Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 12666 за запитом 21

a=15 Question 21 Балів: 1 Якщо PA+B=1, PAB=0, то події A і B є: Виберіть одну правильну відповідь a. незалежними b....1 Обчисліть матрицю A=3 21 21320 2 Виберіть одну правильну відповідь a. A=12 b. A= 12 c. A=10 d.
...зменшився на 0,08 і становив 0,21, і в 2008 році знову показав зниження і становив 0,07 (зменшився на 0,14). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на ... або 21,36% в 2007 році і на 82,4 тис.грн. або 22,42% в 2008 році, витрати на оплату праці ...
№18, №19 20, №21 22. ст.144. 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року за №435 IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003.... 21. Сміян Л .С. ред. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. Київ, 2008. – 178 ст. 22. Сухарський В.С.
...зменшився на 0,08 і становив 0,21, і в 2008 році знову показав зниження і становив 0,07 (зменшився на 0,14). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на ... або 21,36% в 2007 році і на 82,4 тис.грн. або 22,42% в 2008 році, витрати на оплату праці ...
21. Как в Internet Explorer настроена панель поиска? Какие существуют варианты поиска? 22. Сформулируйте на языке системы Яndex запрос для поиска ... 21. Назовите основные характеристики календарей. 22. Как вычисляется потребность в финансовых ресурсах для реализации проекта? 23.
...приносять доход підприємству є електротовари – 21,5%, посуд – 15,3%, галантерея – 13,1% та будівельні товари – 12,2%. До складу основного асортименту, що дає підприємству найбільшу ...участь у виставках та ярмарках – 21,17%, значні витрати на пропаганду – 16,53%, найменшу питому вагу мають витрати на особистий продаж – 7,06%.
...приносять доход підприємству є електротовари – 21,5%, посуд – 15,3%, галантерея – 13,1% та будівельні товари – 12,2%. До складу основного асортименту, що дає підприємству найбільшу ...участь у виставках та ярмарках – 21,17%, значні витрати на пропаганду – 16,53%, найменшу питому вагу мають витрати на особистий продаж – 7,06%.
немає правильної відповіді Question 21 Тривалість документальних перевірок для великих платників податків не повинна перевищувати: a. 15 робочих днів b. 30 робочих днів c.... немає правильної відповіді Question 21 Тривалість документальних перевірок для великих платників податків не повинна перевищувати: a. 15 робочих днів b. 30 робочих днів c.
...ЗАТ ШП “Юність” Таблиця 2.21 Розподіл повноважень у межах маркетингової сфери управління конкурентними перевагами на ЗАТ ШП “Юність” Таблиця 2.22 Розподіл повноважень у межах ...конкурентного потенціалу підприємства Таблиця 3.21 Коефіцієнти вибору заходів Таблиця 3.22 Форма для представлення плану заходів з формування конкурентних переваг та підвищення конкурентного потенціалу підприємства ...
...збільшиться вихід цукру на 0,15 0,21%. Завдяки впровадженню першого заходу в проектному році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру піску ...
21. Чи дозволяє КЗпП адміністраціям підприємств, установ, організацій в межах своїх повноважень право встановлювати додаткові порівняно із законодавством соціально побутові пільги ...з 18 років; б) з 21 року; в) з 16 років; г) з 20 років. 30. Який документ не подається для представлення до відзначення державною нагородою ...
...12098,00 Магазин №12 388 21/УІІІ 6702,00 Домова кухня №2 389 22/УІІІ 10109,90 Магазин №13 390 25/УІІІ 19276,00 Столова №7 ... Накладна на відпуск №388 від 21 лютого п/п Найменування товару Од. виміру Кількість Ціна Сума 1. Цукерки «Кіті» кг 400 5,30 2120,00 2.
...використання основних фондів Таблиця 2.21 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.22 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.23 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 2.... Таблиця 3.21 Звіт про фінансові результати СТОВ за 3 роки, тис.грн.
21. Класифікація і структура витрат, що входять у склад собівартості промислової продукції 25. Договірні ціни та їх узгодження Задача № 9 Підприємство ...
21. Факторний аналіз товарообороту підприємств громадського харчування 30. Загальний аналіз інвестицій підприємств торгівлі Задача № Проаналізувати чисельність робітників по групах персоналу магазину ...
21. Методика проведення ревізії розрахунків з покупцями і замовниками 46. Основні вимоги, поставлені до узагальнення й оформлення матеріалів ревізій Задача №9 ...
21. Методика проведення ревізії розрахунків з покупцями й замовниками 30. Методика проведення ревізії оприбуткування матеріальних цінностей Задача № 1 При проведенні інвентаризації ...
21. Предмет і об’єкти судово бухгалтерської експертизи 41. Методика експертного дослідження операцій з товарно матеріальними цінностями 57.
21. Текст документа, його структура й правила підготовки і написання тексту 50. Комерційні листи Тест № 72 Акт – це документ, складений одною ...
