Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 12666 за запитом 21

Середня тривалість виробничого циклу, днів 21 14. Питома вага основних матеріалів у виробничій собівартості 0,54 15. Норма запасу готових виробів на складі, днів 15 16.... 150 21. Повна трудомісткість виробничої програми планового року, тис. нормо годин 6078 22. Ефективний фонд часу за рік, год. 1670 23.
...Верховна Рада України; Закон від 21.11.1992 № 2811 XII; 6. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Верховна Рада України; Закон від ...; 21. Л.П. Гаращенко Правове регулювання відпусток за законодавством України К., 2010р.; 22. В.С. Ковальський Законодавство України про відпустки К.
...капіталу, більше як 60; під 21% річних власного капіталу менше 60%. Податок на прибуток складає 25%. Вартість активів ЗАТ на час прийняття рішення становить 1000 тис....капіталу, більше як 60; під 21% річних власного капіталу менше 60%. Податок на прибуток складає 25%. Вартість активів ЗАТ на час прийняття рішення становить 1000 тис.
21 25. Нормативний матеріал 1. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 р. 2.
21 року Question 13 Балів: 1 За формою державного правління Україна: Виберіть одну правильну відповідь a. змішана республіка b....матеріальні блага) колективного договору Question 21 Балів: 1 Шлюбний вік, встановлений в Україні (для чоловіків і жінок): Виберіть одну правильну відповідь a. 18р. — 18 р. b.
Сума контракту 21,5 тис.дол.. Валюта платежу по контракту – долари США. З метою подальшого експорту придбано цукор пісок у українського виробника – Кагарлицького ...постачальнику Кагарлицькому цукрозаводу була проведена 21.02 у повному обсязі з ПДВ. 27.02 отримано аванс від нерезидента у розмірі 50% від контрактної вартості.
21. Объекты труда школьных мастерских. – М.: «Педагогика», 1971. 22. Основы художественного ремесла: В 2 х. ч. – Ч 1, 2. / Под ред....21 23. 30. Терещук Г.В. Дифференцированные задания по техническому труду для учащихся V – VІІ классов. – М.
...5 0,02 1900 М4 1000 0,21 0,25 +0,04 40 Сумарне відхилення X X X X 5200 3880 Сальдо відхилення X X X X 1320 Завдання №5 ... 21 16 5 23,81 3. Кількість іноземних покупців (замовників), од. 14 12 2 14,29 4.
або 21,38%; сума валового прибутку зменшується на 1789,1 тис.грн. в 2008 році і зростає в 2009 році 457 тис.... або 21,62%; продуктивність праці одного працівника зменшилась в 2008 році на 3,15 тис.грн. або 3,66% і в 2009 ...
Практичне завдання до теми 21 На підставі аналізу актів конституційного права сформулювати основні засади (принципи, ідеї, доктрини, концепції) правової ідеології сучасного українського суспільства....поправок до законів держави Question 21 Система законодавства складається із: a. законів та підзаконних актів, а також рішень Конституційного суду України b.
Близько 21 години Акулін розмовляв на вулиці з Глизіним. До них підійшов п’яний Положенко і без будь якого приводу вдарив Акуліна ... 21. Давидов вночі, зламавши віконні запори, проник у садовий будиночок Лісовського і викрав речі на суму 4000 грн.
або 21,05% в 2007 році і в 2008 році на 258,8 тис.грн. або 4,07%, витрати майбутніх періодів збільшились ...знизились в 2007 році на 21 тис.грн. (58,33%) і зросли на 127 тис.грн. в 2008 році. Інші витрати зменшились в 2007 році на ...
...10 13 14 15 17 21 24 Завдання №5 Для виробництва 30 т зерна фермер використовує два види ресурсів землю і добрива.... 2 3,8 0 10 160 0 0 21 310 0 0 14 80 0 5 Література Додатки
...років; Г) від 6 до 21 року. 12) Контркультурне середовище, що відрізняється специфічними за віком культурними і соціально політичними уподобаннями; відображає ту суспільну активність, яка не ... 21) В чому відображається філантропічна функція релігії в суспільстві? А) релігія впливає на розвиток писемності, книгодрукування, мистецтва і т. ін.
або 21,9% в 2007 році і на 631 тис.грн. або на 8,7% в 2008 році залишкова вартість основних фондів ...коштів булочного цеху Таблиця 3.21 Розрахунок суми зміни оборотних коштів після реконструкції Таблиця 3.22 Техніко економічні показники проекту До роботи є звіт з практики, ...
або 57,21% в 2007 році і знизилась в 2008 році на 2,62%; власний капітал при цьому збільшився в 2007 році на ...на 13 осіб або 23,21% і на 1 особу в 2008 році (1,45%); середньомісячна заробітна плата зменшується на 27,4 грн.
