Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Інформація як особливий об’єкт цивільного права


Курсова
K-22666

(курсова відповідає всім вимогам оформлення, +наявні зноски, уся інформація не взята з неба, а ссилається на відповідні джерела)
ЗМІСТ
ВСТУП.............................................................................................................................3.
1. Поняття та ознаки інформації .........................................................................5.
2. Законодавче регулювання інформаційної сфери в Україні.........................11.
3. Види інформації та її значення ......................................................................16.
4. Захист права на інформацію...........................................................................23.
ВИСНОВКИ..................................................................................................................30.
Список використаних джерел......................................................................................31.

ВСТУП
Зростаючий обіг інформації у суспільстві дає підстави для висновку про появу нового виду суспільних відносин – інформаційних, які є об’єктом правового регулювання. Цей нематеріальний об’єкт з одного боку вкладаються у загальні постулати про об’єкти правовідносини взагалі і цивільні зокрема, а з іншого відображають особливості інформації в суспільстві. ЇЇ роль та постійно зростаючий масив норм права дали підставу для виділення спеціального інституту цівільного права – інформаційного права.
Говорячи про актуальність даної теми, слід відзначити той факт, що розвиток інформаційних технологій і поява нового виду суспільних відносин – відносин по передачі інформації – змушує задуматися над необхідністю правового регулювання відповідних відносин. Вивчення чинного законодавства, що стосується регулювання відносин, пов'язаних, так чи інакше, з інформацією, приводить до висновку про відсутність на сьогоднішній день достатньо розробленої законодавчої бази для регулювання відносин щодо обміну інформацією та цивільно-правовий захист прав власників інформації...................

Список використаних джерел

1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
3. Закон України „Про інформацію” від 02.10.92 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
4. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» Верховна Рада України; Закон від 16.11.1992 № 2782-XII
5. Закон України «Про телебачення та радіомовлення» Верховна Рада України; Закон від 21.12.1993 № 3759-XII
6. «Про інформаційні агентства». Верховна Рада України; Закон від 28.02.1995 № 74/95-ВР
7. «Про дер¬жавну таємницю» Верховна Рада України; Закон від 21.01.1994 № 3855-XII
8. «Про зв'язок» Верховна Рада України; Закон від 16.05.1995 № 160/95-ВР
9. «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур¬налістів» Верховна Рада України; Закон від 23.09.1997 № 540/97-ВР
10. «Про рекламу» Верховна Рада України; Закон від 03.07.1996 № 270/96-ВР
11. «Про Концепцію національної програми інформатизації» Верховна Рада України; Закон від 04.02.1998 № 74/98-ВР
12. «Про Національну програму інформатизації» Верховна Рада України; Закон від 04.02.1998 № 75/98-ВР
13. «Про науково-технічну інформацію» Верховна Рада України; Закон від 25.06.1993 № 3322-XII
14. «Про захист інформації в автоматизованих системах» Верховна Рада України; Закон від 05.07.1994 № 80/94-ВР
15. «Про елек¬тронний підпис» Верховна Рада України; Закон від 22.05.2003 № 852-IV
16. «Про електронний документообіг» Верховна Рада України; Закон від 22.05.2003 № 851-IV
17. Закон України „Про звернення громадян” від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст.256
18. Закон України „Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314
19. Закон України „Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 № 2210-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64
20. Закон України „Про телекомунікації” від 18.11.2003 № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.155
21. Закон України „Про державну статистику” від 17.09.1992 № 2614-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 43, ст.608
22. Міжнародна інформація Кудрявцева С.П., Колос В.В., Навчальний посібник — К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. - 400с
23. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления. – М.: Юридическая литература, 1978. – С.26-27.
24. Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного государства и права; Сборник статей. Под ред. В.А. Литовкина. – М.: Городец, 2000. – С. .304.
25. Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права // Дело и право. – 1996. – №4 –С. 28.
26. Азимов Ч.Н. Научно-техническая информация и право. – Х.: Вища школа, 1987.-С.7.
27. Жуков В.И. Спорные вопросы об информации как объекте .-С.2
28. Суханов А.П. Информация и прогресс. - Новосибирск: Наука, 1988. – С.4-5.
29. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву.–Л.– Изд-во Ленинградского ун-та.–1949 –С. .47
30. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність. Навчальний посібник. – Київ: Атіка, 2002. – С. 10
31. Бромберг Г.В., Розов Б.С. Интеллектуальная собственность: действительность переходного периода и рыночные перспективы. – М.:ИНИЦ, 1998. – 208с. – С. 10-11
32. Венгеров А.Б. Категория „информация” в понятийном аппарате юридической науки. // Советское государство и право. – 1977. – № 10. – С. 70-71
33. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: Монографія. – К., 2001. – С. 15
34. Кохановська О.В. Інформація як об’єкт цивільних правовідносин та право на інформацію за чинним законодавством і за проектом Цивільного кодексу України. // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 54. – С. 25
35. Копылов В.А. К вопросу об информационной собственности. // Научно-техническая информация. Серия 1. – 1998. – № 3. – С. 3
36. Підопригора О.А., Бутнік-Сіверський О.Б. та ін. “Право інтелектуальної власності”. – К., 2002 р. – С. 17
37. Програма та матеріали круглого столу “Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні” – К., 1 квітня 2004 р. – С. 14
38. Семилетов С.И. Информация как особый объект права. // Проблемы информатизации. – 1999. – Вып. 3. – С. 57
39. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн.. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 540
Ціна

40

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.