Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Физиология ЦНС 37 тестов (МАУП)


Контрольна робота
K-3567

ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ МАУП

Итоговый тест

Question 1
Балів: 1
Значення ЦНС?
Виберіть одну правильну відповідь

a. ЦНС реагує на всі зміни внутрішнього і зовнішнього середовища шляхом активізації нейронів і нервових центрів, має автономну регуляцію, яка дозволяє керувати життєвими функціями

b. Завдяки ЦНС відбувається об’єднання усіх тканин і органів в єдину фізіологічну систему, яка забезпечує життєдіяльність організму в нормальних і змінених умовах зовнішнього середовища

c. ЦНС забезпечує взаємозв’язок окремих органів і систем організму, узгоджує і об’єднує їх функції, здійснює зв’язок організму із зовнішнім середовищем, забезпечує пристосування організму до зовнішнього середовища, у тому числі поведінку людини і тварин

Question 2
Балів: 1
Що включає ЦНС?
Виберіть одну правильну відповідь

a. ЦНС включає головний і спинний мозок; основними елементами системи є нейрони і синапси, які забезпечують двосторонній коловий зв’язок між нервовими центрами і периферією

b. До ЦНС відносять усі нервові структури, які забезпечують сприйняття подразнень чутливими органами, а також передачу цієї інформації до вищих відділів нервової системи

c. ЦНС включає нерви і нервові центри, які визначають усі види регуляції в організмі (як соматичні, так і автономні)

Question 3
Балів: 1
Що є морфофункціональною одиницею нервової системи?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Морфофункціональною одиницею НС є кора великих півкуль головного мозку, яка керує всіма відділами і функціями організму, а також встановлює взаємозв’язок організму з зовнішнім середовищем

b. Основним елементом НС є нейрон, що складається з тіла і відростків (довгастих і галузистих). Нейрони поділяються на чутливі, виконавчі і вставні

c. Головним компонентом нервової системи є сома нейрона, дендрити і аксони, які забезпечують збудження і передачу нервових сигналів по ЦНС
Question 4
Балів: 1
Будова нейрона і значення окремих його частин.
Виберіть одну правильну відповідь

a. В залежності від того, де розташований нейрон, він має різну будову: центральні нейрони мають тіло і відростки, які зв’язують нервові структури; периферійні нейрони мають ще апарати сприйняття інформації (зорові, слухові, нюхові і т.д.)

b. Нейрон складається з соми, мітохондрій, мембрани і апарата сприйняття інформації. Нейрони здійснюють зв’язок між окремими клітинами і забезпечують пересування різних іонів між внутрішньою і зовнішньою поверхнями нервових клітин

c. Нейрон складається з тіла і відростків: аксона, який проводить збудження до інших нейронів та периферійних органів; дендритів, розгалужених відростків, що зв’язують окремі нервові клітини. Нейрон вкритий мембраною, що є вибірково проникною для іонів калію і натрію у спокої і при збудженні, всередині містить нейроплазму

Question 5
Балів: 1
Рефлекс, рефлекторна дуга, її компоненти і ланки.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Рефлекс – реакція у відповідь на подразнення, яка здійснюється за допомогою рефлекторної дуги, простої (зв’язок одним синапсом) або складної. Остання включає рецептор, аферентні і еферентні нервові шляхи, рефлекторний центр, вставні нейрони, ефектор

b. Рефлекс – це двосторонній круговий зв’язок між нервовими центрами і периферійними органами, а рефлекторна дуга – це процес проходження збудження по них

c. Рефлекс – це процес збудження, а рефлекторна дуга – це відповідна реакція
Question 6
Балів: 1
Класифікація рефлексів.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Розрізняють безумовні й умовні рефлекси, екстеро-, інтеро-, пропріо-рефлекси, моторні, секреторні і судинорухові

b. Рефлекси діляться на безумовні і умовні, вищі безумовні і умовні і нижчі, збуджуючі і гальмівні, прості і складні, внутрішні і зовнішні

