Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Шпаргаки до державного екзамену зі спеціальності Фінанси


Шпаргалка
K-19020

Шпаргаки посортовані по предметах, на сторінці 4 колонки 5 шрифтом.

Програмові вимоги до державного екзамену

«ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ»
1. Державні доходи як економічна категорія:
Схема утворення доходів суб'єктів економічних відносин при розподілі і перерозподілі вартості суспільної продукту.
Класифікація державних доходів та джерела їх утворення.
2. Економічна суть державних видатків:
Визначення державних видатків як економічної категорії.
Категорії державних видатків, їх характеристика;
3. Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні органів державного управління.
Визначення фінансових ресурсів.
Власні фінансові ресурси економічних суб'єктів.
Фінансово-грошові відносини і взаємозв'язок між фінансами і грошима.
4. Державні фінанси у фінансовій системі України:
Ланки, що формують систему державних фінансів за їх рівнем.
Функції держави, що потребують фінансового забезпечення.
5. Фінансова політика як один із самостійних напрямів діяльності держави:
Засадничі основи ведення державної фінансової політики.
Типи фінансової політики, їх характеристика.
6. Фінансові методи управління державними фінансами:
Фінансове планування і прогнозування, їх суть та призначення.
Фінансовий контроль як метод управління фінансами, його суть.
7. Фінансовий механізм забезпечення функціонування державних фінансів:
Функції фінансового механізму, їх характеристика.
Директивний і регулюючий типи фінансового механізму, їх суть.
Фінансові інструменти забезпечення дієвості фінансового механізму, їх характеристика.
8. Органи управління державними фінансами:
Функції органів управління, їх суть.
Фінансове право, що регулює фінансові відносини, його характеристика.
9. Економічний зміст бюджетних відносин.
Історія формування терміну бюджету як економічної категорії.
Поняття бюджету згідно Бюджетним кодексу України, його характеристика.
Бюджетні відносини,пов'язані з розподілом та використанням грошових коштів держави, їх суть.
10. Теоретичні основи бюджетного устрою України.
Організаційна структура бюджетів та їх взаємозв'язок.
Принципи формування бюджетного устрою України, окреслені Бюджетним кодексом.
11. Функції учасників бюджетного процесу:
Повноваження виконавчих органів у бюджетному процесі.
Повноваження Державної податкової адміністрації. Повноваження Державного казначейства.
12. Основи організації бюджетного процесу.
Організаційні заходи складання бюджету, їх суть.
Розпорядники бюджетних коштів, їх види та повноваження.
Інструкції до бюджету та бюджетний запит
1З. Доходи державного бюджету та джерела його наповнення.
Методи організації формування доходів державного бюджету
Джерела формування доходів державного бюджету та їх розподілу.
15. Видатки державного бюджету як форма використання бюджетних ресурсів:
Класифікація видатків державного бюджету за функціональною ознакою. Економічна класифікація видатків державного бюджету, її суть.
16. Методологічні основи збалансованості Державного бюджету:
Види бюджетного дефіциту, їх характеристика.
Джерела фінансування дефіциту державного бюджету, їх суть.
Механізм секвестру витрат державного бюджету.
17. Структура доходів місцевих бюджетів.
Закріплені доходи і їх характеристика.
Власні доходи місцевих бюджетів і міжбюджетні трансферти,
18. Державний кредит як метод мобілізації коштів до державного бюджету.
Відмінність між податками і державним кредитом.
Форми державного кредиту, їх характеристика. <br /><br /> «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»
1. Застосування фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.
Поняття та призначення бюджетної забезпеченості.
Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості при визначенні міжбюджетних трансфертів, порядок його застосування.
2. Структура бюджетної системи України.
Дворівнева структура бюджетної системи, характеристика її елементів. Структура та склад місцевих бюджетів.
3. Формування зведених бюджетів.
Поняття зведеного бюджету, характеристика його елементів.
Структура та склад зведених бюджетів: України, Автономної республіки Крим, області, району, міста районним поділом.
