.5 Потреба в матеріалах та умови їх придбання Таблиця ...на придбання необхідного обладнання в 2009 р. Таблиця 3.8 Календарний графік втілення проекту Таблиця 3.9 Витрати на виробництво огірків корнішонів у 2008 році Таблиця ...
...Таблиця 3.2 Прогноз продажу 2009 року Таблиця 3.3 Наявність ресурсів та додаткова потреба Таблиця 3.4 Потреба в матеріалах та умови їх придбання Таблиця ...на придбання необхідного обладнання в 2009 р. Таблиця 3.7 Календарний графік втілення проекту Таблиця 3.8 Витрати на виробництво огірків корнішонів у 2008 році Таблиця ...
...Таблиця 3.2 Прогноз продажу 2009 року Таблиця 3.3 Наявність ресурсів та додаткова потреба Таблиця 3.4 Потреба в матеріалах та умови їх придбання Таблиця ...на придбання необхідного обладнання в 2009 р. Таблиця 3.7 Календарний графік втілення проекту Таблиця 3.8 Витрати на виробництво огірків корнішонів у 2008 році Таблиця ...
...аудиторської перевірки бухгалтерську документацію за 2009 рік, що містить наведені в таблиці 1 фінансово господарські операції та відповідну кореспонденцію рахунків. Таблиця 1 Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Орбіта» за 2009 рік № Зміст господарських операцій Сума, ...
...аудиторської перевірки бухгалтерську документацію за 2009 рік, що містить наведені в таблиці 1 фінансово господарські операції та відповідну кореспонденцію рахунків. Таблиця 1 Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Орбіта» за 2009 рік № Зміст господарських операцій Сума, ...
...комплексу Харківського регіону за 2007 2009 роки 2.1 Аналіз основних показників розвитку промисловості Харківської області за 2007 2009 роки 2.2 Аналіз особливостей розвитку переробної ...
...кінцевому підсумку – збитковість підприємства в 2009 і 2010 році. Крім того, на підприємстві скоротилась чисельність, фонд оплати праці та продуктивність. Все це викликано кризовими явищами в ...рентабельним в 2008 році, в 2009 році ситуація значно погіршилась, а в 2010 році наблизилась до передкризового стану. Лише показники ділової активності залишились відносно незмінними і ...
...і баланс на 1 жовтня 2009 року по даному підприємству Вихідні дані: Туристичне підприємство «Еквілібрист» реалізує туристичні продукти, які формує як тур агент, а також як ...фірми «Еквілібрист» на 1 липня 2009 року (табл. 1) Таблиця Баланс туристичної фірми «Еквілібрист» на 1 липня 2009 року Актив Нематеріальні активи Запаси Рахунки в банках ...
1 жовтня 2009 р. ліквідатор ТОВ "Полюс", стосовно якого розпочато процедуру банкрутства, отримав акт Державної податкової інспекції (далі ДПІ) у Дзержинському р ні ... Харкова № 01 від 16.09.2009 р. "Про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість", згідно з яким було анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість ...
...зниження на 1,02 в 2009 році, але вже в 2010 році зменшується на 0,98, що є негативним; відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зростання в 2009 році порівняно з 2008 роком ...
Огризко 29.04.2009 року був укладений авторський договір про передачу твору для використання на умовах виключної ліцензії, але у травні 2009 року Харківським відділенням УАБС був ...
...році до 22,31% в 2009 році і 17,41% в 2010 році. Питома вага додаткового вкладеного капіталу становить 2,19% в 2009 році і 0% в 2008 і ...
...кінцевому підсумку – збитковість підприємства в 2009 і 2010 році. Крім того, на підприємстві скоротилась чисельність, фонд оплати праці та продуктивність. Все це викликано кризовими явищами в ...рентабельним в 2008 році, в 2009 році ситуація значно погіршилась, а в 2010 році наблизилась до передкризового стану. Лише показники ділової активності залишились відносно незмінними і ...
...або 14,93%, а в 2009 році показник становить 2,26, тобто зріс на 0,12 або 10,53%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2007 році, коли ...і становив 0,88, але в 2009 році показав зменшення і становив 0,8. Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних засобів.
...Україною та Сполученими Штатами Америки (2009 р.) як однієї з економічно розвинутих країн Таблиця 2.2 Імпорт американських товарів в Україну (2009 р.
