Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бізнес-коледж, Варіант №36, Статистика, №1624


Контрольна робота
K-7472

Завдання № 1
Нижче наведені дані про вартість основних засобів і випуск товарної продукції по промислових підприємствах за рік:
Таблиця 1 Вихідні дані
Номер
підприємства Вартість основних фондів,
гр. од. Товарна продукція, гр. од.
за планом фактично
1 510 620 628
2 690 1435 1470
3 1750 3535 3742
4 4420 9120 10223
5 1146 1124 1217
6 1205 1784 1955
7 1308 2966 2994
8 364 408 409
9 402 590 617
10 2120 3151 3276
11 1332 2150 9166
12 1115 2304 2499
13 4073 10967 12099
14 1014 2976 3138
15 586 978 992
16 905 1296 1404
17 1746 4010 4157
18 3140 3572 6206
19 529 1008 1057
20 2861 6068 6412
21 407 618 624
22 1990 3912 4075

Провести групування підприємств за вартістю основних фондів до 500 гр. од., від 501 до 1000 гр. од., від 1001 до 1500 гр. од., від 1501 до 2500 гр. од., понад 2500 гр. од.
У кожній групі підрахувати кількість підприємств, вартість основних фондів, товарну продукцію фактично і за планом, відсотки виконання плану, фактичну вартість товарної продукції на одну грошову одиницю основних фондів (фондовіддачу). Обчислити питому вагу кожної групи в загальному фактичному випуску продукції. Результати розрахунків звести в таблицю.

Завдання № 2
За звітний період підприємство на виробничі потреби використало таку кількість тонн умовного палива:
Таблиця 2 Вихідні дані
Види палива Кількість використаного палива Середні калорійні еквіваленти переведення в умовне паливо
Дизельне палива, т 568 1,43
Мазут, т 318 1,37
Вугілля донецьке, т 433 0,9
Газ природний, м3 733 1,2

Визначити, скільки в цілому було використано умовного палива підприємством за звітний рік. Зробити висновки.

Завдання № 3
Середня продуктивність праці одного робітника за зміну в цехах підприємства, які виробляють однакову продукцію, характеризуються наступними даними.
Таблиця 3 Вихідні дані
№ бригади Цех №1

бригади Цех №2
Продуктивність праці одного робітника за зміну, шт. Чисельність
робітників Продуктивність праці одного робітника за зміну, шт. Обсяг
виробленої
продукції
шт.
1 23 14 4 41 424
2 33 17 5 39 438
3 38 22 6 23 146

Визначити середньоденну продуктивність праці робітників:
а) по першому цеху;
б) по другому цеху. Зробити порівняльний аналіз.

Завдання № 4
У 2003 році магазином було продано продовольчих товарів на суму 278 тис. грн., планом на 2004 рік передбачалося продати на 306 тис. грн., фактично було продано на 348 тис. грн.
Визначте: відносні показники планового завдання, виконання плану і динаміки. Зробіть висновки.

Завдання № 5
З метою контролю якості продукції зроблено вибіркове обстеження електроламп і отримано такі дані:
Таблиця 4 Вихідні дані
Термін експлуатації, год Кількість електроламп, шт.
До 200 6
201-400 18
401-600 30
601-800 34
801-1000 10
Понад 1000 2
Разом 100

Розрахувати середній час горіння електроламп, середнє квадратичне відхилення, моду, медіану, коефіцієнт варіації. Зробити висновки.

Завдання № 6
Нижче наведені дані про ціну та виробництво чотирьох видів виробів за 2 роки (базисний та звітний):
Таблиця 6 Вихідні дані
Виріб Вироблено продукції, натур, од. Ціна за одиницю продукції, гр. од.

Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
А 15000 18000 25 28
Б 6000 9000 15 10
В 18000 17000 20 15,5
Г 7000 6000 10 11

Визначити індивідуальні індекси ціни та агрегатний індекс ціни, зробити висновки.

Завдання № 7
У результаті повторної вибірки взято 200 одиниць продукту. Середня маса – 9 кг, середнє квадратичне відхилення 1,2 кг. З імовірністю 0,954 визначити границі, в яких знаходиться середня маса у всій партії.

Завдання № 8
Середня маса одного виробу у вибірковій сукупності, що містить 100 виробів, дорівнює 10 кг, середнє квадратичне відхилення 0,6 кг. З імовірністю 0,954 визначити межі, в яких знаходиться середня маса виробу в генеральній сукупності.

Завдання № 9
Дані про виробництво продукції на підприємстві наведено у табл. 7.
Таблиця 7
Роки Виробництво продукції, тис. грн.
1996 52,8
1997 56,9
1998 61,3
2000 68,4
2001 72,2
2002 76,3
2003 84,9

Визначній такі показники динаміки:
1. Ланцюгові і базисні:
1) абсолютний приріст:
2) темп зростання;
3) темп приросту:
4) абсолютне значення 1 % приросту.
2. Середній рівень виробництва продукції за період, що аналізується.
3. Середній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту за період, що аналізується. Зробити відповідні висновки.

Завдання № 10
Використовуючи дані в таблиці 8 побудувати однофакторну регресійну модель залежності середньомісячної продуктивності праці від стажу роботи працівників. Для цього визначити:
1) параметри рівнянь залежностей за допомогою методу найменших
квадратів та відхилення емпіричних значень результативної ознаки від
її теоретичних значень;
2) коефіцієнт та індекс кореляції.
Перевірити модель на адекватність. Побудувати графік залежності. Зробити висновки.
Таблиця 8. Вихідні дані
Робітник № Стаж роботи робітників підприємства, років, Х Середньомісячна продуктивність праці, У
1 3,0 256
2 8,5 257
3 11,2 255
4 6,5 251
5 8,0 217
6 4,5 277
7 4,7 213
8 18,0 287
9 16,0 294
10 13,0 295
11 16,1 275
12 12,5 334
13 11,0 358
14 7,1 167
15 12,2 174
16 6,9 251
17 7,4 207
18 9,5 280
19 10,0 247
20 10,5 109

Завдання № 11
Використовуючи дані таблиці 4 визначити:
1) індивідуальні та загальні індекси ціни, фізичного обсягу продукції та
товарообігу; економію (перевитрати коштів), яку матимуть покупці від зміни
ціни на продукцію кожного виду і в цілому;
2) індивідуальні індекси і загальний індекс собівартості продукції;
3) індивідуальні та загальний індекс трудомісткості та загальних витрат
робочого часу;
4) абсолютний та відносний приріст витрат робочого часу в цілому, а
також під впливом змін трудомісткості одиниці продукції і фізичного
обсягу виробництва окремо щодо кожного виду продукції і в цілому.
Зробити порівняльний аналіз по двох підприємствах і висновки.
Таблиця 4. Собівартість, ціна, обсяги витрат робочого часу на виробництво і реалізацію продукції А і Б підприємства у базовому і звітному роках (дані умовні).
№ підприємства вид продукції Базовий рік Звітний рік

собівартість одиниці продукції, грн. ціна одиниці продукції, грн. обсяг виробництва, тис. шт. витрати часу на виробництво, тис. людино-днів собівартість одиниці продукції, грн. ціна одиниці продукції, грн. обсяг виробництва, тис. шт. витрати часу на виробництво, тис. людино-днів № підприємства для порівняння
15 А 16 18 90 460 14 16 100 50 11

Б 220 250 80 7400 205 240 100 9000

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.