4. Бюджетна класифікація та її складові.
Визначення бюджетної класифікації, її основні види та практичне значення. Класифікації доходів та видатків бюджету, їх характеристика. Класифікації боргу та фінансування бюджету, їх характеристика,
5. Розвиток бюджетних відносин в Україні за роки незалежності.
Передумови виникнення міжбюджетних відносин в Україні.
Форми взаємовідносин між ланками бюджетної системи, їх характеристика.
Види міжбюджетних трансфертів, їх суть.
6. Розпорядники бюджетних коштів та їх функції.
Поняття розпорядника бюджетних коштів.
Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, одержувачі бюджетних коштів та їх функції.
7. Індекс відносної податкоспроможності та його роль у розрахунках обсягу доходів місцевих бюджетів.
Роль індексу відносної податкоспроможності у розрахунках обсягу доходів місцевих бюджетів.
Порядок визначення індексу відносної податкоспроможності.
Умови зміни індексу відносної податкоспроможності.
8. Склад доходів та видатків бюджету Автономної Республіки Кпим та обласних бюджетів
Доходи і видатки оласних бюджетів,їх склад і характеристика
9. Нормативно-правове забезпечення функціонування бюджетної системи.
Конституція України та Бюджетний кодекс України як основа нормативно-правового забезпечення функціонування бюджетної системи в Україні.
Закон про державшій бюджет України та його роль у функціонуванні бюджетної системи.
Порядок подання і розгляду законопроекту про державний бюджет та введення його в дію.
10. Порядок формування та напрями використання резервного фонду бюджету.
Мета формування та розмір резервного фонду бюджету.
Порядок виділення коштів з резервного фонду бюджету.
Напрями використання резервного фонду, їх характеристика.
11. Кошторисне фінансування розпорядників бюджетних коштів.
Основи кошторисного планування, його суть.
Види кошторисів та їх структура.
Порядок складання та виконання кошторисів розпорядниками бюджетних коштів.
12. Економічна суть доходів бюджету, їх склад та джерела формування.
Поняття доходів бюджету.
Види доходів бюджету, їх характеристика (податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом).
Джерела формування доходів бюджету, їх характеристика.
13. Загальний та спеціальний фонд бюджету, їх характеристика.
Складові частини загального фонду бюджету.
Складові частини спеціального фонду бюджету.
14. Соціально-захищені статті видатків державного та місцевих бюджетів.
Поняття захищених видатків бюджету та їх призначення.
Перелік захищених видатків бюджету.
15. Основи бюджетної політики країни.
Зміст, основні завдання та функції бюджетної політики.
Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Порядок формування та затвердження бюджетної політики в Україні.
16. Доходи та видатки Державного бюджету України, їх характеристика.
Порядок визначення та затвердження доходів та видатків Державного бюджету України.
Склад доходів та видатків Державного бюджету України.
17. Доходи місцевих бюджетів, їх класифікація.
Склад доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів бюджету АРК, обласних,районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування.
Склад доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
18. Основи фінансового забезпечення охорони здоров'я.
Джерела фінансового забезпечення охорони здоров'я.
Порядок планування видатків установ охорони здоров'я в Україні.
19. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети.
Умови перевиконання та недоотримаиня надходжень Державного бюджету та місцевих бюджетів, їх суть
Процедура внесення змін до закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети.
20. Бюджетний процес, основи його організації.
Поняття та основні стадії бюджетного процесу, їх характеристика. Повноваження основних учасників бюджетного процесу.
21. Стан бюджету і методи його збалансування
Дефіцит бюджету (причини виникнення, джерела покритої, класифікація). Профіцит бюджету та мста його затвердження.
Методи збалансування бюджету, їх характеристика.
22. Розмежування видатків між місцевими бюджетами.
Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами, їх суть. Особливості передачі державою права на здійснення видатків.
Види видатків бюджетів: джерела та забезпечення їх здійснення.
23. Організація виконання місцевих бюджетів.
Порядок виконання місцевих бюджетів за доходами.
