Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 25305 за запитом 5.

...в наданні комерційних послуг Question 5 Предметом діяльності комерційних посередників є: a. сприяння товаровиробникам в ефективному використанні виробничих потужностей, розширенні й удосконаленні виробничої кооперації b.... господарські зв’язки Question 5 Ринковий процес – це: a. сукупність дій з підготовки та укладання ринкових угод b. сукупність дій з підготовки та здійснення актів ...
...з метою його поглинання Question 5 Процес трансформації організаційних форм управління це: a. Метод вирішення фінансових проблем b. Метод підвищення якості управління та конкурентоспроможності підприємства c.... 5. Звільнення всього персоналу підприємства. 6. Одержання банківських кредитів для проведення маркетингових досліджень. b. 1. Проведення активної рекламної кампанії з продажу ...
...грошових коштів”, (П(С)БО) 5 „Звіт про власний капітал”, (П(С)БО) 15 „Дохід”, (П(С)БО) 16 „Витрати”, (П(С)БО) 18 „Будівельні контракти”....статутний фонд у розмірі 31,5 млрд. грн., поділений на 90000 простих іменних акцій. Номінальна вартість однієї акції на момент реєстрації товариства склав 350 000грн.
...ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ http://na 5 5.ru/zadachi do derzhavnogo kompleksnogo ekzamenu zi spetsialnosti upravlinnia personalom ta ekonomika pratsi (СКОПИРУЙТЕ ССЫЛКУ В ВАШ БРАУЗЕР).
5. Принципи бухгалтерського обліку в Україні. 6. Завдання бухгалтерського обліку в Україні. 7. Відмінності фінансового та управлінського обліку. 8.... 5. Джерела власних коштів. 6. Джерела залучених коштів. 7. Засоби праці. 8.Предмети праці. Контрольні запитання до тем 2.2 та ...
швидкий збір коштів; 5 .переказ на наступний день 2. Основним напрямами дистанційного банківського обслуговування є: 1 .мобільний банкінг; 2 .картки міжнародних платіжних систем; 3 .інтернет банкінг; 4 .факобанкінг, 5 .система „клієнт банк" 3.
...Загальний огляд торгового підприємства 1.5 Постановка задачі 2. РОЗРОБКА БД 2.1 Виявлення сутностей та атрибутів 2.2 Визначення функцій 2.3 Проектування БД засобами ...4.4 Оцінка економічної ефективності 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 5.1 Охорона праці 5.1.1Характеристика умов праці співробітника інформаційного відділу 5....
...23,6 11051,39 23,5 99,8 17,6 0,42 ІІ 11605,77 11538,38 24,6 11662,75 24,8 101,1 124,4 0,...ІІІ 11559,68 11960,0 25,5 12038,95 25,81 100,7 79,0 4,15 IV 12068,32 12335,75 26,3 12274,13 26,1 ...
...НБУ на цю дату становить 5,03 грн./дол. США. Розрахувати: митну вартість, митні збори, мито, акцизний збір, ПДВ. Задача № 2 Спеціалісту ТОВ Бажану Б.Н....якого на внутрішньому ринку 12,5 млн. грн. Розрахувати ефективність експортно імпортної операції та визначити отриманий ефект. Задача № 4 З 2005 р.
...90 30 14 77 23 5 81 29 15 49 19 6 79 28 16 78 25 7 66 15 17 70 29 8 68 24 ... 5. Відомі такі дані про роботу плодоконсервних заводів протягом року (табл. 3). Таблиця 3 п Основні виробничі фонди, млн.грн.
5.Задача 22 За наведеними даними про виробничий стаж роботи робітників цеху побудуйте інтервальний варіаційний ряд розподілу робітників за стажем роботи, утворивши 5 груп з рівними закритими інтервалами.
Резерви зниження комплексних витрат 1.5. Підвищення конкурентноздатності продукції та прибутковості підприємства за рахунок ефективного управління виробничими витратами Розділ Аналіз і оцінка фінансово господарського стану зат "... (або 5,96 %), прибуток на кефір зріс на 0,13 тис.грн. (0,68%), прибуток на сирки глазуровані зріс на 2,83 тис.грн.
