Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 477 за запитом 59

...ЧАСУ ТА ДОЗВІЛЛЯ В УКРАЇНІ 59 2.1. Обґрунтування методів та методик соціологічного дослідження 59 2.2. Програма соціологічного дослідження 60 2.3.
...сплачені в строк 25, 8 59,7 Грошові кошти: каса 3,4 8,4 з бюджетом 10,4 14,5 розрахунковий рахунок 10,0 20,2 по ...3 Усього по розділу Ш 59,1 106,6 БАЛАНС 716,2 763,7 БАЛАНС 716,2 763,7 Виручка від реалізації продукції на початок року – ...
...вдосконалення управління антикризовою діяльністю підприємства 59 3.1. Заходи по вдосконаленню управління антикризовою діяльністю підприємства 59 3.2. Оцінка впливу запропонованих заходів на фінансовий стан ТОВ «...
...сплачені в строк 25, 8 59,7 Грошові кошти: – каса 3,4 8,4 – з бюджетом 10,4 14,5 – розрахунковий рахунок 10,0 20,2 – по ...3 Усього по розділу Ш 59,1 106,6 БАЛАНС 716,2 763,7 БАЛАНС 716,2 763,7 Виручка від реалізації продукції на початок року – ...
98,5 99,8 96,59 80,03 Собівартість тис. грн. 392 380,7 359,01 390,4 Рентабельність продукції % 25,13 26,21 21,2 ... 250 195 246 150 Фондовіддача 0,59 4,14 1,8 1,2 Фондоозброєність грн./чол. 3310 3110,1 3050,3 2,61 Продуктивність грн./чол.
...сплачені в строк 25, 8 59,7 Грошові кошти: каса 3,4 8,4 з бюджетом 10,4 14,5 розрахунковий рахунок 10,0 20,2 по ...3 Усього по розділу Ш 59,1 106,6 БАЛАНС 716,2 763,7 БАЛАНС 716,2 763,7 Виручка від реалізації продукції на початок року – ...
Задача № 59 Створіть електронну таблицю, в якій: – створіть заголовок "Надійшло на склад" і розміс¬тіть його по центру таблиці; – розрахуйте суму за ...книгу під іменем файла «Задача 59»; – запишіть файл на дискету для звіту. Задача № 62 Створіть базу даних під іменем файла «Задача 62», в якій: – розробіть структуру ...
або 59,63% і в 2007 році порівняно з 2006 на 440,7 тис.грн. або 28,85%; сума чистого доходу має ... або 59,63%, а в 2007 році – на 440,7 тис.грн. або 28,85%; податок на додану вартість відповідно мав місце ...
або 59,63% і в 2008 році порівняно з 2007 на 440,7 тис.грн. або 28,85%; сума чистого доходу має ... або 59,63%, а в 2008 році – на 440,7 тис.грн. або 28,85%; податок на додану вартість відповідно мав місце ...
59 5. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи.....62 6. Диференціація дієздатності.....64 7. Обмеження дієздатності фізичної особи і визнання її недієздатною........799 Глава 59. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ.....799 1. Загальні положення договору про спільну діяльність.....799 2. Договір простого товариства.....800 Розділ IX.
...2,08 0,05 29 23 59 7,38 0,11 29 Буркіна Фасо 12 3,6 0,3 0,01 37 33 1170 97,5 2,28 8 Вірменія ...73 21,36 1 Великобританія 59 1680,1 28,48 4,86 3 5 1643 27,85 3,2 5 Узбекистан 26 10,8 0,42 0,03 ...
...55 18 198 6,7 59,2 24 213 18 5 60 18 216 7,5 66,7 27 240 19 5 65 18 234 5 ...інструктаж, знайомиться з роботою 8.59 7 ПЗ 7 Одержує інструмент та заготовки 9.10 11 ПЗ 8 Налагоджує верстат і встановлює інструмент 9.15 5 ...
...55 18 198 6,7 59,2 24 213 18 5 60 18 216 7,5 66,7 27 240 19 5 65 18 234 5 ...інструктаж, знайомиться з роботою 8.59 7 ПЗ 7 Одержує інструмент та заготовки 9.10 11 ПЗ 8 Налагоджує верстат і встановлює інструмент 9.15 5 ...
