Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Контрольна робота з дисципліни "Статистика" (Варіант 5)


Контрольна робота
K-25989

ЗАДАЧА 1
Визначіть об”єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень (за вибором один варіант):
за цінами на міських ринках;
інвестиційної привабливості об”єктів спортивно-оздоровчого комплексу міста;
слухачів заочного відділення післядипломної освіти;
споживачів продукції компанії “Проктєр енд Гембл” (“Філіпс”, “Еппл”, “Хенкель”,”Бенеттон” тощо);
роботи міського транспорту;
туристичних агенцій;
за вибором слухача.
ЗАДАЧА 2
Використовуючи дані, наведені у табл. 5.1 про роботу 30 продовольчих магазинів за рік, визначити факторні та результативні ознаки. Складіть групування (просте та комбінаційне), визначивши для цього групувальну ознаку, вид інтервалів та їх розмір, а також структуру показників присудку таблиці.
Результати оформіть у вигляді таблиці. Зробіть висновки.
Таблиця 5.1

п/п Товарообіг, млн. грн. Середньоспискова чисельність робітників Прибуток, тис. грн. Витрати обігу, тис. грн.
1 2 3 4 5
1 1,1 36 16,0 54,1
2 2,7 69 61,0 146,2
3 2,2 51 29,2 131,0
4 0,9 22 20,8 37,1
5 1,8 55 19,2 123,3
6 3,3 61 92,8 150,6
7 2,4 46 56,0 117,0
8 1,3 37 60,4 78,0
9 7,4 151 192,4 297,0
10 3,0 56 68,0 124,8
11 0,5 21 15,2 31,2
12 0,9 24 26,1 44,2
13 1,0 19 33,9 35,9
14 1,1 29 24,1 54,1
15 0,8 20 19,9 45,8
16 1,6 40 46,8 78,4
17 1,1 36 8,8 87,2
18 1,4 30 36,4 57,2
19 0,7 19 2,5 60,1
20 1,0 22 17,2 79,2
21 2,8 43 93,2 84,8
22 0,8 20 10,6 114,0
23 2,2 45 56,1 79,2
24 0,3 12 10,3 15,7
25 1,1 18 20,2 47,2
26 2,0 37 47,6 80,5
27 0,6 11 2,1 30,5
28 0,3 13 8,0 24,1
29 1,5 43 20,1 102,4
30 5,0 107 121,0 211,2
Примітка: Магазини № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 19, 22, 26, 29 застосовують традиційні форми обслуговування, а решта працюють за методом самообслуговування.
ЗАДАЧА 3
За допомогою відносних величин проаналізуйте зміни, які відбулися на ринку дериватів ( трлн. дол.) у 1992-2000 рр., дані про які наводяться у табл.5.2 Вкажіть, які види відносних величин Ви використали для аналізу. Зробіть висновки.
Таблиця 5.2
Роки

