Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Економічний аналіз


Звіт з практики
K-16985

Завдання
Визначити результативний показник, розрахувати вплив факторів на зміну результативного показника (табл. 1);
Зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Таблиця
Показник Одиниця виміру Минулий рік Звітний рік
Валова продукція в порівняльних цінах грн. ? ?
Кількість працівників
чол. 57
Кількість робочих днів дні 245
Тривалість робочого дня год. 8 7,
Виробіток працівника за годину грн. 7,12 6,
Завдання
Проаналізувати виробництво продукції підприємства (табл. 2);
Визначити резерви зростання обсягу виробництва товарної продукції;
Розробити шляхи реалізації виявлення резервів;
Зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Таблиця
Резерв зростання обсягу виробництва 1-й рік 2-й рік 3-й рік
Більш раціональне використання трудових ресурсів 60 5
Більш повне використання засобів праці 150 21
Більш раціональна організація матеріально - технічного постачання та ефективного використання предметів праці 21 9
Ліквідація браку продукції 5 0,8
Товарна продукція ( за планом ) 560 100
Завдання
Проаналізувати фінансовий стан підприємства ЗАТ “Алекс” за вказаний період (додаток);
Вказати, які є в нього проблеми;
Зробити висновок
Завдання
Визначити результативний показник (табл.)
Виявити вплив факторів на зміну результативного показника;
Визначити позитивні та негативні зміни факторів, з’ясувати їх причини та резерви господарювання ;
Зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Показник Одиниця виміру 1 пів-річчя 2 пів-річчя
Кількість верстатів шт 85
Фонд часу роботи 1 обладнання год. 109,5 108,
Тривалість однієї зміни год 7,3 6,
Кількість змін роботи 1 обладнання ? ?
Вихід продукції з 1кг. переробленої сировини 1 обладнанням кг 0,745 0,
Кількість сировини, що перероблюється на верстаті за 1 год. 1 обладнанням кг 350
Завдання
Вказати, які є види запасів, яким чином вони розраховуються; як виявити зайві та не потрібні запаси (табл.);
Визначити відповідність фактичних розмірів запасів та матеріалів нормативним
Проаналізувати стан складських запасів сировини та матеріалів;
Зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Матеріал Середньо-добове витрачен-ня кг Фактич-ний запас Норма запасу, дні
кг дні макси-мальна міні-мальна
Прокат чорних металів, в тому числі :
Сталь листова 250 1750 7 8
Прокат неконвенційний 100 600 6 5
Сталь крупносортова 350 4200 12 10
Сталь середньосортова 220 3300 15 10
Сталь дрібносортова 280 1400 5 10
Завдання
Проаналізувати дебіторську заборгованість підприємства (табл.);
Зробити висновок
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Підприємства - контрагенти Період виникнення заборгованості ∑, грн
До 1 міс. 1міс. – 3міс. 3міс. – 6 міс. 6 міс. – 1 рік 1 р. – 2 р. 2 р. – 3 р
Оксамит 300 100 200 450
Маріо - - - - 700 1000
Панна - 600 400 300
Крістіна 1500 850
∑, грн. 1800 1550 600 750 700 1000
Завдання
Дати оцінку використання сировини і матеріалів на виробництво продукції;
Визначити вплив основних факторів на суму відхилення і підрахувати суму резервів зниження собівартості за статтею “Сировина і матеріали”;
Зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Вид матеріалу План Факт
норма витрат ціна, грн. сума, грн. норма витрат ціна, грн. сума, грн
Цех № 1 Виріб А
Сталь листова, кг 50 5,5 275 45 6,0
Чавун, кг 100 3,8 380 110 4,0
Бронза, кг 10 20,0 200 10 9,0
Електроди, пачки 2 19,0 38 1,5 20,0
Всього Х Х 893 х х
Цех № 2 Виріб А
Сталь кутова, кг 1500 8,0 12000 1400 8,5
Труби, м 300 20,0 6000 350 18,0
Скло, м 2000 12,0 24000 2100 10,0
Фарба, кг 100 18,0 1800 110 18,0
Всього х х 43800 х х
Цех №3 Виріб В
Цемент, кг 300 2,5 750 250 2,0
Щебінь, т 1,2 180,0 216 1,3 185,0 240,
Пісок, т 1,5 140,0 210 1,6 150,0
Сталь листова, кг 150 5,5 825 140 6,0
Всього х х 2001 х х 1820,
Завдання
Визначити результативний показник, розрахувати вплив факторів на зміну результативного показника (табл);
Зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”

