Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління міжнародними проектами


Контрольна робота
K-17549

1. Як називається вкладення коштів в основний капітал та на приріст матеріальних резервів та запасів?
портфельними інвестиціями;
реальними інвестиціями;
фінансовими інвестиціями;
капітальними вкладеннями
2. Як називається вкладення коштів в фінансові інструменти?
портфельними інвестиціями;
реальними інвестиціями;
фінансовими інвестиціями;
капітальними вкладеннями
3. Як називається вкладення коштів безпосередньо в об'єкти інвестиційної діяльності?
портфельними інвестиціями;
реальними інвестиціями;
фінансовими інвестиціями;
прямими інвестиціями
4. Як називається вкладення коштів опосередковано через фінансових посередників або через цінні папери в об'єкти інвестиційної діяльності?
портфельними інвестиціями;
реальними інвестиціями;
фінансовими інвестиціями;
капітальними вкладеннями
5. Як називається вкладення коштів в об'єкти підприємницької діяльності:
портфельними інвестиціями;
реальними інвестиціями;
фінансовими інвестиціями;
капітальними вкладеннями
6. Реальні інвестиції це:
вкладення коштів в об'єкти підприємницької діяльності;
вкладення коштів опосередковано через фінансових посередників або через цінні папери в об'єкти інвестиційної діяльності;
вкладення коштів безпосередньо в об'єкти інвестиційної діяльності;
вкладення коштів в фінансові інструменти
7. Фінансові інвестиції це:
владення коштів в об'єкти підприємницької діяльності;
владення коштів опосередковано через фінансових посередників або через цінні папери в об'єкти інвестиційної діяльності;
вкладення коштів безпосередньо в об'єкти інвестиційної діяльності;
вкладення коштів в фінансові інструменти
8. Прямі інвестиції це:
вкладення коштів в об'єкти підприємницької діяльності;
вкладення коштів опосередковано через фінансових посередників або через цінні папери в об'єкти інвестиційної діяльності;
вкладення коштів безпосередньо в об'єкти інвестиційної діяльності;
вкладення коштів в фінансові інструменти
9. Портфельні інвестиції це:
вкладення коштів в об'єкти підприємницької діяльності;
вкладення коштів опосередковано через фінансових посередників або через цінні папери в об'єкти інвестиційної діяльності;
вкладення коштів безпосередньо в об'єкти інвестиційної діяльності;
вкладення коштів в фінансові інструменти
10. Капітальні вкладення це:
вкладення коштів в об'єкти підприємницької діяльності;
вкладення коштів опосередковано через фінансових посередників або через цінні папери в об'єкти інвестиційної діяльності;
вкладення коштів безпосередньо в об'єкти інвестиційної діяльності;
вкладення коштів в основний капітал та на приріст матеріальних резервів та запасів
11. До власних джерел фінансування відносять:
облігації;
кредит;
прибуток;
вірні всі варіанти
12. До власних та залучених джерел фінансування відносять:
привілейовані акції;
звичайні акції;
прибуток;
вірні всі варіанти
13. До залучених джерел фінансування відносять:
привілейовані та звичайні акції;
облігації;
векселі;
вірні всі варіанти
14. До запозичених коштів відносять:
облігації;
кредит;
векселі;
вірні всі варіанти
15. До залучених коштів відносять:
облігації;
кредит;
прибуток;
жодний варіант невірний
16. До залучених коштів відносять:
облігації;
додаткова емісія акцій;
прибуток;
жодний варіант невірний
17. Сучасна вартість витрат по інвестиційному проекту, розподілених в часі називається:
інвестиційними доходами;
інвестиційними витратами;
капітальними вкладеннями;
інвестиційними затратами
18. Сучасна вартість доходів від інвестиційного проекту, розподілених в часі називається:
інвестиційними доходами;
інвестиційними витратами;
прибутком;
інвестиційними затратами
19. Інвестиційні доходи це:
сучасна вартість витрат по інвестиційному проекту, розподілених в часі;
сукупні доходи по інвестиційному проекту за виключенням витрат;
сукупна величина прибутку по інвестиційному проекту;
сучасна вартість доходів від інвестиційному проекту, розподілених в часі
20. Інвестиційні затрати це:
сучасна вартість розходів по інвестиційному проекту, розподілених в часі;
витрати по підготовці інвестиційного проекту;
сукупна величина витрат по інвестиційному проекту;
сукупні витрати, що пов'язані з реалізацією проекту;
21. Чистий грошовий потік складається з:
трьох частин;
однієї частини;
двох частин;