Показники
1992
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Всього, у т.ч. 182,1 334,2 321,4 356,9 388,3 349,9 381,9
Північна Америка 102 161 154 183 200 175 194
Європа 43 88 100 115 135 122 128
Азійсько-Тихоокеанський регіон 37 81 64 56 51 51 56
Інші 0,1 4,2 3,4 2,9 2,3 1,9 3,9
ЗАДАЧА 4
Наведені у табл. 5.3 дані характеризують розподіл найбільших комерційних банків регіону за розміром статутного капіталу за даними 20% механічного вибіркового спостереження:
Таблиця 5.3
Статутний капітал, млн. дол. США Кількість банків, шт
До 2,0
2,0-4,0
4,0-6,0
6,0-8,0
8,0-10,0
10,0 і більше 13
15
19
35
11
7
100
Визначити:
середній розмір статутного капіталу, моду, медіану, абсолютні та відносні показники варіації;
з ймовірністю 0,954 – граничну похибку середньої та можливі межі, де очікується середнє значення в генеральній сукупності;
з ймовірністю 0,997 – граничну похибку вибіркової частки та можливі межі де очікується частка ознаки в генеральній сукупності для модального інтервалу.
Зробіть висновки.
ЗАДАЧА 5
Наведені у табл.5.4 дані характеризують доходи зведеного бюджету України за період з 1995 по 2001 роки, (в млрд. грн.):
Таблиця 5.4
1995 1998 1999 2000 2001
20,7 28,9 32,9 49,1 54,0
Проаналізуйте ряди динаміки, обчисливши:
ланцюгові та базові абсолютні прирости, темпи зростання і темпи приросту, коефіцієнт прискорення (уповільнення) динаміки;
абсолютне значення 1% приросту;
середній рівень ряду;
середній абсолютний приріст;
середньорічні темпи зростання і приросту за 1995-2001 рр.
Дані ряду зобразити графічно.
ЗАДАЧА 6
Використовуючи взаємозв’язок характеристик динаміки, визначте рівні ряду динаміки та відсутні в табл.5.5 ланцюгові показники:
Обчисліть середні абсолютні та відносні аналітичні показники.
Зробіть висновки.
Таблиця 5.5
Рік Обсяг продажу рекламного часу радіостанцією, тис. гр. од. Ланцюгові характеристики
Абсолютний приріст, тис. гр. од Темп зростання, % Темп приросту, % Абсолютне значення 1% приросту, тис.гр. од..
1997 93,0
1998 5,0
1999 103,0
2000 6,0
2001
2002 7,0 1,15
ЗАДАЧА 7
За даними табл.5.6 про обсяги продажу та ціну автомобілів (дані умовні), обчислити:
індивідуальні індекси цін та фізичного обсягу продажу автомобілів.
загальний індекс цін.
загальний індекс фізичного обсягу продажу автомобілів.
загальний індекс товарообігу.
визначити взаємозв’язок між обчисленими величинами.
обчислити абсолютний приріст товарообігу в цілому та за рахунок кожного фактора.
Зробити висновки та перевірку.
Таблиця 5.6
Клас автомобілів Ціна за 1 автомобіль, тис. євро Обсяг продажу, шт.
2000 р. 2001 р. 2000 р 2001 р.
Люкс 35500 36700 183 216
2 клас 19150 19800 156 181
3 клас 9980 10010 174 199
ЗАДАЧА 8
Використовуючи дані табл.5.7 та взаємозв”язок показників визначити:
1) відсутні показники в таблиці;
2) зведені індекси цін фізичного обсягу, реалізації і вартості товарообігу.

Таблиця 5.7

Товар Звітний період Базисний період Індивідуальні індекси
Ціна за 1 кг, грн Кількість, ц Ціна за 1 кг, грн Кількість, ц цін Фізичного обсягу реалізації
А 1,52 ? 1,45 280,6 ? 114,5
Б 0,75 ? 0,86 130,4 ? 103,8
В ? 312,6 1,32 ? 96,4 124,6
ЗАДАЧА 9
Наведені у табл.5.8. дані характеризують товарообіг та зміну цін на споживчі товари:
Таблиця 5.8
Продукція
Товарообіг у фактичних цінах, тис.грн. Збільшення(+), зменшення (-) кількості проданих продуктів, %
Базовий період Звітний період
Тканини 440,1 407,5 +10
Одяг 327,3 330,6 +15
Взуття 149,4 115,9 +25
Визначити:
індивідуальні індекси цін;
загальний індекс цін;
індекс товарообігу у фактичних цінах;
індекс кількості проданих товарів (товарообіг у порівнянних цінах);
розмір збільшення (зменшення) товарообігу за рахунок зміни кількості проданих товарів та цін.
Зробити висновки.
ЗАДАЧА 10
Зміна ставок банківської комісії на початок та кінець 2002 р. по операціям банку характеризується даними табл. 5.9:

Таблиця 5.9
Вид операцій Комісія банку, % Обсяги операцій, млн. дол.
Початок року Кінець року Початок року Кінець року
Інкасо
Акредитив 0,1
0,5 0,15
0,54 32
47 20
42
Обчислити:
індекси середньої ставки банківської комісії змінного складу.
індекси фіксованого складу.
індекси структурних зрушень.
Покажіть взаємозв’язок індексів.
ЗАДАЧА 11
За даними табл.5.10, що характеризують діяльность комерційних банків, побудувати рівняння регресії, визначити його параметри і виміряти тісноту зв’язку коефіцієнтом еластичності.
Таблиця 5.10
Балансовий прибуток, млн. грн. 94,0 34,6 14,6 49,1 15,0
Доходність капіталу (відношення прибутку до статутного фонду) 1,24 0,65 0,27 1,15 0,27
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.