Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 12666 за запитом 21

...на 5,42 у відсотках 21,77. Рентабельність визначаємо на нашому підприємстві при прибутку який поділений на собівартість і ми бачимо збільшення на 0,20 тис.грн....на 3,79, у відсотках 21,74. Розподілений прибуток збільшився в 2001 2000 роках на 1,01 у відсотках 5,0%, у 2001 1999 рр.
ТЕМА № 21: Кримінально правова характеристика перевищення влади або службових повноважень та перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно ... Рекомендований перелік літератури до теми № 21: Нормативні акти: 5, 6, 9, 16, 19, 21, 22, 24, 39, 43 Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
...1) та у(1) / n = 21 / побудувати графік емпіричних змінних, вибрати форму криволінійної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значимості alfa = .95....1) у(1) 5,55 21 6,1 23,4 7,1 25,6 6,2 24,4 7,25 29,8 7,15 26,2 ...
...10 12 26 12 10 21 14 8 16 16 6 11 18 4 6 20 2 1. Побудувати криві попиту (а – bх) та пропозиції (с + ...АРк 1 10 10 1 21 21 2 18 8 9 2 39 18 19,5 3 24 6 8 3 54 15 18 4 29 ...
4 5 4235 21 2 5 2715 2. 1 3 1490 22 1 0 1400 3. 4 7 4560 23 4 8 4648 4....3530 50 2 4 1555 21. 1 1 1454 51 4 11 4820 22. 2 0 1480 52 1 1 1450 23.
4 5 4235 21 2 5 2715 2. 1 3 1490 22 1 0 1400 3. 4 7 4560 23 4 8 4648 4....3530 50 2 4 1555 21. 1 1 1454 51 4 11 4820 22. 2 0 1480 52 1 1 1450 23.
4 5 4235 21 2 5 2715 2. 1 3 1490 22 1 0 1400 3. 4 7 4560 23 4 8 4648 4....3530 50 2 4 1555 21. 1 1 1454 51 4 11 4820 22. 2 0 1480 52 1 1 1450 23.
21. 2.1. Договір побутового підряду.........................................................................21. 2.2. Договір будівельного підряду......................................................................25. 2.3. Підряд на проектні та пошукові роботи......................................................
Машиностроение ………………………………………………… 21 4.3. Химическая ………………………………………………………. 21 4.4. Другие отрясли …………………………………………………... 21 5. Сельское хозяйство ………………………………………………………. 22 6. Транспорт и экономические связи ………………………………………. 23 7.
21 ст 3.1. Якість продукції і послуг. 21 ст 3.2. Ефективна ринкова стратегія і реалістичні плани.
21 3.1. Загальні поняття законодавчого процесу ……………………… 21 3.2. Стадії законодавчого процесу …………………………………... 21 3.3.
...ПРОЦЕСІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 21 2.1. Звернення прокурора до суду з позовом про захист прав і законних інтересів громадян, прав юридичних осіб 21 2.2.
...20,0 42,2 34, 2002 21,7 38,2 30, 2003 23,5 36,8 28, Експорт 1996 11,1 51,4 44, 1998 16,8 ...7 63,5 53, 1998 21,6 53,8 53, 1999 20,3 56,9 51, 2000 20,6 57,6 49, 2001 21,7 56,0 ...
...Розрахунки з постачальниками та підрядниками 21 • Товари 28 • Розрахунки за податками 5 • Розрахунки за страхуванням 17 Завдання до теми 5,5 1....Каса 15 • Будинки 40 • Споруди 21 • Рахунки в банку 30 • Розрахунки з покупцями та замовниками 17 • Знос 8 • Розрахунки з підзвітними особами 20 • Статутний капітал 100 • ...
21 3.1. Агротехнічні вимоги до передпосівної культивації……………...............21 3.2. Визначення складу агрегату та режиму його роботи…………………….21 3.3.
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,2 11,8 12 10,9 11,3 3 2,27 2,47 3,48 3,13 4,09 4,55 5,07 4,68 5,79 5,94 6,58 7,11 4 22,3 21,5 21,7 20,9 20,5 19,8 18,7 17,8 18,5 18,1 17,2 16 ...
...Швидкість кредитообороту Рівень рентабельності, % 1 21 1,05 2 11 1,66 3 44 1,05 4 25 1,61 5 37 1,47 6 52 ...1,24 8 24 1,21 9 27 1 10 36 1,08 11 88 1,77 12 14 1,82 13 19 1,54 14 ...
...Швидкість кредитообороту Рівень рентабельності, % 1 21 1,05 2 11 1,66 3 44 1,05 4 25 1,61 5 37 1,47 6 52 ...1,24 8 24 1,21 9 27 1 10 36 1,08 11 88 1,77 12 14 1,82 13 19 1,54 14 ...
...20 2.10 Заключительные положения …………………………………… 21 3 Заполнение акта о несчастном случае на производстве по форме Н 1 21 3.1 Общие положения ………………………………………………...
...6 18,4 17,4 21 10,6 13, 7 12,7 15,3 22 17,4 26, 8 21,5 25,2 23 11,7 ...
12 21. Функції світових грошей. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. 13 22. Грошовий обіг та його закони. Грошова маса.... 21 35. Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах. 21 36. Суть розподілу національного доходу. 22 37.
...половину серпень водіям 2000 9 21.11. Надано послуги фірмі „F” та отримано грошові кошти 35000 10 21.11. Сплачено компанії ” Stationery” за отримане у кредит ...
...4 Векселі одержані 14,8 21, 5 Основні засоби: 450,0 360, 6 Знос основних засобів 90,0 72, 7 Товари 0, 8 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги ...виручка) від реалізації продукції 600,0 21 Собівартість реалізованої продукції 100,2 22 Адміністративні витрати 112,0 23 Інші операційні витрати 9,5 24 Податок на прибуток від ...
