Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ЛЮДИНИ


Дипломна
K-22303

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Соціалізація як процес формування особистості………………..6
1.1. Поняття та види соціалізації особистості…………….................................6
1.2. Соціальні інститути як агенти соціалізації людини……………………...10

РОЗДІЛ 2. Вплив соціальних інститутів на соціалізацію людини...............17
2.1. Способи та механізми впливу соціальних інститутів на
соціалізацію особистості………………………………………………………...17
2.2. Фактори впливу соціальних інститутів на соціалізацію особистості…..22
2.3. Соціально-психологічні наслідки впливу соціальних інститутів
на соціалізацію людини…………………………………………………………32
РОЗДІЛ 3. Тенденції впливу соціальних інститутів на соціалізацію особистості в Україні……………………………………………………………36
3.1. Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та основні відмінності……………………………………………………………….36
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...52
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..59

ВСТУП
Людина є продуктом як виховання і самовиховання, так і продуктом середовища, системи суспільних відносин в цілому. Процес формування особистості входить у систему суспільних відносин. Моральність, духовність, вихованість людей є неодмінною умовою прагнення до досконалості будь-якого суспільства.
Актуальність дослідження. Соціальні інститути беруть участь у виховному процесі, забезпечують стійкість і цілісність соціальної системи, а також її саморозвиток. Роль різних соціальних інститутів у соціалізації людини не однакова. Одні з них стихійно впливають на індивіда в процесі його розвитку та соціального становлення, інші ж виконують функцію цілеспрямованого впливу на формування його особистості. До таких соціальних інститутів, які можна з повним правом назвати інститутами соціалізації, відносяться: сім’я, освіта, культура, релігія.
Процес засвоєння людиною певного соціального досвіду у вигляді знань, цінностей, правил поведінки, установок і називаються соціалізацією. У процесі соціалізації людини, її інтеграції в суспільство, в різні типи соціальних груп та структур відбувається засвоєння цінностей, установок, соціальних норм, зразків поведінки, на основі яких формуються соціально значущі якості особистості. Суспільство впливає на людину, висуває йому свої вимоги, але і людина вносить до нього щось своє, в певній мірі впливає на нього, змінюючи його.
Тенденції, фактор та механізми впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини у різних соціумах якісно відрізняються одне від одного, і цьому сприяють багато різнобічних факторів. Це і історико-культурний досвід, і природні умови, і ментальність того чи іншого суспільства.
Біля витоків теорії соціального розвитку стояли вчені Г. Тард, Т. Парсонс, Т. Шибутані, Е. Еріксон, суть поглядів яких зводилася до розуміння соціалізації як акумулювання індивідом соціальних ролей, норм, вартостей суспільства, до якого належить людина.
Схожих поглядів дотримувався вчений Ж. Годфруа, який вважав, що не можна зрозуміти розвиток людини у відірваності від сім’ї, соціальної групи і культури, до яких вона належить. Дослідник розглядає соціалізацію як процес, в основі якого лежать зв’язки між індивідами та освоєння соціальних навичок. Вона визначається тим досвідом, який людина отримує впродовж життя.
На важливих аспектах соціально-виховної ролі сім’ї наголошували Т. Кампанелла, Я. Козельський, А. Макаренко, Й. Песталоцці, С. Полоцький, Ф. Прокопович, Ж.-Ж. Руссо, К. Славинецький, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. Також питання щодо соціалізації порушували такі зарубіжні науковці, як Д. Джос, Д. Доллерд, Т. Кемпер, Л. Колберг, Дж. Кольман, А. Маслоу, Дж. Мід, Т. Ньюком, А. Оллпорт, А. Парк, К. Роджерс, В. Уолтер, Д. Хорке. Серед російських науковців, які досліджували проблему соціалізації молоді, можна виділити роботи Н. Аітова, Ю. Волкова, Я. Гілінського, І. Кона, В. Лісовського, В. Магуна, Г. Осипова, С. Парамонова, В. Стегнія, М. Тітми, А. Яковлева . Проблеми соціалізації молоді досліджували такі українські вчені, як В. Воло¬вич, Є. Лазоренко, М. Лукашевич, М. Михальченко, В. Москаленко, С. Омельченко, С. Савченко, А. Тащенко, Л. Харченко та інші автори
Таким чином, проблема виховання і формування особистості є однією з вічних проблем філософії, соціології, педагогіки. Але, не зважаючи, на досить сильну теоретико-мтодологічну базу дослідження процесів соціалізації, впливу соціальних інститутів на формування особистості, дане питання являється мало вивченим і потребує використання більш сучасних методів дослідження.
Мета – визначити основні тенденції та фактори впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини (на прикладі вторинного аналізу статистичних та соціологічних даних).
У контексті даної мети були поставлені наступні завдання:
1. Розкрити теоретичну сутність поняття «соціалізації» як процесу формування особистості.
2. Охарактеризувати основні соціальні інститути як агенти соціалізації людини.
3. Вивчити основні фактори, механізми та наслідки впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини.
4. Проаналізувати та порівняти тенденції та фактори впливу інститутів соціалізації в Україні та країнах ЄС.
Об’єкт – соціальні інститути як агенти соціалізації людини.
Предмет – тенденції та фактори впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини.
Гіпотеза - тенденції та фактор впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини в Україні не відповідають потребам суспільства, викликам часу.
Методологія роботи. Під час написання наукової роботи використовувався широкий арсенал загальнонаукових методів дослідження, таких як: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналіз документів, класифікація, абстрагування та ін.. А також був використаний такий метод соціологічного дослідження, як вторинний аналіз статистичних та соціологічних даних.
Структура роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ «Соціалізація як процес формування особистості» розкриває сутність поняття «соціалізація» та аналізує соціальні інститути як основні агенти соціалізації. Розділ 2 «Вплив соціальних інститутів на соціалізацію людини» розкриває основні фактори, способи, механізми та соціально-психологічні наслідки впливу соціальних інститутів на соціалізацію людини. Третій розділ «Тенденції впливу соціальних інститутів на соціалізацію особистості в Україні» містить порівняльний вторинний аналіз інститутів соціалізації в Україні та в країнах ЄС. Додатки містять Таблицю порівняння «Спицифіка дії основних інститутів соціалізації в Україні та країнах ЄС».
Ціна

1500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.