жодна відповідь невірна
22. Який з показників характеризує масштаби інвестування і дозволяє судити про величину приросту компанії:
внутрішня норма доходності;
рентабельність;
прибуток;
чиста приведена величина доходу (NVP)
23. Який з показників характеризує середньорічний темп приросту капіталу компанії:
внутрішня норма доходності;
рентабельність;
прибуток;
чиста приведена величина доходу (NVP)
24. Який з показників характеризує найвищу ставку проценту під яку можливо залучення грошових коштів без втрат для інвестора:
внутрішня норма доходності;
рентабельність;
прибуток;
чиста приведена величина доходу (NVP)
25. Який з показників характеризує в скільки разів сучасна величина доходів перевищує сучасну величину витрат:
внутрішня норма доходності;
рентабельність;
прибуток;
чиста приведена величина доходу (NVP)
26. Який з показників характеризує максимальну величину на яку можна збільшити інвестиційні затрати щоб не понести збитків:
рентабельність;
прибуток;
чиста приведена величина доходу (NVP);
сукупні доходи по проекту
27. Що характеризує внутрішня норма доходності?
найвищу ставку під яку можна залучити грошові кошти без втрат для інвестора;
середньорічний темп приросту капіталу;
вірні оби два перши варіанти;
жодний варіант невірний
28. Чиста приведена величина доходу характеризує:
масштаби інвестування і дозволяє судити про величину приросту компанії;
максимальну величину на яку можна збільшити інвестиційні затрати щоб не понести збитків;
сучасну вартість чистого доходу
вірні всі варіанти;
29. Чиста приведена величина доходу характеризує:
найвищу ставку, під яку можна залучити грошові кошти без втрат для інвестора;
середньорічний темп приросту капіталу;
вірні два перши варіанти;
жодний варіант невірний
30. Рентабельність характеризує:
найвищу ставку під яку можна залучити грошові кошти без втрат для інвестора;
середньорічний темп приросту капіталу;
в скільки разів сучасна величина доходів перевищує сучасну величину витрат;
жодний варіант невірний
31. Неординарний грошовий потік це:
потік, в яком надходження і витрати за проектом не послідовні в часі;
потік, який не має ВНД;
вірні два перші варіанти;
жодний варіант невірний
32. Неординарний грошовий потік це:
потік, в яком надходження і витрати за проектом послідовні в часі;
потік, який не має ВНД;
потік, в яком основні затрати за проектом виникають на заключних стадіях проекту;
вірні два перші варіанти
33. Неординарний грошовий потік це:
потік, в якому надходження і витрати за проектом не послідовні в часі;
потік, в якому основні затрати по проекту виникають на заключних стадіях проекту;
вірні два перші варіанти;
жодний варіант невірний
34. В яких випадках використовується Модифікована внутрішня норма доходності:
для визначення внутрішньої норми доходності традиційного грошового потоку;
для визначення внутрішньої норми доходності проекту який не має ВНД;
для визначення внутрішньої норми доходності неординарного грошового потоку;
жодний варіант невірний
35. В яких випадках розраховують додатковий грошовий потік:
для визначення внутрішньої норми доходності традиційного грошового потоку;
для визначення внутрішньої норми доходності проекту який не має ВНД;
для визначення внутрішньої норми доходності неординарного грошового потоку;
жодний варіант невірний
36. В яких випадках розраховують додатковий грошовий потік:
для двох проєктів;
для визначення внутрішньої норми доходності проекту який не має ВНД;
для проектів, які дають протирічні результати NPV та IRR;
жодний варіант невірний
37. Інвестиційні витрати включають:
витрати на формування основного капіталу;
витрати на формування оборотного капіталу;
витрати на формування основного та оборотного капіталу, а також передінвестиційні витрати;
жодний варіант невірний
38. Амортизаційні відрахування включають до складу:
інвестиційних витрат;
виробничих витрат;
витрат фінансування;
інвестиційних доходів
39. Інвестиційні доходи складаються з:
чистого прибутку
валового прибутку;
чистого прибутку та амортизації;
виручки від реалізації
40. Ставка дисконтування характеризує:
мінімальну відносну величину доходу від інвестиції за одиницю часу;
відносну вартість ресурсів;
відносний доход від надання ресурсів у борг;
вірні всі варіанти
41. Яким буде рівень премії за ризик при заміщенні старих основних засобів новими з такими ж функціями:
