Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 178 за запитом 45. Особи

...та динаміка видаткової частини бюджету 45 2.3. Прогнозування бюджету на середньостроковий період 54 РОЗДІЛ 3. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ 64 ...перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.
...в 2005 році на 33 особи. Середня заробітна плата більше в 2006 році за показник 2004 року на 1,11 тис.грн....Найбільшу питому вагу займають будівлі (51,1% в 2004 році, 45,68% в 2005 році і ...
...не змінилась і становила 4 особи. Фонд оплати праці зріс в 2008 році на 263 тис.грн. або 81,17% в 2008 році і знизився ...в 2008 році на 36,32 тис.грн. або 47,45% і в 2009 році на ...
...не змінилась і становила 4 особи. Фонд оплати праці зріс в 2008 році на 263 тис.грн. або 81,17% в 2008 році і знизився ...в 2008 році на 36,32 тис.грн. або 47,45% і в 2009 році на ...
...не змінилась і становила 4 особи. Фонд оплати праці зріс в 2008 році на 263 тис.грн. або 81,17% в 2008 році і знизився ...в 2008 році на 36,32 тис.грн. або 47,45% і в 2009 році на ...
...облігації безпосередньо юридичним та фізичним особам та не використовує будь які фінансові структури c. купівля продаж акцій або облігацій здійснюється без використання послуг посередника фондової ...ставка складає i = 14%. a. 41,18 тис. грн. b. 45,53 тис. грн. c.
...480 акцій по ціні 5,45 грн. і 240 акцій по ціні 5,8 грн. Решта кількість акцій була анульована за номінальною вартістю 5,2 ...Зміст господарської операції Сума, грн. 1. Оприбутковано МШП від підзвітної особи 380 2.
Він продає власний будинок іншій особі Question 37 При пожежі в готельному номері постраждали стеля та стіни так, що в стелі виникла дірка, а стіни ...до засновників d. Як дочiрнє підприємство іноземної страхової фірми Question 45 Джерело прибутку страховика становлять: a.
Він продає власний будинок іншій особі Question 37 При пожежі в готельному номері постраждали стеля та стіни так, що в стелі виникла дірка, а стіни ...до засновників d. Як дочiрнє підприємство іноземної страхової фірми Question 45 Джерело прибутку страховика становлять: a.
Механізм правового регулювання звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям у вчиненому злочині // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (...2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності».
...покупцем є юридична або фізична особа. Розкрити в чому проявляється їх загальна та спеціальна правосуб’єктність. При написанні третього пункту плану слід чітко визначить зміст, ...Нормативні акти і література: 1. Цивільний кодекс України // Голос України, № 45 – 46 від 12.03.2003 ...
Завдання № 89 Фізична особа отримала у банку споживчий кредит у сумі 30 тис. грн. на таких умовах: термін кредиту 18 місяців, відсоткова ставка ...та врахованих векселів 50. 2. Нормативна сума всіх великих кредитів 45.
...а тим більше смерті потерпілої особи. Чи є склад злочину в діяннях Коньоші, передбаченого ст. 134 КК? 2. Розгляньте ст.ст. 115–118, 121–125 КК....45 КК? ТЕМА 14 1. Пугач засуджений до довічного позбавлення волі за умисне вбивство за обтяжуючих обставин.
факторів внутрішнього середовища Question 45 При переході до високої корпоративної культури зростає роль: a. колективу b. особистості c. поєднання колективізму і індивідуалізму Question 46 ...осіб на діловому заході: a. чи це відбувається навпаки b. особа, яка обіймає нижчу посаду представляється ...
...4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2007 році; продуктивність праці знижується в 2006 році на 8490 грн. або 13,13%, але зростає ...на кінець 2006 року знизились порівняно з попереднім роком на 45 тис.грн.
...її функції у фінансовому контролі 45. Контроль фінансового стану підприємства Задача № 2 За звітний місяць поточного року на підприємстві виконано наступні касові операції: 1....в сумі 20000,00 грн. 10. 08.10 – повернуто підзвітною особою невикористані кошти видані на господарські ...
...залежності від характеру впливу на особу до якої застосовуються запобіжні заходи. Розкриваючи друге питання, студент повинен визначити зміст та порядок обмежень, пов’язаних із застосуванням ...справи: проблеми правозастосування // Вісник Верховного Суду України. – 2004. №8. – С.45 48. Трунов И.Л.