1,8 1,5 1,2 0,9 Обсяг, од. 20 30 40 Завдання: 1) Намалюйте криву попиту на товар X; 2) Визначте загальну виручку ...Чи може споживач одночасно купити 5 одиниць товару X та одиниць товару У? 3) Покажіть на графіку, як зміниться бюджетна лінія, якщо: а) доход зменшиться у ...
...першому другому 2,7 1,5 7. Вартість обробки виробу, грн 30,8 8. Роздрібна ціна од. виробу, грн 238 9. Торгівельна націнка, % 15 10....робочих I розряду, грн 4,5 4,5 5. Доплати та додаткова заробітна плата, % 40 40 6. Відрахування у фонд соціального страхування, % 38 38 7.
...першому другому 2,7 1,5 7. Вартість обробки виробу, грн 30,8 8. Роздрібна ціна од. виробу, грн 238 9. Торгівельна націнка, % 15 10....робочих I розряду, грн 4,5 4,5 5. Доплати та додаткова заробітна плата, % 40 40 6. Відрахування у фонд соціального страхування, % 38 38 7.
тільки колективно договірний Question 5 Чи поширюються норми інститутів робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, дисципліни праці на осіб, які працюють за трудовими угодами цивільно ... не пізніше, як через 5 днів, якщо інше не встановлено зборами чи конференцією трудового колективу c. протягом 10 днів Question 2 Який орган схвалює колективний ...
мають історичний характер Question 5 Ян називається напрямок політекономії, який оснований на аналізі фактів, і відповідає на питання “Яка вона є?” a. позитивний напрямок b....збільшення грошової маси на 3–5 % щорічно Question 14 Економіка виникла набагато раніше ніж наука про неї? a. Так b. Ні Question 15 В економічній науці ...
...5000 +15 Свинина 10000 11000 5 Визначіть: а) індивідуальні індекси кількості проданої продукції; б) загальні індекси товарообороту, кількості проданої продукції і цін; в) збільшення (зменшення) товарообороту ...загальний індекс кількості проданих товарів; 5) збільшення (зменшення) товарообороту за рахунок зміни кількості проданих товарів та цін. Товари Товарооборот у фактичних цінах, тис.грн.
...інформаційно пошукової системи 2.1.5. Математичні моделі інформаційно пошукової системи 2.1.6. Класифікація інформаційно пошукових систем 2.2. Історія розвитку інформаційно пошукових систем РОЗДІЛ ...системи «Кафедра» університету 3.4.5. Створення моделі інформаційно пошукової системи «Кафедра» 3.4.6. Опис обладнання для ІПС «Кафедра» 3.4.6.1.
Фредерік Герцберг Question 5 Менеджмент – це: a. Керівництво людьми b. Регулювання c. Управління людьми d. Управління Question 6 Чи відрізняються категорії “управління” та “менеджмент”?... Всі відповіді вірні Question 5 Орієнтація на прибутковість – це ознака спрямованості діяльності яких організацій: a. Жодної вірної відповіді b. Державних c. Громадських d.
...грн 1 2 3 4 5 6 Варіант Куртки дитячі (А6) 7,83 6,65 1 800 56 Пальто (А1) 7,43 7,6 1,5 2100 280 Плащі (А2) 8,...
...грн 1 2 3 4 5 6 Варіант Куртки дитячі (А6) 7,83 6,65 1 800 56 Пальто (А1) 7,43 7,6 1,5 2100 280 Плащі (А2) 8,...
43 3.5. Поняття про трудовий потенціал. Показники, що характеризують компоненти трудового потенціалу людини.46 3.6. Людський капітал як соціально економічна категорія.... 70 4.5. Методи регулювання соціально трудових відносин. 76 Запитання для самоконтролю. 78 Література. 79 Терміни та поняття. 79 Тема 5.