55 59 Казаренко М. Судово правова реформа та досудове слідство: практичні аспекти взаємодії //Право України. 1999. № 1. C. 83 85 Кожевніков Г....55 59 Савонюк Р. Межі доказування в досудовому слідстві //Право України. 2006. № 6. C. 91 94 Сирый Н.
...році на 41 особу (120,59%), а в 2008 році на 2 особи (2,67%). Фонд оплати праці зростає в 2007 році на 133,3 тис....грн або 47,59% в 2008 році. Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, в 2006 2008 роках перебуває в межах норми, визначеної в ...
або 52,59%; сума інших доходів в 2008 році збільшується на 2609,9 тис.грн. або 135,22% і знижується на 659 тис....47,92 дня або 17,59%, і знижується на 29,88 дня або 9,33%. Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за ...
або 43,59% в 2007 році і на 1507 тис.грн. або 11,29% в 2008 році; середньорічна чисельність збільшується в 2007 році ...на 50 осіб або 7,59%, і знижується в 2008 році на 12 осіб або 1,69%; продуктивність праці має постійну стійку тенденцію до зростання, зокрема ...
...займають значну питому вагу – 10,59% в 2007 році, 12,6% в 2008 році і 16,9% в 2009 році. Таким чином, питома вага прибутку від ..., валовий прибуток – на 422,59 тис.грн., адміністративні витрати – на 42 тис.грн., витрати на збут – на 45 тис.грн.
...році на 41 особу (120,59%), а в 2008 році на 2 особи (2,67%). Фонд оплати праці зростає в 2007 році на 133,3 тис....грн або 47,59% в 2008 році. Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, в 2006 2008 роках перебуває в межах норми, визначеної в ...
...займають значну питому вагу – 10,59% в 2007 році, 12,6% в 2008 році і 16,9% в 2009 році. Таким чином, питома вага прибутку від ..., валовий прибуток – на 422,59 тис.грн., адміністративні витрати – на 42 тис.грн., витрати на збут – на 45 тис.грн.
...більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн. Те ж саме спостерігається по виробництву пшениці, витрати на 1 грн. сягають 0,59 грн.
...більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн. Те ж саме спостерігається по виробництву пшениці, витрати на 1 грн. сягають 0,59 грн.
...300 2,54 300 2,59 0 0,04 2. Витрати на оплату праці 780 6,61 790 6,81 10 0,20 3....220 1,154 0,066 94,59 Завдання № 13 Провести аналіз виробничого левериджу. Таблиця 12 Вихідні дані Показники Підприємства 1 2 3 Ціна виробу, грн.
або 11,59% в 2008 році, первісна вартість є незмінною в 2006 2007 рр., але зростає на 22 тис.грн.... або 11,59%. доходність нематеріальних активів зростає в 2007 році на 97,83 або 48,99% але значно знижується в 2008 році на ...
...займають значну питому вагу – 10,59% в 2007 році, 12,6% в 2008 році і 16,9% в 2009 році. Таким чином, питома вага прибутку від ..., валовий прибуток – на 422,59 тис.грн., адміністративні витрати – на 42 тис.грн., витрати на збут – на 45 тис.грн.
...Лютий 2,23 Березень 3,59 Квітень 2,73 Травень 3,59 Червень 2,81 Липень 2,34 Серпень 3,76 Вересень 3,10 Жовтень 2,...
...знизився із 9,99 до ( 59,0,3), за рахунок зниження, як залученого, так і власного капіталу, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх інвесторів.... він становить 0,59, у 2004 р. – 0,46, а у 2005 р. – 0,53. Величина коефіцієнта абсолютної ліквідності у 2003 році становить 0,001, у 2004р.
...2004 році на експорт пішло 59,4% продукції, в 2005 році – 63,7%, в 2006 році – 55,6%. Найбільшу питому вагу серед країн – замовників продукції займають: ...44% в 2005 році, 6,59% в 2006 році), південний (10,66% в 2004 році, 11,43% в 2005 році, 11,58% в 2006 році) і ...
або 59,86% в 2008 році і на 1,75 тис.грн. або 14,89% в 2009 році....в 2008 році і на 0,59 в 2009 році, що є позитивним, відповідно фондоємність знижується на 0,43 в 2008 році і на 0,11 в 2009 році.
