Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бухгалтерський облік


Контрольна робота
K-18103

Задача з дисципліни «Облік у банках»
Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями
№ Зміст операції Дт Кт Сума, тис.грн
1 В касу банку надійшла готівка як виручка від реалізації ТОВ «Презенс»
2 В касу банку надійшла готівка як невикористаний залишок від підзвітної особи 0,
3 З каси банку видано і списано готівку на позику
фізичній особі 1,
4 З каси банку видано і списано готівку обмінному валютному пункту
5 В касу банку надійшла готівка як погашення позички працівником банку
2) Відобразити в бухгалтерському обліку залучений депозит фізичної особи та провести розрахунки щомісячних виплат
Початкові дані:
Банк «Альфа» нараховує проценти за залученим депозитом фізичної особи за таких умов:
- дата залучення – 07.11.08р
- сума депозиту – 15000грн
- строк – 12 місяців,
- процентна ставка – 15%
Для розв’язання задачі користуватись Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України
Задачі з обліку у суміжних галузях
Задача 1. Собівартість нетитульної споруди 4800 грн. При списані її оприбутковані будівельні матеріали вартістю 185 грн. Господарські операції відобразити на рахунках обліку та назвати первинні документи
Задача 2. Від постачальника отримано обладнання для торгового залу, вартість з ПДВ 60000грн. В погашення заборгованості торгівельна організація передала товари вартість яких 30000 грн. з ПДВ (націнка 6000грн.), а решту погасила коштами з поточного рахунку. Господарські операції відобразити на рахунках обліку та назвати первинні документи
Завдання
Дати відповідь на теоретичні запитання:
1. Порядок нарахування пені за несвоєчасну сплату податків
2. Склад доходів в обліку податку на прибуток. Відмінність від фінансового обліку
Завдання
1. За наведеними нижче залишками скласти початковий баланс. Для чого визначити статті, які відносяться до активу балансу, а які до пасиву. Розмір статутного фонду буде дорівнювати різниці Актив – Пасив. Баланс навести у вигляді сальдової відомості по синтетичних рахунках (додаток 1)
№ Залишки на 01.01.2011р. Дані
1 Основні засоби, первісна вартість
2 Знос основних засобів
3 Сировина А на складі
4 Кошти на валютному рахунку (сума вказана в доларах США) курс НБУ на 01.01.2011р. – 8,0
5 Готова продукція
6 Нерозподілений прибуток/збиток(-)
7 Векселі видані -
Кошти на поточному рахунку
8 Заборгованість перед постачальниками
9 Заборгованість покупців
10 Заборгованість по оплаті праці
11 Заборгованість перед бюджетом
12 Заборгованість перед пенсійним фондом
13 Короткостроковий кредит
14 Довготермінові фінансові вкладення
15 Статутний фонд Визначити самостійно
2. За наведеними нижче господарськими операціями скласти журнал господарських операцій та оборотно-сальдову відомість (додатки 3,4)
Зробити всі необхідні розрахунки, відобразити господарські операції у журналі господарських операцій, вказавши при цьому назву первинного документу, віднесення до доходів чи витрат в податковому обліку (В, Д), кореспонденцію рахунків
№ Зміст господарської операції Сума, грн. кореспонденція Відношення до податкового обліку Д або В
Дт кт
1 Від постачальника АТ «Омега» отримали обчислювальну техніку, на суму з ПДВ
Накладна, податкова накладна
2 Від постачальника АТ «Альфа» отримали сировину Б по ціні 15 грн/кг в кількості, кг
25900*15 =
388500*5/6=
388500/6=
Накладна, податкова накладна
3 З розрахункового рахунку в касу отримані кошти для виплати заробітної плати
Прибутковий касовий ордер
4 Сплачені податки
*пдфо
*єдиний соціальний внесок
Платіжне доручення
5 Нарахована заробітна плата
1) робітникам бухгалтерії, грн.:
Артюхова С.О
Петрова Т.В, інвалід дитинства 2 групи
Сидорова І.Т., сумісник
2) робітникам основного виробництва
по виробу
по виробу
по виробу
3) Касьян О.М. Начальник цеху ОВ
4) робітникам, пов’язаним зі збутом готової продукції
табель
6 Проведені нарахування на заробітну плату згідно діючого законодавства
ЄСВ (ставка умовна – 38%)
(5100+7800+2350+1820)* 0,
(24000+25000+36000)*0,
30400*0,
Відомість нарахувань і утримань із заробітної плати
6486,
7 Зі складу для потреб основного виробництва передано сировина А на суму
на виріб
на виріб
на виріб