Стадії виконання бюджету за видатками, їх характеристика.
24. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
Складові програмно-цільового методу, їх характеристика.
Паспорт бюджетної програми та терміни його затвердження.
Результативні показники бюджетної програми, їх суть.
25. Видатки місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
Видатки, що здійснюються з районних бюджетів.
Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення.
Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення.
26. Видатки місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
Видатки, що здійснюються з районних бюджетів.
Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення.
Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення.
27. Завдання, принципи та методи бюджетного планування.
Завдання та функції бюджетного планування, їх суть.
Методи та принципи бюджетного планування, їх характеристика.
28. Система фінансового вирівнювання: основи її організації в Україні.
Мета.форми. методи та основні інструменти фінансового вирівнювання.
Особливості фінансового вирівнювання в Україні (практика міжбюджетних трансфертів),
29. Суб'єкти контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
Повноваження Верховної Ради України,
Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів.
Повноваження Державного казначейства України.
Повноваження Державної контрольно-ревізійної служби.
30. Джерела фінансування бюджетів.
Кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень, їх характеристика.
Кошти від приватизації державного майна, їх характеристика.
Повернення бюджетних коштів з депозитів та надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів як джерела фінансування.
Вільний залишок бюджетних коштів, особливості його використання.
31. Основи державного фінансування освіти в Україні
Склад видатків на освіту, їх характеристика.
Особливості планування видатків на вищі навчальні заклади, загальноосвітні школи, школи-інтернати, дитячі дошкільні заклади.
Порядок складання головними розпорядниками коштів бюджетних запитів та подання їх місцевим фінансовим органам.
Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються, їх характеристика.
Порядок та терміни затвердження місцевих бюджетів в Україні. <br /><br /> «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»
1. Зміст податків як економічної категорії.
Економічний зміст категорій «податки», «обов'язкові збори», «податкові платежі».
Суть фіскальної та регулюючої функцій податків.
Суть контролюючої функції податків.
2. Економічна сутність податків, характеристика основних елементів податків.
Суть понять «об'єкт оподаткування» і «суб'єкт оподаткування».
Суть понять «джерело сплати податку» і «база оподаткування».
Поняття «одиниця вимірювання об'єкта оподаткування» та «ставка податку», їх суть.
3. Класифікації податків за економічними ознаками, їх характеристика.
Класифікація податків за економічною ознакою об'єкта оподаткування.
Класифікація податків за економічним змістом.
Класифікація податків за рівнем органів державної влади, які їх встановлюють.
4. Податкова політика України в контексті Податкового кодексу.
Поняття «податкова політика», її значення.
Види податкової політики, їх характеристика.
5. Місце непрямих податків у формуванні фінансових ресурсів бюджетів.
Суть і значення непрямих податків.
Переваги та недоліки непрямих податків.
6. Податок на доходи фізичних осіб: платники і об'єкт оподаткування.
Суть і значення податку на доходи фізичних осіб.
Платники податку на доходи фізичних осіб, їх види.
Характеристика об'єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб для резидентів та нерезидентів.
7. Податкова знижка при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб: суть і значення.
Поняття «податкова знижка», ії суть.
Види податкових знижок, передбачених при розрахунку і сплаті податку на доходи фізичних осіб.
Порядок включення витрат, здійснених платником податку на доходи фізичних осіб, до податкової знижки
8. Податкові соціальні пільги при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб: суть, значення, війн та порядок їх розрахунку.
Поняття «податкова соціальна пільга», ії суть.
Порядок розрахунку права на податкову соціальну пільгу та розміру податкової соціальної пільги.
Види податкових соціальних пільг, їх характеристика.
9. Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна податком на доходи фізичній осіб.
Ставки податку на доходи фізичних осіб при оподаткуванні доходу від продажу нерухомого майна
Порядок розрахунку і сплати податку на доходи фізичних осіб при оподаткуванні доходу від продажу нерухомого майна.
10. Економічний зміст ПДВ та його фіскальна роль.
Суть та етапи становлення ПДВ в Україні.
