Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 793 за запитом 46

або 16,46% і на 27 тис.грн. або 11,77% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 0,65 тис.... або 16,46% в 1007 році і на 27 тис.грн. або 11,77% в 2008 році, відрахування на соціальні заходи збільшуються на ...
або 77,46% в 2009 році; сума власного капіталу знижується в 2008 році на 1075,1 тис.грн.... або 5,46% в 2008 році і на 1309 тис.грн. або 27,06% в 2009 році; фонд робочого часу свіх працівників зменшується ...
або 16,46% і на 27 тис.грн. або 11,77% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 0,65 тис.... або 16,46% в 1007 році і на 27 тис.грн. або 11,77% в 2008 році, відрахування на соціальні заходи збільшуються на ...
або 4,46% в 2008 році; сума власного капіталу підприємства незначно зросла в 2007 році на 180 тис.грн.... або 23,46%; фонд оплати праці зменшився в 2007 році на 74 тис.грн. або 2,71%, а в 2008 році на 67 ...
...54 88 13 16 32 46 83 14 23 32 61 70 15 19 25 44 79 16 22 26 70 73 17 17 22 59 ...55 80 19 21 42 46 91 20 25 25 50 88 21 21 22 60 91 22 20 33 33 85 23 16 20 45 ...
Вибухотехнічна експертиза 46. Ототожнення особи за ознаками зовнішності (портретна експертиза) 47. Судово почеркознавча експертиза 48. Технічна експертиза документів Розділ 4.... Стадії пред'явлення для впізнання 46. Пред'явлення для впізнання людей 47. Пред'явлення для впізнання трупа 48. Пред'явлення для впізнання предметів і тварин 49.
...6,21 +22,67 +16,46 5.Прибутковість,% 14,5 18,3 5,3 +3,8 15,3 9,2 6.Озброєність праці, тис.грн....2001роком, продуктивність праці на 16,46 тис.грн. за той же період, озброєність праці3,005тис.грн., але віддача фондів скорочується на 3,86, прибутковість на 9,...
або 46%. Собівартість реалізованої продукції також на протязі років зростає, але валовий прибуток становить позитивну величину і в 2008 році зростає на ...році, багаторічні насадження зросли на 46,7 тис.грн. або 13,63% в 2007 році і на 87,4 тис.грн.
...1080 10 30 2750 25,46 25 0,46 45 1670 120 3300 50 5 600 5 40 3350 27,91 27,5 0,41 50 2750 Побудувати ...
10, 46, 74 81, 86 87] Таблиця 1.7 Темпи продуктивності та оплати праці на одного зайнятого в Україні у 1991 2004 ...10,46,74 81,86 87; 3, с.92] Таблиця 2.1 Основні показники господарської діяльності ЗАТ “Укршампіньйон” за 2003 2005 рр.
(46,6 %), і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків на 718 тис.грн. (20,3 %), це означає, що ЗАТ виступає у ролі ...98, а в 2004 році 0,46, прослідкується тенденція до зниження, але мінімальне значення цього показника 0,1, коли показник опускається за це значення, то структура визначається незадовільного, ...
(46,6 %), і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків на 718 тис.грн. (20,3 %), це означає, що БУ 1 виступає у ...98, а в 2004 році 0,46, прослідкується тенденція до зниження, але мінімальне значення цього показника 0,1, коли показник опускається за це значення, то структура визначається незадовільного, ...
...податкове зобов’язання з ПДВ 46. Списано фактичну собівартість реалізованої готової продукції 47. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про збільшення статутного капіталу.... Рахунок №46 “Неоплачений капітал” призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. На дебеті рахунка відображається заборгованість засновників (учасників) ...
...тобто знизився на 1 або 46,08%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2008 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша....або 42,5% і становив 0,46, але в 2009 році знову показав зростання і становив 0,85 (зріс на 0,39 або 84,78%).
, 46 років, закінчила Києво Могилянську Академію, кандидат психологічних наук, одружена, двоє дітей, серйозна, відповідальна. Федір Н.... Задача №46. Виконайте вправу: Сядьте прямо у зручній для Вас позі. Зробіть кілька глубоких вдохів. Тепер поверніться у вашій уяві у раннє ...
...тобто знизився на 1 або 46,08%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2008 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша....або 42,5% і становив 0,46, але в 2009 році знову показав зростання і становив 0,85 (зріс на 0,39 або 84,78%).
46. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посібник / Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І.... 38 46. 52. Скирпан О.П. Фінансовий облік: Навчальний посібник / Скирпан О.П., Па люх М.С. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407 с.
43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56 c. 58, 61, 62 Question 10 Суб’єктами соціальної політики є: a.... 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56 c. 58, 61, 62 Question 28 Категорія «глобалізація» означає: a.
нижчі потреби Question 46 Згідно теорії Мак Клелланда потреба успіху: a. знаходиться між потребою в повазі і в самовираженні b....на соціальні потреби суспільства Question 46 Акціонери прагнуть: a. отримати максимальні дивіденди, а отже, вони не схвалю¬ють соціальну відповідальність організації b.