...зростає в 2006 році на 0,21 тис.грн. і на 1,71 тис.грн. в 2007 році. Валовий прибуток є позитивним і зростає в 2006 році ...році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру піску на 32,1грн, відсоток зниження собівартості склав 2,1%.
...зростає в 2008 році на 0,21 тис.грн. і на 1,71 тис.грн. в 2009 році. Валовий прибуток є позитивним і зростає в 2008 році ...році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру піску на 32,1грн, відсоток зниження собівартості склав 2,1%.
...27 „Продукція сільськогосподарського виробництва”, Дт 21 „Поточні біологічні активи”, Кт 710 „Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”....27 „Продукція сільськогосподарського виробництва”, Дебет 21 „Поточні біологічні активи” – Кредит рахунку 710 „Доходи від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”.
...04%, 68,5% та 68,21%), наступними йдуть машини та обладнання (25,38%, 25,77% та 25,99%), транспортні засоби (4,21%, 3,67% та 3,65%), ...
...в 2007 році – на 10,21 тис.грн. або 53,26%; вартість майна знижується в 2007 році на 518 тис.грн....зріс на 0,05 і становив 0,21. Коефіцієнт фінансової залежності відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2006 році склало 0,13 це означає, ...
...місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97 ВР, ВВР, 1997, № 24, ст.170 (із змінами). 3. Закон України „Про місцеві державні адміністрації”( ...України (ВВР), 1999, N 20 21, ст.190). 4. Закон України „Про органи самоорганізації населення” ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 48, ст. 254 ). 5.
21. Свида Т.О. Смертна кара як вид кримінального покарання в контексті захисту прав людини: історія та сучасність. – Ужгород: ВАТ «Патент» ....основа модернізації держави та суспільства», 21 22 червня 2001 р., Харків, 2001. – С. 307 309. Нормативний матеріал 1. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затверджені наказом ...
...26, 24, 23, 28, 25, 21, 30, 24, 29, 27, 26, 23}. Определить среднее время изготовления детали, СКО, СЛО, коэффициенты вариации, линейной вариации и асимметрии. 3....) имеем {xi}={19, 23, 21. 17, 22, 24, 20, 20, 18, 16}. Определить: среднюю температуру, граничную ошибку оценки средней температуры с вероятностью 0,954, доверительный интервал ...
...3 2 5 8 экономические 21 20 17 31 29 42 убийства 3 1 5 2 4 8 Всего Раскрыто преступлений грабежи 18 23 б!... №21. MS Word 1. Ввести четыре абзаца текста (начертание символов "курсив" , высота 13, поля левое 2,5см, правое 1,5см, верхнее ...
21. Какие подразделения МВД РФ входят в криминальную милицию? а) следствие и спецприемники; б) ОМОН и участковые инспекторы; в) экспертно криминалистические ...детективной или охранной деятельностью, – а) 21 год; б) 22 года; в) 23 года; г) 25 лет. 54. Является ли президент нотариальной палаты нотариусом?
або 21,66%, а в 2009 році на 11,61 тис.грн. або 21,89%. Облік ЗАТ «ЛІКЕ» ведеться по наступних напрямках: ...
...38,09 60,76 6,21 +22,67 +16,46 5.Прибутковість,% 14,5 18,3 5,3 +3,8 15,3 9,2 6....комплектів за роками Таблиця 2.21 Грошовий потік за роками Таблиця 2.22 Показники ефективності прогнозних інвестицій Рис.3.3 Фактори, що впливають на терміни інвестиційного ...
21. Молодик В.В. Кримінально правові аспекти відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. – Луганськ, 1998. 22....та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. 4. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. 5.
128 Question 21 Для кодування якої інформації застосовується растровий метод? a. Для кодування графічного чорно білого зображення b....миші по назві файла Question 21 Файл, який створюється процесором MS WORD, має розширення: a. .mdb b. .cwi c. .xls d. .txt e. .lec f. .
або 21,38%; сума валового прибутку зменшується на 1789,1 тис.грн. в 2008 році і зростає в 2009 році 457 тис.... або 21,62%; продуктивність праці одного працівника зменшилась в 2008 році на 3,15 тис.грн. або 3,66% і в 2009 ...
або 21,41% в 2008 році і на 0,9 грн. або 5,33% в 2009 році. Показник чистого прибутку на 1 грн....показник є відємним і становить 0,21 грн., оскільки в 2009 році підприємство мало збиток. Проведений аналіз ефективності використання оборотних фондів говорить про наступне: оборотність оборотних фондів ...