Фіскальна роль ПДВ, її суть.
Об'єкт оподаткування та платники ПДВ, їх характеристика.
11. Податкове зобов'язання з ПДВ як елемент податку.
Суть поняття «податкове зобов'язання»
Дата виникнення податкового зобов'язання з постачання товарів чи послуг та з постачання товарів чи послу через торговельні автомати без застосування касових апаратів.
Дата виникнення податкового зобов'язання з постачання товарів чи послуг з використанням кредитних ч дебетових карток, з постачання товарів чи послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів та при ввезені товарів чи послуг на митну територію України.
12. Податковий кредит з податку на додану вартість як елемент податку.
Суть поняття «податковий кредит» з ПДВ,
Дата виникнення права на податковий кредит, способи її визначення.
Підтверджуючі документи права на податковий кредит.
13. Оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності єдиним податком.
Суть і значення спрощеної системи оподаткування.
Ставки єдиного податку при оподаткуванні фізичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, особливості їх застосування.
Порядок розрахунку суми єдиного податку при оподаткуванні фізичних осіб.
14. Оподаткування юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності єдиним податком.
Суть і значення спрощеної системи оподаткування.
Ставки єдиного податку при оподаткуванні юридичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, особливості їх застосування.
Порядок розрахунку суми єдиного податку при оподаткуванні юридичних осіб.
15. Економічний зміст акцизного податку: суть та порядок справляння.
СУТЬ І значення акцизного податку.
Платники та об'єкт оподаткування акцизним податком.
Пільги зі сплати акцизного податку, характеристика їх видів.
16. Податок на прибуток підприємства: платники, об'єкт оподаткування та ставки.
Суть і значення податку на прибуток підприємства.
Платники та об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємства
Станки податку на прибуток підприємства та порядок його розрахунку.
17. Порядок визначення доходів при розрахунку і сплаті податку на прибуток підприємства.
Перелік доходів, які оподатковуються податком на прибуток підприємства.
Порядок оподаткування доходів від продажу за договорами комісії, доходів, отриманих при здійсненні торгівлі з використанням торговельних автоматів, кредитних чи дебетових карток.
Порядок оподаткування сум безповоротної фінансової допомоги та безоплатно отримані товари, сум отриманих штрафів та доходів у вигляді орендних платежів.
18. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування при розрахунку і сплаті податку на прибуток підприємств.
Перелік доходів, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування, їх характеристика.
19. Склад витрат і порядок їх визначення при розрахунку і сплаті податку на прибуток підприємств.
Перелік витрат, які враховуються при розрахунку податку на прибуток.
Суть понять «витрати операційної діяльності», «загальновиробничі витрати», «адміністративні витрати»
Суть понять «витрати на збут», «інші операційні витрати», «фінансові витрати», «інші витрати звичайно діяльності».
20. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку при розрахунку і сплаті податку па прибуток підприємств.
Перелік витрат, які не враховуються ігри розрахунку податку на прибуток підприємств, їх характеристика. <br /><br /> «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
1. Теоретичні засади побудови банківської системи.
Поняття банківської системи, її специфічні риси.
Типи побудови банківських систем, їх характеристика.
Функції банківської системи, їх суть.
Особливості формування та структура сучасної банківської системи України.
2. Суть та функції банків. Види банківських установ.
Банк як суб'єкт підприємницької діяльності. Функції банків, їх суть.
Види банків: за організаційно-правовою формою, за формою власності, за територією діяльності, за
національною належністю, за масштабами операцій.
Універсальні та спеціалізовані банки, їх характеристика.
Державні та кооперативні банки, особливості їх створення та функціонування.
3. Особливості залучення банками депозитних ресурсів.
Депозити як головне джерело банківських ресурсів, їх характеристика.
Види депозитів: депозити до запитання, депозити на визначений термін, ощадні сертифікати.
4. Власний капітал банку, порядок Його формування.
Поняття та функції власного капіталу банку.
Статутний, балансовий та регулятивний капітал банку, їх характеристика.
