Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бухгалтерський облік


Контрольна робота
K-18194

Задача
За наведеними даними необхідно скласти схематичний баланс і визначити:
- у І варіанті – суму коштів на поточному рахунку;
Таблиця
№ з/п Назва коштів і джерел їх утворення сума
1 2
11. Основні засоби
Матеріали
Борг по заробітній платі
Борг постачальників
Поточний рахунок
Борг постачальникам
Каса
Статутний капітал
Короткострокові кредити банку
Борг бюджету
Нематеріальні активи
?
Задача
Необхідно:
1. Скласти початковий баланс підприємства на 31.09.200___ р. (табл. 4), згрупувати господарські засоби і джерела їх утворення за розділами (додаток 1)
2. На підставі господарських операцій за місяць (табл. 5), скласти проводки у журналі господарських операцій (додаток 2), розрахувати суми, позначені знаками питання
3. До операції 8 скласти розрахунково-платіжну відомість (додаток 3)
Обчислити суму оплати праці працівників апарату управління підприємства за жовтень 200___ р. згідно табеля обліку використання робочого часу (додаток 4):
а) нарахувати заробітну плату при погодинній формі оплати праці:
- визначити суму допомоги з тимчасової непрацездатності працівників:
1. Лєвіна О.М., який має загальний стаж роботи 12 років та лікарняний лист з 01 по 06 жовтня;
2. Лук’яненко О.В., яка має стаж роботи 6 років 8 місяців й отримала лікарняний лист з 10 по 20 жовтня 200___ року;
- визначити суму заробітної плати за час щорічної відпустки Яковлевої С.С., наданої з 01.10.200__ р., термін відпустки 28 календарних днів. Заробітна плата за 12 попередніх місяців Лєвіна О.М., Лукяненко О.В., Яковлевої С.С. дана у додатку 10;
б) провести утримання згідно наступних даних:
- виданого авансу Бєлєву М.І. - 1000 грн., Лєвіну О.М. – 800 грн.;
- за заподіяні матеріальні збитки Лєвіним О.М. - 500 грн.;
- аліменти з Бєлєва М.І. (сплачує згідно виконавчого листа на двох дітей 33 %);
в) визначити розмір сукупного місячного доходу та фонду оплати праці;
г) визначити суми обов’язкових утримань у фонди соціального захисту та профспілку, при умові, що всі робітники підприємства члени профспілки;
д) визначити суму заробітної плати до видачі;
є) скласти відомість депонованої заробітної плати за жовтень при умові, що Лєвін О.М. своєчасно заробітну плату не отримав (додаток 11)
Вихідні дані до п. 3 задачі 2:
- оклади й посади працівників апарату управління наведені у додатку 4;
- витяг з табелів обліку використаного робочого часу за попередні місяці дані у додатку 10;
4. На підставі залишків по синтетичному рахунку №631 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” за станом на 31.09.200___ р., скласти відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками за жовтень (додаток 6);
5. До операції 17, 20 зробити розрахунок оцінки витрат запасів у виробництво, з використанням наступних методів: метод середньозваженої собівартості і метод ФІФО. Виконати завдання у картках аналітичного обліку бензину (додаток 6) і відобразити в журналі господарських операцій найнижчу суму (залишком бензину на 01.10.200___ р. вважати його надходження у вересні, оп. 3, оп. 22 згідно таблиці №5)
6. Скласти оборотну (додаток 7) та шахову (додаток 8) відомості за жовтень 200___ року;
7. Скласти кінцевий баланс на 31.10.200___ р. (додаток 1)
Дані для виконання задачі:
І) Залишки по синтетичним та аналітичним рахункам на початок місяця:
Таблиця
№ з/п Господарські засоби і джерела їх утворення Номер рахунку Сума, грн
1 2 3
1. Основні засоби 10
2. Короткострокові позички
банку 601
3. Знос основних засобів 131
4. Розрахунки з підзвітними особами 372
5. Розрахунки з постачальниками і підрядниками, а саме:
- фірма “Авіас”
- фірма “ТНК”
- фірма “Ведмідь” 631
6. Розрахунки з оплати праці 661
7. Поточний рахунок у національній валюті 311
8. Матеріалі 20
9. Каса 301