46. Жибер Т. В. Бюджетна політика України // Фінанси України. 2009. №8. 47. Заверуха І. Б. Проблеми правового регулювання державного боргу України: ... 43–46. 97. Царьова Л.К. Стабільність національної грошової одиниці як фактор економічної безпеки держави // Митна справа. 2008. № 5. С. 91 95.
Варіант – 46 1. Політичний режим сучасної України. 2. Сучасні політологічні видання і центри в Україні. 3. Чому у документи церкви увійшло поняття «...
ПРИМЕЧАНИЕ (варіант N=46). условие с многочисленными таблицами, которые не отображаются на этом сайте. Комфорную для просмотра версию условия работы смотрите здесь http://na ...
Концепція стратегічного управління 46. Опір системи і структури управління стратегічним змінам Ситуаційне завдання № 4 Фірма «Тойз'Р'АС» є однією із найбільших роздрібних компаній ...
...ринкового середовища продукції інвестиційного проекту 46. Визначення економічної вартості інвестиційного проекту Задача № 28 Порівняти два взаємовиключаючих проекти з різними життєвими циклами. Результат прокоментувати.
...банками розрахунково касового обслуговування клієнтів 46. Інвестиційна політика комерційного банку Задача №7 Звіт комерційного банку та дані за окремими рахунками активу і пасиву містять таку інформацію, ...
...і основні концепції маркетингового аналізу 46. Визначення економічної вартості інвестиційного проекту Задача № 9 Існує проект створення підприємства для виробництва товару X.
...3 жовтня акцептувало платіжне доручення № 46 Радіозаводу № 5 на суму 75000 грош. одиниць для розрахунків з відділенням зв'язку № 13 за переказами коштів окремим громадянам.
Завдання № 46 Фінансове право – це: 1) галузь права, що регулює цивільні відносини у сфері грошового обігу; 2) галузь права, що регулює суспільні ...
Задача №46 1) Скласти бухгалтерський баланс по підприємствах на 01.03.01; 2) Відкрити схеми рахунків синтетичного обліку, записати у них сальдо ...
...оперативного та перспективного економічного аналізу 46.Аналіз виконання плану із затрат на 1 грн. товарної продукції Задача № 89 Необхідно: – проаналізувати виробництво продукції підприємства; – визначити, які фактори ...
...абстрактна праця, втілена в товарі 46. Мікроекономічний механізм ринкової рівноваги. Модель «сукупний попит – сукупна пропозиція» 54. Суть, форми, методи, теорії державного регулювання Література
Добова потужність підприємства, т 46 47 2.Коефіцієнт використання потужності 0,85 0,7 3.Число днів роботи за рік, діб 300 292 4.
Задача 5.4 ТОВ зареєстровано 20 липня 2003 року зі статутним капіталом 46 250 грн. Зараз підприємство має право на зменшення статутного капіталу до 23 900 грн. Дайте відповідь, обґрунтовану посиланнями на нормативні ...
...діяльності Асоціації кредитних інспекторів США) 46. Банківський маркетинг та його роль в діяльності сучасних банків Задача №66 Банк може надати для виконання проекту позику під 12 % ...
...2003 року зі статутним капіталом 46 250 грн. Зараз підприємство має право на зменшення статутного капіталу до 23 900 грн. Дайте відповідь, обґрунтовану посиланнями на нормативні ...
...кредиту за кредитною лінією ЄБРР 46. Сутність та основні форми хеджування
Електроліти неелектроліти 46. Оксид сірки (VI). Сірчана кислота. Фізичні та хімічні властивості концентрованої і розбавленої кислоти. Властивості солей сірчаної кислоти 64. Свинець.
(46) ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Задача 15 Розрахувати оптимальний випуск продукції при максимальному розмірі прибутку за даними у табл.
46 УК) 4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с передачей лица на поруки (ст. 47 УК) 5.
...і значення оперативного фінансового плану 46 1.3. Аналіз оперативних планів та контроль за їх виконанням 52 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «СТА ПРИНТ» ЗА ...
Ще 46 дипломатів повинні були покинути Росію до липня 2001 р. "Таким чином, підреслили російскі власті, Москва повністю застосувала дзеркальний підхід в ...
:) Мої контакти: 063 399 46 11 Наталія ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 1.1.
...населення у непрацездатному віці становить 46% загальної чисельності населення у прогнозному році 3. Чисельність населення у віці до 16 років у прогнозному році становить 15500 тис.
46 Список використаної літератури …………………………………………..…50 Додатки ………………………………………………………………52
...2008 Кількість умисних вбивств 42 46 48 47 44 41 39 45 37 38 Застосовуючи лінійну (просту) екстраполяцію, спрогнозуйте можливу кількість вбивств у місті на 2009 ...
...здоров'я з місцевих бюджетів 46. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Література
...12 10 51 14 8 46 16 6 41 18 4 36 20 2 1. Побудувати криві попиту (а – bх) та пропозиції (с + dx). 2.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.