...однаковий, але майже в 4,5 рази більший за показник 2005 року. Таким чином, фінансові результати від діяльності підприємства є наступними: в 2005 році підприємство є ...на 29 осіб або 30,5% і в 2006 році на 33 особи або 53,2%. Фонд оплати праці поступово збільшується на 224,6 тис.грн.
...доларів відповідно задані функціями: Pd = 5,25 – 1,5Q та Ps = 5,05 – 2,5Q, де P – ціна $1 у грн, а Q – обсяг продажу у ...
Ознайомлення з системою управління підприємством 5. Аналіз фінансово господарського стану 6. Вивчення маркетингової діяльності підприємства Перелік табличного матеріалу: Таблиця 2.1 Витрати на організацію магазина Таблиця ...язки працівників магазину Таблиця 2.5 Склад постійних витрат роботи торгового відділу Таблиця 2.6 Дохід та чистий прибуток з роботи торгового відділу Таблиця 2.7 ...
...4 Заборгованість перед бюджетом 7200 5 Цільове фінансування 60250 6 Заборгованість по оплаті праці 53600 7 Заборгованість підзвітних осіб 440 8 Прибуток 39750 9 Довгостроковий кредит ...синтетичних рахунків, скласти шахову відомість 5. Скласти баланс ТОВ «Вікторія» на 1 березня № статті Сума, тис.грн. 1 Основні засоби Первісна вартість Знос Залишкова вартість 3200 ...
5. Назовите три концептуальных подхода к созданию логистических систем. Тема 3 Закупочная логистика и механизм ее функционирования Контрольные вопросы к теме ... 5. Охарактеризуйте механизм влияния использование ценового дисконта на формирование закупочных затрат предприятия. 6. В чем состоят проблемы принятия решений, относительно использования ...
...використання виробничих фондів підприємства 1.5. Аналіз джерел формування коштів підприємства та напрямки ефективного їх використання 1.6. Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та ...середньомісячна заробітна плата на 179,5 грн. (128%), та середньорічна заробітна плата збільшується на 6497 тис. грн. (134%). • Рентабельність виробництва незначно зменшується на 0,6% що пов’...
...прогнозом дивідендів на перший рік 5,5 грн., та наступним щорічним зростанням на 0,12 грн. і має намір утримувати її на протязі 5 років.
...16 6 10 18 4 5 20 2 1. Побудувати криві попиту (а – bх) та пропозиції (с + dx). 2. Визначити ринкову рівновагу, рівноважну ціну та обсяг ...даний товар буде: а) на 5 грн. вищою за рівноважну; б) на 10 грн. нижчою за рівноважну. 4. Які чинники вплинуть на зміни ситуації на ринку ...
5. Наведіть дані про концентрацію страхового ринку. Чи є вона оптимальною? 6. Якими є проблеми розвитку українського страхового ринку.... 5. Охарактеризуйте основні етапи розвитку менеджменту страхової діяльності в Україні. 6. Порівняйте нові напрями розвитку менеджменту та їх застосування в страховому ...
5. В чём сущность понятия “деятельность”? 6. Выпишите «ключевые» слова из определений, приведённых в таблице 1.1 (пункт 3) и дайте ... 5. В чём суть отличие жизнедеятельность от деятельности? 6. В чём проявляется влияние искусственных требований (культуры) в сфере деятельности? 7.
...та споживацькі переваги товарів 10 0,5 2 Частка ринку 15 6 0,9 4 0,6 8 1, 3 Асортимент 5 8 0,4 7 0,35 9 0, 4 Ефективність ...
...та споживацькі переваги товарів 10 0,5 2 Частка ринку 10 6 0,6 4 0,4 8 0, 3 Асортимент 10 8 0,8 7 0,7 9 0, 4 Ефективність каналів збуту 5 4 0,2 9 0,45 9 0, ...
...країні вперше було впроваджено “систему 5 ти мір”? a. у Греції b. у Китаї c. у Древньому Єгипті d. в Японії Question 3 В якій країні ... Question 5 Офіційна стандартизація на території колишнього СРСР почалась: a. у 1945 р. b. у 1925 р. c. у 1941 р. d.
