Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 25305 за запитом 5.

ВАРІАНТ 5 ( №№ 5, 15, 25) 1. Знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, слюсар Харін повертався увечері з ...
... Тема 5. Правова характеристика договору соціального найму житла. br />br /> План. Вступ. 1. Поняття договору соціального найму житла. 2.... 5. Цивільно правова відповідальність за порушення умов договору соціального найму житла. Висновки. br />br /> У першому пункті автор повинен дати поняття ...
Аналіз просторової організації готелів 5*. Вимоги до будівлі 1.1. Характеристика споруд готельних комплексів 1.2. Приміщення готельного комплексу Розділ 2. Технологічні процеси в готелі 5* 2.1.
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛІВ 5*. ВИМОГИ ДО БУДІВЛІ 1.1. Характеристика споруд готельних комплексів 1.2. Приміщення готельного комплексу РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ГОТЕЛІ 5* 2.1.
1 (5). Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці .................. 4 2(11). Права та повноваження посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої ... 5 3 (29). Перелік нещасних випадків, на які не складають акти по формі Н 1........... 6 4(40).
... Варіант 5. Завдання 1. Практична задача 1. ТОВ “Сигнал” на фасаді будівлі, в якій орендує приміщення під офіс, розташувало банер з назвою ... 5. Чи правомірні дії облдержадміністрації? Завдання 2. Надайте відповіді на теоретичні питання Концентрація суб’єктів господарювання.
...основи вивчення ліричних творів у 5 7 класів 1.1. Дослідження лірики у науковій літературі та на уроках української літератури 1.2. Аналіз шкільної програми з вивчення ліричних творів у 5 7 класах 1.3.
... Т е м а 5. МИТНО ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ. МИТНІ ПІЛЬГИ План 1. Правові основи митно тарифного регулювання. Митний тариф. Види мита.... 5. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40 ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. № 36. – Ст. 266.
...розрахунків за соціальним страхуванням Завдання № 5 Скласти акт про результати інвентаризації наявних коштів у касі. Визначити, які нормативно правові акти були порушені в даному випадку....готівку купюрами: по 100 грн – 5 шт.; по 20 грн. – 10 шт.; по 10 грн. – 26 шт.; по 50 грн. – 20 шт.; по 5 грн. – 18шт.
...періодів та розрахунок їх нормативу 5. Фонди робочого часу Завдання №1 Визначити структуру основних фондів на початок та кінець року. Зробити висновки відносно прогресивності зміни структури.... 5 та п. 6 табл. 1, розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних фондів: фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність Завдання №5 Розрахувати норматив ...
...розрахунків за відшкодуванням завданих збитків 5. Завдання, послідовність, джерела аудиту касових операцій 6. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність аудиту утримань із заробітної плати і ...3 900 Разом: 39 650 5. Розшифровка за рахунком 26 "Готова продукція" № пор. Найменування продукції Од. вим. Кількість Облікова вартість Фактична собівартість 1 Сорочки шт.
5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Основна та додаткова література: 1. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю. В.... 5. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение / Я. М. Брайнин. – М. : Юрид. лит., 1967. – 239 с. 6. Воробей П.
...комісія наклала штраф у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на гр. С. за самовільну порубку двох дерев, які росли на вулиці навпроти його будинку.... Завдання 5 Начальник міського відділення міліції розглянув справу про розпивання спиртних напоїв у під’їзді жилого будинку, вчинене гр.
строком 5 місяців під 12 % річних. 2. 3.12.XI р. за заявою на переказ готівки прийнято від МП „Вій" 12000 грн.... 5. 4.12.XI р. за платіжним дорученням МП „Вій" оплачено 3800 грн. податку на прибуток. 6. 26.12.Х1 р.
5. Побудувати графічну залежність між статистичними даними. 6. Провести дисперсійний аналіз медичних даних. 7. Побудувати графічну залежність між статистичними даними. 8.... Лабораторна робота № 5 Робота з системою організації лікувального процесу MedWork Мета роботи: вивчити призначення і можливості системи організації лікувального процесу MedWork, навчитися працювати ...
