Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

УАБС, Задачі, Управлінський економічний аналіз, №3830


Контрольна робота
K-13707

Завдання № 1

Проаналізувати варіанти формування підприємством портфеля замовлень, вибрати оптимальний варіант.
Таблиця 1 Порівняльна характеристика варіантів ціни продажу продукції
№ п/п

Показник

Варіанти, грн. Конкурент

1 2 3
1 Ціни для покупців 10 8 6 9
2 Торгівельна надбавка (р.1 х 40%/100%), грн. 4 3,2 2,4
3 Ціна продажу підприємства, грн. 14 11,2 8,4
4 Ставка змінних витрат, грн. 2 2 2 2
5 Маржинальний дохід (ставка) (р.3 - р.4), грн. 12 9,2 6,4
6 Постійні витрати в розрахунку на максимальну потужність, тис. грн. 25000 25000 25000 25000
7 Точка критичного обсягу продажу, од. (р6 : р.5) 2083 2717 3906 3571

Завдання № 2

Провести оцінку партнерських відносин підприємства.
Таблиця 2 Вихідні дані:
№ п/п Показник Минулий рік Питома вага, % Звітний рік Питома вага, % Відхилення, +,-
тис. грн. %
1 Місткість товарного ринку, в т.ч. 3100 100 3000 100 -100 –
1.1 Обсяг попиту підприємства, тис. грн. 1200 38,71 1400 46,67 +200 +7,96
1.2 Обсяг попиту конкурента 1, тис. грн. 800 25,81 1000 33,33 +200 +7,52
1.3 Обсяг попиту конкурента 2, тис. грн. 1100 35,48 600 20 -500 -15,48

Завдання №3
Дати оцінку рішення про прийняття додаткового замовлення з більш низькою ціною реалізації.
За планом на рік підприємство має пакет замовлень у розрахунку 100 000 одиниць за ціною 0,3 грн. за одиницю, прибуток передбачений у сумі 5 тис. грн. Собівартість визначалась такими параметрами: матеріали – 0,02 грн. за од.; заробітна плата – 0,07 грн. за од.; накладні змінні витрати – 0,03 грн. за од.; накладні постійні витрати – 13 тис. грн. Через скорочення замовлень обсяг виробництва цієї продукції становитиме лише 70% запланованого. Водночас з'явилась можливість додаткової реалізації 15 000 одиниць цієї ж продукції за нижчою ціною – 0,24 грн. за одиницю. На основі розрахунків зробити висновки про доцільність таких кроків.

Завдання №4

Для прогнозування діяльності підприємства складається планова калькуляція на продукцію, виготовлену вперше і на нових потужностях за проектними показниками (за даними конструкторсько-технологічної документації) на базі чинних на початок звітного періоду норм. Вона є основою оперативного контролю за величиною витрат виробництва та виконання завдань щодо скорочення собівартості.
Ситуаційне завдання: провести оперативний контроль за величиною матеріальних витрат та визначити можливість скорочення собівартості.
Таблиця 3
Види матеріалів Кількість закуплених матеріалів,
од. Ціна за одиницю, грн. Відхилення в ціні, грн. Результат


стандартна фактична
економія перевитрати
М1 110 000 0,77 0,74 -0,03 3300
М2 48 000 0,95 1,03 +0,08 3840
М3 95 000 0,52 0,5 -0,02 1900
М4 1000 0,21 0,25 +0,04 40
Сумарне відхилення X X X X 5200 3880
Сальдо відхилення X X X X 1320

Завдання №5

Провести аналіз обґрунтованості на виконання кошторису (бюджету) витрат операційної діяльності. Вихідні дані:
Таблиця 4 Кошторис виробництва на поточний рік
Елементи витрат Очікуваний результат Фактичний результат Відхилення

сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, %
1. Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів), у тому числі 10200 86,44 10100 87,07 -100 0,63
сировини і матеріалів 6000 50,85 5800 50,00 -200 -0,85
купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів 2000 16,95 1800 15,52 -200 -1,43
палива 1000 8,47 1200 10,34 200 1,87
енергії 900 7,63 1000 8,62 100 0,99
інших матеріальних витрат 300 2,54 300 2,59 0 0,04
2. Витрати на оплату праці 780 6,61 790 6,81 10 0,20
3. Відрахування на соціальні заходи 120 1,02 120 1,03 0 0,02
4. Амортизаційні відрахування 360 3,05 375 3,23 15 0,18
5. Інші витрати 340 2,88 215 1,85 -125 -1,03
Разом 11800 100,00 11600 100,00 -200 0,00

