Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бухгалтерський облік


Контрольна робота
K-18667

2. Практична частина
Розрахункова частина курсової роботи складається з наскрізної задачі.
При розвязку задачі необхідно:
- проставити кореспонденцію рахунків та зробити необхідні розрахунки у журналі господарських операцій
- по кожній операції вказати первинний документ
- заповнити первинні документи
- розрахувати залишки по рахуках бухгалтерського обліку
- заповнити облікові регістри (журнали – ордери та відомості)
- скласти оборотно – сальдову відомість
- заповнити звітність підприємства (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал).
ТОВ «Меблі» займається виробництвом меблів для дому та офісу.
Підприємство є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Меблі»
Код ЄДРПОУ 15608201
Форма власності: колективна
Вид економічної діяльності: виробництво меблів
Місцезнаходження: м.Черкаси, вул.Енгельса, буд.250
Назва банку: ЧФ АБ «Укрсоцбанк», МФО (код) банка 354842
Поточний рахунок №26004508001204
Директор підприємства: Романенко С.С.
Головний бухгалтер – Михайлик В.П.
Касир – Сидоренко Р.В.
Залишки за рахунками синтетичного обліку станом на 01.10.20.. р.
№ Назва рахунку Сума, грн.
10 Основні засоби 249130
13 Знос необоротних активів 81086
201 Сировина і матеріали 24030
203 Паливо 1040
23 Виробництво 10338
22 МШП 3200
26 Готова продукція 60565
30 Каса 720
31 Рахунки в банках 86800
36 Розрахунки з покупцями і замовниками 12200
377 Розрахунки з іншими дебіторами 580
40 Статутний капітал 183890
42 Додатковий капітал 38040
43 Резервний капітал 24200
44 Нерозподілені прибутки 22100
46 Неоплачений капітал 3100
62 Короткострокові векселі видані 20000
63 Розрахунки з постачальниками і замовниками 30950
6411 Розрахунки за податками і платежами (ПДВ) 3770
6412 Податок з доходів фізичних осіб 4250
651 Розрахунки за пенсійним забезпеченням 14610
652 Розрахунки за соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності 380
653 Розрахунки за соціальним страхуванням на випадок безробіття 720
654 Розрахунки за соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 320
661 Розрахунки з оплати праці 42520
14 Довгострокові фінансові інвестиції 15583

Аналітичні дані по субрахунку 201 «Сировина і матеріали»
№ Найменування сировини Од.вим. Кількість Сума, грн. Ціна, грн.
1 Дошка Куб.м. 300 21000 70
2 Клей Кг 200 680 3,4
3 Шурупи кг 100 150 1,5
4 Транспортно – заготівельні витрати 2200
разом 24030

Аналітичні дані по рахунку 26 «Готова продукція»
№ Найменування продукції Одиниця виміру кількість Облікова вартість Фактична собівартість
1 Стіл Шт. 300 63600 45735
2 Стілець Шт. 200 19600 14830
Разом 83200 60565

Аналітичні дані по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
№ постачальник Сума, грн.
1 ВАТ «Будівельник» 22500
2 ТОВ «Постачальник» 8450
Разом 30950