5. Побудувати графічну залежність між статистичними даними. 6. Провести дисперсійний аналіз медичних даних. 7. Побудувати графічну залежність між статистичними даними. 8.... Лабораторна робота № 5 Робота з системою організації лікувального процесу MedWork Мета роботи: вивчити призначення і можливості системи організації лікувального процесу MedWork, навчитися працювати ...
, 27 березня на суму 0,5 тис. грн., 10 квітня на суму 2 тис. і 25 квітня на суму 1,5 тис. грн.
5. Побудувати графічну залежність між статистичними даними. 6. Провести дисперсійний аналіз медичних даних. 7. Побудувати графічну залежність між статистичними даними. 8.... Лабораторна робота № 5 Робота з системою організації лікувального процесу MedWork Мета роботи: вивчити призначення і можливості системи організації лікувального процесу MedWork, навчитися працювати ...
...простоїв має збільшитися приблизно на 5%, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 111% – на 5%.
5 днів, не вважаючи дня виписки d. 10 днів, не вважаючи дня виписки 4. Поточні рахунки в установах банку можуть закриватися ... не має правильної відповіді 5.Банківський кредит це: a. позичковий капітал банку у грошовій формі; b. довгостроковий кредит, що видається на невизначений термін. 6.
5. Практичне завдання № 2 Ви – економіст – бухгалтер відділу фірми «Крона», яка виробляє одне найменування продукції. Ситуація на ринку збуту продукції постійно ... 337,5 2.Ціна одиниці виробу, грн. 7,43 3.Змінні витрати на одиницю виробу, грн. 5,67 4.
; • строк корисної експлуатації 5 років; • ліквідаційна вартість обладнання 50 тис. грн. ; • плановий виробіток по роках: 1 30000 од., 2 23000 од., 3 21000 од., 4 18000 од.. 5 16000 од.
...витрати 2450 1,41 2338,5 1,1 – 0,3 – 111, Разом витрат 6505 3,74 4745,5 2,24 – 1,5 – 1759, Товарообіг, тис.грн.
...угоди вище курсу спот на 5% 5. Задача №3 На біржових торгах запропоновано товар по ціні 26 грн. за одиницю на умовах придбання його через 3 ...
5. Що означає «погодинне» застереження? а) час виявлення страхового випадку. 6. Які з наведених далі тверджень правильні?... Задача № 5 Визначити потребу у перестрахуванні чи співстрахуванні при страхуванні п'яти об'єктів (А, Б, С, Д, Е) за умови, що ...
...провести на прохання адміністрації за 5 днів Задача №10 На підприємстві "Вікторія" виготовляють віконне скло. Для виконання ремонтних робіт в адміністративному корпусі підприємства майстру бригади капітального ...372 "Розрахунки з підзвітними особами" 5 Придбано підзвітною особою виробничі запаси, МШП, товари 20 "Виробничі запаси". 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари" 372 "Розрахунки з ...
...акти: [1, 2, 3, 4, 5, 7]. Рекомендований перелік літератури до теми № 5: [88, 97, 122, 133, 210, 212, 219, 224, 264].
Тема 5. Фінансовий контроль 1. Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права. 2. Фінансовий контроль: поняття і зміст. 3.... 5. Орлюк О.П. Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с. 6. Савченко Л.
Варіант 5 1. Зазначте правильне твердження: а) закрита економіка — економічна система, яка пов’язана з іншими країнами світу механізмами експорту та імпорту; ... 5. Гранична схильність до заощадження MPS = 0,2. Чому дорівнює мультиплікатор податків? 6. За даними, наведеними в таблиці, визначте, як зміниться рівноважний ...
5. Аудиторська палата України, її функції 15. Процес аудиту та його складові 29. Методичні прийоми та реалізація результатів внутрішньогосподарського контролю Задача № ...провести на прохання адміністрації за 5 днів. Задача № 10 Підприємством “Арго” отримано кредит в банку для придбання іноземної валюти з метою закупівлі за кордоном виробничого обладнання ...
5. Класифікація економіко математичних моделей 43. Оптимізація контролю за якістю продукції Задача №1 Попит на газети має наступний закон розподілу: Таблиця ...машину) 0 1 2 3 4 5 6 > Ймовірність p (r) 0,02 0,05 0,25 0,26 0,29 0,08 0,05 Витрати зберігання деталі l встановлені в 130 грн.
