Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

СУЕМ, Варіант №1, Макроекономіка, №4117


Контрольна робота
K-14369

1. Предмет і основні проблеми макроекономічної політики
2. Безробіття, його суть, рівень безробіття, закон Оукена
3. Рівновага національного виробництва в кейнсіанській моделі «Сукупні витрати – національний дохід»
4. Сучасна банківська система і її структура
5. Бюджетний дефіцит і державний борг
6. Що таке «споживчий кошик», і як розраховується
індекс споживчих цін?
Практичні завдання:
Завдання № 1
Вихідні дані:
Таблиця 1.
Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол.
1. Особисті споживчі витрати 538
2. Трансфертні платежі 128
3. Амортизація 65
4. Орендна плата 4
5. Внески в соціальне страхування 74
6. Відсотки. 65
7. Дохід від власності 54
8. Експорт 110
9. Імпорт 146
10. Дивіденди 16
11. З/п найманих робітників. 484
12. Непрямі податки 66
13. Нерозподілений прибуток корпорацій 32
14. Індивідуальний податок 98
15. Податок на прибуток корпорацій. 24
16. Державні закупівлі 146
17. Чисті інвестиції 97
18. Прибуток корпорацій 88
19. Особисті заощадження 41

Таблиця 2.
Показники Роки
1994 1995 1996 1997 1998
Номінальний ВНП, млрд. дол. 640 732 — 903 980
Ціна ринкового кошику, дол. 140 166 180 194 221

1.1. На підставі вихідних даних гіпотетичної економіки, які приведені в таблицях 1. і 2 додатку, необхідно визначити:
1.1.1. Розрахувати величину ВНП (СМР) в 1996 році по потоку доходів і по потоку витрат.
1.1.2. Розрахувати показники національних рахунків за 1996 рік:
1.1.2.1. Чистий національний продукт, ЧНП (ММР);
1.2.2. Національний дохід, (NI);
1.1.2.3. Особистий дохід (PI);
1.1.2.4. Дохід після сплати податків (дохід що є), (DІ).
1.1.3. Розрахувати індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік.
1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізуємого періоду.
1.1.5. В які роки аналізуємого періоду при розрахунку реального ВНП
використовувався метод інфлюювання і метод дефлюювання.
1.1.6. На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання:
1.1.6.1. Бере участь чи ні населення в процесі інвестування в 1996 році, використовуючи для цього дохід після сплати податків ?
1.1.7. На що направлені особисті доходи населення в 1996 році ?
1.1.8. Які пропозиції Ви запропонуєте для того, щоб заощадження
громадян в 1996 році були направлені на інвестування.
1.1.9. Побудувати стовпчикову діаграму реального ВНП за аналізуємий
період.

Завдання № 2
Таблиця 7 Вихідні дані
Координати точок. Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол.
1 5 800 —
2 10 200
3 10 800
4 10 1200
5 15 1500
6 30 200 1600
7 50 1600
8 80 1600
А 300
В 600
С 800
Д 400

2.1.На підставі вихідних даних гіпотетичної економіки, які приведенні в таблиці 2 , необхідно:
2.1.1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупного пропонування
АS.
2.1.2. Описати теоретичний зміст трьох часток кривої сукупної
пропозиції.
2.1.3. Графічно визначити рівноважний обсяг виробництва при різних
ситуаціях положення кривої сукупного попиту.
2.1.4. Визначити величину реального обсягу національного виробництва в
умовах повної зайнятості.
2.1.5. Перелічити і охарактеризувати нецінові чинники, які впливають на
зсув кривої сукупного попиту і зсув кривої сукупного пропонування.

Завдання № 3
Таблиця 10 Вихідні дані
Рік Населення усього, тис. чол.. В тому числі: Фактичний ВНП, млн.. дол..
Особи до 16 років, тис. чол.. Особи в спец. закладах, тис. чол.. Особи, які вибули із складу робочої сили, тис. чол.. Усього працює, тис. чол.
1994 2798 390 55 780 1500 36850
1995 3032 485 32 864 1498 38234
1996 3214 546 64 888 1531 40138
1997 3440 654 137 900 1555 42316
1998 3749 748 149 926 1680 43729

На підставі вихідних даних, наведених у таблиці необхідно визначити:
3.1.1. Рівень безробіття в кожному році аналізуємого періоду.
3.1.2. Обсяг ВНП, недоодержаний в результаті безробіття за кожний рік аналізуємого періоду.
3.1.3. Визначити сумарний недоодержаний обсяг ВНП за 5 років аналізуємого
періоду. Зробити висновки на основі отриманих результатів відносно
економічного стану країни в результаті безробіття.