2009. – № 3. – С. 36–43. Косюта М. Перспективи реформування законодавства про прокуратуру / М. Косюта // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7. – С. 13–14.... : Атіка, 2009. – 608 с. Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права : учебник / под ред. М. А.
...2008 році – 63,7%, в 2009 році – 55,6%. Обсяги реалізації продукції через дилерську мережу є досить значними і поступово збільшуються, зокрема в 2007 році збільшення ..., в 2009 році – 1327,22 тис.грн. Питома вага реалізації продукції через дилерську мережу складає 49,9% в 2004 році, 47,7% ...
...завод запасних частин” за 2007 2009 р.р. можна вважати майже задовільними, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають тенденцію майже задовільної фінансової стійкості ТОВ “Шполянський завод запасних ...перевитрат фонду оплати праці в 2009 році склала 725,571 тис.грн.,що також є резервом для зниження витрат в майбутньому.
...і знижується коефіцієнт обороту в 2009 році, також зростає продуктивність праці та середньомісячна заробітна плата. Комплексний аналіз економічної ефективності діяльності підприємства виявив, що на підприємстві спостерігається ...і платоспроможність ТОВ за 2007 2009 р.р. можна вважати цілком задовільними, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості ТОВ «Агрофірма ім.
, в 2009 році знижується на 1 тис.грн. і становить 22,1 тис.грн. В цілому можна говорити про те, що на ...2008 році і 5847% в 2009 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, 72% в 2007 році, 4065,37% в 2008 році і 6382,25% ...
Структура собівартості виробленої продукції в 2009 році. Рис. 2.8. Динаміка елементів витрат на виробництво продукції, тис.грн. Таблиця 2.7 Розрахунок впливу використання матеріалів на ...і продуктивності праці в 2007 – 2009 рр. Таблиця 2.11 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників Таблиця 2.12 ...
в 2009 році, прибуток в 2010 році буде становити 5792,08 тис.грн., в 2011 році – 9661,63 тис.грн....продукції ТОВ «Черкаський ДОК» в 2009 році Таблиця 3.4 Прогнозований об'єм реалізації продукції ТОВ «Черкаський ДОК» в 2010 році Таблиця 3.5 Прогнозований об'...
...Прогноз обсягів продажу продукції на 2009 рік Рис. 3.1 Прогноз обсягів продажів у 2008 2009 рр. Таблиця 3.3 Наявність ресурсів та додаткова потреба Таблиця ...
...Прогноз обсягів продажу продукції на 2009 рік Таблиця 3.3 Прогноз обсягів продажу продукції на 2010 рік Таблиця 3.4 Наявність ресурсів та додаткова потреба Таблиця ...3.8 Розподіл продукції у 2009 році Таблиця 3.9 Розподіл продукції у 2010 році Таблиця 3.10 Графік погашення заборгованості у 2009 році Таблиця 3....
В даній роботі проводиться детальний аналіз українсько грузинських відносин 1991 2009 рр. в політичній, економічній, військовій, культурній сфері. В першому розділі роботи була розглянута співпраця України та Грузії в політичній сфері, ...були проаналізовані прийняті протягом 1991 2009 рр. двосторонні договори, основні події, а також вплив прийнятих договорів на українсько грузинські відносини. В другому розділі була проаналізована економічна ...
...дослідження україно російських відносин (2004 2009 рр.) 1.1. Наукове вивчення україно російських відносин 1.2. Методологічні засади дослідження україно російських відносин Розділ 2....відносини у політичній сфері (2004 2009 рр.) 2.1. Історія україно російських відносин у політичній сфері 2.2. Напрямки та перспективи україно російських відносин у політичній ...
...доходи Державного бюджету за 2005 2009 рр. (млн.грн.) Найменування доходів Рік 2005 2006 2007 2008 2009 Податок на додану вартість 2667 2682 2690 2705 2733 ...
...Головна проблема валютного ринку в 2009 році – вибір курсової політики. Україна знову надає перевагу політиці валютного коридору, бо вона, на думку урядових структур, найбільш ефективна на ... Враховуючи вищевикладене, в 2009 році забезпечити курсову, а відтак і загальну фінансову та економічну стабільність можна принаймні на початку року лише за умов збереження ...
