Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Тесты к зачету по зоопсихологии и сравнительной психологии (40 тестов)


Контрольна робота
K-1439

1. Визначте недолік польових досліджень психіки тварин:

а) об'єктивна реєстрація студентами;

б) знання манер поведінки;

в) можливість кінозйомки;

г) поодинокі спостереження;

д) точне протоколювання.

2. Назвати необхідну умову для формування навичок у тварин:

А) створення проблемної ситуації;

Б) повторення, тренування рухового акту;

В) висока збудливість нервової системи;

Г) присутність родичів;

Д) внутрішньовидова боротьба.

3. Факультативне научіння – це:

А) научіння, яке не піддається спостереженню на той час, коли воно відбувається;

Б) особлива форма научіння під час спілкування, коли одна тварина наслідує досвід іншої;

В) індивідуальний досвід;

Г) здатність до швидких змін;

Д) сукупність спадкових структур організму.

4. Процес виникнення і розвитку людини з людиноподібних тварин (антропоїди) називають:

А) антропопсихізмом;

Б) антропоморфізмом;

В) актуалізацією;

Г) антропогенезом;

Д) аферентацією.

5. Групова поведінка тварин – це:

А) узгодження спільних дій тварин, що виконуються у зграях ;

Б) комунікативна поведінка тварин;

В) детермінізм;

Г) набір символів та жестів, які складають основу спілкування тварин;

Д) категорія для позначення сукупності дій тварин і вчинків людини;

6. Спільна назва всіх навчених, набутих в індивідуальному досвіді тварин – це

А) закон вправ

Б) закон ефекту;

В) дресура;

Г) ітерація;

Д) імітаційна поведінка.

7. Специфічною формою научіння у вищих хребетних, при якій фіксуються відмінності деяких природжених поведінкових актів батьківських особин, сестер та братів, харчових об»єктів, називають:

А) ігри тварин;

Б) імпритінг;

В) інсайт;

Г) ітерацію;

Д) клінотаксиси.

8. Зміну траєкторії нижчих тварин у вищих тварин у відповідь на подразник, який закінчується з початком статевого дозрівання, називають у зоопсихології:

А) хемотаксисами;

Б) фототаксисами;

В) таксисами;

Г) релизерами;

Д) рекапітуляцією.

9. Спеціальні утвори, за допомогою яких нервові клітини пов’язані одна з одною – це:

А) рефлекси;

Б) синапси;

В) сигнали;

Г) тропізми;

Д) подразливість.

10. Зовнішні подразники, які створюють у сукупності пускову ситуацію, називають:

А) тропізмами;

Б) релізерами;

В) реакцією:

Г) фотопатією;

Д) фенотипом.

11. Ігровий період у вищих тварин, який закінчується з початком статевого дозрівання, називається:

А) шимпанзеподібним віком;

Б) наслідуванням;

В) ювенільним періодом;

Г) фотопатією;

Д) фотокінезом.

12. Недолік лабораторних досліджень психіки тварин:

А) повноцінне харчування;

Б) достатній догляд;

В) спостереження за здоров'ям;

Г) відсутність природних ворогів;

Д) умови ізоляції.

13. Яка біологічна роль статевого імпринтингу?

а) забезпечує нормальне розмноження;

б) перешкоджає розмноженню;

в) підвищує рівень статевих гормонів;

г) необхідна умова для сексуальних ігор;

д) забезпечує підкорення самиць самцями.

14. Яке біологічне значення має харчовий імпринтинг ?

а) допомагає тварині розпізнавати їстівне від неїстівного;

б) визначає смакові переваги;

в) формує навички швидкого поглинання їжі;

г) формує досвід годування майбутніх дітей;

д) визначає улюблену їжу.

15. Вплив сенсорно збагаченого середовища на розвиток психіки тварини.

а) ніяк не впливає;

б) стимулює розвиток психіки;

в) гальмує розвиток психіки;

г) сприяє формуванню агресії;

д) сприяє формуванню боязні.

16. Значення облігатного научіння:

а) забезпечує виживання тварини;

б) забезпечує зберігання виду;

в) полегшує адаптацію до зовнішніх умов;

г) підвищує імунні властивості організму;

д) не має значення для тварин.

17. Яку тварину обрала об'єктом дослідження Н. Н Ладигіна-Котс, вивчаючи знарядійну та конструкторську діяльність ?

а) гризунів;

б) хижаків;

в) комах;

г) птахів;

д) антропоїдів.

18. Вроджену координацію можна назвати:

А) інстинктивним рухом;

Б) інтроспекцією;

В) еферентацією;

Г) активацією;

Д) білатерацією.

19. Ієрархічна структура спільності макак підтримується завдяки...

а) самцям;

б) дитинчатам;

в) домінантним самцям;

г) найстарішій мавпі;

д) найагресивнішій мавпі.

20. Чому сім'ю медоносних бджіл називають надорганізмом?

а) в самотності бджоли гинуть;

б) одна бджола не здатна виконати всю різноманітність функцій зі збору нектару та вироблення меду;

в) одна бджола не може будувати стільники;

г) тільки сім'я бджіл здатна до функціонування;

д) робочі бджоли не здатні до розмноження.