Завдання № 4
Таблиця 12 Вихідні дані
Роки Ціна споживчого кошику Номінальний дохід
1994 418 1134
1995 442 1186
1996 494 1248
1997 498 1262
1998 504 1274

Група населення (пенсіонери, частина державних службовців, особи, які живуть на допомогу по соціальному забезпеченню), отримує фіксований номінальний доход, величина якого за п'ять років 1994-1998 аналізуємого періоду приведена в табл. 4 . За цей час відбувається інфляція, що відображається зміною ціни споживчого кошика.
Вважається, що 1994 рік – базовий, в ньому інфляція була відсутня, а номінальний дохід дорівнював реальному.
Необхідно визначити:
4.1.1 Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізує мого періоду.
4.1.2 Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізуємого періоду.
4.1.3 Визначити відсоткову зміну номінального і реального доходу по кожному періоду
4.1.4 Розрахувати реальний доход частини населення по кожному року аналізуємого періоду.

Завдання № 5
Таблиця 14 Вихідні дані
Координати точок Рівень виробництва і доходу, ЧНП = ДІ,млрд.. дол.. Споживання, С, млрд. дол.. Інтервал зміни доходу, млрд.. дол..
1 150 250 50
10 600 475

В таблиці 14 приведені дані, які характеризують залежність між величиною доходу, що є в розпорядженні, і величиною споживчих втрат населення умовної країни.
На підставі вихідних даних необхідно:
5.1.1. Побудувати графік споживання і графічно визначній величини споживання
відповідно до визначеного рівня доходу.
5.1.2. Для цих же рівнів доходу графічно визначити величини заощаджень і
побудувати графік заощаджень.
5.1.3. Розрахувати:
– середню схильність до споживання АРС;
– середню схильність до заощадження АРS;
– граничну схильність до споживання МРС;
– граничну схильність до заощадження МРS.
5.1.4. Визначити графічно величину автономного споживання і пояснити його
суть.
5.1.5. Визначити "пороговий дохід"
5.1.6. За отриманими результатами зробити відповідні висновки.
5.1.7. Відповісти на питання:
5.1.7.1. Поясніть економічний зміст бісектриси на графіку
споживання.
5.1.7.2. Чому при виконанні даного завдання рівень виробництва
дорівнює величині доходу, що є в розпорядженні?
5.1.7.3. Як залежить МРС і МРS від збільшення доходу в кейнсіанській моделі?
5.1.7.4. Яку оцінку дають економісти інших шкіл взаємозв'язку між приростом доходу і МРС?
5.1.7.5. Чому сума АРС і АРЗ, а також сума МРС і МРS дорівнює одиниці?
5.1.7.6. Коли наступає ситуація "життя в борг"?
5.1.8. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув графіку
споживання і графіку заощаджень.
5.1.9. Яке допущення роблять при аналізі впливу цих чинників на зсув графіків заощадження і споживання.

Завдання № 6
Таблиця 16.
Точки Реальна відсоткова норма прибутку,% Обсяг інвестицій, млрд.. дол.. Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.. дол..
1996 1997 1998 Ini Inii
1 20 10 16 10 8 5 20
2 2 90

6.1. На підставі вихідних даних гіпотетичної економіки які приведені в таблиці 16 необхідно визначити:
6.1.1. Побудувати криву попиту на інвестиції
6 1.2. Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 1996, 1997,1998 роки.
6.1.3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізуємий період
6.1.4. Відобразити ситуацію на графіку, коли в результаті збільшення
податків на підприємницьку діяльність інвестиційні витрати змінилися
на І', а в результаті НТП - на Іii
6.1.5. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув кривої
попиту на інвестиції. Яке допущення роблять при цьому аналізі ?
6.1.6. Відповісти на питання:
6.1.6.1. Як відсоткова ставка впливає на обсяг інвестицій?
6.1.6.2. Як впливають зміни в рівні цін на обсяг інвестицій при
допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці
постійний. Відповідь з'ясувати з ефектом відсоткової ставки.
6.1.6.3. Поясніть, коли інвестиції є вигідними і до якого моменту їх
треба здійснювати. Відповідь з'ясувати з інфляцією.
6. 1.6.4. Чому інвестиційні витрати є більш нестабільними, чим споживачі?
6.1.6.5. Чому при рішенні даного завдання на графіку попиту на інвестиції на осі ординат відкладається одночасно очікувані норма прибутку і реальна відсоткова ставка в однаковому вимірюванні.

Завдання № 7
Таблиця 18 Вихідні дані
Показники Значення, млрд.. дол..
1. Сукупне пропонування = національний дохід, AS = NI,млрд. дол. 1800
2000
2200
2400
2600
2. Податки, Т,млрд.. дол... 200
3. Автономні споживчі витрати, Со, млрд.. дол.. 200
4. Гранична споживча схильність, МРС 0,75
5. Інвестиції, In, млрд.. дол.. 200
6. Державні витрати, G, млрд.. дол.. 200
7. Експорт, Х, млрд..дол... 125
8. Імпорт, М, млрд.. дол... 25
9. Зміна обсягу інвестицій, Іn, млрд.. дол.. – 50

7.1 Вихідні дані: Функція споживання гіпотетичної економіки задана лінійним рівнянням:
С = Со + МРС * ДІ, де
С – величина особистих споживчих витрат, млрд $,
Со – величина автономних споживчих витрат, млрд $;
МРС – гранична споживча схильність;
ДІ – доход, що є у розпорядженні, млрд $.
На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 7 , необхідно визначити:
7.1.1 Рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної
рівноваги.
7.1.2 Розрахувати мультиплікатор інвестицій.
7.1.3 Визначити рівень національного доходу, при якому економіка досягне
макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться на Іni.
7.1.4 Відповісти на питання:
7.1.4.1 Пояснити суть мультиплікатора інвестицій і його значення для
визначення змін в обсязі рівноважного ЧНП.
7.1.4.2 Як впливає зовнішня торгівля на рівноважний ЧНП?
7.1.4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості.