5%;
10%;
0%;
15%
42. Яким буде рівень премії за ризик при заміщенні старих основних засобів новими більш досконалими:
5%;
10%;
0%;
15%
43. Яким буде рівень премії за ризик при комплексній заміні діючих виробничих потужностей:
5%;
10%;
0%;
15%
44. Яким буде рівень премії за ризик при введенні в дію додаткових нових потужностей:
5%;
10%;
0%;
15%
45. Яким буде рівень премії за ризик при введенні в дію нових потужностей з виробництва нових продуктів, що пов'язані зі старими продуктами:
5%;
10%;
0%;
15%
46. Яким буде рівень премії за ризик при введенні в дію нових потужностей з виробництва нових продуктів, що не пов'язані зі старими продуктами:
5%;
10%;
0%;
15%
47. Яким буде рівень премії за ризик при інвестуванні в прикладні науково-дослідні розробки:
5%;
10%;
0%;
жодний варіант невірний
48. Яким буде рівень премії за ризик при інвестуванні в перспективні науково-дослідні розробки результати яких не визначені:
5%;
10%;
0%;
30%
49. Яким буде рівень премії за ризик при заміщенні старих основних засобів новими з такими ж функціями:
5%;
10%;
20%;
жодний варіант невірний
50. Яким буде рівень премії за ризик при інвестуванні в прикладні науково-дослідні розробки:
5%;
10%;
0%;
20%
51. Очікуване значення прибутку від інвестиційного проекту залежить від:
обсягу виробництва;
витрат виробництва;
імовірності;
вірні всі варіанти
52. Очікуване значення обсягу виробництва при здійсненні інвестиційного проекту залежить від:
обсягу виробництва та витрат виробництва;
витрат виробництва та ціни реалізації;
обсягу виробництва та його імовірності;
жодний варіант невірний
53. Очікуване значення обсягу виробництва при здійсненні інвестиційного проекту залежить від:
обсягу виробництва та витрат виробництва;
витрат виробництва та ціни реалізації;
ціни та її імовірності;
жодний варіант невірний
54. Очікуване значення NPV інвестиційного проекту визначають як:
дисконтовану суму доходів інвестиційного проекту;
дисконтовану суму доходів інвестиційного проекту за мінусом витрат;
дисконтовану суму доходів інвестиційного проекту з урахуванням імовірності їх отримання за мінусом витрат;
вірні всі варіанти
55. Очікуване значення NPV інвестиційного проекту визначають як:
суму доходів інвестиційного проекту;
суму доходів інвестиційного проекту за мінусом витрат;
суму доходів інвестиційного проекту з урахуванням імовірності їх отримання за мінусом витрат;
жодний варіант невірний
56. Міра ризику характеризується:
очікуваним значенням доходу;
середньоквадратичним відхиленням доходу;
дисперсією доходу;
жодний варіант невірний
57. Міра ризику характеризується:
очікуваним значенням NPV;
середньоквадратичним відхиленням NPV;
дисперсією NPV;
жодний варіант невірний
58. Міра ризику характеризується:
очікуваним значенням NPV;
середньоквадратичним відхиленням NPV;
коефіцієнтом варіації;
жодний варіант невірний
59. Міра ризику характеризується:
очікуваним значенням доходу;
середньоквадратичним відхиленням доходу;
коефіцієнтом варіації;
жодний варіант невірний
60. Аналіз ВВП відносіть до:
мікроекономічного аналізу;
галузеваго аналізу;
регіонального аналізу;
жодний варіант невірний
61. Аналіз ВВП відносіть до:
макроекономічного аналізу;
галузеваго аналізу;
регіонального аналізу;
жодний варіант невірний
62. Аналіз ВВП відносіть до:
макроекономічного аналізу;
галузеваго аналізу;
регіонального аналізу;
вірні всі варіанти
63. Аналіз платіжного балансу відносіть до:
мікроекономічного аналізу;
галузеваго аналізу;
регіонального аналізу;
жодний варіант невірний
64. Аналіз платіжного балансу відносіть до:
макроекономічного аналізу;
галузеваго аналізу;
регіонального аналізу;
жодний варіант невірний
65. Аналіз платіжного балансу відносіть до:
макроекономічного аналізу;
галузеваго аналізу;
регіонального аналізу;
вірні всі варіанти
66. Сальдо поточних операцій в платіжному балансі це:
різниця між доходами, що були отримані з-за кордону та передані за кордон;
різниця між ввозом та вивозом приватного та державного капіталу;
різниця між експортом та імпортом;
вірні всі варіанти
67. Чистий інвестиційних доход в платіжному балансі це:
різниця між доходами, що були отримані з-за кордону та передані за кордон;
різниця між ввозом та вивозом приватного та державного капіталу;
різниця між експортом та імпортом;
жодний варіант невірний
68. Сальдо платіжного балансу це:
