Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Який курс найскладніший?


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЄУФІМБ, варіант №5, Організація виробництва, №2129


Контрольна робота
K-9003

Задача 1. «Визначення ритмічності виробництва за сумою фактичного виконання виробничого завдання»
Розрахувати коефіцієнт ритмічності виробництва та проаналізували одержані результати.
Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності наведені у таблиці 1
Таблиця 1 Вихідні дані для розрахунку коефіцієнта ритмічності
День місяця Трудомісткість робіт, люд.-годин Коефіцієнт ритмічності
План Факт Фактично в межах плану
1 2 3 4 5
1 2700 1260 1260 0,47
3 2700 1300 1300 0,48
4 2700 1480 1480 0,55
5 2700 1760 1760 0,65
6 2700 2100 2700 1,00
7 2700 2460 2700 1,00
8 2700 2880 2700 1,00
10 2700 3120 2700 1,00
Разом за декаду 21600 16360 16600 6,15

Задача 2. «Аналіз рівномірності випуску продукції»
Вихідні дані
На робочому місці протягом місяця випускається однорідна продукція. У місяці 20 робочих днів однакової тривалості. Діючим графіком на кожен день місяця передбачено випуск продукції в розмірі 5% місячного обсягу виробництва.
Дані по обсягу виробництва за кожен день та наростаючим підсумком наведені у таблиці 3
Таблиця 3 Вихідні дані
День місяця План Факт
В % до місячного випуску Кількість нормо-годин В % до місячного випуску Кількість нормо-годин
За день З початку місяця За день З початку місяця За день З початку місяця За день З початку місяця
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 5 5 18 18 2,5 2,5 9 9
4 5 10 18 36 4,2 6,7 15 24
5 5 15 18 54 5 11,7 18 42
6 5 20 18 72 8,3 20 30 72
7 5 25 18 90 5 25 18 90
10 5 30 18 108 6,7 31,7 24 114
11 5 35 18 126 6,7 38,4 24 138
12 5 40 18 144 6,7 45,1 24 162
13 5 45 18 162 1,6 46,7 6 168
14 5 50 18 180 5,8 52,5 21 189
17 5 55 18 198 6,7 59,2 24 213
18 5 60 18 216 7,5 66,7 27 240
19 5 65 18 234 5 71,7 18 258
20 5 70 18 252 3,3 75 12 270
21 5 75 18 270 1,7 76,7 6 276
24 5 80 18 288 6,7 83,4 24 300
25 5 85 18 306 – 83,4 – 300
26 5 90 18 324 6,6 90 24 324
27 5 95 18 342 7,5 97,5 27 351
28 5 100 18 360 7,5 105 27 378

Задача 3. «Виявлення резервів кращою використання часу на робочому місці за даними індивідуальної фотографи га розробка заходів щодо підвищення ефективності організації праці»
При індивідуальній фотографії дані спостереження ведуться з точністю до 0,5 - 1,0 хвилин і записуються в спеціальний бланк – фотокарту. Одна з сторін бланку являє собою лист спостереження, де послідовно і детально записується все, що відбувається на робочому місці.
Вихідні дані наведені в таблиці 3.1.
Таблиця 6 Спостережний лист фотографії робочого часу

п/п Спостереження Поточний час Тривалість, хвилин Індекс
1 2 3 4 5
1 Початок роботи 8.00 – –
2 Робочий прийшов на робоче місце 8.02 2 ПТД
1 Розкладає інструмент, змащує верстат 8.10 8 ОБ
4 Обробляє деталі 8.45 35 ОП
5 Складає оброблені деталі та здає їх 8.52 7 ПЗ
6 Одержує від майстра нове завдання і інструктаж, знайомиться з роботою 8.59 7 ПЗ
7 Одержує інструмент та заготовки 9.10 11 ПЗ
8 Налагоджує верстат і встановлює інструмент 9.15 5 ПЗ
9 Зайві розмови з сусідом 9.24 9 ПТД
10 Обробляє заготовки 10.06 42 ОП
11 Фізкультурна пауза 10.11 5 ПВО

12 Обробляє заготовки 10.48 37
13 Очікування заготовок 10.54 6 ПНТ
14 Одержує заготовки 10.57 3 ПЗ
15 Обробляє заготовки 11.18 21 ОП
16 Розмовляє з сусідом 11.25 7 ПТД
17 Обробляє заготовки 11.40 15 ОП
18 Відходить за особистими потребами. 11.46 6 ПВО
19 Прибирає стружку, чистить верстат 11.51 5 ОБ
20
Передчасний уход на обідню перерву. 12.00
9 ПТД
21 Кінець обідньої перерви. 13.00
22 Прийшов на робоче місце 13.03 3 ПТД
23 Заточує інструмент 13.07 4 ОБ
24 Обробляє заготовки 14.01 54 ОП
25 Усунення несправності в електричній частині верстату електрослюсарем 14.27 26 ПНТ
26 Обробляє заготовки 15.18 51 ОП
27 Відходить за особистими потребами 15.26 8 ПВО
28 Обробляє заготовки 16.32 66 ОП
29 Укладає та здає оброблені заготовки 16.39 7 ПЗ
30 Прибирає верстат та робоче місце 16.48 9 ОБ
31 Передчасний уход з робочого місця 17.00 12 ПТД
32 Закінчення зміни 17.00 – –
Усього витрачено часу 480