...24 1998 0 1999 20 2000 21 2001 22 2002 15 2003 14 2004 18 2005 33 Завдання № 4 Кореляційний зв'язок та його вивчення Є така ...1,24 8 175 1,21 9 154 1 10 171 1,08 11 159 1,77 12 141 1,82 13 211 1,54 14 ...
47 Закону від 21 травня 1997 р. № 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії ...в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41.
47 Закону від 21 травня 1997 р. № 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії ...в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41.
21. Структура та особливості процесу соціальної роботи. Фази соціальної роботи. 22. Система соціальних служб в Україні. 23.... 21. Характеристика робочого столу соціального педагога. 22. Теорії девіацій. Причини девіантної поведінки. Класифікація девіантної поведінки підлітків. 23. Види психопатологічної поведінки. 24.
...24 1998 0 1999 20 2000 21 2001 22 2002 15 2003 14 2004 18 2005 33 Завдання № 4 Кореляційний зв'язок та його вивчення Є така ...1,24 8 89 1,21 9 84 1 10 52 1,08 11 96 1,77 12 93 1,82 13 20 1,54 14 ...
...24 1998 0 1999 20 2000 21 2001 22 2002 15 2003 14 2004 18 2005 33 Завдання № 4 Кореляційний зв'язок та його вивчення Є така ...1,24 8 89 1,21 9 84 1 10 52 1,08 11 96 1,77 12 93 1,82 13 20 1,54 14 ...
...24 1998 0 1999 20 2000 21 2001 22 2002 15 2003 14 2004 18 2005 33 Завдання № 4 Кореляційний зв'язок та його вивчення Є така ...1,24 8 175 1,21 9 154 1 10 171 1,08 11 159 1,77 12 141 1,82 13 211 1,54 14 ...
...підсумку 1 2 5 8 21 30 20 11 1 1 Визначити моду і медіану розміру взуття. Зробити висновки. Задача № 34 При вибірковому обстеженні 3 % виробів ...23 17 – 19 35 19 – 21 20 21 – 23 13 Визначити з ймовірністю 0,997 граничну помилку вибірки для середньої вологості всієї партії готової продукції Література
...Верховна Рада України; Закон від 21.12.1993 № 3759 XII 6. «Про інформаційні агентства». Верховна Рада України; Закон від 28.02.1995 № 74/95 ВР 7....Верховна Рада України; Закон від 21.01.1994 № 3855 XII 8. «Про зв'язок» Верховна Рада України; Закон від 16.05.1995 № 160/95 ВР 9.
...2004 і 2005 році, 9,21% в 2006 році. Малу питому вагу мають відрахування на соціальні заходи – 0,7 в 2004, 0,73 в 2005 і 3,53% ...2006 році та амортизаційні відрахування – 0,21 та 0,2 в 2004 і 2005 роках, 0,32% в 2006 році. За останній рік сума витрат зменшилась на 294,5 ...
Рішення суду набрало законної сили 21.12.2014 р. ТОВ «Транзит» вказане рішення суду не виконало, заборгованість за договором не сплатило. У зв’язку викладеними обставинами, за період з 21.12.2014 р.
21.03 ТОВ "Шанс" здійснило ремонт будівлі складу. Вартість ремонту складає (без ПДВ) 3000 21.03 Відображена сума податкового кредиту з ...
Рішення суду набрало законної сили 21.12.2014 р. ТОВ «Транзит» вказане рішення суду не виконало, заборгованість за договором не сплатило. У зв’язку викладеними обставинами, за період з 21.12.2014 р.
...3 24 5 20 25 0,21 0,83 1,04 3,0 Завдання № 5 Для виробництва 30 т зерна фермер використовує два види ресурсів –землю і добрива....65 90 1,0 120 1,0 0,21 0,54 0,75 0,8 130 25 85 110 1,0 130 1,0 0,19 0,65 0,84 2,0 135 25 100 125 1,0 135 ...
...в 2006 році – на 10,21 тис.грн. або 53,26%; вартість майна знижується в 2006 році на 518 тис.грн....зріс на 0,05 і становив 0,21. Коефіцієнт фінансової залежності відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2005 році склало 0,13 це означає, ...
Вейсман Question 21 of 40 Модификации: А) носят обратимый характер Б) носят адаптивный характер В) не наследуются Г) все ответы верны Question 22 ...Дауна лежит нерасхождение: а) по 21 й паре хромосом б) по 13 паре хромосом в) по 10 паре хромосом Question 34 of 40 Количество возможных вариантов ...
...в 2007 році – на 10,21 тис.грн. або 53,26%; вартість майна знижується в 2007 році на 518 тис.грн....зріс на 0,05 і становив 0,21. Коефіцієнт фінансової залежності відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2006 році склало 0,13 це означає, ...
або 21,66%, а в 2007 році на 11,61 тис.грн. або 21,89%. Фонд оплати праці на ВАТ “Перемога” зменшуться ...
або 21,66%, а в 2007 році на 11,61 тис.грн. або 21,89%. Фонд оплати праці на ВАТ “Темп” зменшуться ...
або 21,66%, а в 2008 році на 11,61 тис.грн. або 21,89%. Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта ...
...20.2 по замовленню №72 21 Списується відхилення фактичної собівартості готової продукції від відпускних цін (економія , перевитрати +) (по рахунку 23) 21.1 по замовленню №50 (червоне ...
працівникам, що не досягли 21 року b. вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей віком до трьох років c. для працівників зайнятих на роботах з ... осіб до 21 року b. жінок, що мають дітей віком до 14 років чи дитину інваліда c. вагітних жінок і жінок, які мають ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.