Завдання № 6

Провести аналіз впливу структури продукції на доходність підприємства.
Таблиця 5 Вихідні дані
Виріб Кількість, тис. шт. Постійні витрати, тис. грн. Ціна виробу, грн. Виручка від продажу, тис. грн. Структура виробів у % (питома вага) Змінні витрати на одиницю, грн.
план факт план факт
план факт план факт план факт
А 1000 1200 35 37 120 120 144 55,6 54,55 45 40,8
Б 800 1000 40 45 150 120 150 44,4 45,45 62,5 50
Разом 1800 2200 75 82 – 240 294 100 100 107,5 90,8

Завдання № 7

Провести аналіз витрат на основі виробничої діяльності.
Таблиця 6 Вихідні дані
Стаття калькуляції Сума витрат за І квартал, грн. Питома вага, % Сума витрат за II квартал, грн. Питома вага, % Відхилення, грн.
грн. %
Прямі матеріальні витрати:
– сировина та матеріали 75 600 38,49 79 230 40,70 3 630 2,22
– покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати 31200 15,88 27 760 14,26 -3 440 -1,62
– зворотні відходи 780 0,40 840 0,43 60 0,03
Всього прямих матеріальних витрат 106 020 53,97 106 150 54,53 130 0,56
Прямі витрати на оплату праці:
– основна заробітна плата 32 000 16,29 31600 16,23 -400 -0,06
– додаткова заробітна плата 15 420 7,85 14 470 7,43 -950 -0,42
– відрахування на соціальне страхування 16 000 8,15 15 480 7,95 -520 -0,19
Всього прямих витрат на оплату праці 63 420 32,29 61 550 31,62 -1 870 -0,67
Інші прямі витрати 3100 1,58 3000 1,54 -100 -0,04
Загальновиробничі витрати 23 890 12,16 23 950 12,30 60 0,14
Виробнича собівартість 196430 100,00 194650 100,00 -1 780 0,00

Завдання № 8

Провести аналіз впливу критичного рівня ціни на обсяг продукції підприємства:
Таблиця 7 Вихідні дані
Показники Базові дані Дані з урахуванням прогнозного зростання ціни
Ціна за одиницю продукції, тис. грн. 5 5,5
Змінні витрати на одиницю, тис. грн. 3,5 3,5
Маржинальний дохід на одиницю, тис. грн. 1,5 2
Загальні постійні витрати, тис. грн. 150 000 150 000
Прогнозний прибуток, тис. грн. 30 000 30 000
Критичний обсяг реалізації, тис. грн. 500000 412500
Обсяг реалізації, необхідний для отримання прогнозного прибутку

Завдання № 9

Провести аналіз рентабельності позикового капіталу.
Зробити висновки про доцільність кредиту для підприємства при кредитній ставці – 20%.
Таблиця 8 Вихідні дані
Показники Підприємство Відхилення

1 2

Прибуток до сплати податків і процентів, тис. грн. 3000 3000 -
Фінансові витрати (проценти за кредит), тис. грн. - 800 +800
Оподаткований прибуток, тис. грн. 3000 2200 -800
Податок на прибуток (25 %), тис. грн. 750 550 -200
Чистий прибуток, тис. грн. 2250 1650 -600
Власний капітал, тис. грн. 1800 1900 +100

Завдання № 10

Провести аналіз накладних витрат щодо експорту та імпорту на підставі даних звіту про прибутки (збитки) підприємства.
Таблиця 9 Вихідні дані
Показники Звітний рік, тис. грн. Минулий рік, тис. грн. Відхилення, тис. грн.
1. Виручка від реалізації продукції 7500 6800 +700
2. Прямі витрати
2.1. Прямі витрати матеріальних ресурсів 3500 3800 -300
2.2. Прямі витрати трудових ресурсів 700 720 -20
2.3. Разом прямі витрати 4200 4520 -320
3. Операційні непрямі витрати
3.1. Витрати на адміністративне управління 500 490 +10
3.2. Витрати на маркетинг і рекламу 160 170 -10
3.3. Комерційні витрати 75 70 +5
3.4. Разом операційні витрати 735 730 +5
4. Відсотки за кредит 235 - +235
5. Амортизація 700 600 +100
6. Всього витрати 5870 5850 +20
7. Прибуток до оподаткування 1630 950 +680
8. Податок на прибуток (25 %) 407,5 237,5 +170
9. Накопичений прибуток 1222,5 712,5 +510

