Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СУСПІЛЬСТВА


Дипломна
K-22304

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………....3
РОЗДІЛ 1. Засоби масової комунікації як соціальний інститут суспільства………………………………………………………………………...6
1.1. Поняття та види засобів масової комунікації.…………….........................6
1.2. Історія розвитку засобів масової комунікації.………………................13
1.3. Теоретичні моделі засобів масової комунікації………………………..18

РОЗДІЛ 2. Вплив засобів масової комунікації……………………………….24
2.1. Соціально-психологічні фактори впливу ЗМІ на суспільство....……...24
2.2. Механізми впливу ЗМІ на суспільство…………………………………...30
2.3. Позитивні та негативні наслідки впливу ЗМІ…………………………....36

РОЗДІЛ 3. Стан та тенденції сучасних ЗМІ………………………………..42
3.1. Роль друкованих ЗМІ в сучасному суспільстві…………………………42

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………50
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….56

ВСТУП
Засоби масової інформації по праву вважаються важливим інститутом громадянського суспільства, впливовим рупором громадської думки, активним гравцем на соціально-політичному полі. Характерною ознакою сьогодення є зростання ролі засобів масової інформації в житті суспільства та окремої особистості. Недарма, засоби масової інформації вважають «четвертою владою», яка здійснює феноменальний вплив не лише на конкретного індивіда, але й на суспільство загалом. В інформаційну епоху засоби масової інформації перетворилися в повноцінний соціальний інститут зі своїми організаціями, процесами, зв’язками.
Актуальність дослідження. Під засобами масової інформації (далі - ЗМІ) розуміють газети, журнали теле- і радіопрограми, кінодокументалістику, інформаційні агенції, інші періодичні форми публічного розповсюдження масової інформації.
Засоби масової інформації залишаються не лише лідером в отриманні щоденної оперативної інформації про події в країні й світі, а й важливим джерелом основних знань і уявлень про навколишній світ і життя взагалі, навіть більш важливим, ніж традиційні інститути і канали соціалізації, культури (сім'я, система освіти, книги, тощо). Крім того, сучасні мас-медіа сприймаються населенням як могутній інструмент впливу на політичне життя і ситуацію в країні, як спосіб маніпулювання громадською свідомістю. У складному контексті суспільних трансформацій засоби масової комунікації також визнаються обов'язковими учасниками формування соціальної і культурної ситуації країни. Величезним є їх значення як життєво важливого елементу буденності, без якого більшість не уявляє свого життя.
Як відомо, суспільство не може існувати, не маючи багатосторонньої, точної інформації про дійсність, в тому числі про сферу соціальних відносин. Відчуваючи потребу в одержанні регулярної інформації, воно утворює спеціальні інститути, які постачають йому цю інформацію.
Важливим чинником на сучасному етапі розвитку ЗМІ стало кардинальне переосмислення ролі та завдань мас-медіа, виокремлення окремих пріоритетів, пошук нових тенденцій діяльності. Відтак ЗМК на сьогоднішній день відіграють неабияку роль у багатогранній системі вдалого розвитку демократичного ладу держави. Кристалізуючи світогляд та ціннісні орієнтації суспільства, журналісти роблять вагомий вклад і у зародження та становлення як громадських позицій, так і повноцінної, незалежної думки потенційної аудиторії.
Таким чином, засоби масової інформації ( чи комунікації) перетворилися в повноцінний соціальний інститут, в так звану «четверту владу», яка володіє широким арсеналом впливу на соціум, відіграє провідну роль в соціалізації, адаптації та формуванні сфер впливу суспільства.
Історію розвитку ЗМІ досліджують М. Маклуен , Р. Юрєнєв, О. Нечай, І. Мащенко, Б. Потятиник , класифікації мас-медіа надають В. Мосоковцева, О. Кузнецова та інші. Вплив засобів масової інформації на суспільство та особистість досліджували Г. Лассуел, М. Маклуен, К. Райт; функції мас-медіа виокремлюють Б. Фірсов, І. Фомічова, Н. Богомолова, С. Шандрук, Л. Масол, Л. Мардахаєв; теорії ЗМІ аналізують Л. Матвєєва, Т. Анікєєва, Ю. Мочалова; висвітлюють особливості впливу мас-медіа на особистість Г. Апостолова, В. Арбеніна, О. Волянська та інші. Соціологічні дослідження ЗМІ прагнуть виявити фактори, що сприяють впливу ЗМІ в суспільстві. Аналіз тенденцій базується на концептуальних засадах інтеракціонізму (Дж. Мід, Г. Блумер), теорії генералізованих засобів комунікації (Н.Луман), концепціях символічного простору (П. Бурдьє) тощо. Розробкою теоретичних та методологічних засад дослідження масової комунікації займалися як українські (Н. Костенко, С. Барматова, Ю. Сорока,Г. Почепцов С. Кащавцева, Л. Скокова та ін.), так і зарубіжні вчені (У. Ліпман, Г. Лассуелл, Т. Адорно, Е. Катц, П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, Ж. Бодрійяр та ін. Дані соціологічних досліджень ЗМІ регулярно публікуються в моніторингових і аналітичних виданнях Інституту соціології АН України, Київського міжнародного інституту соціології, Інституту Горшеніна й інших соціологічних організацій України.
Мета – проаналізувати стан, динаміку та тенденції ЗМІ як соціального інституту в суспільстві.
У контексті цієї мети були поставлені наступні завдання:
1. Розкрити сутність та види засобів масової інформації.
2. Проаналізувати особливості становлення та розвитку ЗМІ як соціального інституту суспільства.
3. Вивчити основні основні фактори впливу ЗМІ на сучасне суспільство.
4. Дослідити роль друкованих ЗМІ у житті студентської молоді.
Об’єкт – засоби масової інформації як соціальний інститут суспільства.
Предмет - стан, динаміка та основні фактори ЗМІ як соціального інституту в суспільстві.
Гіпотеза – друковані ЗМІ втрачають популярність через витіснення їх електронними інтернет-виданнями.
Методологія роботи. Під час написання наукової роботи використовувався широкий арсенал загальнонаукових методів дослідження, таких як: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналіз документів, класифікація, абстрагування та ін.. А також найпоширеніший метод соціологічного дослідження – анкетування, інструмент – анкета (Додаток А).
Структура роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів та висновку. У розділі 1 «Засоби масової інформації як соціальний інститут суспільства» розкривається сутність засобів масової інформації, їх види та функції, історія становлення та розвитку різних видів ЗМІ, а також теоретичні моделі ЗМІ. Другий розділ «Вплив засобів масової інформації» аналізує вплив засобів масової інформації на громадську думку суспільства, механізми та наслідки цього впливу. Третій розділ «Стан та тенденції сучасних ЗМІ» містить результати аналізу соціологічного дослідження «Роль друкованих ЗМІ у житті студентської молоді».
Ціна

1500

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.