...знизився із 9,99 до ( 59,0,3), за рахунок зниження, як залученого, так і власного капіталу, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх інвесторів.... він становить 0,59, у 2006 р. – 0,46, а у 2007 р. – 0,53. Величина коефіцієнта абсолютної ліквідності у 2005 році становить 0,001, у 2006р.
або 12,59%; обсяг готової продукції знижується в 2006 році на 1737 тис.грн. або 39,91%, але зростає в 2007 році на ...становили відповідно 0,056 і 5,59%. В 2007 році підприємство мало невисокий прибуток 7 тис.грн. і тому коефіцієнти прибутковості рентабельності є також невисокими і становлять 0,...
59. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. С. 115 121. Хавронюк, М. Ознаки і поняття організованої групи та злочинної організації (кримінально ... 59 64. Завдання 1. Поляков, Лугов та Ордін після вживання значної кіль¬кості спиртних напоїв вирішили з' ясувати, хто краще з ...
...більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн. Те ж саме спостерігається по виробництву пшениці, витрати на 1 грн. сягають 0,59 грн.
...більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн. Те ж саме спостерігається по виробництву пшениці, витрати на 1 грн. сягають 0,59 грн.
...більш ніж вдвічі і досягають 0,59 грн. Те ж саме спостерігається по виробництву пшениці, витрати на 1 грн. сягають 0,59 грн.
або 59,86% в 2008 році і на 1,75 тис.грн. або 14,89% в 2009 році....в 2008 році і на 0,59 в 2009 році, що є позитивним, відповідно фондоємність знижується на 0,43 в 2008 році і на 0,11 в 2009 році.
59. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Шеремет О.О. – К: 2005. – 196 с. 60....нансової діяльності, удосконалення механізму господарювання [59, ст. 5]. Основна задача підприємств – найбільш повне забезпечення попиту спо живачів високоякісною продукцією. При цьому темпи росту обсягів виробниц тва ...
1) Кзк 0,57 0,59 103,84 2 Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів (ряд. 4: ряд. 1) КЗМБК 0,05 0,15 298,57 3 Коефіцієнт активності ...К3 21,45 12,68 59,08 4. Чистий спред (рівень дохідності процентних операцій) [(ряд. 3 : ряд. 9) • 100] –– [(ряд. 6: ряд.
Варіант – 59 1. Комуністичний рух: мета, форми, перспективи. 2. Політична культура особи, суспільної групи, народу. Особливості національних політичних культур. 3.
В комплект входят контрольные работы 59 стр. 100 грн + 35 грн. тесты = 135 грн. Можно приобрести отдельно контрольные или тесты. До теми 2 1.
Організація управління якістю продукції 59. Організація і планування енергетичного господарства Задача № 7 Визначити тривалість технологічного та виробничого циклів обробки партії деталей при послідовному, паралельному, паралельно – ...
Аудит банківських операцій 59. Аудит достовірності даних про формування фінансового результату та використання прибутку Задача Аудитор встановив, що до Пенсійного фонду занижені відрахування з ...
...Дерево цілей" і його структура 59. Сутність стратегічної інформації Ситуаційне завдання № 7 Один з нових продовольчих товарів, з яким познайомилися мешканці великих міст України, був йогурт.
Объем работы 59 страниц, выполнена грамотно, без орфографических и пунктуационных ошибок. Работа сдана на оценку "отлично". Пишите на почту(желательно,так быстрее увижу): ...
Грошова маса і грошові агрегати 59. Поняття валюти, її види, призначення та сфера використання Ситуаційні завдання: Задача № Задача № Задача № Задача № Література
Повітряні перевезення 59. Умови упаковки i маркування Практичне завдання № 1 Ставка українського імпортного тарифу на телевізори становить 26%, на електронно променеві трубки для ...
...документи аудитора та їх види 59. Аудит стану звітності Практичне завдання 16 В ході аудиторської перевірки було встановлено, що у III кварталі звітного року підприємством паливно ...
Торгівельні операції суперницького типу 59. Послуги на зовнішньому ринку Література
Аналіз реалізації продукції Задача № 59 Необхідно: – визначити забезпеченість підприємства робочою силою за категоріями; – дати оцінку зміни чисельності персоналу у звітному періоді порівняно з планом; – зробити ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.