Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

КНАУ, варіант № 1, Економіка підприємництва, №2955


Контрольна робота
K-10544

1. Умови здійснення підприємницької діяльності
2. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління
3. Характеристика і форми технічного розвитку підприємства
4. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств
Задача № 1
Визначити структуру основних виробничих фондів на початок та кінець року, зробити висновки відносно прогресивності зміни структури. Для виконання завдання використовуємо дані п. 1 і 2 таблиці 1. <br /><br /> Задача № 2
Розрахувати середньорічну вартість кожного виду основних фондів та коефіцієнти оновлення і вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації за даними п. 1, 2, 3, 4 таблиці 1. <br /><br /> Задача № 3
Скориставшись даними п. 5 та п. 6 табл. 1, розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних фондів: фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність. <br /><br /> Задача № 4
Бригада робітників у складі 10 осіб має завдання по зборці електродвигунів. На підставі вихідних даних, наведених у таблиці, визначити заробіток кожного робітника бригади при відрядно-преміальній системі оплати праці.
Таблиця 2 Вихідні дані
Показники Одиниці виміру Значення
1. Норма часу на збирання електродвигуна нормо-год. 8,7
2. Планове завдання бригаді на місяць одиниць 215
3. Фактично зібрано електродвигунів одиниць 225
4. Процент доплат за виконання плану % 9
5. Премія за кожен % перевиконання планового завдання % 1,1
6. Відпрацьовано за місяць годин год.
І робітником 152
ІІ робітником 160
ІІІ робітником 152
ІV робітником 160
V робітником 168
VІ робітником 160
VIІ робітником 160
VIIІ робітником 168
IX робітником 128
X робітником 168
7. Годинна тарифна ставка грн./год.
І робітника 0,75
ІІ робітника 0,75
ІІІ робітника 0,7
ІV робітника 0,7
V робітника 0,65
VІ робітника 0,7
VIІ робітника 0,65
VIIІ робітника 0,7
IX робітника 0,55
X робітника 0,55 <br /><br /> Задача № 5
На підставі вихідних даних показників таблиці визначити фактичний абсолютний і відносний приріст виробництва продукції проти планового за рахунок підвищення продуктивності праці та збільшення чисельності персоналу на кожній дільниці і цеху в цілому.
Таблиця 3 Вихідні дані
Дільниці цеху За планом Фактично
1. Перша
1.1 Обсяг товарної продукції, тис. грн. 6216 6595
1.2 Чисельність персоналу, осіб 147 170
2. Друга
2.1 Обсяг товарної продукції, тис. грн. 6000 6800
2.2 Чисельність персоналу, осіб 140 145 <br /><br /> Задача № 6
Обчислити обсяг валової, товарної, реалізованої та чистої продукції на основі даних, поданих в таблиці. <br /><br /> Таблиця 4 Вихідні дані
Показники Одиниці виміру Значення
1. Випуск продукції за рік: штук
Виріб А 650
Виріб Б 500
Виріб В 670
Виріб Г 800
2. Відпускна ціна одиниці продукції: грн.
Виріб А 1600
Виріб Б 1500
Виріб В 870
Виріб Г 1700
3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва тис. грн. 2100
4. Виробничі послуги стороннім покупцям тис. грн. 3400
5. Залишки нереалізованої продукції:
– на початок року 860
– на кінець року 570
6. Залишки незавершеного виробництва: тис. грн.
– на початок року 1270
– на кінець року 1600
7. Вартість сировини та матеріалів замовника тис. грн. 230
8. У складі собівартості товарної продукції матеріальні та прирівняні до них витрати складають тис. грн. 8200 <br /><br /> Задача № 7
Визначити обсяги валової та товарної продукції концерну «Укрспецхімпром», який продукує різноманітне устаткування для хімічної промисловості та інші вироби міжгалузевого призначення за такими даними:
Таблиця 5 Вихідні дані
Найменування видів продукції (послуг) Ціна за одиницю, грн. Значення Валова продукція, грн. Товарна продукція, грн.
Вальці, шт.. 8600 115 989000 989000
Каландри, шт.. 23000 140 3220000 3220000
Форматори-вулканізатори, шт.. 26800 220 5896000 5896000
Змішувачі пластичних мас, шт.. 34000 120 4080000 4080000
Черв’ячні машини. шт.. 15400 300 4620000 4620000
Пресформи для шин, комплектів 215 6000 1290000
Інше хімічне устаткування, тис. грн. 21800 21800
Запасні частини до хімічного устаткування, тис. грн. 7000 7000
Автомобільні цистерни, шт.. 8000 220 1760000 1760000
Литво чавунне, т 480 80 38400
Литво стальне, т 560 120 67200
Поковки й штамповки, т 870 180 156600