c. В залежності від типу подразника рефлекси – проділяють на адекватні і неадекватні, природні і штучні, біологічно необхідні і вироблені в процесі індивідуального життя
Question 7
Балів: 1
Основні фізіологічні властивості нервових центрів.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Нервовий центр, як сукупність кількох нервових утворень на різних рівнях ЦНС, здійснюючи рефлекси або регуляцію функцій, має наступні основні властивості: однобічність збудження і його затримка, сумація і трансформація, рефлекторний наслідок і швидка втомливість

b. Функціональна рухливість, парабіоз і зміна здатності проведення імпульсів, причому, в залежності від сили подразника нервовий центр може змінювати поріг збудження

c. Нервові центри забезпечують самостійно регуляцію усіх функцій організму, передають збудження і забезпечують процеси гальмування, регулюють функціональну рухливість нервових процесів

Question 8
Балів: 1
Хто і коли відкрив явище центрального гальмування?
Виберіть одну правильну відповідь

a. І.М.Сеченов у 1862 р.

b. І.П.Павлов у 1893 р.

c. Н.Є.Введенський у 1882 р.
Question 9
Балів: 1
Які види гальмування розрізняють в ЦНС?
Виберіть одну правильну відповідь

a. У ЦНС розрізняють первинне (таке що виникає завдяки наявності специфічних структур) і вторинне (що виникає без особливих структур) гальмування

b. Центральне, яке обмежує надлишок передачі нервових сигналів на інші нервові структури та периферичне, завдяки чому відбувається фільтрація сигналів за їх значенням

c. Розрізняють швидке гальмування, яке по мірі дії подразника може поступово слабнути і тоді переходити в повільне. Цей механізм біологічно виправданий необхідністю обмеження виснаження нервових структур
Question 10
Балів: 1
Спинний мозок, його функції. Фізіологічна роль передніх і задніх корінців спинного мозку?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Через задні корінці до спинного мозоку надходять еферентні імпульси, внаслідок чого здійснюються складні рухові реакції. Через передні корінці відбувається управління гладкої мускулатури

b. За допомогою нервових волокон спинного мозку здійснюється керівний вплив на кісткову мускулатуру і деякі залози

c. Спинний мозок – найбільш примітивний відділ ЦНС, який виконує в основному безумовно рефлекторну і провідникову функції. Через передні корінці здійснюється нервовий еферентний зв’язок спинного мозку із скелетною і гладкою мускулатурою, залозами внутрішньої секреції, через задні корінці до спинного мозку надходять еферентні (чутливі) імпульси
Question 11
Балів: 1
Які функції виконує довгастий мозок?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Довгастий мозок виконує рефлекторну (рефлекси дихання, серцевої діяльності, жування, смоктання, ковтання, рвоти, чихання, кашлю, моргання та ін.) функцію і провідну (між корою і спинним мозком)

b. Забезпечує точну регуляцію ряду рефлексів: жувальних, блювальних, чихальних, а також з’єднує мозочок зі спинним мозком

c. Регулює м’язовий тонус, забезпечує орієнтовний рефлекс і бере участь в обміні речовин і енергії
Question 12
Балів: 1
Які функції виконує мозочок?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Являє накопичення нервових клітин і утворень, які контролюють вегетативні і соматичні рефлекси, реалізують вплив блукаючого нерву на гладку мускулатуру організму

b. Мозочок з’єднується волокнами з усіма відділами ЦНС і здійснює тактильні, м’язово-суглобні, світлові та звукові рефлекси, які забезпечують координацію рухів

c. Мозочок здійснює вплив на функцію ретикулярної формації і через неї на моторну зону кори великих півкуль головного мозку. В результаті підтримується тонус м’язів

Question 13
Балів: 1
Які функції виконує середній мозок?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Передні бугри чотиригорбих, які входять до складу середнього мозку, контролюють зіничний рефлекс, акомодацію, конвергенцію, задні – звукові і вегетативні рефлекси під час насторожування; чорна субстанція – акти ковтання, жування, тонус м’язів. Середній мозок містить нейрони ретикулярної формації, а також висхідні і низхідні нервові волокна

b. Через середній мозок забезпечуються імпульси до таламусу, великих півкуль і мозочку, в результаті здійснюється регуляція деяких вегетативних рефлексів

c. Забезпечує рефлекси, які направлені на сприйняття, переробку і керування процесами оборони, агресії, нападу