Завдання № 8
8.1 На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці , необхідно визначити:
8.1.1 Розрахувати величину споживчих витрат і заощаджень після виплати податків при кожному рівні ЧНП
8.1.2 Розрахувати суму вилучень при кожному рівні ЧНП
8.1.3 Розрахувати суму ін’єкцій при кожному рівні ЧНП
8.1.4 Розрахувати сукупні витрати при кожному рівні ЧНП
8.1.5 Визначити обсяг рівноважного ЧНП
8.1.6 Як зміниться обсяг рівноважного ЧНП, якщо величина податків залишилась попередньою, а державні закупівлі збільшились на Δ G? Розрахувати мультиплікатор державних закупівель.
8.1.7 Як зміниться обсяг рівноважного ЧНП, якщо державні закупівлі не змінилися, а сума податків збільшилась на Δ Т? Розрахувати мультиплікатор податків.
8.1.8 Як зміниться обсяг рівноважного ЧНП, якщо одночасно збільшаться державні закупівлі і податки на Δ G , Δ Т ? Відповідь з’ясувати з мультиплікатором збалансованого бюджету.
Таблиця 20 Вихідні дані
Рівень реального ЧНП Споживання, С Заощадження,S Податки, Т Інвестиції, І Державні закупівлі, G Експорт, Х Імпорт, М Зміна податків,
Δ Т Зміна державних закупівель, Δ G MPS
1500 1250 250 100 150 200 5 5 10 10 0,1
1600 1340 260 100 150 200 5 5
1700 1430 270 100 150 200 5 5
1800 1520 280 100 150 200 5 5
1900 1610 290 100 150 200 5 5
2000 1700 300 100 150 200 5 5
2100 1790 310 100 150 200 5 5

Завдання № 11
На підставі вихідних даних визначити:
11.1.1 Розрахувати швидкість обігу грошей у 1997 році
11.1.2 Визначити величину грошового пропонування, якщо ВНП збільшиться на Δ ВНП, а швидкість обігу грошей Δ V в 1998 році
11.1.3 Розрахувати темпи приросту грошової маси в 1998 році. Відповідь зясувати з грошовим правилом монетаристів
11.1.4 Поясніть ситуацію, коли обсяг ВНП зменшується, а кількість грошей в обігу залишається постійною або збільшується в результаті емісії
Таблиця 24 Вихідні дані
Грошове пропонування, М ВНП Δ ВНП
95 380 45,6

Завдання № 14
На підставі вихідних даних необхідно:
14.1.1 Визначити обсяг продукції В і П, який країни одержать в результаті спеціалізації і торгівлі між собою
14.1.2 Визначити виграш кожної країни від спеціалізації і торгівлі, який виражається в прирості споживання товарів В і П
14.1.3 Відповісти на питання:
14.1.3.1 Розкрити економічну суть принципу порівняльної переваги
14.1.3.2 Пояснити економічний зміст поняття «альтернативна вартість».
14.1.3.3 Чому міжнародна торгівля приносить вигоди усім країнам – учасницям цього процесу.
Таблиця 29 Вихідні дані
Країна Координати лінії виробничих можливостей, товар, m Обсяг виробництва до спеціалізації, товар, m Обсяг експорту після спеціалізації, товар, m
П В П В П В
Україна 100 80 50 40 40 —
Росія 60 120 30 60 — —

Завдання № 15
На підставі вихідних даних необхідно визначити:
15.1.1 Побудувати криві внутрішнього попиту і пропонування телевізорів в країні.
15.1.2 Графічно визначити обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у «закритій» економіці.
15.1.3 Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг імпорту телевізорів у «відкритій» економіці до введення тамошнього мита.
15.1.4 Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг імпорту телевізорів у «відкритій» економіці після введення тамошнього мита.
15.1.5 Визначити величину грошових надходжень в державний бюджет від запровадження мита.
Таблиця 31 Вихідні дані
Координати кривої внутрішнього попиту телевізорів Координати кривої внутрішнього пропонування телевізорів Світова ціна телевізорів,
Pw,$ Мито,
t,$
Точка 1 Точка 2 Точка 1 Точка 2
Q, тис. шт. P,$ Q, тис. шт. P,$ Q, тис. шт. P,$ Q, тис. шт. P,$
10 900 140 100 20 100 130 950 350 70

Література
Ціна

200

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.