Структура та порядок формування власного капіталу банків (статутного капіталу, резервного та інших фондів банку, нерозподіленого прибутку).
5. Особливості функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.
Порядок організації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, його учасники. Джерела формування коштів Фонду, їх характеристика. Умови та порядок відшкодування вкладів Фондом.
6. Економічний зміст кредитних відносин банків з НБУ. Види кредитів НБУ.
Суть, роль і види міжбанківських кредитів.
Організація рефінансування банків за допомогою кредитів від НБУ.
Види кредитів НБУ (кількісні та процентні кредитні тендери НБУ, кредити овернайт через постійно діючу лінію рефінансування, операції репо з НБУ, операції на відкритому біржовому чи позабіржовому ринку,стабілізаційні кредити НБУ), їх характеристика.
6. Методика оцінки кредитоспроможності клієнтів банку.
Поняття кредитоспроможності позичальника.
Суб'єктивні та об'єктивні критерії оцінки кредитоспроможності.
Показники, що розраховуються при визначенні кредитоспроможності клієнтів.
Особливості встановлення класу позичальників.
7. Порядок відкриття та використання поточних рахунків юридичних та фізичних осіб у банках.
Поняття та призначення поточних рахунків.
Види поточних рахунків, що відкривають банки своїм клієнтам, їх характеристика.
Процедура відкриття банком рахунку та документи, які подають клієнти для їх відкриття.
Особливості використання та закриття поточних рахунків фізичних та юридичних осіб.
8. Принципи організації та форми безготівкових розрахунків.
Основи організації грошових розрахунків в економіці.
Принципи організації безготівкових рахунків, їх суть.
Форми безготівкових розрахунків (розрахунки з використанням платіжних доручень, платіжних вимог,платіжних вимог-доручень, акредитивів, чеків), їх характеристика.
Сфера застосування та порядок проведення розрахункових операцій.
9. Основи організації державного регулювання за діяльністю банків. Форми регулювання діяльності банків.
Необхідність та завдання банківського регулювання.
Форми регулювання діяльності банків: індикативні та адміністративні. НБУ як державний регулятор діяльності банків, його повноваження.
10. Методи банківського нагляду, їх характеристика.
Особливості безвиїзного нагляду за діяльністю банків.
Організація виїзного інспектування банків.
Види інспекційних перевірок, їх характеристика. <br /><br /> «ІНВЕСТВДШНИЙ АНАЛІЗ»
1. Життєвий цикл інвестиційного проекту, його тривалість, стадії реалізації.
Поняття життєвого циклу інвестиційного проекту, його структура.
Фази життєвого циклу інвестиційного проекту.
Стадії реалізації інвестиційного проекту, їх характеристика.
2. Витрати і вигоди проекту в аналізі інвестиційних проектів. Цінність проекту.
Початкові, безповоротні, амортизаційні витрати інвестиційного проекту, їх суть.
Явні та неявні вигоди (витрати) проекту, їх характеристика.
Додаткові вигоди та затрати від реалізації інвестиційного проекту: суть та характеристика.
Поняття «альтернативна вартість» та «цінність» проекту, їх суть.
3. Грошовий потік проекту: поняття та характеристика його складових.
Поняття грошового потоку проекту,характеристика основних його видів
Механізм розрахунку операційного потоку, чистих капітальних витрат та приросту чистого робочого капіталі проекту.
Порядок визначення грошового потоку з активів інвестиційного проекту та його складових.
Порядок визначення грошового потоку кредиторам та акціонерам інвестиційного проекту.
4. Класифікація методів оцінювання ефективності реальних інвестиційних проектів та Ь характеристика.
Метод чистої теперішньої вартості проекту: економічна сутність та порядок розрахунку.
Показники внутрішньої норми дохідності та індексу прибутковості проекту: економічна сутність тапорядрк розрахунку
Метод періоду окупності та коефіцієнта вигід/витрат проекту: економічна сутність та порядок розрахунку.
5. Управління витратами інвестиційного проекту та аналіз ного беззбитковості.