різниця між доходами, що були отримані з-за кордону та передані за кордон;
різниця між ввозом та вивозом приватного та державного капіталу;
різниця між експортом та імпортом;
вірні всі варіанти
69. Інвестиційну привабливість можна оцінювати з точки зору:
галузі;
підприємства;
регіону;
вірні всі варіанти
70. Виручка від реалізації за мінусом витрат виробництва та реалізації утворює:
операційний прибуток;
прибуток звітного періоду;
прибуток від реалізації;
чистий прибуток
71. Виручка від реалізації за мінусом витрат виробництва та реалізації утворює:
операційний прибуток;
прибуток звітного періоду;
чистий прибуток
жодний варіант невірний
72. Виручка від реалізації з урахуванням виробничих та операційних доходів та витрат утворює:
прибуток звітнього періоду;
прибуток від реалізації;
чистий прибуток;
жодний варіант невірний
73. Виручка від реалізації з урахуванням виробничих та операційних доходів та витрат утворює:
прибуток звітного періоду;
прибуток від реалізації;
операційний прибуток;
чистий прибуток
74. Виручка від реалізації з урахуванням виробничих, операційних та позареалізаційних доходів та витрат утворює:
операційний прибуток;
прибуток звітнього періоду;
прибуток від реалізації;
чистий прибуток;
75. Виручка від реалізації з урахуванням виробничих та операційних доходів та витрат утворює:
прибуток від реалізації;
операційний прибуток;
чистий прибуток
жодний варіант невірний
76. Виручка від реалізації з урахуванням виробничих, операційних, позареалізаційних доходів та витрат, а також податків утворює:
операційний прибуток;
прибуток звітного періоду;
прибуток від реалізації;
чистий прибуток;
77. Виручка від реалізації з урахуванням виробничих, операційних, позареалізаційних доходів та витрат, а також податків утворює:
прибуток від реалізації;
операційний прибуток;
прибуток звітного періоду;
жодний варіант невірний
78. Фінансовий леверидж характеризує:
внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни бруто-прибутку;
жодний варіант невірний
79. Фінансовий важель характеризує:
внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни бруто-прибутку;
жодний варіант невірний
80. Виробничий леверидж характеризує:
внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни бруто-прибутку;
жодний варіант невірний
81. Виробничий важель характеризує:
внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу;
ступінь чутливості бруто-прибутку до зміни обсягів виробництва;
жодний варіант невірний
82. Виробничий леверидж характеризує:
внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу;
ступінь чутливості бруто-прибутку до зміни маржинального доходу;
жодний варіант невірний
83. Виробничо-фінансовий леверидж характеризує:
внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни бруто-прибутку;
жодний варіант невірний
84. Комбінований важель характеризує:
внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів;
ступінь чутливості бруто-прибутку до зміни обсягів виробництва;
ступінь чутливості бруто-прибутку до зміни маржинального доходу;
жодний варіант невірний
85. Ефект запозичення характеризує:
внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни бруто-прибутку;
жодний варіант невірний
86. Ефект важеля характеризує:
внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни бруто-прибутку;
жодний варіант невірний
87. Ефект важеля характеризує:
внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів;
внесок авансованого капіталу у зміну рентабельності власних активів;
ступінь чутливості чистого прибутку до зміни бруто-прибутку;
жодний варіант невірний
88. Внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів характеризує:
фінансовий леверидж;
виробничій леверидж;
виробничо-фінансовий леверідж;
жодний варіант невірний
89. Внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів характеризує:
фінансовий важель;
виробничій важель;
комбінований важель;
жодний варіант невірний
90. Внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів характеризує:
фінансовий леверидж;
ефект важеля;
ефект запозичення;
вірні всі варіанти
91. Ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу характеризує:
фінансовий леверидж;
виробничій леверидж;
виробничо-фінансовий леверидж;
жодний варіант невірний
92. Ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу характеризує:
фінансовий важель;
