Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

СУЕМ, Варіант №5, Економіка підприємства, №3979


Контрольна робота
K-14170

Завдання №1
На підставі вихідних даних табл.1 необхідно:
1. Визначити структуру основних виробничих фондів на початок та кінець року. Зробити висновки відносно прогресивності зміни структури.
2. Розрахувати середньорічну вартість кожного виду основних фондів, коефіцієнти оновлення і вибуття всієї сукупності засобів праці.
3. Розрахувати річні суми амортизаційних відрахувань нових фрезерних верстатів з ЧПУ за такими методами:
– методом рівномірного нарахування зношення;
– методом прискореної амортизації відповідно до Закону;
– методом зменшуваного залишку;
– кумулятивним методом.
4. Обґрунтувати, яким методом краще нараховувати амортизацію для фрезерних верстатів з ЧПУ.
5. Розрахувати показники ефективності використання основних фондів:
фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність.
Таблиця 1 Вихідні дані
№ з/п Показник Значення
1. Балансова вартість основних фондів на початок року, тис. грн., всього, в т. ч.: 11982
1.1 будівлі 6130
1.2 споруди 2080
1.3 передавальні пристрої 120
1.4 машини і устаткування 3410
1.5 транспортні засоби 15
1.6 інструменти 55
1.7 виробничий інвентар та приладдя 60
1.8 господарський інвентар 5
1.9 інші основні фонди 107
2. Повна вартість основних фондів на кінець року, тис. грн., в тому числі: 12264
2.1 будівлі 6000
2.2 споруди 2000
2.3 передавальні пристрої 150
2.4 машини і устаткування 3700
2.5 транспортні засоби 150
2.6 інструменти 59
2.7 виробничий інвентар та приладдя 80
2.8 господарський інвентар 15
2.9 інші основні фонди 110
3. Місяць введення (вибуття) основних фондів:
3.1 будівлі 05
3.2 споруди 03
3.3 передавальні пристрої 02
3.4 машини і устаткування 03
3.5 транспортні засоби 02
3.6 інструменти 03
3.7 виробничий інвентар та приладдя 04
3.8 господарський інвентар 09
3.9 інші основні фонди 03
4. Початкова вартість фрезерних верстатів з ЧПУ, тис. грн.
5. Нормативний строк служби фрезерних верстатів з ЧПУ, років 1,9
6. Річний обсяг товарної продукції, тис. грн. 15900
7. Чисельність промислово-виробничого персоналу, чоловік 2800
7.1 В тому числі робітників 2150
8. Вартість річної потреби в матеріалах, тис. грн. 8260
9. Транспортний запас, днів 2
10. Підготовчий запас, днів 4
11. Передбачене не надходження матеріалів на місяць, разів 1
12. Виробнича собівартість випуску товарної продукції за квартал, гр.. од. 3850
13. Середня тривалість виробничого циклу, днів 21
14. Питома вага основних матеріалів у виробничій собівартості 0,54
15. Норма запасу готових виробів на складі, днів 15
16. Вартість реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за рік, гр.. од. 15000
17. Середній залишок оборотних коштів за рік, гр.. од. 4350
18. Чисельність керівників підприємства, чол.. 180
19. Чисельність спеціалістів, чол.. 320
20. Чисельність службовців, чол.. 150
21. Повна трудомісткість виробничої програми планового року, тис. нормо-годин 6078
22. Ефективний фонд часу за рік, год. 1670
23. Очікуваний коефіцієнт виконання норм 1,3

Завдання №2
На підставі вихідних даних табл.1 необхідно:
1. Розрахувати норматив оборотних коштів у виробничих запасах.
2. Обчислити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві.
3. Визначити норматив оборотних коштів у залишках готової продукції.
4. Обчислити сукупний норматив оборотних коштів підприємства.
5. Обчислити основні показники ефективності використання оборотних коштів підприємства.

Завдання №3
На підставі вихідних даних табл.1 необхідно:
1. Визначити структуру персоналу підприємства у відповідності з характером виконуваних функцій.
2. Визначити планову чисельність промислово-виробничого персоналу на основі повної трудомісткості виготовлення продукції.
3. Визначити річний рівень продуктивності праці одного працюючого і одного робітника.

Завдання №4
Бригада робітників у складі 10 чол. зайнята збиранням електродвигунів. На підставі вихідних даних, наведених в табл.2, визначити заробіток кожного робітника при застосуванні відрядно-преміальної системи.

Таблиця 6 Вихідні дані
Показник Одиниці
виміру Значення
1. Норма часу на збирання електродвигуна н/год. 8,5
2. Планове завдання бригаді на місяць шт. 200
3. Фактично зібрано електродвигунів за місяць шт. 220
4. Премія за перевиконання планового завдання % 10
5. Відпрацьовано за місяць годин: год.
І робітником 168
II робітником 144
III робітником 168
IV робітником 168
V робітником 128
VI робітником 144
VII робітником 152
VIII робітником 168
IX робітником 152
X робітником 152
6. Погодинна тарифна ставка грн.
І робітника 12,70
II робітника 10,60
III робітника 8,65
IV робітника 11,75
V робітника 10,60
VI робітника 11,75
VII робітника 10,60
VIII робітника 8,65
IX робітника 11,75
X робітника 8,65