п/п Показник За
планом Фак-тично Відхи-лення (+/-) Процент виконання плану
1 Товарна продукція, тис. грн. 1320 1323 3 100,
2 Кількість працівників, чол. 178 171 -7 96,
3 З них робітників, чол. 150 140 -10 93,
4 Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками :
А) Людино – днів 33000 29400 -3600 89,
Б) Людино – годин 264000 220500 -43500 83,
Завдання
Проаналізувати кредиторську заборгованість підприємства (табл.);
Зробити висновок
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Підприємства - контрагенти Період виникнення заборгованості ∑, грн
До 1 міс. 1міс. – 3міс. 3міс. – 6 міс. 6 міс. – 1 р. 1 р. – 2 р. 2 р. – 3 р
Карпати 550 400 300
Радар 1000 500 100 450
Оберіг - - - - - 640
Оптіма - - 300 800 1500
∑, грн. 1550 900 700 1250 1500 640
Завдання
Розрахувати за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання трудової програми (табл.);
Зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Показник За планом За звітом (+/-) %
1. Обсяг продукції за місяць у порівняльних цінах, тис. грн. 124 154,56 30,56 124,
2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб 80 100 20
3. Відпрацьовано робітниками за місяць людино - днів 1600 1900 300 118,
4. Відпрацьовано робітниками за місяць людино - годин 12400 14720 2320 118,
Завдання
Проаналізувати показники використання матеріальних ресурсів (табл.);
Розрахувати: матеріалоємність, матеріаловідачу;
Зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Показники За по-перед-ній рік За звітний рік відхилення Темп росту,%
по плану Фак-тично Від плану Від попе-ред-нього року Від плану Від попе-ред-нього року
Обсяг продукції, млн. грн. 80 85 83 -2 3 97,65 103,
Матеріальні витрати, млн. грн. 45 40 35 -5 -10 87,5 77,
З них прямі матеріальні витрати, млн. грн. 37 35 26 -9 -11 74,29 70,
Матеріаловіддача (матеріальні витрати/обсяг продукції) 0,56 0,47 0,42 -0,05 -0,14 89,36
Матеріалоємність (1/матеріаловіддача) 1,79 2,13 2,38 0,25 0,59 111,74 132,
Завдання
Оцінити фінансовий стан підприємств; визначити стан дебіторської заборгованості (табл. );
Проаналізувати структуру дебіторської заборгованості за контрагентами та за строками виникнення;
Побудувати необхідні графіки та діаграми, зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”(грн.)
Контрагенти Поточний місяць 30-60 днів 61-90 днів 91-120 днів Більше 120 днів разом
ТзОВ “Україна” 3550 7500 1850 - 2000
ТзОВ “Віват” 4270 8530 5000 - 3200
ПП “Космо” 2440 2560
ТзОВ “Ліра” 4520 4200 1580 2200
ВАТ “Сатіра” 3000 5500 - 1500
Разом 17780 28290 8430 3700 5200
Завдання
Розрахувати за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання трудової програми (табл.);
Зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Показник За планом За звітом (+/-) %
1. Обсяг продукції за місяць у порівняльних цінах, тис. грн. 170 180 10 105,
2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб 65 60 -5 92,
3. Відпрацьовано робітниками за місяць людино - днів 2000 1900 -100
4. Відпрацьовано робітниками за місяць людино - годин 12400 13500 1100 108,
Завдання
Проаналізувати фінансовий стан підприємства ЗАТ “Алекс” за вказаний період (табл);
Вказати, які є в нього проблеми;
Зробити висновок
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Політ”
Показники 1997 р. 1998 р. 1999 р
Відхилення, +- Темп росту, %
1998 від 1997 1999 від 1998 1998 від 1997 1999 від
Грошові кошти 600 400 100 -200 -300 66,67
Дебіторська заборгованість 4000 5200 5800 1200 600 130 111,
Запаси 8000 9600 12000 1600 2400 120
Основний капітал 16000 16000 16000 - - 100
Кредиторська заборгованість 4600 6000 7600 1400 1600 130,43 126,
Нарахування 4000 4200 4500 200 300 105 107,
Короткострокові кредити банків 2000 2000 2800 - 800 100
Довгострокова кредиторська заборгованість 6000 6000 6000 - - 100
Звичайні акції 2000 2000 2000 - - 100
Нерозподілений прибуток 10000 10100 10500 100 400 101 103,
Виручка від реалізації послуг 80000 86000 76000 6000 -10000 107,5 88,
Собівартість реалізованих послуг 64000 72000 66000 8000 -6000 112,5 91,
Чистий прибуток 6000 4000 2000 -2000 -2000 66,67
Завдання
Проаналізувати фактори, що вплинули на зміну середньорічної оплати праці одного робітника за даними табл.;
Зробити висновки
Показник Минулий рік Звітний рік +/- %
Фонд оплати праці робітників, тис. грн. 2780 2590 -190 93,
Чисельність робітників 1418 1352 -66 95,
Відпрацьовано людино – днів всіма робітниками 329920 330400 480 100,
Відпрацьовано людино – годин всіма робітниками 2474400 2445000 -29400 98,
Завдання
Проаналізувати нерівномірності поставок матеріалів (табл. 25);
Розрахувати: середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт нерівномірності поставок, коефіцієнт варіації;
Зробити висновок
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Місяці
План поставки, тис. грн. Фактично надійшло, тис. грн
Січень 300
Лютий 350
Березень 450
Квітень 500
Травень 600
Червень 650
Липень 500
Серпень 500
Вересень 600
Жовтень 650
Листопад 630
Грудень 580
∑ 6310
Завдання
Визначити фінансовий стан підприємства; визначити стан кредиторської заборгованості (табл.);
Проаналізувати структуру кредиторської заборгованості за конкретними та за строками виникнення;
Побудувати необхідні графіки і діаграми, зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”( грн.)
Контрагент Поточний місяць 30-60 днів 61-90 днів 91-120 днів Більше 120 днів Разом
ТзОВ “Гетьман” 7600 5400
ПП “Рада” 6000 6100 6900
ВАТ “Вега” 1900 1900 - 239
ТзДВ “Січ” 6700 6700 1600 1200 900
ВАТ “Козаки” 3000 3000 5439 3000 2000
ПП “Сузір”я” 3420 3420
Разом 28620 26520 13939 4439 2900
Завдання
Проаналізувати виконання кошторису за транспортними витратами (табл.);
Визначити вплив факторів і резерви економії;
Зробити висновки
Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс”
Показник Минулий рік Звітний рік +/- %
Транспортні витрати, тис. грн. 40000 54000 14000
Кількість перевезених вантажів 2000 1500 -500
Середня дальність перевезень, км 100 150 50
Середній транспортний тариф, грн. за т*км 0,2 0,24 0,04
Вантажооборот, т.*км. 200000 225000 25000 112,
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.