виробничій важель;
комбінований важель;
жодний варіант невірний
93. Ступінь чутливості чистого прибутку до зміни маржинального доходу характеризує:
ефект важеля;
ефект запозичення;
вірні попередні варіанти;
жодний варіант невірний
94. Ступінь чутливості чистого прибутку до зміни бруто-прибутку характеризує:
фінансовий леверидж;
виробничій леверидж;
виробничо-фінансовий леверидж;
жодний варіант невірний
95. Ступінь чутливості чистого прибутку до зміни бруто-прибутку характеризує:
фінансовий важель;
виробничій важель;
комбінований важель;
жодний варіант невірний
96. Ступінь чутливості чистого прибутку до зміни бруто-прибутку характеризує:
ефект важеля;
ефект запозичення;
вірні попередні варіанти;
жодний варіант невірний
97. Ступінь чутливості чистого прибутку до зміни обсягів виробництва характеризує:
фінансовий леверидж;
виробничій леверидж;
виробничо-фінансовий леверидж;
жодний варіант невірний
98. Ступінь чутливості чистого прибутку до зміни обсягів виробництва характеризує:
фінансовий важель;
виробничій важель;
комбінований важель;
жодний варіант невірний
99. Ступінь чутливості чистого прибутку до зміни обсягів виробництва характеризує:
ефект важеля;
ефект запозичення;
вірні попередні варіанти;
жодний варіант невірний
100. Ступінь чутливості бруто-прибутку до зміни обсягів виробництва характеризує:
фінансовий леверидж;
виробничій леверидж;
виробничо-фінансовий леверидж;
жодний варіант невірний
101. Ступінь чутливості бруто-прибутку до зміни обсягів виробництва характеризує:
фінансовий важель;
виробничій важель;
комбінований важель;
жодний варіант невірний
102. Ступінь чутливості бруто-прибутку до зміни обсягів виробництва характеризує:
ефект важеля;
ефект запозичення;
вірні попередні варіанти;
жодний варіант невірний
103. Внесок власних коштів у зміну рентабельності активів характеризує:
фінансовий леверидж;
виробничій леверидж;
виробничо-фінансовий леверидж;
жодний варіант невірний
104. Внесок власних коштів у зміну рентабельності активів характеризує:
фінансовий важель;
виробничій важель;
комбінований важель;
жодний варіант невірний
105. Внесок активів у зміну рентабельності власних активів характеризує:
комбінований ефект;
ефект важеля;
ефект запозичення;
вірні всі варіанти
106. Внесок власних та запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів характеризує:
фінансовий леверидж;
виробничій леверидж;
виробничо-фінансовий леверидж;
жодний варіант невірний
107. Внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів характеризує:
фінансовий важель;
виробничій важель;
комбінований важель;
жодний варіант невірний
108. Внесок запозичених коштів у зміну рентабельності власних активів характеризує:
ефект важеля;
ефект запозичення;
вірні попередні варіанти;
жодний варіант невірний
109. Облігації, які можуть викупатися в будь-який момент часу за бажанням інвестору називаються:
конвертовані облігації;
облігації з відшкодуванням;
ординарні облігації;
облігаціі дострокового викупу
110. Облігації, які можуть викупатися в будь-який момент часу за бажанням інвестору називаються:
облігації з відшкодуванням;
облігаціі дострокового викупу;
конвертовані облігації;
жодний варіант невірний
111. Облігації, які можуть викупатися в будь-який момент часу за бажанням емітенту називаються:
конвертовані облігації;
облігації з відшкодуванням;
ординарні облігації;
облігаціі дострокового викупу
112. Облігації, які можуть викупатися в будь-який момент часу за бажанням емітенту називаються:
возміщувальні облігації;
облігаціі дострокового викупу;
конвертуємі облігації;
жодний варіант невірний
113. Облігації, які можуть обміняні на звичайні акції називаються:
конвертовані облігації;
облігації з відшкодуванням;
ординарні облігації;
облігаціі дострокового викупу
114. Облігації, які можуть обміняні на звичайні акції називаються:
облігації з відшкодуванням;
облігаціі дострокового викупу;
конвертовані облігації;
жодний варіант невірний
115. Облігації, які мають один термін погашення називаються:
конвертовані облігації;
облігації з відшкодуванням;
ординарні облігації;
облігаціі дострокового викупу
116. Облігації, які мають один термін погашення називаються:
облігації з відшкодуванням;
конвертовані облігації;
облігаціі дострокового викупу;
жодний варіант невірний
117. Облігації, які погашаються частинами називаються:
конвертовані облігації;
облігації з відшкодуванням;
ординарні облігації;
серійні облігації
118. Облігації, які погашаються частинами називаються:
облігації з відшкодуванням;
облігаціі дострокового викупу;
конвертовані облігації;
жодний варіант невірний
119. Облігації з відшкодуванням це:
облігації, які погашаються частинами;
облігації, які можуть обміняні на звичайні акції;
облігації, які можуть викупатися в будь-якій момент часу за бажанням емітенту;
облігації, які можуть викупатися в будь-якій момент часу за бажанням інвестору
120. Конвертовані облігації це:
облігації, які погашаються частинами;
облігації, які можуть обміняні на звичайні акції;
облігації, які можуть викупатися в будь-якій момент часу за бажанням емітенту;
облігації, які можуть викупатися в будь-якій момент часу за бажанням інвестору
121. Облігації дострокового викупу це:
облігації, які погашаються частинами;
облігації, які можуть обміняні на звичайні акції;
облігації, які можуть викупатися в будь-якій момент часу за бажанням емітенту;
облігації, які можуть викупатися в будь-якій момент часу за бажанням інвестору
122. Серійні облігації це:
облігації, які погашаються частинами;
облігації, які можуть обміняні на звичайні акції;
облігації, які можуть викупатися в будь-якій момент часу за бажанням емітенту;
облігації, які можуть викупатися в будь-якій момент часу за бажанням інвестору
123. Ординарні облігації це:
облігації, які погашаються частинами;
облігації, які можуть обміняні на звичайні акції;
облігації, які можуть викупатися в будь-якій момент часу за бажанням емітенту;
облігації, які один термін погашення
124. Яка з характеристик належить дисконтній облігації:
курс більше за 100;
повна доходність;
поточна доходності;
жодний варіант невірний
125. Яка з характеристик належить дисконтній облігації:
курс меньше за 100;
повна доходність;
вірні два попередніх варіанти;
жодний варіант невірний
126. Яка з характеристик належить дисконтній облігації:
курс більше за 100;
є тільки повна доходність;
вірні два попередніх варіанти;
жодний варіант невірний
127. Яка з характеристик може належати облігації з премією:
курс більше за 100;
повна доходність менша за поточну;
вірні два попередніх варіанти;
жодний варіант невірний
128. Яка з характеристик може належати облігації з премією:
курс менший 100;
є тільки повна доходність;
вірні два попередніх варіанти;
жодний варіант невірний
129. Яка з характеристик може належити облігації, що котирується з дисконтом:
курс більше за 100;
повна доходність більше за поточну;
немає поточної доходності;
жодний варіант невірний
130. Яка з характеристик належить облігації, що котирується з дисконтом:
курс меньше за 100;
немає поточної доходності;
вірні два попередніх варіанти;
жодний варіант невірний
131. Яка з характеристик належить облігації, що котирується з дисконтом:
курс більше за 100;
є тільки повна доходність;
вірні два попередніх варіанти;
жодний варіант невірний
132. Яка з характеристик може належати купонній облігації:
курс більше за 100;
повна доходність менша за поточну;
вірні два попередніх варіанти;
жодний варіант невірний
133. Яка з характеристик не може належати купонній облігації:
курс меньше за 100;
курс більше за 100;
поточна доходність дорівнює нулю;
вірні всі варіанти
134. Яка з характеристик може належати купонній облігації:
курс дорівнює 100;
є тільки повна доходність;
вірні два попередніх варіанти;
жодний варіант невірний
135. Середня тривалість терміну отримання доходів до погашення облігації називається:
терміном облігації;
дюрацією;
модифікованою дюрацією;
опуклістю
136. Середня тривалість терміну отримання доходів до погашення облігації називається:
терміном облігації;
модифікованою дюрацією;
дюрацією;
дюрацією з мінусом
137. Еластичність ціни облігації за зміною ставки розміщення називається:
опуклістю;
модифікованою дюрацією;
дюрацією;
дюрацією з мінусом
138. Еластичність ціни облігації за зміною ставки розміщення називається:
дюрацією;
дюрацією з мінусом;
опуклістю;
жодний варіант невірний
139. Еластичність ціни облігації за зміною (1+і) називається:
опуклістю;
модифікованою дюрацією;
дюрацією;
дюрацією з мінусом
140. Еластичність ціни облігації за зміною (1+і) називається:
дюрацією;
модифікованою дюрацією;
опуклістю;
жодний варіант невірний