Структура витрат інвестиційного проекту, та управління нею на основі виробничого важеля.
Суть аналізу беззбитковості проекту, його основні етапи.
Механізм визначення бухгалтерської, готівкової, фінансової точок беззбитковості.
Операційний леверидж грошових потоків інвестиційного проекту: його суть та значення в управлінні витратами проекту.
6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності.
Поняття ризику та невизначеності.
Класифікація ризиків інвестиційних проектів за фазами життєвого циклу та їх характеристика.
Моделі для врахування ризику інвестицій (метод сценаріїв, аналіз чутливості, метод Монте-Карло).
7. Основи фінансового аналізу інвестиційних проектів.
Суть, цілі та завдання фінансового аналізу проектів
Аналіз показників прибутковості та ефективності інвестиційного проекту.
Аналіз показників ліквідності (платоспроможності) інвестиційного проекту.
Аналіз показників структури капіталу інвестиційного проекту.
8. Економічний аналіз інвестиційних проектів.
Суть, ЦІЛІ та завдання економічного аналізу проектів.
Оцінка економічної привабливості і ефективності проекту
Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту
Порядок оцінки впливу інвестиційного проекту на економіку країни.
9. Джерела фінансування інвестиційних проектів та особливості оцінки вартості інвестиційного капіталу залежно від джерсі його залучення.
• Вартість інвестиційного капіталу: його сугь та значення.
Моделі визначення вартості капіталу від залучення боргових ресурсів.
Моделі визначення вартості капіталу від випуск) акцій
Модель вартості капіталу за рахунок нерозподілених прибутків.
Моделі середньозваженої вартості та зваженої граничної вартості капіталу, їх суть.
10. Основи бізнес - планування інвестиційних проектів.
Склад техніко-економічного обгрунтування інвестиційного проекту.
Мета, завдання підготовки та зміст основних розділів бізнес-плану.
Управління реалізацією інвестиційного проекту.
Порядок оцінки ризиків проектів та їх страхування.
Фінансовий план проекту як складова бізнес-плану, його характеристика.
11. Неекономічні аспекти аналізу інвестиційних проектів: суть та характеристика.
Маркетинговий аналіз інвестиційних проектів, його суть.
Технічний аналіз інвестиційних проектів, його суть.
Інституційні,екологічні та соціальні аспекти аналізу проектів.
12. Система управління інвестиційними проектами.
Цілі управління проектом, їх суть.
Взаємозв'язок розробки проекту з його здійсненням.
Основні концепції і функції управління проектами, їх суть. <br /><br /> «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ». «ФІНАНСИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»
1. Порядок укладання та ведення страхової угоди.
Страхова угода та її основні етапи. Порядок укладення договору страхування. Права і обов'язки сторін страхової угоди.
2. Особливості окремих елементів особистого страхового захисту.
Таблиця смертності у страхуванні життя: призначення, зміст, порядок складання.
Обов'язкове страхування громадян від нещасних випадків: необхідність, види страхування та їх характеристика.
3. Основи страхування ризиків підприємницької діяльності.
Зміст поняття "підприємницькі ризики". Форми і види страхування підприємницьких ризиків.
Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна
Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що виробляється.
Страхування відповідальності роботодавця.
4. Основи страхування фінансово-кредитних ризиків.
Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків.
Сутність та економічний зміст страхування кредитних ризиків.
Організаційні форми страхування кредитів (товарних, споживчих, експортних, заставного майна) та їх характеристика.
Особливості страхування ризику непогашення кредиту та відповідальності позичальника за непогашення кредиту.
5. Сутність фінансів та грошових надходжень страховика та особливості їх організації.
Фінансові ресурси страхової компанії, їх склад та характеристика.
Специфіка формування капіталу страхової компанії: власного, залученого, позикового.
Грошові надходження від страхової діяльності, їх економічний зміст.
Грошові надходження від інвестиційної та фінансової діяльності страховика, їх характеристика
6. Резерви не зароблених премій та методи їх розрахунку страховиками України.