сировина Б в кількості,кг
на виріб
на виріб
на виріб
лімітно – забірна картка
8 Нарахувати амортизацію за м-ць. Метод прямолінійний. Термін використання 10 років. 70% виробничі, 20% адміністративні, 10% - збутові витрати
680 000 / 10 / 12 =
5667*0,
5667*0,
5667*0,
Відомість нарахування амортизації
3966,
1133,
566,
9 З розрахункового рахунку погашена заборгованість перед постачальниками, яка утворилася станом на 01.01.2010р. (за даними початкового балансу)
Платіжне доручення
10 На розрахунковий рахунок отримали від покупців кошти за готову продукцію, що була відвантажена в минулому періоді
Виписка банку
11 З розрахункового рахунку перерахували передоплату ТОВ «Вега» за матеріали з ПДВ
Платіжне доручення
12 З каси виплачена заробітна плата
Розрахунково – платіжна відомість
13 Депонована заробітна плата повернута на розрахунковий рахунок (операція 3-операція 12)
Оголошення на внесок готівкою
14 Скласти авансовий звіт та списати витрати на відрядження головного інженера по наступних документах:
посвідчення про відрядження, термін дата від’їзду, дата повернення 9,
білет до Харкова, грн
квитанція з готелю без харчування
білет до Києва
авансовий звіт
15 Під час інвентаризації було виявлено нестачу сировини А на суму
Нестача списана в межах природних втрат
Акт інвентаризації 282,
16 З основного виробництва на склад передана готова продукція
Виріб 1, одиниць
Виріб 2, одиниць
Виріб 3, одиниць
Визначити собівартість одиниці продукції, якщо відомо, що незавершеного виробництва на кінець місяця немає
Виріб 1: (24000 + 24000*0,38+ 6596 + 4000 + 3966,9/ 3) / 50 = 900,
Виріб 2: (25000+ 25000*0,38+ 7256+5500 +3966,9/3)/600 = 80,
Виріб 3: (36000+ 36000*0,38+ 4268+3900+3966,9/3)/700 =84,
Акт передачі готової продукції на склад
45038,
48578,
59170,
17 Відвантажили ТОВ «1» виріб 1 по ціні за одиницю крім того ПДВ, грн
Накладна, податкова накладна
900,
18 На розрахунковий рахунок отримали від АТ «ВОГ» передоплату за ГП, в т.ч. ПДВ
Виписка банку
19 Відвантажили АТ «2» виріб 2 в кількості, одиниць
Ціна за одиницю= собівартість*2 = 80,96* 2 = 161,92*270= 43718,
Накладна, податкова накладна 43718,
7286,
21859,
20 Від ТОВ «1» отримали короткотерміновий вексель на загальну суму операції
вексель
21 На розрахунковий рахунок отримали дивіденди
Виписка банку
22 Нараховані та сплачені з поточного рахунку відсотки за користування кредитом 3000*0,
Бух.довідка
Платіжне доручення
23 З поточного рахунку повернуто кредит,грн
Платіжне доручення
24 Перераховані залишки на валютному рахунку на кінець звітного періоду по курсу НБУ 7,9грн. за 1 долар США – відобразити курсову різницю. Залишок коштів у валюті наведений у вступному балансі
(7,9-8,0)*4800 = 480 грн
Бух.довідка
25 На підставі акту введено в експлуатацію обчислювальна техніка, отримана від АТ «Омега» (операція №1)
Акт введення в експлуатацію
26 Визначити фінансовий результат роботи підприємства за місяць
Бух.довідка
42518,
282,
22759,
66550,
Після складання журналу господарських операцій та проведення всіх необхідних розрахунків необхідно скласти:
1. декларацію по ПДВ
2. декларацію по податку на прибуток
зробити розрахунок податкових різниць (в разі наявності)
Завдання
За нижченаведеними обставинами скласти скаргу, з’ясувати правомірність дій Державна податкова служба (ДПС) та підприємств
ТОВ «Заір» нарахувало податкові зобов’язання за ПДВ за березень 2011р. в сумі 40000 грн та відобразило їх у податковій декларації. На день сплати податкових зобов’язань (30.04.2011 р.) залишок коштів на розрахунковому рахунку підприємства дорівнював 10000грн. На цю суму підприємством 30.04.2011р. було подано платіжне доручення до установи банку на часткове погашення податкового боргу. Установою банку платіжне доручення було зареєстровано 25.05.11р., що підтверджується штампом банківської установи. Решта боргу погашена 30.06.11р
За результатами перевірки ТОВ «Заір» нарахована пеня за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання за податком на додану вартість, що оскаржується підприємством
Потрібно обґрунтувати правомірність нарахування пені ТОВ «Заір» та визначити, яке рішення має бути прийнято за результатом розгляду скарги
Ціна

35

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.