Дані аналітичного обліку по рахунку 10 «Основні засоби» та 131 «Знос основних засобів»
№ Назва основного засобу Первісна вартість Знос
1 Адміністративна будівля 58750 25786
2 Будівля магазину 53240 14290
3 Будівля цеху 75600 26730
4 Верстат для виготовлення столів 3870 520
5 Компютер (адміністрація) 4200 972
6 Легковий автомобіль (адміністрація) 45840 10744
7 Токарний станок 3300 867
8 Верстат для виготовлення стільців 2230 739
9 Інструмент різальний для обробки деревини 2100 438
разом 249130 81086
Розшифровка до статті «Незавершене виробництво»
№ Стаття затрат По виробах Разом
стіл стілець
1 Сировина і матеріали 4406 1470 5876
2 Зарплата виробничого персоналу 1400 900 2500
3 Відрахування на соціальне страхування 527 339 942
4 Знос основних засобів 238 158 396
5 Загальновиробничі витрати 500 400 1020
разом 7071 3267 10338
Довідкові дані згідно наказу про облікову політику підприємства:
- підприємство обліковує витрати на рахунках 9 класу
- при нарахуванні амортизації основних засобів застосовується податковий метод
- вартісна межа малоцінних необоротних активів – 500 грн., їх амортизацію нараховують у першому місяці використання у розмірі 100% вартості
- списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів середньозваженої собівартості
- розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої собівартості здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу
- перелік змінних загальновиробничих витрат
а) матеріальні витрати
б) витрати на оплату праці (25% нарахованої зарплати та премій)
в) відрахування на обовязкове державне пенсійне та соціальне страхування (% діючий, в т.ч. ФСС на випадок нещасного випадку 1%)
г) інші операційні витрати
Журнал господарських операцій ТОВ «Меблі» за 4 квартал 20.. року
Зміст господарської операції сума
Одержано деревообробний станок як внесок до статутного капіталу підприємства від засновника неплатника ПДВ і введено його в експлуатацію 1040
1040
Придбано у постачальника 2 калькулятора по ціні за одиницю 510 грн. (без ПДВ)
Відображено суму податкового кредиту по ПДВ 1020
204
Введено калькулятор в експлуатацію (використовується в магазині) 1020
Нараховано амортизацію на калькулятор при введенні в експлуатацію 61,2
Перераховані кошти постачальнику за калькулятори 1224
Видані кошти підзвіт майстру на відрядження до м.Київ 504
Майстер Смірнов С.С. перебував у відрядженні в м.Києві. Термін відрядження 5 днів. Проїзд Черкаси – Київ, Київ Черкаси 50 грн. в одну сторону. Вартість постільних речей 5 грн. в одному напрямку. Рахунок готелю за проживання 120 грн. за добу. Віднести на загальновиробничі витрати
50*2+5*2+120*5+ 30*5 (добові) 860
Проведено поточний ремонт автомобіля іншою організацією, яким користується адміністрація підприємства (без ПДВ)
Відображено податковий кредит по ПДВ 604
120,8
Перераховано кошти іншій організації за ремонт автомобіля 724,8
Надійшло і оприбутковано на склад від ВАТ «Будівельник» за цінами придбання (без ПДВ), усього
- дошка – по 75 грн./кв.м. 720 кв.м.
- клей по 3,5 грн./кг 798 кг
- крім того ПДВ
75*720+3,5*798 56793
11358,6
Надійшли та оприбутковані на склад шурупи від ТОВ «Постачальник» по 1,5 грн./кг, в т.ч. ПДВ, усього 165 кг
1,5*5/6*165
Відображено податковий кредит по ПДВ 206,25
41,25
Акцептовані (визнані витрати на транспортування (без ПДВ). Оплата не проведена.
Крім того ПДВ 1040
208
Передано на виробництво матеріали
- дошка на виготовлення, усього 891 м., у т.ч.
Столів 656 кв.м.
Стільців 235 кв.м.
- клей на виготовлення, усього 708 кг, у т.ч.
Столів 590 кг
Стільців 118 кг
- шурупи на виготовлення, усього 234 кг, в т.ч.
Столів 164 кг
Стільців 70 кг 68292,63
Списуються транспортно – заготівельні витрати в частині, що відносяться до матеріалів, використаних на виробництво, усього
В т.ч. столів
стільців
2806,83
2075,91
730,92
Придбано автомобіль ВАЗ 21010 у ТОВ «Автопарк» за ціною 58750 грн. в т.ч. ПДВ
Відображено податковий кредит по ПДВ
58750*5/6
58750/6 48958,33
9791,67
Нараховано і сплачено збір за реєстрацію автомобіля 904
904
Введено в експлуатацію автомобіль за первісною вартістю 48958,33
Погашено заборгованість перед ТОВ «Автопарк» за рахунок короткострокового кредиту 58750
Нарахована зарплата за грудень
1.Виробничому персоналу, зайнятому виготовленням:
Столів
Стільців
2.Робітникам, зайнятим на роботах загальновиробничого характеру
3.Адміністративному персоналу
4.Працівникам збуту
5040
4040
7040
9040
7588
204
Проведені утримання із заробітної плати:
- податку з доходів фізосіб
- внесків до Пенсійного фонду
- внесків у фонд соціального страхування на випадок безробіття
- внесків у фонд соц.страх. у звязку з тимчасовою втратою працездатності
Утримання з нарахованої зарплати працівників збуту:
- податку з доходів фізосіб
- внесків до Пенсійного фонду
- внесків до соц.страх. на випадок безробіття
- внесків у фонд соц.страх. у звязку з тимчасовою втратою працездатності
- профсоюзні внески
4095
546
164
273
1127,01
155,84
46,75
18,07
-
Проведені нарахування на ФОП згідно з діючими тарифами
1. Внесків до Пенсійного фонду, усього
В т.ч. виробничому персоналу, зайнятому виготовленням, усього:
У т.ч. столів
Стільців
- загальновиробничому персоналу
- адміністративному персоналу
- працівникам відділу збуту
2. Внесків до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, усього:
У т.ч. столів
Стільців
- загальновиробничому персоналу
- адміністративному персоналу
- працівникам відділу збуту
3. Внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття, усього.
У т.ч. столів
Стільців
- загальновиробничому персоналу
- адміністративному персоналу
- працівникам відділу збуту.
4. Внесків до фонду соціального страхування від нещасних випадків, усього
У т.ч. столів
Стільців
- загальновиробничому персоналу
- адміністративному персоналу
- працівникам відділу збуту
1673,28
1341,28
2337,28
3001,28
2519,22
70,56
56,56
98,56
126,56
106,23
80,64
64,64
112,64
144,64
121,41
50,5
40,4
70,4
90,4
75,88
1.Перераховано в бюджет податок з доходів фізичних осіб (заборгованість на початок звітного періоду)
2. Перераховано внески (заборгованість на початок звітного періоду)
- у пенсійний фонд
- у фонд соціального страхування з безробіття
- у фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
- у фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві
4250
14610
720
380
320
Отримані кошти з установи банку на виплату заробітної плати (заборгованість на початок звітного періоду) 42520
Виплачена заробітна плата працівникам 42520
Відпущено зі складу МШП на
- загальновиробничі потреби
- адміністративні потреби
- потреби відділу збуту
404
304
504
Нараховано знос на основні засоби підприємства, усього:
У т.ч. виробничого призначення
- виготовлення столів
- виготовлення стільців
Загальновиробничого призначення
Адміністративного призначення
Збутового призначення
335
149,1
1386,9
4653,08
840,2
Відпущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція (за обліковими цінами), усього, шт.
-столи 328 шт
63600/300*328
-стільці 235 шт.
19600/200*235
69536
23030
Надані рекламні послуги, усього
Без ПДВ 1042*5/6
ПДВ 1042/6
1042
868,33
173,67
Використано матеріали для пакування продукції 68
Відвантажено покупцям готову продукцію за ринковими цінами
-столи 590 шт. по 256 грн.*1,2
-стільці 410 шт по 124 грн.*1,2
181248
61008
Нараховано податкове зобовязання по ПДВ (181248+61008)/6 40376
Акцептовані (визнані) витрати на транспортування відвантаженої продукції від ТОВ «Перевізник», усього
Без ПДВ 2504*5/6
ПДВ 2504/6
2504
2086,67
417,33
Виписка з поточного рахунку в банку:
-отримані кошти від покупців за відвантажену продукцію
- оплачено рахунки постачальників за отриману раніше сировину, усього
В т.ч. ВАТ «Будівельник»
ТОВ «Постачальник»
242256
90651,6
8697,5
Списуються загальновиробничі витрати, усього
У т.ч. на собівартість виробництва
- столів
- стільців
- на собівартість реалізованої продукції
5632,53
4514,35
2162,9
У кінці місяця відображається відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової вартості, усього
У т.ч. столів
стільців
3758,04
5987,24
Списано собівартість реалізованої готової продукції 146815,3
Дохід від реалізації списано на фінансові результати 201880
Витрати діяльності списано на фінансові результати, всього
Собівартість реалізації
Адміністративні витрати
Витрати на збут
148978,2
18867,96
14839,14
Нараховано податок на прибуток (25%) 4798,68
Податок на прибуток списано на фінансові результати 4798,68
Розраховано чистий прибуток 14396,02
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.