Методи «сорока відсотків» та «тридцяти шести відсотків», їх суть та механізм застосування
Паушальні методи (методи74; 78; '/І2; '/;4), їх суть та механізм застосування.
Метод '/%5 («Метод однієї триста шістдесят п'ятої»), його суть та механізм застосування.
7. Особливості розміщення страхових резервів.
Принципи розміщення коштів страхових резервів страховиків України, їх суть.
Нормативи розміщення та інвестування коштів страхових технічних резервів страховиків, що здійснюють загальне страхування.
Нормативи розміщення та інвестування коштів резервів із страхування життя страховиків, що здійснюють страхування життя.
8. Прибуток страховика, особливості його формування та розподіл.
Економічна природа прибутку страхової компанії.
Порядок формування прибутку від операційної (страхової) діяльності страхової компанії. Порядок формування прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності страховиків. Порядок розподілу прибутку страхової компанії.
9. Система оподаткування страховиків України.
Визначення понять «доходи та витрати від страхової діяльності» для цілей оподаткування за Податковим кодексом України.
Особливості оподаткування прибутків страховиків, що здійснюють загальні (ризикові) види страхування та страхування життя.
Розміри ставок оподаткування прибутку страховика від різних напрямів діяльності. <br /><br /> «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
1. Економічний зміст прибутку і рентабельності, їх роль для розвитку підприємництва.
Поняття прибутку як економічної категорії, фактори які впливають на його величину.
Функції прибутку, їх суть.
Поняття рентабельності, механізм розрахунку її показників.
2. Основні засоби підприємства, їх склад та вартісна оцінка.
Основні засоби підприємства та їх класифікація.
Поділ основних засобів за строком їх корисного використання.
Види вартісної оцінки основних засобів, їх характеристика.
3. Знос та амортизація основних засобів.
Поняття фізичного та морального зиску основних засобів, їх види та характеристика. Сутність амортизації основних засобів та методи її нарахування, ї х суть. Особливості нарахування амортизації згідно податкового законодавства.
3. Система показників забезпеченості та ефективності використання основних засобів, їх характеристика.
Показники, які характеризують рівень забезпечення підприємства основними засобами, порядок їх розрахунку.
Показники, які характеризують технічний стан та рух основних засобів, порядок їх розрахунку.
Показники, які характеризують ефективність використання основних засобів на підприємстві, порядок їх
розрахунку.
4. Сутність оборотних активів, їх склад та структура.
Поняття оборотних активів та їх склад.
Особливості структури оборотних активів підприємства в залежності від виду діяльності
Джерела формування оборотних активів, їх характеристика.
5. Нормування власних оборотних активів підприємства.
І Поняття норми та нормативу оборотних активів.
Методи нормування оборотних активів, їх суть.
Механізм нормування оборотних коштів методом прямого рахунку.
6. Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методика їх розрахунку.
Поняття ліквідності підприємства та ліквідності балансу підприємства
Порядок розрахунку основних показників ліквідності (коефіцієнта абсолютної, термінової ліквідності та поточної ліквідності).
7. Платоспроможність підприємства, її показники та методика розрахунку.
Характеристика платоспроможності підприємства.
Порядок розрахунку основних фінансових показників, які характеризують платоспроможність підприємство (коефіцієнти автономії, фінансової стабільності, фінансового левериджу та покриття, коефіцієнт забезпеченості власними коштами).
8. Зміст і структура фінансового плану підприємства.
Сутність фінансового планування на підприємстві, характеристика його основних етапів.
Склад та характеристика фінансового плану підприємства.
9. Фінансова санація підприємств та джерела її використання.
Сутність фінансової санації та порядок її проведення.
Фінансові джерела санації підприємства та порядок їх використання.
10. Сутність банкрутства підприємства та причини його виникнення.
Суть банкрутства підприємства. Види банкрутств, їх характеристика.
Основні причини банкрутства підприємств (зовнішні та внутрішні) та їх характеристика. <br /><br /> «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»
1. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу, його характеристика.
Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства. Характеристика форм фінансової звітності.