На підприємстві діють таки нормативи витрат часу у % до тривалості зміни:
– підготовчо-заключний час – 6,2 %;
– час на обслуговування робочого місця – 4,2 %;
– час на відпочинок та особисті потреби – 5,0 %

Задача 4. «Розрахунок технічної норми часу на токарну обробку
виробу»
Вихідні дані узяті з нормувальної карти:
Виготовлений виріб - вал
Робота виконується на токарському верстаті
Кожен робітник обслуговує один верстат, на верстаті одночасно обробляється тільки одна деталь
Технологічний процес обробки вала наведений у таблиці 9.
Таблиця 9 Технологічний процес обробки вала

Допоміжний час для кожного з переходів:
На встановлення та зняття деталі - 0,1 хвилини.
На заміну інструменту - 0,5 хвилин.
На контрольні-заміри - 0,1 хвилини.
Разом - 0,7 хвилин
Норматив часу на обслуговування робочого часу встановлюється в розмірі 4% і час регламентованих перерв на відпочинок - 2% до оперативного часу. Підготовчо-заключний час на партію - 30 хвилин. Розмір партії деталей - 100 шт.

Задача 5. «Визначення тривалості виробничого процесу ари різних видах руху партій деталей»
Фірма "Арт ЛТД" уклала контракт з фірмою "Протекс" на виготовлення і поставку комплектуючих деталей для сільськогосподарського устаткування. Фірма "Apт Лтд" може застосувати для виготовлення деталей згідно контракту різні види їх руху в процесі виробництва - послідовний, паралельний і послідовно-паралельний.
Необхідно:
Визначити періодичність поставки виготовлених деталей залежно від того виду руху, який буде прийнятий на фірмі в процесі виробництва, якщо вважається, що тривалість виробничого циклу відповідає періодичності поставок готових деталей замовнику.
Початкові дані:
Величина партії деталей, що підлягають виготовленню і поставці складає 52 шт.
Величина передавальної партії в процесі виробництва складає 26 шт.
Середній міжопераційний час – 6 год.
Робота по виконанню замовлення проводиться у дві зміни, тривалістю 8 годин кожна.
Тривалість природних процесів складає 22 годину.
Таблиця 10 Технологічний процес обробки замовлення:
Номер операції 1 2 3 4 5
Норма часу, година 4 2 5 10 8
Кількість верстатів 1 3 1 1 2

Задача 6. «Виробничий цикл складного процесу»
Фірма “ABC” спеціалізується на збірці, монтажі і випробуваннях з подальшим введенням в експлуатацію у замовника мінізаводів по переробці сільськогосподарської продукції. На роботах задіяний весь персонал фірми. Ринок послуг, виконуваних фірмою не обмежений.
Необхідно:
На основі побудови циклового графіка збірки, монтажу і випробувань мінізаводів і визначення виробничого циклу розрахувати дохід фірми за рік, якщо замовлення на збірку, монтаж і введення в експлуатацію фірма “ABC” може зробити послідовно, тобто виконавши одне замовлення приступати до виконання наступного.
Таблиця 11 Початкова інформація:
Показник Значення
1. Вартість виконання замовлення, дол. 300
2. Тривалість випробувань і здачі замовлення, днів 5
3. Тривалість циклу збірки вузла, підвузла, виробу, днів
3.1 Виріб А 2
3.2 Вузол Б 6
3.3 Вузол В 3
3.4 Вузол Г 4
3.5 Підвузол 1 8
3.6 Підвузол 2 10
3.7 Підвузол 3 2
3.8 Підвузол 4 8
3.9 Підвузол 5 6

1. Схема збірки, монтажу і випробування мінізаводів по переробці сільськогосподарської продукції приведена на мал. 2

Мал. 2 Схема збірки, монтажу і випробувань у замовника мінізаводів по переробці сільськогосподарської продукції.

Задача 7. «Безперервно-потокові лінії і робочим конвеєром»
Розрахувати кількість робочих місць, такт і довжину багатопредметної потокової лінії по складанню приймачів, магнітофонів і телевізорів, якщо трудоємність їх складання становить відповідно: 24,8 год.; 15 год.; 18,7 год., а обсяг випуску – 150; 100; 50 шт/місяць. Крок конвеєра 1,2 м; режим роботи – п’ятиденка, 2 зміни; номінальний фонд – 22 дні. Розміщення робочих місць двостороннє, радіус заокруглення лінії – 1 м. Вказати найбільш раціональну послідовність запуску виробів на потік.

Задача 8. «Організація прямоточних ліній»
На прямоточній лінії фірми “Станкин” обробляється що поставляється потім іншій фірмі, що спеціалізується на збірці транспортних засобів.
Необхідно:
1. Визначити такт лінії.
2. Розрахувати число робочих місць і число робітників на прямоточній лінії.
3. Скласти план-графік роботи устаткування прямоточної лінії і робітників.
4. Розрахувати міжопераційні заділи і побудувати графік руху.
Початкова інформація:
1. Добова програма запуску деталей – 184 шт.
2. Ділянка працює у дві зміни.
3. Технологічний процес обробки деталі містить 8 операцій.
4. Час (норма часу) по кожній операції, а також добова
програма випуску деталей приведені в таблиці 12.
Таблиця 12
Номер операції 1 2 3 4 5 6 7 8
Норма часу, година 2,9 2,3 2,7 1,7 2,3 1,2 5,1 2,5

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.