Question 14
Балів: 1
Які функції виконує проміжний мозок?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Таламус, який входить до складу проміжного мозку, є центром специфічних аферентних імпульсів (від рецепторів) і неспецифічних (не пов’язаних прямо з рецепторами), а гіпоталамус – бере участь в регуляції обміну речовин, теплообміну, сну і низки вегетативних функцій

b. Таламус здійснює регуляторні функції всіх рецепторів, а гіпоталамус приймає і трансформує сигнали від рецепторів внутрішніх органів

c. Зорові горбки проміжного мозку здійснюють контролюючий вплив на обмін речовин, терморегуляцію і вегетативні процеси; підгорбкова область забезпечує координацію ефективності імпульсів від специфічних рецепторів

Question 15
Балів: 1
У чому полягає фізіологічне значення ретикулярної формації?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Ретикулярна формація – сіткоподібне накопичення нервових клітин в центральній частині мозку, які беруть участь в регуляції збудливості і тонусу всіх відділів ЦНС

b. Шляхом інтеграції всіх висхідних імпульсів ретикулярна формація бере участь в регуляції мислення і свідомості

c. Забезпечує переробку всієї сенсорної інформації, контролює формування складних форм поведінки, організує взаємодію ендокринних залоз при стресі

Question 16
Балів: 1
У чому особливості соматичних і вегетативних функцій організму, соматичної і вегетативної нервової системи?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Завдяки соматичним функціям відбувається тонка координація рухів, а вегетативним – такі рухові реакції, які забезпечують загальне м’язове напруження організму

b. Соматичні функції – сприйняття подразнень і рухові реакції забезпечує соматична нервова система, вегетативні – обмін речовин, травлення, дихання, кровообіг, виділення – забезпечує вегетативна нервова система

c. Соматичні функції – це ті, які забезпечують безумовні рефлекси виділення, розмноження, травлення; вегетативні – це ті, які забезпечують захисні реакції організму і пристосування до мінливих зовнішніх умов

Question 17
Балів: 1
Який вплив роблять парасимпатична і симпатична нервові системи на діяльність внутрішніх органів?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Симпатична і парасимпатична нервові системи є функціональними антагоністами: якщо перша інтенсифікується діяльністю організму при навантаженні, то друга сприяє відновленню витрачених ресурсів. Так, в процесі роботи діяльність серця перебуває під впливом симпатичної системи, у спокої – парасимпатичної (наприклад, спортсмени характеризуються брадикардією)

b. Функціональною основою регуляції вегетативних рефлексів є активізація симпатичної системи, яка контролюється парасимпатичними нервами

c. В залежності від психоемоційного напруження відбуваються різні зміни діяльності парасимпатичного і симпатичного відділів автономної нервової системи. Чим воно більше, тим виразніша діяльність парасимпатичного впливу

Question 18
Балів: 1
Що слід розуміти під адаптаційно-трофічною функцією симпатичної нервової системи?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Це така функція, яка забезпечує в процесі вікового розвитку гармонійне співвідношення довжини і маси тіла

b. Симпатичний відділ знаходиться у підпорядкуванні ЦНС, тому всі адаптаційно-трофічні процеси регулюються шляхом послідовного забезпечення як механізмів адаптації, так і обміну речовин

c. Під адаптаційно-трофічною функцією симпатичної нервової системи слід розуміти її вплив на інтенсивність обмінних процесів і пристосування їх до умов існування організму

Question 19
Балів: 1
Функції кори великих півкуль головного мозку?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Кора великих півкуль головного мозку здійснює взаємодію організму з навколишнім середовищем шляхом безумовних і умовних рефлексів: є основою ВНД (поведінки); забезпечує процеси мислення і свідомості; регулює, інтегрує, координує роботу всіх внутрішніх органів, регулює обмін речовин

b. Регулює взаємодію організму з навколишнім середовищем шляхом безумовних рефлексів, а також роботу усіх внутрішніх органів

c. Завдяки корі великих півкуль здійснюється пристосування організму до мінливих умов зовнішнього середовища, при цьому окремі області кори відповідають за керування певними функціями