Методи перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів.
2. Методи, прийоми та основні групи економічних показників, що використовуються в фінансовому аналізі.
Класифікація економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі.
Горизонтальний, вертикальний та трендовий методи аналізу, їх характеристика.
Особливості використання у фінансовому аналізі традиційних прийомів економічного аналізу — порівняння, елімінування, узагальнення, статистичних, математичних методів тощо.
3. Основи аналізу фінансової стійкості (стабільності) підприємства.
Поняття фінансової стійкості (стабільності) підприємства.
Типи фінансової стійкості. Основні показники фінансової стійкості, їх аналіз.
Коефіцієнти фінансової стійкості, які використовуються у вітчизняній практиці.
4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства.
Методика аналізу формування фінансових результатів підприємства.
Характеристика факторної (адитивної) моделі аналізу чистого прибутку, заснованої на Звіті про фінансові результати.
Особливості аналізу динаміки доходів, витрат та фінансових результатів підприємства.
Рентабельність підприємства, методики її оцінки та аналізу. Інші показники рентабельності.
5. Аналіз майна підприємства та система показників, шо його характеризують.
Значення та основні методи аналізу майна підприємства.
Порядок аналізу структури та майна динаміки підприємства.
Класифікація та порядок розрахунку7 показників, що характеризують стан використання майна підприємства.
6. Аналіз оборотних активів підприємства.
Порядок аналізу наявності та забезпеченості підприємства власними оборотними коштами.
Аналіз причин створення надлишку (нестачі) власних оборотних коштів.
Аналіз структури розміщення оборотних коштів.
Порядок оцінки використання оборотних коштів за видами.
7. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Порядок визначення кредитного рейтингу.
Поняття кредитоспроможності підприємства, основні показники що її характеризують.
Етапи визначення кредитоспроможності: структурування кредиту.
Методи визначення кредитоспроможності різними банками та НБУ.
Основи рейтингової оцінки позичальника, порядок визначення класу позичальника та вартості застави.
8. Аналіз ділової активності підприємства.
Сутність ділової активності підприємства та її значення для оцінки його фінансового стану.
Основні показники ділової активності підприємства (коефіцієнти оборотності власного та основного капіталу, дебіторської, кредиторської заборгованості, обертання активів; співвідношення вхідних грошових потоків і заборгованості акціонерам; період інкасації дебіторської заборгованості; обертання матеріальних запасів: тривалість матеріальних запасів, тривалість кредиторської заборгованості), порядок їх розрахунку.
9. Основи аналізу джерел фінансування підприємства.
Значення й методи аналізу фінансових ресурсів підприємства,
Класифікація джерел формування власного капіталу та зобов'язань підприємства (зовнішні та внутрішні джерела).
Порядок аналізу структури та динаміки капіталу підприємства.
10. Методика аналізу власного капіталу підприємства.
Порядок загального аналізу власного капіталу підприємства.
Аналіз руху та ефективності використання власного капіталу.
Особливості оцінки показників фінансової стійкості підприємства в управлінні власним капіталом.
11. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
Основи фінансово-економічна оцінки інвестиційних проектів.
Методи оцінки інвестиційних проектів: метод розрахунку періоду окупності; метод визначення розрахункової норми доходу; метод визначення чистої приведеної вартості; метод розрахунку внутрішньої норми доходу:
метод розрахунку рентабельності), порядок їх використання.
Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів: методи аналізу ризику, методи зниження ризиків.
12. Основи комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.
Класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства, їх коротка характеристика.
Методологічна послідовність та порядок розрахунку й аналізу показників фінансового стану підприємства.
Загальна характеристика коштів підприємства, їх складу та стану, розміщення та структури.
13. Основи аналізу діяльності фінансово-кредитних установ.
Загальні положення аналізу діяльності фінансово-кредитних установ.
Методика аналізу доходів та витрат банку, її характеристика.
Аналіз фінансових результатів та рентабельності банку, методика її оцінки. Особливості аналізу діяльності страхових та інвестиційних компаній
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.