Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

СУЕМ, Варіант №1, Економіка підприємства, №3982


Контрольна робота
K-14173

Практична робота №1
Задача №1
Розрахувати середньорічну вартість основного виробничого капі¬талу, фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність праці, якщо вартість основних фондів підприємства на початок звітного року становила 10700 тис. грн. З першого травня виведено з експлуатації основних фондів на загальну суму 890 тис. грн., а з першого серпня введено в дію нових основних фондів вартістю 1250 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції становив 2200 тис. грн., а чисель¬ність промислово-виробничого персоналу підприємства 550 чол.
Задача №2
За наведеними в таблиці даними розрахувати фондовіддачу та проаналізувати її динаміку за 2000-2005 p.p. Визначити вплив фондовіддачі та середньорічної вартості основного виробничого капіталу на збільшення обсягів товарної продукції у 2003 і 2005 роках.
Таблиця 1 Вихідні дані

з/п Показник 2000 р.,
тис. грн.. 2003 p., тис. грн.. 2005 р. (план), тис. грн..
1 Середньорічна вартість основного виробничого капіталу 25100 27800 32200
2 Товарна продукція 77300 91214 109800

Задача №3
Підприємство може застосувати прискорену амортизацію нових верстатів. Вартість верстатів 400 тис. грн., а нормативний строк служби 5 років.
Визначити, яким методом краще скористатися при нарахуванні аморти¬зації: кумулятивним чи методом зменшуваного залишку.

Практична робота №2
Задача №1
Розрахувати норматив виробничих запасів конструкційного матеріалу СМ-030 у натуральному та вартісному вираженні, користуючись наведеними далі вихідними даними.
1. Згідно з виробничою програмою підприємства споживання конструкційного матеріалу становить 4880 т/рік.
2. Часовий інтервал поставки матеріалу на підприємство дорівнює 30 днів.
3. Оформлення замовлення з метою одержання матеріалу в конкретного
постачальника потребує трьох днів, а термін доставки й вивантаження його в
споживача – ще 6 днів.
4. Підготовка матеріалу до використання у виробничому процесі триває 2 дні.
Середньодобова витрата конструкційного матеріалу становить 18 т, а договірна ціна 1 т цього матеріалу 780 грн.

Задача №2
За прогнозними розрахунками фірма, що випускає товари народного споживання, у звітному періоді мала виробити товарної продукції на загальну суму 1200 тис. грн.. за наявності оборотних коштів у межах 150 тис. грн. Фактично за наявності тих самих оборотних коштів фірма спромоглася випустити і реалізувати власної продукції на суму 1320 тис. грн.
Визначити суму вивільнення (економії) оборотних коштів фірми.

Задача №3
На підставі вихідних даних, наведених у таблиці, обчислити можливу суму вивільнення оборотних коштів у AT "Авангард" по виробничих підрозділах та акціонерному товариству в цілому.
Таблиця 6 Обсяг реалізованої продукції та оборотність оборотного капіталу виробничих підрозділів AT "АВАНГАРД"
Виробничий підрозділ Обсяг реалізованої продукції у звітному році, тис. грн.. Тривалість одного обороту оборотного капіталу, дні


очікувана фактична
Головне підприємство 25850 24 20
Бородянська філія 8600 30 26
Таращанська філія 6550 36 32

Практична робота №3
Задача №1
Визначити планову чисельність робітників, зайнятих на нормованих роботах, якщо планується збільшити обсяг виробництва на 5%, а норму часу на виріб зменшити на 7%. У базисному році обсяг виробництва становив 35000 виробів, трудомісткість виробу — 5 нормо-годин. Плановий бюджет робочого часу одного облікового робітника становить 1815 годин на рік, коефіцієнт виконання норм —1,1.
Задача №2
Визначити продуктивність праці одного робітника в:
– нормо-годинах;
– умовно-натуральних показниках;
– вартісних показниках.
Вихідні дані наведені в табл. 7.
Таблиця 7 Вихідні дані

п/п Показник Виріб

А Б В Г
1 Річна програма, шт. 5000 15000 25000 8000
2 Трудомісткість виробу, нормо-годин 18 25 32 41
3 Оптова ціна виробу, грн.. 170 207 251 280
Чисельність робітників 701 чол.

Задача №3
Визначити зростання продуктивності праці на плановий рік, якщо відомо, що в базисному році на підприємстві працювало 3500 чол. промислово-виробничого персоналу, у тому числі 2485 чол. робітників, із них основних виробничих робітників 1670 чол. Обсяг виробництва за звітний рік – 61950 тис. грн. У плановому році випуск продукції збільшиться на 5,8%. Чисельність основних виробничих робітників зросте на 1,9%, а допоміжних – на 1%.
Практична робота №6
Задача №1
Скласти очікувану калькуляцію одиниці продукції А виходячи з такої інформації. За попередніми розрахунками, витрати конструкційних матеріалів на одиницю виробу мають становити: сталі – 3,2 кг; бронзи – 0,8 кг. Покупна ціна цих матеріалів дорівнює відповідно 980 і 4000 грн/т. Основна заробітна плата виробничих виробників становитиме 1,5 грн., додаткова заробітна плата – 12% від основної, а відрахування на соціальне страхування встановлені на рівні 37% від основної та додаткової заробітної плати. Витрати на експлуатацію та утримання устаткування очікуються в розмірі 90% і загальновиробничі витрати – 60% від основної заробітної плати. Загальногоспо¬дарські витрати – 48% від основної заробітної плати. Позавиробничі витрати – 2,5% від виробничої собівартості. Очікуваний прибуток на виріб – 17% від собівартості.
Задача №2
На виробничому підприємстві продукуються вироби, на виготовлення одиниці яких витрачається 60 т чавуну. Покупна ціна останнього становить 750 грн/т. Технологічно неминучі відходи металу складають 30% від його маси. Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції дорівнює 6 грн., додаткова заробітна плата – 6% від основної зарплати, а відрахування на соціальне страхування – 37% від суми основної і додаткової заробітної плати.
Загальновиробничі витрати по підприємству становлять 2000 тис. грн.., загальногосподарські – 700 тис. грн. Загальна сума заробітної плати основних виробничих робітників за відрядними розцінками складає 1000 тис. грн. Позавиробничі витрати передбачаються в розмірі 2% від величини виробничої собівартості виробу. Очікуваний прибуток у розрахунку на одиницю продукції має дорівнювати 15% від повної її собівартості.
Визначити повну собівартість і відпускну ціну одиниці виготовлюваного на підприємстві виробу.

Задача №3
Підприємство виготовило і реалізувало в базовому році 2000 шт. виробів одного виду. Ціна реалізації одиниці виробу становить 30 грн., а повна собівартість його виробництва та продажу – 28 грн. Співвідношення змінних і постійних витрат на виробництво продукції дорівнює 60 і 40%.
Дослідження ринку виявили, що якщо знизити ціну одного виробу на 1 грн., тобто з 30 до 29 грн., то обсяг продажу продукції може бути збільшений на 10%. Виробничі потужності підприємства уможливлюють відповідне збільшення обсягу виробництва продукції.
Прийняти рішення щодо доцільності зниження продажної ціни виготовлюваного виробу.

Література
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.