або 21,27%; собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році на 659,8, тис.грн. або 33,47%, а в 2008 році ... або 21,9% в 2007 році і на 631 тис.грн. або на 8,7% в 2008 році залишкова вартість основних фондів ...
національна, міжнародна Question 21 Галузева стандартизація – це: a. стандартизація продукції певної галузі народного господарства b. стандартизація, яка здійснюється в певній галузі народного господарства на ...періодичних чи постійних перевірок Question 21 Які стандарти встановлюють послідовність проведення випробувань та експертизи товарів? a. на процеси b. на продукцію c. на методи контролю d.
...186,1 173,0 40,3 21, Республіка Корея 869,4 48,3 172,3 160,5 29,2 33, Мексика 93,6 103,4 166,4 ...9 134,5 26,6 21, Іспанія 761,9 40,1 113,7 153,5 53,0 30, Малайзія 90,4 22,6 98,2 82,2 ...
...зменшився на 0,08 і становив 0,21, і в 2009 році знову показав зниження і становив 0,07 (зменшився на 0,14). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на ... або 21,36% в 2008 році і на 82,4 тис.грн. або 22,42% в 2009 році, витрати на оплату праці ...
…20 21 2.2.6. Податковий метод………………………………………….21 24 3. Перспективи реформування амортизаційної політики в Україні…….......25 29 Висновки .....................................……………………………………………….
переконання, заохочення і примус Question 21 За порядком прийняття адміністративно правових актів виділяють акти, що приймаються: a. єдиноначальне; за узгодженням b....досягли на момент вчинення правопорушення 21 річного віку d. осудні особи, що досягли на момент вчинення правопорушення 18 річного віку Question 27 Юридичні особи як суб'...
або 21,66%, а в 2008 році на 11,61 тис.грн. або 21,89%. Основні потенційні ризики, які можуть виникнути в ...
21 Примусове стягнення податкового боргу здійснюється: а) за виконавчими написами нотаріусів; б) за рішенням податкового органу, крім активів, що знаходяться під ... 21 Пеня нараховується на: а) суму податкового обов'язку; б) суму податкового боргу; в) суму податкового боргу та штрафу; г) свій ...
або 21,41% в 2008 році і на 0,9 грн. або 5,33% в 2009 році. Проведений аналіз свідчить про наступне: оборотність ...2009 році на 28871 або 21,63%, Продуктивність праці персоналу зростає в 2008 році на 19,6 тис.грн. або 48,6% і в 2009 році ...
21. Фінансовий облік / [Голов С.В., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А.]. – К: Лібра, 2005. – 976 с. 22.... – № 21. – С. 38 46. 52. Скирпан О.П. Фінансовий облік: Навчальний посібник / Скирпан О.П., Па люх М.С.
...счёт экономии на издержках Question 21 Входной барьер по себестоимости для потенциальных конкурентов повышается преимущественно в процессе осуществления стратегии a. Дифференциации продукции b. Сегментации рынка c.... Исследование существующих каналов Question 21 В планировании каналов распределения товаров учитывают: a. Макроэкономические показатели b. Концентрацию промышленности c. Барьеры входа предприятий на рынок d.
або 21,9% в 2005 році і на 631 тис.грн. або на 8,7% в 2006 році, залишкова вартість основних фондів ... або 21,69% в 2006 році, вартість машин і обладнання в 2005 році знизилась на 2,3 тис.грн.
...часу роботи магазину, наприклад, до 21 години, та введення системи гнучких цін в періоди, коли покупців в магазині найменше, а саме з 8 до 9 години ...ранку та з 20 до 21 години вечора. Як свідчать результати аналізу товарообороту за видами продажу, дрібногуртовий товарооборот інтенсивніше впливає на дохід Товариства, ніж продаж товарів ...
або 21,57%; інші операційні витрати зросли в 2007 році на 1421,2 тис.грн. або 425,3%, а в 2008 році – ...в 2007 році та 3,21% в 2008 році. За останній рік сума витрат збільшилась на 1760,4 тис.грн. або 31,2%, на що вплинули ...
...приносять доход підприємству є електротовари – 21,5%, посуд – 15,3%, галантерея – 13,1% та будівельні товари – 12,2%. До складу основного асортименту, що дає підприємству найбільшу ...участь у виставках та ярмарках – 21,17%, значні витрати на пропаганду – 16,53%, найменшу питому вагу мають витрати на особистий продаж – 7,06%.
або 21,9% в 2007 році і на 631 тис.грн. або на 8,7% в 2008 році, залишкова вартість основного капіталу ... або 21,69% в 2008 році, вартість машин і обладнання в 2007 році знизилась на 2,3 тис.грн.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.