21. Яка з ознак не є характерним проявом комунікативної поведінки у спільній грі тварин?

а) наявність взаємодії у грі;

б) індивідуальна дистанція;

в) запрошення до гри;

г) використання комунікативних сигналів;

д) зміна території гри.

22. Алеломиметична поведінка – це:

А) наслідування без навчання;

Б) поведінка тварини у групі;

В) імітація;

Г) залежна поведінка;

Д) домінуюча поведінка.

23. У чому полягає прикладний аспект зоопсихологіі та порівняльної психології ?

А) у штучному розмноженні тварин для харчування людини;

Б) у збереженні всього розмаїття фауни;

В) у пізнанні всіх закономірностей формування психіки людини у філогенезі;

Г) у дослідженні здібностей людини;

Д) у виведенні декоративних порід тварин.

24. Скорочений у часі повтор в онтогенезі ознак філогенетичних форм – це:

А) рецепція;

Б) субсти туція;

В) синапсиси;

Г) рекапітуляція;

Д) еферентацією.

25. Вища інтегрована форма психіки, яка складається під впливом суспільно-історичних умов у трудовій діяльності людини та її спілкування за допомогою мови з іншими людьми – це:

А) мислення;

Б) свідомість;

В) розум;

Г) інтелект;

Д) інтуіція.

26. Заміщенням (під час гри) називають:

А) сублімиацію;

Б) субституцію;

В) локомоцію;

Г) ітерацію;

Д) імпринтингом.

27. Сукупність властивостей організму, які стоврюються в процесі його розвитку, називають:

А) фенотипом;

Б) філогенезом;

В) індивідуальністю;

Г) лабільністю;

Д) локомоцією.

28. Перенесення притаманних людині властивостей та особливостей на явища природи, називають:

А) білатеральнісю;

Б) антропопсихізмом;

В) антропоморфізмом;

Г) активацією;

Д) гомеостазом.

29. Метод тренування, навчання, вироблення вправності повторенням тієї самої дії, називають:

А) дресурою;

Б) законом вправ;

В) законом ефекту;

Г) інволюцією;

Д) ітерацією.

30. Видоспецефічна поведінка тварин - :

А) факультативне навчання;

Б) облігантне навчання;

В) наслідування;

Г) імітаційна поведінка;

Д) інтелектуальна поведінка.

31. Сукупність спадкових структур організму, називають:

А) фенотип;

Б) філогенез;

В) онтогенез;

Г) генотип;

Д) біопсихізм.

32. Здатність світлового подразника збільшувати або зменшувати загальний рівень рухової активності тварин за одиницю часу, називають:

А) фотокінезом;

Б) аперцепцією;

В) інволюцією;

Г) індивідуальними відмінностями;

Д) гіподинамією.

33. Компонент психічної діяльності тварин, яка забезпечує біологічно адекватну орієнтацію іхньої поведінкии у новій ситуації, називають:

А) імітаційною поведінкою;

Б) інтелектуальною поведінкою;

В) дослідницькою поведінкою;

Г) свідомістю;

Д) маніпулюванням;

34. Які з перерахованих форм поведінки не є інстинктивними?

А) захисна;

Б) знарядійно-конструктивна;

В) харчова;

Г) орієнтовна;

Д) сексуальна.

35. Складну реакцію тварин та людини на новизну стимулу, яку І.П.Павлов назвав рефлексом «що таке?», називають:

А) орієнтувальним рефлексом;

Б) мотивацією;

В) неврозом;

Г) подразливістю;

Д) релізером.


36. Вкажіть ендогенний чинник активно захисної поведінки:

а) високий рівень тестостерону;

б) зниження в крові рівня глюкози;

в) знижена збудливість нервової системи;

г) активація нервових центрів;

д) умови низької освітленості.

37. Функціональна роль ключових подразників:

А) полегшують орієнтування в просторі;

Б) сприяють формуванню навичок;

В) викликають сплячку;

Г) викликають інстинктивну поведінку;

Д) допомагають адаптації до несприятливих умов.

38. Провідна роль у інстинктивній поведінці належить:

А) генотипу;

Б) індивідуальному досвіду;

В) інтелектуальній поведінці;

Г) імунним властивостям організму;

Д) низькому рівню тестостерону.

Е) природженим пусковим механізмам

39. Вроджена система сигналів (звуків, поз, рухів тіла, запахів), які посилюються однією твариною та адекватно сприймаються іншою – це:

А) конструктивна поведінка тварин;

Б) локалізація психічних функцій;

В) інстинкт;

Г) мислення тварин;

Д) комунікація тварин.

40. Маніпулювання предметами, за допомогою яких тварина будує комплексний об'єкт (гнізда деяких риб, жаб, пташок, шимпанзе тощо) – це:

А) конструктивна діяльність тварин;

Б) орієнтувальний рефлекс;

В) латентне научіння;

Г) підкріплення;

Д) імпринтинг.

Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.