Question 20
Балів: 1
Ділянки кори великих півкуль мозку і їх вплив на різні функції?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Розрізняють лобну (передню і проміжну), тім’яну, потиличну і скроневу ділянки кори, які відповідають за керування певними функціями. Так, скроневі ділянки пов’язані зі слуховими функціями, потиличні – із зоровими тощо

b. Кількість в головному мозку втроє більша, ніж кількість людей, які живуть на землі, тому якщо між цими нейронами виникають різні взаємозв’язки, може бути забезпечений аналіз будь-якої інформації, яка надходить без чіткої локалізації її закріплення в певних зонах

c. Локалізація функцій зон кори великих півкуль головного мозку до цього часу не має чітких меж, хоча є певні думки вчених про те, що функціонально будь-які області кори можуть бути активізовані одним і тим же подразником

Question 21
Балів: 1
Що розуміють під ВНД?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Під ВНД розуміють вищі відділи ЦНС, які включають кору головного мозку і підкоркові утворення, що забезпечують рефлекторні реакції, завдяки яким здійснюються складні взаємостосунки людини і тварин з навколишнім середовищем

b. Така сукупність поведінкових реакцій, яка забезпечує біологічне пристосування організму до навколишнього середовища

c. Набуті протягом життя реакції нервової системи, які забезпечують життєдіяльність організму

Question 22
Балів: 1
Що таке умовні рефлекси?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Це реагування на адекватні подразники цілісною реакцією організму з участю автономної НС і соматичних утворень

b. Умовні рефлекси – індивідуальна, набута рефлекторна реакція, вироблена на основі безумовного рефлексу, здійснювана загалом за рахунок діяльності кори великих півкуль головного мозку

c. Умовний рефлекс – це така рефлекторна реакція організму, що забезпечує участь вищих відділів НС в здійсненні еферентних імпульсів до робочих органів

Question 23
Балів: 1
Принципи рефлекторної теорії І.П.Павлова?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Рефлекторна теорія І.П.Павлова враховує таку організацію чутливого апарата людини, що забезпечує не тільки сприйняття адекватних подразників, але і тих, що є неадекватними

b. За І.П.Павловим, рефлекторна теорія ґрунтується на 3-х основних принципах умовно-рефлекторної діяльності великих півкуль головного мозку людини і тварин: структурності, детермінізму, аналізу і синтезу

c. І.П.Павлов вважав, що всі реакції організму забезпечуються спочатку збудженням еферентної ланки рефлекторної дуги, а потім аферентної
Question 24
Балів: 1
У чому полягають основні відмінності умовних рефлексів від безумовних?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Як умовні, так і безумовні рефлекси, формуються в процесі зрілого віку життя і їх відміною є те, що перші забезпечують регуляцію життєвих функцій, а другі – пристосування до навколишнього середовища

b. Безумовні рефлекси природжені, замикаються, в основному, на нижніх відділах мозкового стовбура, стереотипні, інертні, маломінливі. Умовні рефлекси набуваються, формуються на базі безумовних, здійснюються за рахунок кори головного мозку, мінливі і можуть зникати

c. Відмінності умовних рефлексів від безумовних визначаються часом їх вироблення: спочатку виробляються безумовні, а потім умовні. Причому останні мають чітку локалізацію збуджень в корі головного мозку

Question 25
Балів: 1
Які умови потрібні для утворення умовних рефлексів.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Умовні рефлекси виробляються тільки тоді, коли є сприятливі зовнішні умови (немає психоемоційних впливів) і певний функціональний стан організму (немає таких зрушень в НС, які можуть впливати на формування рефлексу)

b. Для утворення умовних рефлексів необхідні такі умови, які забезпечують аналіз і синтез інформації від чутливих органів і певні сполучення подразнень за визначений час

c. Умовні рефлекси утворюються в процесі одночасної дії подразника, який потім стане умовним сигналом, і подразника, який викликає безумовний рефлекс. Для вироблення умовного рефлексу необхідні мотивація і відсутність інших подразників

