Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 342 за запитом 83

або 29,83% в 2008 році. Середньорічна вартість основних фондів знизилась в 2007 році на 2229 тис.грн....в 2007 році на 97,83 або 48,99% але значно знижується в 2008 році на 23,11 або 7,77%, фондоємність нематеріальних активів знижується на 0,...
...71 3 19 28 60 83 4 21 32 57 86 5 19 24 52 66 6 22 28 65 67 7 23 25 50 72 ...88 13 16 32 46 83 14 23 32 61 70 15 19 25 44 79 16 22 26 70 73 17 17 22 59 75 ...
...яке перебуває в розпорядженні підприємства 83,5% становлять основні засоби та інші необоротні активи, які придбані підприємством за звітний період на суму 67,9 тис. грн....їхня питома вага зменшилась на 83,8 %, причому дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду збільшилась на 12,5 тис. грн., кошти та їх еквіваленти в національні ...
...яке перебуває в розпорядженні підприємства 83,5% становлять основні засоби та інші необоротні активи, які придбані підприємством за звітний період на суму 67,9 тис. грн....їхня питома вага зменшилась на 83,8 %, причому дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду збільшилась на 12,5 тис. грн., кошти та їх еквіваленти в національні ...
...яке перебуває в розпорядженні підприємства 83,5% становлять основні засоби та інші необоротні активи, які придбані підприємством за звітний період на суму 67,9 тис. грн....їхня питома вага зменшилась на 83,8 %, причому дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду збільшилась на 12,5 тис. грн., кошти та їх еквіваленти в національні ...
...сирки глазуровані зріс на 2,83 тис.грн. (або 4,24%). Найбільше прибуток був отриманий при зниженні ціни та збільшенні обсягу випуску масла, він склав 271,...13 0,68 Сирки глазуровані 2,83 4,24% Збільшення обсягу випуску масла 271,02 20% Стан окремих товарних груп незбираної молочної продукції ЗАТ „Юрія" по відношенню ...
...82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 85 «Інші затрати». Відповідно до наказу «Про облікову політику на підприємстві» для підтвердження достовірності фінансової звітності щорічно проводяться аудиторські ... Таблиця 2.10 Кореспонденція рахунка 83 «Амортизація» у січні 2009 р. Таблиця 2.11 Кореспонденція рахунка 85 «Інші затрати» у січні 2009 р. Рис. 2.10.
...і в 2008 році на 83,6 тис.грн. або 15,05%. Отже, можна говорити про те, що розраховані основні техніко – економічні показники діяльності підприємства свідчать ... Оборотність власних коштів збільшується на 0,83 в 2007 році і на 0,17 в 2008 році, відповідно тривалість обертання власних коштів скорочується на 136,1 днів в ...
або 73,83% і знизилась на 124 тис.грн. або 33,33% в 2009 році. Отже, вартість запасів зросла в 2008 році на ... або 73,83% і в 2009 році знизилась на 124 тис.грн. або 33,33%. В структурі найбільшу питому вагу мають: купівельні напівфабрикати ...
або 8,83%. довгострокова дебіторська заборгованість в 2005 році була відсутня, в 2006 році становила 50,1 тис.грн....з 28,48% до 32,83% і до 35,01% в 2007 році; питома вага незавершеного виробництва збільшується – з 6,45% в 2005 році, 6,87% ...
...Людино – годин 264000 220500 43500 83, Завдання Проаналізувати кредиторську заборгованість підприємства (табл.); Зробити висновок Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Підприємства контрагенти Період виникнення заборгованості ∑, грн До ... 80 85 83 2 3 97,65 103, Матеріальні витрати, млн. грн. 45 40 35 5 10 87,5 77, З них прямі ...
...та в 2008 році на 83,95, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період....раз, в 2007 році 4,83 раз, тобто коефіцієнт зріс на 1,36 або 39,19%, а в 2008 році показник становить 13,87, тобто збільшився ...
...році на 6,2 або 83,33% та знижується в 2009 році на 3,51 або 25,73%; оборотність дебіторської заборгованості зростає на 207,81 в ...році і знижується на 4,83 тис.грн. або 24,91% в 2009 році, середньомісячна оплата праці одного працівника зростає в 2008 році на 549,66 ...
...та в 2008 році на 83,95, що є позитивним. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період....раз, в 2007 році 4,83 раз, тобто коефіцієнт зріс на 1,36 або 39,19%, а в 2008 році показник становить 13,87, тобто збільшився ...
...має собівартість реалізованої продукції – 66,83% за звітний рік, собівартість збільшилась на 9,5 тис. грн. проти минулого року. Все це привело до збільшення чистого прибутку на 83,8 тис.грн. за 2005р.
...році і знижується на 4,83 тис.грн. або 24,91% в 2009 році, середньомісячна оплата праці одного працівника зростає в 2008 році на 549,66 ...році на 6,2 або 83,33% та знижується в 2009 році на 3,51 або 25,73%; оборотність дебіторської заборгованості зростає на 207,81 в ...
...17 635 17 15 284 83 25 521 +2 16 309 77 +11 530 +4 17 327 83 +14 685 14 18 290 95 13 570 +...
...2005 2007 роках – відповідно 63,83%,108,98%,97,55%, його знизили – збитки від фінансових операцій – на 21,5% в 2005 році, на 4,72% в ... (83,33%) і 2007 році – на 0,02 грн. (18,18%). В цілому можна говорити про стабільну ситуацію на підприємстві.
