Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Рекламний менеджмент (МАУП)


Контрольна робота
K-27399

Тест до теми 1

Question 1

Які з перерахованих нижче заходів не є етапами рекламного менеджменту?

a. Розробка стратегії рекламної діяльності

b. Маркетингові дослідження ринку

c. Аналіз і оцінка ефективності маркетингової програми

d. Визначення цільового сегмента ринку

Question 2

Системний підхід у визначенні сутності рекламного менеджменту передбачає

a. Розрахунок витрат на проведення рекламних кампаній

b. Розгляд реклами як однієї з функціональних підсистем маркетингу

c. Визначення напрямків рекламних досліджень

d. Розробку тактики рекламних звернень

Question 3

Які з перерахованих нижче структур не входять у сферу рекламного менеджменту:

a. Засобу масової інформації

b. Споживачі

c. Органи місцевого самоврядування

d. Антимонопольний комітет

Question 4

Рекламодавці

a. Забезпечують оперативне керівництво й фінансову підтримку створенню рекламних звернень і їхню публікацію

b. Розробляють і виготовляють рекламну продукцію

c. Здійснюють нагляд за виконанням вимог нормативно-правових актів у сфері рекламної діяльності

d. Є генераторами рекламних ідей

Question 5

Громадські організації захисту прав споживачів

a. Перевіряють фінансову звітність рекламних агентств

b. Беруть участь у створенні рекламних звернень

c. Захищають права коштів поширення реклами

d. Здійснюють суспільний контроль відповідності реклами вимогам чинного законодавства

Question 6

Міжнародна реклама

a. Є коштами вивчення запитів споживачів на закордонних ринках

b. Повинна відповідати тільки нормам вітчизняного законодавства, без обліку особливостей правового поля реклами за кордоном

c. Є одним з варіантів формування попиту на вітчизняні товари на закордонних ринках

d. Сприяє оптимізації ціноутворення на міжнародних ринках

Question 7

Чому досвідчені рекламісти діють за принципом: "Думай глобально, дій локально"?

a. Для стандартизації реклами

b. Щоб їх глобальні рекламні кампанії якнайкраще відповідали потребам і очікуванням споживачів на місцевих ринках

c. Для запобігання повтору рекламних ідей у різних країнах

d. Для оптимізації рекламних досліджень на міжнародних ринках

Тест до теми 2

Question 1

Методи й способи створення іміджу фірми і її продукції визначаються

a. Конкурентоспроможністю цін на товари фірми

b. Шляхом аналізу позиції фірми і її продукції на ринку

c. Щомісячним обсягом збуту товарів

d. Шляхом вивчення бажань керівництва фірми

Question 2

Які з перерахованих елементів не є традицією фірмового стилю?

a. Фірмове гасло

b. Упакування

c. Товарний знак

d. Оформлення вітрини магазина

Question 3

Які з перерахованих нижче елементів не є синонімом товарного знаку?

a. Емблема

b. Фірмове впакування

c. Фірмовий знак

d. Торговельна марка

Question 4

Яких слів варто уникати при створенні слогана

a. Унікальний

b. Дешевий

c. Дорогий

d. Престижний

Question 5

У великих містах розвинених країн звичайно міняють вітрини

a. Один раз у два тижні

b. Щомісяця

c. Один раз у тиждень

d. Залежно від пори року

Question 6

Щодо реклами в ЗМІ фахівці рекомендують:

a. Давати рекламне звернення там, де зосереджений більшість потенційних покупців і в коштах, які мають найвищий рейтинг

b. Не враховувати рейтинги ЗМІ

c. Розміщати рекламні звернення у всіх можливих джерелах рекламної інформації

d. Віддавати перевага телевізійній рекламі

Question 7

Мінімальна ефективна частота контактів (МЕЧ) – це

a. Загальна кількість візуальних контактів споживача і носія реклами

b. Кількісний показник тиражу ЗМІ

c. Мінімальна кількість контактів за один рекламний цикл, починаючи з якого реклама має успіх