Question 26
Балів: 1
Механізм утворення умовного рефлексу.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Головним компонентом в механізмі утворення умовних рефлексів є наявність послідовної переміни процесів збудження і гальмування в НС. Якщо це не відбувається, умовні рефлекси можуть утворюватись лише частково і мають нестійкий характер (Мінливість функції, за Н.Є.Введенським)

b. Між осередками збудження від дії безумовного і умовного подразника, які виникають у корі головного мозку, встановлюється тимчасовий зв’язок за принципом домінанти (Замикання, за І.П.Павловим)

c. Для утворення умовного рефлексу включаються усі нервові структури, які сприймають інформацію, забезпечують її надходження до підкорки, потім аналіз в корі. Завершується цей процес певним соматичним проявленням (Рухливість, за І.М.Сеченовим)

Question 27
Балів: 1
Класифікація умовних рефлексів.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Умовні рефлекси розрізняються за характером збудження – на сильні і слабкі, за складністю – на прості і складні

b. У зв’язку з тим, що умовні рефлекси можуть утворюватись на дію різних за фізичними характеристиками подразників, вони можуть бути фізичними, хімічними, термічними і т.д

c. Умовні рефлекси можуть утворюватися в результаті дії природних, супутніх безумовному рефлексу подразників (на запах, вид їжі у процесі їди), і штучних (світло, звук та ін.). Вони можуть бути 1, 2, 3, 4 і т.ін. порядку
Question 28
Балів: 1
Що таке динамічний стереотип, його значення?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Це упорядкованість нервових процесів при певній діяльності, що урівноважує складне її протікання і полегшує роботу кори

b. Це одночасна дія умовних подразників різної сили і значення, внаслідок чого утворюється динамічний стереотип

c. Динамічний стереотип – стійка послідовність умовних рефлексів, вироблена шляхом багаторазової дії умовних сигналів, які йдуть у певному порядку; він є основою усіх навичок, визначає характер поведінки

Question 29
Балів: 1
Поняття про першу і другу сигнальні системи.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Особливі специфічні функції, які характерні тільки для людини, становлять першу сигнальну систему, а загальні з тваринами функції – другу сигнальну систему

b. Одержувана по сенсорних системах інформація про зміни внутрішнього і зовнішнього середовища спочатку надходить до проміжних нервових утворень – це перша сигнальна система, потім вона досягає підкорки і кори, тут остаточно оброблюється – це друга сигнальна система

c. Перша сигнальна система реагує на будь-які подразники зовнішнього середовища, крім слів; друга – виявляється при дії розмовних умовних рефлексів, які абстрактно сигналізують про навколишню дійсність

Question 30
Балів: 1
Що слід розуміти під типом ВНД?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Тип ВНД, сукупність властивостей ВНД: сили, врівноваженості і рухливості (збудження і гальмування). Основні 4 типи: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік

b. Типи ВНД – характеризуються в залежності від таких параметрів, як сила процесів збудження і гальмування, їх урівноваженість, здатність заміни одного процесу протилежним

c. Типологія ВНД обумовлена індивідуальними характеристиками співвідношення швидких і повільних рухових одиниць: чим більше швидких – тим швидкість реакцій вище; чим більше повільних – тим більш урівноважені процеси збудження і гальмування

Question 31
Балів: 1
Види гальмування умовних рефлексів.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Розрізняють зовнішнє (безумовне, яке виникає від дії подразників, що викликають нову рефлекторну реакцію) і внутрішнє (умовне, утворюване в корі від багаторазової дії непідкріпленого сигналу) гальмування умовних рефлексів

b. Гальмування умовних рефлексів може бути центральним, внутрішнім і зовнішнім. При цьому можуть брати участь як підкоркові структури, так і кора великих півкуль

c. Головним видом гальмування є диференційоване. Воно вибірково впливає на процеси збудження в залежності від того, який аналізатор функціонує. Якщо гальмування більш сильне, ніж подразник, нервові структури швидко виснажуються, пристосовна діяльність ВНД знижується