141. Різниця між фактичною ціною облігації та ціною, що спрогнозована на основі коефіцієнта еластичності:
дюрацією;
модифікованою дюрацією;
дюрацією з мінусом
жодний варіант невірний
142. Різниця між фактичною ціною облігації та ціною, що спрогнозована на основі коефіцієнта еластичності:
опуклістю;
модифікованою дюрацією;
дюрацією;
дюрацією з мінусом
143. Спотова процентна ставка по облігації характеризує:
повну доходність;
доходність до погашення облігації на певний момент часу;
вірні два попередні варіанти;
жодний варіант невірний
144. Форвардна процентна ставка по облігації характеризує:
повну доходність;
доходність до погашення облігації на певний момент часу;
вірні оби два варіанти;
жодний варіант невірний
145. Чому дорівнює дюрація безкупонної облігації:
середньозваженому терміну до погашення;
терміну від купівлі до погашення;
терміну до погашення;
жодний варіант невірний
146. Чому дорівнює дюрація портфелю облігацій:
середньозваженому терміну облігацій до погашення;
загальному терміну облігації;
середньозваженій дюрації облігацій, що входять до портфелю;
жодний варіант невірний
147. Що являє собою імунізація:
це техніка управління портфелем облігацій, яка основана на прирівнювання дюрація портфелю до дюрація боргу;
це спосіб забезпечення фіксованої ставки доходності на визначений період часу;
це спосіб управління портфелем при якому він становиться нечутливим до зміни процентних ставок;
вірні всі варіанти
148. Що являє собою імунізація:
це техніка управління портфелем облігацій, яка основана на прирівнювання доходності портфелю до процентної ставки по боргу;
це спосіб забезпечення фіксованої ставки доходності на визначений період часу;
вірні два перших варіанти;
жодний варіант невірний
149. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 70 дол. і 75 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 85 дол?
(-5)
(+10)
(+5)
жодний варіант невірний
150. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 70 дол. і 75 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для продавця опціонів, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 85 дол?
(-5)
(+10)
(+5)
жодний варіант невірний
151. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 70 дол. і 75 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 55 дол?
(-5)
(+10)
(+5)
жодний варіант невірний
152. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 70 дол. і 75 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для продавця опціонів, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 55 дол?
(-5)
(+10)
(+5)
жодний варіант невірний
153. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 70 дол. і 75 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора
80;
65;
вірні два перших варіанти;
жодний варіант невірний
154. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 70 дол. і 75 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Яку стратегію використовував інвестор?
спред;
стріп;
стренгл;
стелаж
155. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 60 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 75 дол?
(-5)
(+10)
(+5)
жодний варіант невірний
156. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 60 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для продавця, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 57 дол?
(-2)
(+2)
(-5)
жодний варіант невірний
157. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 60 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 57 дол?
(-2)
(+5)
(+2)
жодний варіант невірний
158. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 60 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для продавця, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 75 дол?
(-5)
(+10)
(+5)
жодний варіант невірний
159. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 60 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Яку стратегію використовував інвестор?
стренгл;
стріп;
стреп;
жодний варіант невірний
160. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 60 дол. Опціонні премії складають 2 дол. і 3 дол. відповідно. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора
55, 65;
60, 65;
55, 60;
жодний варіант невірний
161. Інвестор здійснив короткий продаж акції за ціною 50 дол., страйк-ціна опціону колл - 55 дол., премія по опціону 5 дол. Яку стратегію використовував інвестор?