Завдання № 11

Провести факторний аналіз ефекту фінансового важеля.
Таблиця 10 Вихідні дані
Показники Період

минулий звітний
Прибуток, тис. грн. 1460 1410
Податки із прибутку, тис. грн. 438 423
Коефіцієнт оподаткування 0,30 0,30
Плече фінансового важеля 1,4 1,5
Економічна рентабельність інвестованого капіталу, % 15 16
Середня ставка проценту за кредит, % 10 10
Темп інфляції, % 8 6

Завдання № 12

Провести аналіз рентабельності інвестованого капіталу.
Таблиця 11 Вихідні дані
Показники План Факт Відхилення Виконання плану, %
Середньорічна вартість авансованого капіталу, тис. грн. 5680 5630 -50 99,12
Сума обороту, тис. грн. 6928 6496 -432 93,76
Коефіцієнт оборотності капіталу 1,220 1,154 -0,066 94,59

Завдання № 13

Провести аналіз виробничого левериджу.
Таблиця 12 Вихідні дані
Показники Підприємства

1 2 3
Ціна виробу, грн. 120 120 120
Собівартість виробу, грн. 86 92 98
Питомі змінні витрати, грн. 50 52 53
Сума постійних витрат, грн. 180 200 225
Беззбитковий обсяг реалізації, шт. 2143 2500 2647
Обсяг виробництва, шт.:
варіант 1 5000 5000 5000
варіант 2 5500 5500 5500
Приріст виробництва, % 10 10 10
Виручка від реалізації, тис. грн.:
варіант 1 600 600 600
варіант 2 660 660 660
Сума витрат, тис. грн.
варіант 1 430 460 490
варіант 2 439 462 492
Прибуток, тис. грн.:
варіант 1 170 140 110
варіант 2 221 198 168
Приріст валового прибутку, % 30 41,43 52,73
Коефіцієнт виробничого левериджу 0,845 0,78 0,72

Завдання № 14

Провести аналіз динаміки експорту товарів підприємством.
Таблиця 13 Вихідні дані
Показник За минулий період За звітний період Відхилення
(+,-) Темп зростання,
%
Обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ 20485,4 20019,8 -465,6 97,7
Обсяг продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої за експортними контрактами, всього 6013,5 6885,7 +872,2 114,5
у т.ч.
- за прямими експортними договорами 3248,6 3029,5 -219,1 93,3
- за бартерними угодами 1565,8 3047,0 +1481,2 194,6
- на умовах консигнації - - - -
- реекспортні поставки товарів - - - -
- переробка давальницької сировини 1199,1 809,2 -389,9 67,5

Завдання № 15

Провести факторний аналіз обсягів реалізації за експортними контрактами.
Таблиця 14 Вихідні дані
Показник За минулий період За звітний період Відхилення (+,-)абсол. відносн.
1. Обсяг продукції (товарів, робіт, послуг), реалізованої за експортними контрактами, тис. грн. 6014 6886 872 14,5
2. Загальна кількість експортних контрактів, од. 21 16 -5 -23,81
3. Кількість іноземних покупців (замовників), од. 14 12 -2 -14,29
4. Середня сума одного експортного контракту в періоді, тис. грн. 286,38 430,38 144 50,28
5. Середня кількість експортних контрактів на одного покупця (замовника), од. 1,5 1,3 -0,2 -13,33

Завдання № 16

Провести аналіз інвалютно-грошових коштів.
Таблиця 15 Вихідні дані
Надходження коштів Сума, тис. грн. Витрати коштів Сума, тис. грн.
Залишок на початок року 13
1. Надходження валютних коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1639 1. Обов'язковий продаж валютних надходжень 842
2. Покупка валюти на міжбанківському валютному ринку 126 2. Купівля за валюту, у т.ч.
3. Кредити банків короткострокові 60 2.1. Основних засобів, нематеріальних активів, майнових комплексів 133
4. Внески до статутного капіталу підприємства (у т.ч. емісійні різниці) 244 2.2. Сировини, матеріалів 848
5. Надзвичайні доходи (відшкодування понесених збитків, штрафні санкції отримані) 26 3. Погашення кредитів банків короткострокових 40
4. Виплата дивідендів, відсоткових доходів за облігаціями власної емісії, відсотків за банківськими кредитами 5000
5. Інші витрати (на закордонні відрядження, на виставки та рекламу, представницькі витрати) 15
6. Надзвичайні витрати (відшкодування заподіяних збитків, штрафні санкції сплачені) 17
Усього надходжень: 2095 Усього витрат: 6895
Залишок на кінець року: 4787
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.