Вступ 21. Оцінка кредитоспроможності підприємства Практичне завдання Таблиця 1 Вихідні дані, тис. грн. АКТИВ (МАЙНО) Сума І.
21. Повна матеріальна відповідальність працівників 32. Поняття трудових спорів. Органи, що розглядають трудові спори Задача № 61 До районного центру зайнятості звернулися ...
Цінова тактика підприємства 21. Класифікація і структура витрат, що входять у склад собівартості промислової продукції Задача № 3 Визначити гуртову ціну машини, якщо відомо, що ...
21. Огляд довідково пошукових систем у медичній галузі, їх призначення, основні види та основні можливості Лабораторна робота № 1 Робота з інформаційно ...
Варіант 21 1. Перепишіть речення, поставте, де потрібно, розділові знаки і поясніть їх вживання. Хоч супроводили їх кораблі конвою і хоч усі ...
Економічна безпека України 21. Методологія розробки і структура індикативного плану 71. Форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Задача №1 Економіка України в 2006 ...
Канали розподілу 21. Анкета – основний інструмент дослідження споживачів 3. Ситуаційні завдання: 3.1 Задача № 1 За даними таблиць 1 і 2 визначити місткість ...
Плата за землю 21. Місцеві податки та збори Тест № 61 Банківська система України складається з: 1) комерційних, ощадних банків і кредитних спілок; 2) державних, ...
Варіант – 21 1. Зміст та основні риси політичної діяльності. Стратегія та тактика політичної діяльності. 2. Головні процедури виборчої кампанії. Вибори в Україні.
Форми ведення обліку на підприємствах 21.Методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації0 Завдання 1.1 Розробити принципову схему організації обліку за умов: журнально ордерної ...
Обчислення показників продуктивності 21. Економічна ефективність освоєння нової продукції та вибір оптимального варіанту технологічного процесу 3. Задача № 1 Існує програма випуску продукції на підприємстві, ...
...закону "Про цивільну оборону України" 21. Система життєзабезпечення в сховищах, їх коротка характеристика і режими праці Література
... ТЕРМІНИ 21. Календарне планування 51. Принципи планування 81. Чиста продукція 36. Оновлення продукції 74. Фінансовий план ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 11.
...аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій 21. Характеристика рахунків для обліку дебіторської заборгованості Задача № 10 У балансі підприємства на 31.12.02 р.
...оприбуткування товарів у роздрібній торгівлі 21. Облік визначення найменшої з двох оцінок: первісна вартість; чиста вартість реалізації Задача №10 Оптове підприємство здійснило передоплату постачальнику за товар ...
6 21 § 1. Сутність сім’ї ………………………………………………….. 6 8 § 2. Чинники стабільності сім'ї …………………………………….. 9 12 § 3. Кризи сучасної сім’ї, що впливають ...
...проводиться на вимогу правоохоронних органів 21. Завдання, послідовність, джерела ревізії та особливості інвентаризації основних засобів Задача № 57 Зробити аналіз витрат на капітальне будів¬ництво торговельного підприємства ...
...взаємовідносин користувачів з казначейською системою 21. Функції органів держказначейства у процесі виконання місцевих бюджетів за видатками. Характеристика операцій та рахунків 28.
Аналіз продуктивності праці 21. Аналіз стану матеріальних запасів Задача №1 Є така інформація про фінансові результати від реалізації продукції на підприємстві (тис. грн.
...реформи, їх цілі та види 21. Комерційні банки, їх види, призначення та функції Задача № Література
19 Література …………………………………………………………………… 21
Задача Через скільки років капітал фірми збільшиться в 11 разів: 1) за складною ставкою 21%; 2) за простою обліковою ставкою 23%.
Варіант №21 1. Сутність професійної етики юриста. Питання адвокатської етики у законі України “Про адвокатуру” (Ст.1,4,7,9,10,15).
ЗМІСТ ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛІНГУ 10 1.1 Визначення та сутність контролінгу 10 1.2 Задачі циклу контролінгу 21 1.3 Переваги та перспективи впровадження контролінгу 35 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ „СВІТЛОТЕХНІКА” 40 2.1 Організаційно економічна характеристика ...
...середовище бізнесу в сучасних умовах 21. Значення організаційних комунікацій в підвищенні ефективності діяльності фірми Література
...язань за законом України від 21 грудня 2000г. «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» 3.
...України в Дніпропетровській області близько 21 години звернулась гр. Сазонова Л.В. із заявою про те, що її годину тому зґвалтував п’яний чоловік віком від ...
...інтерпретації товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності 21. Порядок здійснення митного контролю. Митне забезпечення. Особливі режими митного контролю 33. Порядок митного оформлення товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації ...
12 21 3. Зміст договору довічного утримання: а) майно, що може бути об’єктом договору довічного утримання; ……..
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.