покритий опціон на продаж;
захисний опціон на купівлю;
захисний опціон на продаж;
жодний варіант невірний
162. Інвестор здійснив короткий продаж акції за ціною 50 дол., страйк-ціна опціону колл - 55 дол., премія по опціону 5 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора
55;
50;
45;
163. Ціна виконання європейського опціону колл - 150 дол., премія по опціону - 13 дол. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 175 дол?
(-5)
(+10)
(+12)
жодний варіант невірний
164. Ціна виконання європейського опціону колл - 150 дол., премія по опціону - 13 дол. Яким буде результат даної операції для продавця опціону, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 175 дол?
(-5)
(+10)
(+5)
жодний варіант невірний
165. Ціна виконання європейського опціону колл - 150 дол., премія по опціону - 13 дол. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 135 дол?
(+2)
(+15)
(-13)
жодний варіант невірний
166. Ціна виконання європейського опціону колл - 150 дол., премія по опціону - 13 дол. Яким буде результат даної операції для продавця опціону, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 135 дол.?
(+2)
(+15)
(+13)
жодний варіант невірний
167. Ринкова ціна купленої акції 160 дол., Страйк-ціна опціону колл 165 дол., премія по опціону 15 дол. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 175 дол?
(+5);
(+15);
(+20)
жодний варіант невірний
168. Ринкова ціна купленої акції 160 дол., Страйк-ціна опціону пут 165 дол., премія по опціону 15 дол. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону співпаде із страйк-ціною?
(+5);
(+15);
(+20)
жодний варіант невірний
169. Ринкова ціна купленої акції 160 дол., Страйк-ціна опціону пут 165 дол., премія по опціону 15 дол. Яку стратегію використовував інвестор?
синтетичний опціон;
комбінацію акцій і опціонів;
вірні два перших варіанти;
жодний варіант невірний
170. Ринкова ціна купленої акції 160 дол., Страйк-ціна опціону пут 165 дол., премія по опціону 15 дол. Яку стратегію використовував інвестор?
покритий опціон на продаж;
захисний опціон на купівлю;
захисний опціон "колл";
жодний варіант невірний
171. Ринкова ціна купленої акції 160 дол., Страйк-ціна опціону пут 165 дол., премія по опціону 15 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора
145;
165;
160;
172. Ринкова ціна купленої акції 160 дол., Страйк-ціна опціону пут 165 дол., премія по опціону 15 дол. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 140 дол?
(+5);
(+15);
(-5);
(-20)
173. Ціна виконання європейського опціону пут - 150 дол., премія по опціону - 13 дол. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 175 дол?
(-2)
(+13)
(-13)
жодний варіант невірний
174. Ціна виконання європейського опціону пут - 150 дол., премія по опціону - 13 дол. Яким буде результат даної операції для продавця опціону, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 175 дол?
(-2)
(+13)
(-13)
жодний варіант невірний
175. Ціна виконання європейського опціону пут - 150 дол., премія по опціону - 13 дол. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 135 дол?
(+2)
(+15)
(-13)
жодний варіант невірний
176. Ціна виконання європейського опціону пут - 150 дол., премія по опціону - 13 дол. Яким буде результат даної операції для продавця опціону, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 135 дол?
(+2)
(-2)
(-13)
жодний варіант невірний
178. Інвестор купує два опціони колл із ціною виконання 80 дол. і один опціон пут з ціною виконання 70 дол. Опціонні премії складають 5 дол. і 6 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 85?
(-11);
(-1);
(-6)
жодний варіант невірний
179. Інвестор купує два опціони колл із ціною виконання 80 дол. і один опціон пут з ціною виконання 65 дол. Опціонні премії складають 5 дол. і 6 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 95?
(+14);
(+4);
(-1);
жодний варіант невірний
180. Інвестор купує два опціони колл із ціною виконання 80 дол. і один опціон пут з ціною виконання 65 дол. Опціонні премії складають 5 дол. і 6 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 55?
(+10);
(-6);
(-1);
жодний варіант невірний
181. Інвестор купує два опціони колл із ціною виконання 80 дол. і один опціон пут з ціною виконання 65 дол. Опціонні премії складають 5 дол. і 6 дол. відповідно. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 45?
(+9);
(+4);
(-1);
жодний варіант невірний
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.