d. Показник кількості включень контактних коштів електронних ЗМІ

Question 8

При розрахунках ефективності телевізійної реклами стандартне значення середньої тривалості трансляції рівняється

a. 30 секунд

b. 1 хвилина

c. 45 секунд

d. 15 секунд

Question 9

Дослідження закордонних учених показали, що звичайна зовнішня реклама на вулицях міста привертає увагу лише

a. Пішоходів

b. 40% перехожих і 20% тих, хто користується легковим транспортом

c. 50% перехожих і 50% тих, хто користується легковим транспортом

d. 20% перехожих і 10% тих, хто користується легковим транспортом

Question 10

Бурштин-Імідж – це

a. Персоніфікований позитивний образ торговельної марки

b. Якісна характеристика властивостей товару

c. Характеристика жаростійкості товару

d. Імідж керівництва фірми в ділових колах

Тест до теми 3

Question 1

Рекламні агентства є

a. Виробничими підприємствами

b. Фінансовими рекламними посередниками

c. Структурними підрозділами фірми-рекламодавця

d. Незалежними організаціями

Question 2

Звертання до професіоналів – рекламним агентствам – забезпечує

a. Рівномірне завантаження підприємств – виробників реклами

b. Системний підхід до організації рекламної діяльності товаровиробників, що значно підвищує її ефективність

c. Необхідний рівень рейтингу ЗМІ

d. Економію рекламних площ у друкованих ЗМІ

Question 3

Секрет успіху рекламних агентств у розвинених країнах складається

a. У позитивній зворотній реакції споживачів

b. У використанні інформаційних систем і технологій

c. У залученні до роботи талановитих людей, знання, досвід і творчі можливості яких забезпечують рішення відповідних завдань

d. У розширеному фінансуванні їхньої діяльності

Question 4

Рекламне звернення — це

a. Комплекс рекламних заходів у рекламній кампанії

b. Залучення розроблювачів реклами з метою виготовлення рекламної продукції

c. Кошти, через яке трансформуються мета рекламодавця

d. Звернення рекламодавців до рекламних агентств

Question 5

Готове для передачі в поліграфічне виробництво рекламне звернення називається

a. Оригінал

b. Зразок

c. Бювет

d. Макет

Question 6

Які з перерахованих нижче елементів не є традицією творчого процесу створення рекламних звернень

a. Обробка ідеї (відбір варіантів, додавання інших, комбінування в різних сполученнях і т.п.)

b. Калькуляція витрат, необхідних для реалізації рекламної ідеї

c. Пошуки факту, визначення проблеми, збір і аналіз відповідних даних

d. Пошуки ідеї (продумування пробних ідей як можливих варіантів)

Question 7

До складу рекламних звернень у друкованих ЗМІ входять наступні візуально-інформаційні елементи:

a. Текстові стовпчики газетного стовпця

b. Декоративні елементи (рамки, лінійки)

c. Шрифтове рішення заголовка й тексту

d. Колонтитул

Question 8

Макет телевізійного рекламного комерційного фільму - це

a. Режисерський сценарій

b. Тема рекламного сюжету

c. Ідея рекламного сюжету

d. Зменшене зображення декорацій до фільму

Question 9

Хто з перерахованих нижче вніс значний вклад у розвиток реклами США в другій половині ХХ в.?

a. Эрнест Хемінгуей

b. Девід Огілві

c. Марко Твен

d. Лео Бернет

Question 10

Кому з відомих діячів рекламного бізнесу належать слова “Ціль реклами – вийти за рамки буденного”

a. Л.Бернету

b. М.С.Окену

c. В.Робінсону

d. Дж.X.Луісові

Тест до теми 4

Question 1

Рекламне дослідження ринку передбачає

a. Визначення цільових сегментів товарного ринку

b. Збір, систематизацію й аналіз даних, необхідні фірмі або організації для рішення комунікативних завдань

c. Визначення обсягів витрат на рекламу

d. Логічне дослідження товароруху

Question 2

Які із зазначених нижче заходів не є етапом рекламного дослідження ринку?