...82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати». Методологічні основи визнання операційних витрат та їх класифікація визначається П(С)БО 16 «Витрати»....витрати на оплату праці – 9,83%, відрахування на соціальні заходи – 3,44%, амортизація – 6,95%, інші операційні витрати – 56,70%. 8.
...власного капіталу займає нерозподілений прибуток – 83,9% або 50831,7 тис.грн., статутний капітал становить 9,71% або 5880 тис.грн....вага збільшується з 59% до 83,9%. В структурі капіталу присутні також неоплачений і вилучений капітал, і хоч вони і зменшують суму власного капіталу підприємства, їх ...
...власного капіталу займає нерозподілений прибуток – 83,9% або 50831,7 тис.грн., статутний капітал становить 9,71% або 5880 тис.грн....вага збільшується з 59% до 83,9%. В структурі капіталу присутні також неоплачений і вилучений капітал, і хоч вони і зменшують суму власного капіталу підприємства, їх ...
...з 2001р збільшилися на 4,83 коп: в тому числі у групі порівняних видів затрат збільшилися на 19,84 коп, в непорівняних – зменшились на 14,99 ...у структурі собівартості становила 7,83%, що на 1,15 менше, ніж у 2000р і на 2,62% більше, ніж у 2001р.
83 87. 29. Воронова Л. К. (ред.) Фінансове право України. Навч. посіб. — К. : Правова єдність, 2009. — 395 с. 30. Воронова Л.... 83. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. К.: Знання Прес, 2002. 495 с.на Allbest.
, 83 стр. (60 вопросов) + тесты 35 грн = 185 грн. МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО КОНТРОЛЬНЫЕ ИЛИ ОТДЕЛЬНО ТЕСТЫ Работа на русском языке.
Підприємством визначено оподатковуваний прибуток за звітний період в суму 83 тис.грн. Необхідно перевірити достовірність визначеної суми прибутку з метою оподаткування Вихідні данні: o виручка від реалізації продукції 500 тис.
Завдання № 83 Дати характеристику методів мотивації працівників підприємства, де працює студент. Ввести пропозиції щодо мотивації праці персоналу. Література
Дебіторська заборгованість 83 5. Виробничі запаси 35 6. Інші оборотні активи 17 7. Готова продукція 15 8. Заборгованість із заробітної плати 75 9.
Объем работы 83 страницы, выполнена грамотно, без орфографических и пунктуационных ошибок. Работа сдана на оценку "отлично". Пишите на почту(желательно,так быстрее увижу): ...
Задача Аналіз чисельності та структура персоналу підприємства Категорії персоналу План Фактично Відхилення (+ ) За минулий період Поточний період Від плану Від минулого періоду Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Весь персонал підприємства 920 100 880 100 900 100 20 2,17 20 2, Промислово виробничий персонал 740 80,43 760 86,36 750 83,33 10 1,35 10 1, З них: робітника 620 67,39 610 69,32 600 66,67 20 3,...
26 31 березня – 83 чол. Крім того, у лютому середньоспискова чисельність дітей становила 82 чоловіка, а в середньому на утримання однієї дитини було виплачено ...
77 83. 2. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М., 1974. 3. Володько Н.В. Квалификация преступлений против личной собственности граждан.
77 83. 2. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М., 1974. 3. Володько Н.В. Квалификация преступлений против личной собственности граждан.
77 83. 2. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М., 1974. 3. Володько Н.В. Квалификация преступлений против личной собственности граждан.
77 83. 2. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М., 1974. 3. Володько Н.В. Квалификация преступлений против личной собственности граждан.
77 83. 2. Воронич С.А. К вопросу о способах мошенничества и их классификация. – Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична ...
...державного земельного кадастру 60 Висновки 83 Список використаних джерел 85 Додатки
...засобів 257 Виробничі запаси 108,83 Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями і замовниками 24 Каса в національній валюті 0,2 Поточний рахунок в національній валюті 292,...
...додану вартість** 015 170,6 83 3 Акцизний збір** 020 38,4 7,9 4 Собівартість реалізованої продукції** 040 3004,6 823 5 Фінансові результати від ...
...план факт план факт А 83 82 67 68 59 60 Б 79 78 69 70 60 61 В 77 76 72 73 62 63 Разом ...
...65 65 16 7 85 83 19 8 100 98 33 Задача №2 Визначити економічний розмір замовлення та сумарні річні витрати підприємства, враховуючи систему знижок постачальника, ...
...65 65 16 7 85 83 19 8 100 98 33 Задача №2 Визначити економічний розмір замовлення та сумарні річні витрати підприємства, враховуючи систему знижок постачальника, ...
...додану вартість** 015 170,6 83 3 Акцизний збір** 020 38,4 7,9 4 Собівартість реалізованої продукції** 040 3004,6 823 5 Фінансові результати від ...
...додану вартість** 015 170,6 83 3 Акцизний збір** 020 38,4 7,9 4 Собівартість реалізованої продукції** 040 3004,6 823 5 Фінансові результати від ...
...додану вартість** 015 170,6 83 3 Акцизний збір** 020 38,4 7,9 4 Собівартість реалізованої продукції** 040 3004,6 823 5 Фінансові результати від ...
...заповіту 3.1 Нікчемність заповіту 83 3.2 Визнання заповіту недійсним в судовому порядку 87 3.3 Зміна і скасування заповіту 93 Висновки по 3 розділу ...
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.