10. Поточний рахунок у банку в іноземній валюті 302
11. Статутний капітал 40
12. Нерозподілений прибуток 44
13. МШП. 22
14. Готова продукція 26
15. Виробництво. 23
16. Паливо 203
17. Запасні частини на складі 207
18. Витрати майбутніх періодів 39
19. Інша дебіторська заборгованість (матеріальні збитки Левіна О.М.) 375
20. Забезпечення виплат відпусток 471
Журнал
реєстрації господарських операцій
за _____________________200____ р
№ опер. Короткий зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн
Д т К т
1 3 4
1. Отримані кошти з банку на виплату заробітної плати
2 Видана заробітна плата за вересень 200___ р
3 Перераховано з поточного рахунку за бензин, що надійшов раніше (28.09.200___ р.) від фірми “Авіас” (по 2,00 грн. за 1 л)
4 Зараховано на поточний рахунок підприємства короткостроковий кредит банка
5 Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва
6 Проведено обов’язкові утримання із заробітної плати:
- податок з доходів з фізичних осіб (15% з різниці між нарахованою зарплатою і єдиним соціальним внеском);
- єдиний соціальний внесок (3,6% з 01.01.2011 р.)
1590,
7 Згідно з чинним законодавством здійснено відрахування від з/плати робітників, зайнятих у основному виробництві до фондів соціального захисту:
- єдиний соціальний внесок (36,76% з 01.01.2011 р.)
4043,
8 Нарахована заробітна плата адміністрації підприємства (третій пункт завдання) 7879,
9 Згідно з чинним законодавством здійснено обов’язкові утримання
із зарплати адмін. персонала:
- податок з доходів з фізичних осіб (15% з різниці між нарахованою зарплатою і єдиним соціальним внеском);
- єдиний соціальний внесок (3,6% з 01.01
1139,
283,
10 Згідно з чинним законодавством здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністрації підприємства:
- єдиний соціальний внесок (36,76% з 01.01.2011 р.) 2896,
11 Видано з каси аванс головному інженеру Лєвіну О.М. на відрядження
12 Завгоспу Петрову М.М. видані грошові кошти під звіт на господарські потреби
13 Затверджено авансовий звіт завгоспа Петрова М.М. по купленим і зданим на склад лампочкам
14 Залишок коштів завгосп Петров М.М. здав до каси
15 Оприбутковано 04.10.200___ р. на склад бензин, що надійшов від фірми “ТНК” (по 2, 20 грн. за 1 л)
16 Нарахована знос виробничих основних засобів
17 Списано 08.10.200___ р. на виробничі потреби бензин:
І в – 505 л
(610+250+440)/(305+100+200) = 2,
2,15*505 = 1085,75 1085,
18 Від фірми “Авіас” 12.10.200___ р. надійшов бензин (по 2,30 грн. за 1л.)
19 Отримано від фірми “Автогаз” бензин 20.10.200___ р. (по 2,10 грн. за 1л)
20 23.10.200___ р. відпущено бензин на потреби виробництва:
І в – 100 л;
(610+250+440+460+210)/(305+100+200+200+100)= 2,
2,18*100= 218
21 Перераховано з поточного рахунку за отримані матеріали, що надійшли раніше від фірми “Ведмідь
22 Перераховано з поточного рахунку часткова оплата за отриманий бензин від фірми “ТНК” (отримано 30.09.0___ р. (по 2,50грн. за 1 л):
І в – 100 л;
23 Отримані кошти з поточного рахунку на виплату заробітної плати робітникам і службовцям 15469,
24 Видана заробітна плата адміністрації за жовтень 6456,
25 З поточного рахунку здійснена оплата фірмі “Ведмідь” за запчастини
26 Зараховано на рахунок депонентів своєчасно не отримана заробітна плата головного інженера
Лєвіна О.М
27 Внесено з каси на поточний рахунок депонентська сума
28 Перераховано до бюджету податок на доход фізичних осіб за жовтень 200___ р. 2729,
29 Перераховано внесок до пенсійного фонду за жовтень 200___ р. 7619,
30 Перераховано внесок по безробіттю за жовтень 200___ р
31 Перераховано внесок у фонд соц. страхування від нещасного випадку за жовтень 200___ р
32 Списано адміністративні витрати на рахунок № 79 “Фінансові результати” 10776,
33 Закриваємо рахунок №79 10776,
Ціна

15

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.