5. Ринок облігацій 15. Види угод на ринку цінних паперів: класифікація та порівняльний аналіз Задача № 5 Акції DeForest Inc.
5. Кодирование алфавитно цифровой информации. Виды кодов и их применение … 3 22. Понятие о программном обеспечении, составляющие программного обеспечения ……………………. 8 43.... Шаг смены аргумента Н = 0,5 ……………………………………………………………………….. 30 Список использованной литературы ……………………………………………………. 32
ТЕМА № 5. (Т Ц). ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД План: 1. Порядок формування місцевих рад, їх кількісний склад. 2. Структура місцевих рад. 3.... 5. Підстави дострокового припинення повноважень місцевих рад. Основна література:1, 2,10, 11; Додаткова:24, 28, 31, 32, 36, 71, 76.
... Тема 5. Державна територія в міжнародному публічному праві П л а н 1. Види міжнародно правових режимів територій. 2.... 5. Способи набуття державної території. Нормативні акти та література Броунли Я. Международное право: В 2 х кн. Кн. 1. М.
... Тема № 5. Конституційно правовий статус політичних партій в Україні План Поняття та ознаки політичних партій в Україні. Поняття та види партійних систем....в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2365 Ш [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2365 14 Годованець В.
Задача 1. Автомобіль Сергєєва був евакуйований на штрафмайданчик ДАІ службою евакуації автомобілів міської державної адміністрації за те, що він ... Задача 5. Давидов за договором позики передав Орлову 3000 гривень 5 січня 2000 р. строком на шість місяців.
Варіант 5. Завдання 1. Практична задача 1. ТОВ “Сигнал” на фасаді будівлі, в якій орендує приміщення під офіс, розташувало банер з назвою ... 5. Чи правомірні дії облдержадміністрації? Завдання 2. Надайте відповіді на теоретичні питання Концентрація суб’єктів господарювання.
Варіант 5 ТЕМА 5. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ ...
...2: Самобутність української культури Тема 5. Українська культура доби Середньовіччя Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Християнство Апокриф Паломницька література Агіографія Ієрархічність Кирилиця Іконопис Фреска Неф ... 5. Назвіть пам’ятки культури Київської Русі. Писемні Архітектурні Завдання: 1. Яку роль в житті слов’ян відігравали такі язичницькі боги, ...
Задача №284 (Россия) по гражданскому процессу. Стоимость 90 руб....и взыскании алиментов было возбуждено 5 августа. 10 августа в суд поступило встречное исковое заявление Чижова об оспаривании записи об отцовстве.
... 5. Участь трудового колективу у системі управління охороною праці ……… 3 11. Хімічні опіки та їх дія на робітника ………………………………………... 7 29.... Тривалість робочої комісії, дні 7 5. Місячний фонд заробітної плати, тис. грн. 19 …………………… 22 Література ………………………………………………………………………... 24
Задача №351 (+ материалы судебной практики) Цена 100 руб. 25 января 2003 года между коммерческим банком «Менатеп» и ОАО «...кредитный договор на сумму 1,5 млн. руб. Согласно договору кредит подлежит возврату 25 июня 2003 года. В тот же день (25 января) между коммерческим банком «...
... Варіант 4. 1. Фермер Д. звернувся з клопотанням до сільської Ради про надання йому у приватну власність ділянки лісу загальною площею 4,5 га для здійснення господарської діяльності.
Задача № 5 Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі: 1) виручку від реалізації на суму 2350 грн....перебування коштів на поточному рахунку – 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за звітний місяць становив 15780 грн. Протягом звітного місяця на поточному рахунку ...
До 5 січня 2005 року до М ського районного суду звернулася гр. С. з позовом про визнання договору дарування недійсним.... придбав квартиру № 5 по вул. М ській, 1 в м. Києві, XX. 12.2003 року М. помер, вона як спадкоємець по закону звернулася ...
...ставок дисконту: Розрахуйте сумарний за 5 річний період обсяг прибутку, приведений до умов поточного року на основі: А) номінальної дисконтної ставки; Б) реальної дисконтної ставки, якщо ...370 17 4 400 15 5 500 16
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.