Question 32
Балів: 1
Сон, його значення для людини.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Сон – фізіологічна потреба організму, яка супроводжується гальмівними і відновлювальними процесами у нервових центрах вищих відділів головного мозку. Значення сну – у відновленні організму, захисті клітин від виснажливого впливу подразників

b. Сон характеризується зниженням основного обміну людини в результаті гальмування регуляторних впливів автономної НС на мозкові структури і функції внутрішніх органів

c. Сон – це результат загального гальмування життєвих функцій, коли мозок відключає свідомість і людина засинає
Question 33
Балів: 1
Види сну.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Згідно інтенсивності фонової активності мозку, яку визначають за електроенцефалографією, сон може бути швидким і повільним; перший характеризується гальмуванням вегетативних рефлексів, другий – центральних

b. Сон може бути тимчасовим, тривалим, частковим, нормальним, патологічним

c. Розрізняють: а) періодичний добовий сон; б) періодичний сезонний сон (сплячка у тварин); в) наркотичний; г) гіпнотичний; д) патологічний.
Перші 2 види сну є фізіологічними, решта – наслідком нефізіологічних впливів на організм. У дорослих сон однофазний (1 раз на добу), у дітей – багатофазний. Вирізняють повільний сон (А) і швидкий (В), які відмінюються за характером хвиль електроенцефалограми

Question 34
Балів: 1
Сутність теорії сну.
Виберіть одну правильну відповідь

a. Протягом дня мозок накопичує інформацію, що впливає на інтенсивність гальмівних процесів в нервових структурах, в результаті знижується їх активність і розвивається сон

b. Існують гуморальна і нервова теорії сну. Згідно з першою, сон є наслідком дії продуктів обміну, які накопичуються при бадьорості (молочна кислота,СО2, аміак тощо). Згідно другій (І.П.Павлов) – сон є процесом внутрішнього гальмування, що ірадійовано поширюється на всю масу півкуль і розміщені нижче відділи мозку. Сучасні дані свідчать про те, що в головному мозку (зоровий бугор, підбугір’я) знаходиться “центр” сну, який визначає взаємовідношення між корою і підкорковими структурами з метою створення в одних умовах розвитку сну, в інших – бадьорості

c. Сон розвивається під впливом речовин, які накопичуються в організмі за день і гальмують нервові процеси

Question 35
Балів: 1
Що таке пам’ять?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Це уявне повторення матеріалу завдяки переробці інформації. При цьому активізуються ті ділянки мозку, які відповідають за її збереження

b. Пам’ять – це тривала форма зберігання інформації шляхом утворення зв’язків, взаємовідношень між окремими елементами і явищами, тобто шляхом формування асоціацій

c. Пам’ять – здатність живих істот сприймати, відбирати, зберігати і використовувати інформацію, що ґрунтується на механізмах утворення умовних рефлексів, для формування поведінкових реакцій; є складовою частиною психічної діяльності

Question 36
Балів: 1
Які існують види пам’яті?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Розрізняють короткочасну (від кількох секунд до 10-20 хв.) і довготривалу пам’ять. Короткочасна пам’ять здійснюється при просуванні нервових імпульсів по замкнутих нейронних ланцюгах, довготривала – ґрунтується на молекулярних і пластичних змінах, що відбуваються в синапсах і самих нейронах головного мозку

b. Пам’ять може бути уявна і наявна. Перша забезпечується завдяки взаємозбудженню різних ділянок кори великих півкуль; друга – забезпечується синхронністю взаємодії процесів збудження і гальмування не тільки в нервових структурах кори, але і підкорки

c. Пам’ять може бути механічна, рухова, розумова, схематична, структурна, формуюча і т.д. Це залежить від того, в яких нервових структурах активізуються процеси збудження і гальмування при запам’ятовуванні

Question 37
Балів: 1
Де формується пам’ять?
Виберіть одну правильну відповідь

a. Пам’ять формується за допомогою нейронів кори великих півкуль, ретикулярної формації стовбура гіпоталамусу, лімбичної системи, особливо гіпокампу

b. Пам’ять формується в нервових центрах в процесі їх активізації під регулюючим впливом кори і найближчого підкорка

c. Пам’ять формується в процесі несвідомого сприйняття інформації спочатку в лобних долях головного мозку, а потім, в залежності від її значення, переміщується в ті відділи НС, які в процесі її виведення активуються в першу чергу
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.