Захворювання зумовленні харчовою неперносністю 3.5. Захворювання з аліментарними чинниками передачі збудників захворювань 4. Значення основних нутрієнтів у харчуванні: 4.1. Білки 4.2.... Вітаміни 4.5. Мінеральні елементи 5. Харчовий раціон 5.1. Склад харчового раціону 5.2. Піраміда харчування 5.3. Оздоровчий раціон харчування 6.
...6 8 1, 3 Асортимент 5 8 0,4 7 0,35 9 0, 4 Ефективність каналів збуту 10 4 0,4 9 0,9 9 0, 5 Ефективність реклами і стимулювання збуту ...
...даний товар буде: а) на 5 грн. вищою за рівноважну; б) на 10 грн. нижчою за рівноважну. 4. Які чинники вплинуть на зміни ситуації на ринку ... 5. Як зміниться рівноважна ціна і рівноважний обсяг випуску продукції на ринку (підвищиться, знизиться) при наступних ситуаціях: а) знизяться доходи покупців, ...
...даний товар буде: а) на 5 грн. вищою за рівноважну; б) на 10 грн. нижчою за рівноважну. 4. Які чинники вплинуть на зміни ситуації на ринку ... 5. Як зміниться рівноважна ціна і рівноважний обсяг випуску продукції на ринку (підвищиться, знизиться) при наступних ситуаціях: а) знизяться доходи покупців, ...
...витрати 1 2 3 4 5 6 1. Перераховано аванс підприємству “NORD Way” за послуги перевезення товарів в сумі $ 4 000. Курс НБУ – 5,5 грн.
вкладання грошів Question 5 Категорії громадян, яким не дозволяється займатися підприємницькою діяльність: a. Іноземцям, особам, що не мають громадянства України b....обмеженою відповідальністю та командитні Question 5 Корпорація – це: a. монополістичне об'єднання підприємств, що раніше належали різним підприємцям, у єдиний виробничо господарський комплекс b.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ РИНКУ ТРАНСПОРТНО ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ 1.1 Характеристика ринку транспортно експедиторських послуг України 1.1.1 Аналіз сучасного стану діяльності транспортно експедиторських підприємств України 1.1.2 Роль міжнародного співробітництва у сфері транспортно експедиторського обслуговування 1.1.3 Напрямки розвитку та удосконалення процесу надання транспортно експедиторських послуг в Україні 1.2 Аналіз експортного та імпортного потенціалу регіону 1....
Таблиця 5 Вихідні дані Виріб Кількість, тис. шт. Постійні витрати, тис. грн. Ціна виробу, грн. Виручка від продажу, тис. грн....44,4 45,45 62,5 50 Разом 1800 2200 75 82 – 240 294 100 100 107,5 90,8 Задача № 10 Провести аналіз накладних витрат ...
якості, безпеки, екологічні, соціальні Question 5 Показники універсальності є показниками: a. функціональних властивостей b. ергономічних властивостей c. експлуатаційних властивостей Question 6 Асортиментом називають : a.... свинець, цинк, вольфрам Question 5 До мідно нікелевих сплавів відносять: a. мельхіор, копель, хромель, монель b. всі відповіді правильні c.
5. Обов’язковість Д. Забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів. 6. Стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної ...В 3 Б 4 Д 5 Є 6 Г Question 2 Яка з функцій не є функцією податків: a. фіскальна b. оборона та охорона громадян c.
...7,43 7,6 1,5 2100 280 Плащі (А2) 8,28 7,4 1,5 10000 185 Плащі дитячі (А3) 7,39 6,65 1 ...
...і попиту на неї Question 5 Рівноважна ціна — це ціна, при якій врівноважені: a. обсяг попиту на товар і обсяг його пропозиції b.... ціна франко відправлення Question 5 Балів: 1 Назвіть товар по якому товару продавець і покупець швидше за все домовляться на умовах ціни франко відправлення?
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.