Але праця кожної особи буде ефективною тільки там і тоді, коли працівник матиме час не тільки для виконання своїх безпосередніх трудових обов’язків, ...відпусток. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.98 № 45. — ОВУ. — 1998.— №3. —Ст. 105.
Теоретична частина Порядок здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною в резидента замовника Завдання № На підставі наведеного у додатку 1 зовнішньоекономічного контракту необхідно описати методику складання даного контракту та розробити інвестиційний договір Інвестиційний договір № Місто Донецьк (Україна), 2011 року, жовтня місяця, 22 числа Ренк Ксерокс Лімітед (надалі по тексту Інвестор), в особі директор...
...податкове зобов’язання з ПДВ 45. Списано фактичну собівартість реалізованої готової продукції 46. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про збільшення статутного капіталу....виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи надання в оренду iншим особам.
...предварительное следствие по делам об особо опасных государственных преступлениях и преступлениях, посягающих на государственную безопасность? а) СВР; б) МВД; в) ФСБ; г) прокуратуры. 39....лет; б) 7 лет; в) 9 лет; г) 10 лет. 45.
...2005 році і на 22 особи або 6,27% в 2006 році; знижується середньорічна оплата праці в 2006 році на 1,9 тис.грн....36,4%, збільшення амортизаційних відрахувань на 3741 тис.грн. або 45,7%, зменшення відрахувань на соціальні ...
Резервні фонди 45 4. Зобов'язання 200 4. Грошові кошти 10 Баланс 960 Баланс 960 Баланс акціонерного товариства Б до реорганізації, тис....чисельності населення адміністративно територіальної одиниці, в якій розташована така юридична особа; б) юридичних осіб, кількість працівників ...
...4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2009 році; продуктивність праці знижується в 2008 році на 8490 грн. або 13,13%, але зростає ...на кінець 2008 року знизились порівняно з попереднім роком на 45 тис.грн.
...4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2008 році; продуктивність праці знижується в 2007 році на 8490 грн. або 13,13%, але зростає ...на кінець 2007 року знизились порівняно з попереднім роком на 45 тис.грн.
45 7. Фіскально адміністративні аспекти місцевих податків та зборів......................56 8.Організація податкового аудиту та валютного контролю…...............................64 9....Головною рисою сучасної державної служби є пріоритет прав і інтересів особи зі зміною співвідношення державних і ...
Затримання особи та обрання їй запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та його оскарження // прокуратура. Людина. Держава. 2005. №12. с....справи6 проблеми правозастосування // вісник Верховного Суду України. 2004. № 8. с. 45 47 ЗАВДАННЯ При розгляді подання ...
Авансовий звіт підзвітної особи 24. Що являють собою грошові кошти в дорозі? 25. Формування чистої реалізаційної вартості в балансі? 26....44. Відображення в обліку списання собівартості відвантажених покупцю виробничих запасів 45.
...помилки полягає в тому, що особа має неправильне уявлення про обставини вчиненого. Передусім слід дати визначення помилки взагалі, а потім визначення помилки в кримінальному праві....завершити загальним висновком. Рекомендований перелік літератури до теми № 17: [43, 45, 46, 51, 74, 107, 222, ...
...рентабельності при проведенні страхових операцій 45. Досвід оподаткування страхової діяльності в зарубіжних країнах. Удосконалення оподаткування страхових організацій Завдання Тест 1. Органом державної виконавчої влади, що ...КМУ; д) дирекцією страхової компанії Тест 7. Чи може застрахована особа брати участь у прибутку страховика, ...
Підстави для перегляду та особи, які мають право поставити питання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження. 3. Порядок розгляду справи в порядку ...нововиявленими обставинами. Особливості провадження // Вісник прокуратури. – 2006. № 12. – С. 38 45
...14,2 408,6 78,45 інші видатки 326,5 34,61 10,6 420,8 62,28 Перевищення видатків над доходами 356,4 366,...заробітної плати та інших заохочувальних та інших компенсаційних виплат фізичним особам що працюють за контрактом 3,...
45–46]: нераціональна структура підрозділів, що займаються проведенням активних операцій; неврахування внутрішніми положеннями та процедурами визначення якості активів усіх особливостей, ...щодо їх вирішення // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 10. – С. 45–46.
