Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


Дипломна
K-19997

ЗМІСТ

Стор.
ВСТУП --------------------------------------------------------------------------------------- 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування амортизаційної політики
держави
1.1. Економічна сутність та функції амортизації ----------------------------------- 6
1.2. Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку---------------- 13
1.3. Методи нарахування амортизації в податковому обліку -------------- 21
1.4. Нормативно-правове забезпечення амортизаційної політики
суб’єктів господарювання ---------------------------------------------------------------- 30
РОЗДІЛ 2. Аналіз та оцінка амортизаційної політики на матеріалах
товариства з обмеженою відповідальністю “Преттль Кабель Україна ”
2.1. Фінансово-економічна характеристика ТОВ “Преттль Кабель Україна ” та його облікової політики------------------------------------------------------------------- 35
2.2. Вибір методу для амортизаційної політики підприємства --------------- 46
2.3. Порядок нарахування та відображення в обліку амортизаційних відрахувань ------------------------------------------------------------------------------------------------- 49
РОЗДІЛ 3. Амортизація основних засобів: проблеми та шляхи вдосконалення в Україні
3.1. Проблеми обліку амортизації основних засобів в Україні та шляхи їх подолання-------------------------------------------------------------------------------------- 80
3.2. Основні шляхи розвитку, вдосконалення амортизаційної політики в Україні----------------------------------------------------------------------------------------- 86
ВИСНОВКИ ---------------------------------------------------------------------------------- 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ----------------------------------------------- 95
ДОДАТКИ

ВСТУП

Входження України в світову економічну систему включає поряд з іншими необхідність розбудови бухгалтерського обліку із урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку.
Виходячи із об’єктивної потреби трансформації обліку, за останні роки в Україні були зроблені суттєві кроки у даному плані: прийнято Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затверджено Міністерством фінансів України відповідні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і новий План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов’язань і господарських операцій, прийнято Податковий кодекс України.
В сучасних умовах господарювання для великих підприємств досить гострою є проблема формування облікової політики. Важливу роль у цій роботі приділяється питанню ефективного використання основних засобів, а вирішення його багато в чому залежить від рівня досконалості амортизаційної системи. На жаль, амортизаційна практика, що склалася, не повністю відповідає можливостям корпоративної стратегії й може стати стримуючим чинником економічного розвитку країни.
Проблема полягає в тому, що прийнята в країні амортизаційна політика визначається державою і не передбачає участі в її формуванні всіх ланок економічної системи, що мають відношення до життєвого циклу основних засобів. У результаті цього не враховується багато чинників, які характеризують споживчі властивості й особливості функціонування засобів праці показники якості, фізичний і моральний знос, умови та режим експлуатації тощо.
З розбудовою ринкових відносин в Україні значно підвищується актуальність даної теми тому, що формування амортизаційної політики дає змогу об’єднати інтереси як окремих господарюючих суб’єктів, так і держави. При цьому зберігається єдина база нарахування вартісного й річного зносу створюється можливість вирішення багатьох обліково-аналітичних завдань, які стосуються життєвого циклу засобів праці. Запровадження перемінної оподатковуваної частини амортизації стимулює виробництво якісної висококваліфікованої продукції.
Відповідно до чинних законодавчих актів під¬приємства формують свою амортизаційну політику, яка складається із сукуп¬ності способів управління порядком нарахування й використання амортиза¬ційних відрахувань. Ефективність амортизаційної політики залежить від того, наскільки точно визначено терміни експлуатації активів, що вводяться в дію, а також від вибору підприємством методу нарахування амортизації.
Головною метою дипломної роботи є проведення аналізу та оцінки амортизаційної політики держави та визначення шляхів її вдосконалення.
Завданням дипломної роботи є:
– ознайомлення з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють амортизаційну політику;
– дослідження методів нарахування амортизації та критеріїв їх вибору;
– узагальнення основних точок зору як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, які працюють над розглядом сутності амортизації;
– здійснення аналізу та оцінки амортизаційної політики;
– визначення проблем та різних підходів до формування амортизаційної політики;
–обґрунтування шляхів вдосконалення амортизаційної політики держави.
Предметом дослідження є здійснювана амортизаційна політика держави
Об’єктом дослідження дипломної роботи є амортизаційні відрахування на відтворення основних засобів (на прикладі ТОВ "Преттль Кабель Україна").
Для висвітлення теми і розкриття завдань, роботу поділено на вступ, три розділи і висновки .
У першому розділі розкривається економічна суть, методи нарахування та характеристика амортизаційних відрахувань, а також їх документальне оформлення, організація обліку.
Другий розділ присвячений дослідженню синтетичного та аналітичного обліку амортизаційних відрахувань, порядку нарахування амортизації в податковому та бухгалтерському обліку на ТОВ "Преттль Кабель Україна" та з застосуваннями норм Податкового кодексу.
В третьому розділі розглядаються проблеми співіснування бухгалтерського та податкового обліку амортизаційних відрахувань і зазначаються шляхи усунення даних недоліків.
Методологічними прийомами, які використовувалися при написанні даної дипломної роботи стали методи економічного аналізу – аналізу, порівняння, групування, графічного зображення тощо, а також методи бухгалтерського обліку:
- систематичне та хронологічне спостереження за правильністю нарахування зносу;
- групування, реєстрація та систематизація даних про амортизацію;
- узагальнення інформації про амортизаційні відрахування.
Основною інформаційною базою при написанні даної дипломної роботи стали нормативно-законодавча та наукова література, зокрема П(С)БО 7 та П(С)БО 8, Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", Податковий кодекс України, праці, статті, наукові доробки багатьох економістів, бухгалтерів-практиків та теоретиків. Серед них великий внесок зробили В. М. Пархоменко, Ф. Ф. Бутинець, П. І. Хомин, Л. М. Городинська, Т. І. Кононенко, В. І. Караєв, А. М. Герасимович та інші.
Ціна

400

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.