...на додану вартість» Показник 2008 2009 Відхилення абсолютне відносне 1 2 3 4 5 Податок на додану вартість 678,6 1097,5 ЗАДАЧА 6 По даним ... Показник 2008 2009 1 2 3 Збори до Пенсійного фонду 149,8 197,5 Собівартість реалізованої продукції 4199,5 6213,5 Частка зборів ...
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1.1 Історія становлення та розвитку соціальної нерівності українського населення 1.2 Поняття соціальної стратифікації суспільства, визначення її ролі та необхідності 1.3 Основні економічні групування населення як передумова поділу його на стани 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІЧНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2007 2009 РОКИ 2.1 Аналітична оцінка стану, структури та динамік...
...та фінансового стану за 2008 – 2009 роки та виклад його облікової політики 2.1. Техніко –економічна характеристика підприємства, його виробнича структура 2.2....економічних показників підприємства за 2008 – 2009 роки 2.3. Аналіз фінансового стану підприємства за 2008 – 2009 роки 2.4. Облікова політика підприємства Розділ III.
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 1.1 Характеристика міграційних переміщень населення України в історичній ретроспективі 1.2 Суть та основні показники міграції населення 1.3 Методологічні дослідження та особливості отримання інформації про міграцію населення 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 2.1 Аналіз сучасного стану, структури та динаміки міграційних процесів за 2007 2009 роки 2.2 Статевовікова характеристика мігра...
...результатів банківської системи України за 2009 2011 рр 2.2 Аналіз стану та динаміки фінансових результатів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 2.3 Оцінка ефективності формування та розподілу ...в Україні за минулі роки (2009, 2010) можна зробити висновок, що до прибуткової діяльності в загальному за системою ще далеко, бо обсяги кредитування перебувають на низькому ...
...на дату відвантаження (30.03.2009 р.) 6,0 грн. за 1 $ США; на дату складання балансу (01.04.2009 р.) 7,0 грн.
Вступ 1 Загальнотеоретичні відомості про функціонування Головного управління статистики в Хмельницькій області 1.1 Історична довідка про функціонування установи, її сучасна роль та суспільне призначення 1.2 Повноваження та завдання Головного управління статистики у Хмельницькій області, його програмно цільова діяльність 1.3 Організаційно – функціональна структура установи та коротка характеристика її підрозділів 2 Аналітична оцінка міграційних потоків населення Хмельницької області за...
2009. Випуск 46. С. 398 403. 3. Кузьменко О. Зміст, діалектичний зв'язок і вплив категорій «бюджетний устрій», «бюджетна система» на ... 2009. № 8. C. 85 90 4. Музика О. Міжбюджетні відносини як вид правової взаємодії / О.Музика // Юридичний вісник України. – 2006. № 45.
...капіталу, зниження чистого доходу, в 2009 році значно знижується також і валовий прибуток, спостерігається зростання чистого збитку, зменшується чисельність працівників. Проведений аналіз ліквідності і фінансової стійкості ...використаної і нарахованої амортизації в 2009 році зростає, а в 2010 році знижується до критичного рівня – 0,09. Оцінка ефективності використання основних фондів свідчить про зростання фондовіддачі, ...
...хліба житнього і білого на 2009 р. Таблиця 13 Інвестиційний план проекту Таблиця 14 План прибутків збитків проекту за 2009 рік Таблиця 15 План руху грошових ...
...Пленуму ВСУ від 06.11.2009 р. № 9 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 12. Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист ...
...районного суду від 20 травня 2009 р., залишеним без змін ухвалою апеляційного суду від 29 червня 2009 р., за кожним із спадкоємців визнано право власності на ...
2009 р. № 514/2009 // Офіційний вісник Президента України. – 2009. – № 20. – Ст. 677. 5. Про рекламу: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1996.
БАЛАНС АТ «ОТП БАНК» за 2009 рік Додаток Е. Звіт про фінансові результати АТ «ОТП БАНК» за 2009 рік Додаток Є.
...рентабельності – про зростання прибутковості в 2009 році і зниження – в 2010 році. Аналіз динаміки первісної, залишкової вартості основного капіталу і його зносу показав, що всі показники збільшуються в 2009 і 2010 роках, що говорить ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.