...у ліквідній формі неспроможність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити в установлений для нього строк пред'явлені до нього кредиторами вимоги і виконати зобов'...збуту послуг автосервісу є підприємства різних форм власності та фізичні особи Чигирина.
...4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2007 році; продуктивність праці знижується в 2006 році на 8490 грн. або 13,13%, але зростає ...на кінець 2006 року знизились порівняно з попереднім роком на 45 тис.грн.
45. Механізм регулювання міжбюджетних відносин. 46..Склад доходів та видатків бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх ...у 2011 році 68.Платники єдиного внеску: страхувальники і застраховані особи 69.
...2007 року зростає до 6,45 млн.грн. (на 4,34 млн.грн. або 205,69% більше, ніж в попередньому році)....7 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним і юридичним особам в 2005 2007 рр.
45. Охарактеризуйте основні положення П(С)БО 15 «Дохід». 46. Облік резерву сумнівних боргів. 47. Мета, завдання і процедури аудиту ...функцій управління. 76. Облік розрахунків: за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, ...
...зберігання та за матеріально відповідальними особами в строки і порядку, передбаченому відповідною інструкцією. Основним завданням інвентаризації запасів є не тільки виявлення їх фактичної наявності, а ...р. їх частка в загальному обсязі грошових коштів збільшилась на 45,8 %, а частка коштів спеціального ...
...надсилати на факс: (044) 234 45 67; документи подавати за адресою – документи подавати на адресу; звертатися за адресою – звертатися на адресу; за додатковою інформацією дзвоніть ...на суму … – грошовий переказ на суму …; виступати в якості довіреної особи – виступати як довірена особа; представляти ...
— № 41—42, № 43, № 44—45. — Ст. 529. Альперт С. А. Субъекты уголовного процесса / Альперт С. А. — Х. : НЮАУ, 1997. — 60 с. Булейко О. Л....Оцініть правильність дій слідчого. Назвіть процесуальні вимоги до проведення впізнання особи.
Представник третьої особи – органу опіки та піклування вважала за можливе дати згоду на спілкування батька з дочкою кожної суботи з 10 00 ...за консультацією звернулась Ісаєва Вероніка Михайлівна. Вона розповіла, що їй 45 років, її чоловік трагічно загинув ...
45 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів та відправлення запрошення до участі в них Question 2 Державна ...проведення торгів та відправлення запрошення до участі в них c. 45 календарних днів від дати опублікування ...
конфлікти в системі "держава – особа" g. поява перших державних утворень h. становлення капіталістичних відносин Question 38 Балів: 1 Метою політики є: Виберіть одну або ...c. дослідженні актуальних економічних, правових та соціальних проблем молоді Question 45 Балів: 1 Суть практичної функції ...
...2008 року зростає до 6,45 млн.грн. (на 4,34 млн.грн. або 205,69% більше, ніж в попередньому році)....6 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним і юридичним особам в 2006 2008 рр.
...проценти за залученим депозитом фізичної особи за таких умов: дата залучення – 28.10.08р сума депозиту – 5 тис. грн строк 6 місяців,процентна ставка – 20% ...10 4 й 0 0 15 5 й 0 0 15 Разом. 35 35 45 Задача Бюджет всього проекту становить ...
...вироби (80,37% в 2007, 45,43% в 2008 і 71,37% в 2009 році), меншу – сировина і матеріали (10,28%, 17,2% та 21,...цьому варіанті відкривають і ведуть сальдову відомість по матеріально відповідальних особах, що є суттєвим недоліком так ...
...продукції, не мав підпису уповноваженої особи, хоча й мав печатку, у договорі не були передбачені порядок розрахунків та деякі інші умови....ради народних депутатів (далі Міськрада) про визнання недійсним п. 1.45 рішення Міськради від 27 лютого ...
...не кожна особа, а тільки особа у якої є право займатися кредитуванням (банки, кредитні спілки, каси взаємодопомоги та інші фінансово кредитні установи)....як засіб забезпечення банківських кредитів//Банківська справа. 2000. №5. С.45 47. 16. Потапенко В.
...24 Страховий агент (як фізична особа) виконує такі основні функції; a. Працює від імені і за дорученням страховиків, у їхніх інтересах за комісійну винагороду від ...страхового тарифу згідно з наведеними даними складає: a. 0,25 % b. 0,45 % c.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.