В’язальні машини, шт.. 290 1150 333500 333500
Інші товари культурно-побутового й господарського призначення, тис. грн. 1970 1970 1970
Капітальний ремонт устаткування й транспортних засобів, тис. грн. 540 540
Послуги своєму капітальному будівництву, тис. грн. 380 380
Інструмент і приладдя, тис. грн. 330 330 330
Інша продукція, тис. грн. 19500 19500 19500
Залишки незавершеного виробництва, тис. грн.
– на початок року 7700 7700
– на кінець року 7800 100
Разом 22509920 20920400 <br /><br /> Задача № 12
Встановити підвищення рівня якості свердлильного верстата, якщо під час його випробувань було встановлено, що за весь період експлуатації на ньому можна просвердлити (ресурс) 8 млн. отворів заданих типових діаметра і довжини. Затрати на придбання і експлуатацію його складають 387 тис. грн. Існуючий базовий верстат має ресурс 7,2 млн. отворів при сумарних затратах 300 тис. грн. <br /><br /> Задача № 15
Складіть калькуляцію виробничої собівартості виробів АП-1 і АП-2 для виготовлення яких використовується сталеве лиття й бронза за даними таблиці.
Таблиця 6 Вихідні дані
Показники Значення
1) Витрати матеріалів на один виріб:
– для АП-1, кг сталь/бронза 1,1/0,2
– для АП-2, кг сталь/бронза 1,9/0,3
2) Ціна матеріалів – відповідно, грн. за 1 т. сталі/бронзи 760/3500
3) Основна заробітна плата робітників (розцінка) за 1 виріб – відповідно: грн. за АП-1/грн. за АП-2 155/160
4) Додаткова зарплата – % від основної 12
5) Планом передбачено виготовити виробів у рік (разом 2-х видів, тис. грн.) 3
6) Витрати на утримання та експлуатацію устаткування заплановані за кошторисом у сумі, тис. грн. (амортизація) 2900
7) Загально виробничі витрати, тис. грн. у рік 2000 <br /><br /> Задача № 16
В процесі виробництва пральних машин підприємство має такі витрати на одиницю продукції (грн):
Таблиця 6 Вихідні дані
Види витрат Значення
1) на сировину і матеріали 182
2) на основну заробітну плату робітників основного виробництва 55
3) на їх додаткову заробітну плату 10
4) витрати на утримання й експлуатацію устаткування 46
5) на покупні вироби і напівфабрикати 3
6) загально виробничі витрати 10,6
7) адміністративні витрати 11
8) інші виробничі витрати 2
9) комерційні (невиробничі) витрати 52,5 <br /><br /> Визначити величину прямих витрат на виробництво продукції, непрямих витрат на виробництво продукції, виробничу собівартість і повні витрати виробництва пральних машин. <br /><br /> Задача № 17
Визначити оптову ціну підприємства, відпускну ціну одиниці продукції
Таблиця 7 Вихідні дані
Статті калькуляції Одиниця виміру Значення
1. Сировина і матеріали грн. 38,40
2. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати грн. 78,08
3. Основна заробітна плата грн. 20
4. Додаткова заробітна плата % 11
5. Загально виробничі витрати % 220
6. Адміністративні витрати % 95
7. Витрати на збут % 20
8. Інші операційні витрати % 14
9. Фінансові витрати % 2
10. Амортизація устаткування % 90 <br /><br /> Нормативний прибуток становить 10,8 % від повної собівартості одиниці продукції, податок на додану вартість – 20 % від оптової ціни товару. <br /><br /> Задача № 18
На підставі вихідних даних в таблиці скласти кошторис загально виробничих витрат на рік. Визначити структуру витрат за економічними елементами і зробити висновок
Таблиця 9 Вихідні дані
Вихідні дані Значення
1 Балансова вартість будівлі цеху на початок року млн.. грн. 5
2 Балансова вартість устаткування на початок року млн.. грн. 1,5
3 Витрати на спецодяг робітників (на рік), тис. грн. 8
4 Витрати па канцтовари в місяць., грн. 20
5. Річні втрати на поточний ремонт будівель і устаткування цеху, тис. грн. 340
6. Ремонт обчислювальної техніки та господарського інвентаря (на рік), тис. грн. 920
7 Чисельність працівників цеху, осіб. їх посадові оклади, грн.
Начальник цеху 1/650
Зacтупник начальника цеху 2/550
Технолог 2/500
Інженер-механік 1/450
Інженер-електрик 2/450
Старший майстер 8/350
Майстер 20/300
Економіст 1/400
Комірник 1/284
Контролер 8/284
Прибиральник приміщень 2/284
8. Додаткова oплата праці, % до основної зарплати 20
9. Витрати електроенергії на опалення цеху на рік, тис. Гкал 9,5
10. Витрати електроенергії на освітлення цеху, кВт/год 5200
11. Витрати води в місяць на побутові потреби м куб. 2518 <br /><br /> Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.