Завдання №5
На підставі вихідних даних, наведених в табл. 8, скласти кошторис загальновиробничих витрат на рік. Визначити структуру витрат за економічними елементами і зробити висновки.
Таблиця 8 Вихідні дані
Показник Одиниці виміру Значення
1 2 3
1. Початкова балансована вартість будівлі цеху тис. грн. 39,6
2. Початкова балансована вартість споруд цеху тис. грн. 8,0
3. Початкова балансована вартість обладнання з охорони праці тис. грн. 1,8
4. Витрати на впровадження заходів з охорони праці та техніки безпеки:
4.1 Матеріали тис. грн. 2,2
4.2 Початкова балансова вартість і місяць введення обладнання з охорони праці грн.
міс 8600
04
4.3 Кількість робітників, які здійснюють монтаж введеного обладнання та їх годинна тарифна ставка чол./грн 2
10,65
4.4 Час, затрачений на монтаж введеного обладнання дн. 32
4.5 Початкова балансова вартість і місяць вибуття обладнання з охорони праці грн.
міс 2580
11
4.6 Кількість робітників, які здійснюють демонтаж обладнання та їх годинна тарифна ставка чол.
грн. 1
10,65
4.7 Час, затрачений на демонтаж обладнання днів 8
5. Витрати на спецодяг робітникам грн. 8000
6. Витрати на канцтовари грн. 200
7. Річні витрати на поточний ремонт будівель та споруд цеху грн. 3400
8. Ремонт обчислювальної техніки та господарського інвентарю грн. 9200
9. Персонал цеху та їх посадові оклади: чол./грн.
9.1 Начальник цеху 1/2530
9.2 Заступник начальника цеху 2/2330
9.3 Технолог 2/2250
9.4 Інженер-механік 1/2130
9.5 Інженер-електрик 2/2200
9.6 Старший-майстер 8/2030
9.7 Майстер 20/1700
9.8 Економіст 1/1800
9.9 Комірник 1/1200
9.10 Контролер 8/1500
9.11 Прибиральник 2/850
10. Додаткова оплата праці % 20
11. Річна норма амортизації: %
11.1 Будівель цеху 8
11.2 Споруд цеху 6
11.3 Обладнання з охорони праці 40
12. Витрати енергії на опалення будівлі цеху за рік
тис. Гкал 9,5
13. Витрати електроенергії на освітлення будівлі цеху КВт. год 5200
14. Витрати води за рік на побутові цілі тис. м. куб 251,8
15. Витрати на відрядження працівників цеху грн. 2900
16. Вартість 1 Гкал для опалення будівлі цеху грн. 331,0
17. Вартість 1 кВт.год електроенергії грн. 0,38
18. Вартість 1 куб.м води на побутові цілі грн. 2,50
19. Вартість 1 куб.м водовідведення грн. 1,70
20. Інші витрати % 15%

Завдання №6
На підставі вихідних даних, наведених в табл. 10, розрахувати виробничу і повну собівартість виготовлення електродвигуна та визначити її структуру.
Таблиця 10 Вихідні дані
Показник
Од.
виміру Значення
1 2 3
1. Витрати матеріалів на один прилад: кг
- сталь
1,2
- латунь 3
- ізолювальні матеріали 4
2. Зворотні відходи: кг
- сталь 0,7
- латунь 0,1
3. Ціна матеріалів: грн./кг
- сталь 9,80
- латунь 39,45
- ізолювальні матеріали 17,80
4. Ціна можливого
продажу відходів: грн./кг
- сталь 1,30
- латунь 8,60
5. Електроенергія на технологічні операції КВт. год 210
6. Тариф на електроенергію грн./КВт. год. 0,28
7. Норма часу на виготовлення приладу:
- токарні роботи хв. 365
- фрезерувальні роботи 40
- шліфувальні роботи 110
- ізолювальні роботи 25
8. Погодинна тарифна ставка: грн.
- токаря 12,60
- фрезерувальника 11,55
- шліфувальника 10,65
- ізолювальника 11,70
9. Додаткова заробітна плата % 10
10. Відрахування на соціальні потреби % 36
11. Кошторис витрат на утримання та експлуатацію машин та обладнання тис.грн. 580
12. Основна зарплата виробничих робітників тис.грн. 1420
13. Загально виробничі витрати * тис.грн. 4402,48
14. Адміністративні витрати тис.грн. 260
15. Витрати на збут продукції % 2,7
16. Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат.
1,19
*3агальновиробничі витрати приймаються за результатами розрахунку завдання №6.

Завдання №7
Визначити ціну електродвигуна методом „собівартість плюс прибуток", прийнявши рівень рентабельності 15%. Показати переваги та недоліки цього методу.
Повна собівартість електродвигуна приймається на рівні абсолютної величини, розрахованої в завданні №7.

Завдання №8
Визначити величину чистого прибутку підприємства за місяць на підставі наступних даних:
1. Обсяг реалізованої продукції складає 90% від фактично зібраних електродвигунів (п. 3 вихідних даних завдання №4).
2. Прибуток від реалізації матеріальних цінностей і майна складає 20% від прибутку від реалізації продукції.
3. Прибуток від позареалізаційних операцій складає 5% від прибутку від реалізації продукції.
4. Загальна величина прибутку оподатковується за ставкою 25%.

Список використаної літератури
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.