a. Визначення проблеми і формування цілей рекламного бізнесу фірми

b. Обробка плану проведення досліджень

c. Підтримка прийняття маркетингових рішень

d. Аналіз зібраної інформації

Question 3

Мета рекламного дослідження ринку може бути

a. Описовою

b. Пошуковою

c. Експериментальною

d. Довгостроковою

Question 4

До випадкових вибірок у рекламних дослідженнях ставляться:

a. Довільна вибірка

b. Метод концентрації (дослідження виконуються тільки для найбільш важливих елементів генеральної сукупності)

c. Опосередкована вибірка

d. Проста вибірка (вибір типу за допомогою випадкових чисел)

Question 5

До невипадкових вибірок у рекламних дослідженнях ставляться:

a. Типова вибірка (збір даних по деяких характерних елементах генеральної сукупності; для цього необхідно мати дані про розподіл ознак, по яких визначаються ці типові елементи)

b. Групова вибірка (розкладання генеральної сукупності на окремі групи, усередині кожної з них потім проводиться випадкова вибірка)

c. Метод “клумб” (одиниця вибірки складається із груп елементів, з них вибирають ті, які потім детально досліджують)

d. Метод концентрації (дослідження виконуються тільки для найбільш важливих елементів генеральної сукупності)

Question 6

Статистичний банк – це

a. Комп'ютерна база даних маркетингових досліджень

b. Набір математичних алгоритмів, які відображають окремі процеси планування й контролю рекламної діяльності

c. Банк, що накопичує інформацію про результати рекламних досліджень

d. Сукупність методик статистичної обробки інформації, які дають можливість більш повно розкрити взаємозалежність різних факторів у рамках вибірки даних і встановити міру їхньої статистичної надійності

Question 7

Найважливіша функція планування цілей –

a. Проведення досліджень методів комунікації (особистий продаж)

b. Оцінка ефективності маркетингу збуту

c. Визначення переліку рекламних коштів для рекламної кампанії

d. Забезпечення фахівців із прийняття рішень критеріями визначення ефективності рекламних заходів оперативного керування рекламою

Question 8

Модель MEDIAK ґрунтується:

a. На функціях, що передбачають контроль і оцінку процесу комунікації

b. На визначенні ефективності окремих коштів реклами

c. На зв'язку між витратами на рекламу й обсягами збуту

d. На розрахунках кількісних характеристик традиційної маркетингової політики комунікацій (систем особистого продажу)

Question 9

Модель ADMOD ґрунтується:

a. На зв'язку між витратами на рекламу й обсягами збуту

b. На послідовних дослідженнях ефективності окремих етапів рекламної кампанії

c. На визначенні зв'язку між рекламним обігом і яким-небудь результатом (перша покупка продукту, зміна відносини до торговельної марки, фірмі й т.п.)

d. На розрахунках кількісних характеристик процесу збуту

Question 10

Розрахунки й оцінки фактору забування реклами

Виберіть одну правильну відповідь a. Не використовуються в обох моделях

b. Використовуються в обох моделях

c. Властиві тільки моделі MEDIAK

d. Властиві тільки моделі ADMOD

Тест до теми 5

Question 1

Стратегічне планування рекламної кампанії передбачає

a. Визначення асигнувань на проведення рекламної кампанії

b. Установлення ділових відносин з клієнтами

c. Розробку алгоритмів інформаційного забезпечення маркетингової діяльності

d. Розробку цілей рекламної кампанії

Question 2

Які із зазначених нижче заходів не є етапами блоку тактичних рішень при розробці плану рекламної кампанії?

a. Розрахунок бюджету асигнувань на проведення рекламної кампанії

b. Визначення жанрів і форм рекламного звернення

c. Відпрацьовування плану рекламних публікацій

d. Визначення завдань поточного планування рекламної кампанії

Question 3

Узгодження кінцевого макета рекламного звернення із замовником – це

a. Процес одержання вказівок щодо використання рекламоносіїв

b. Обговорення реалізованої ідеї рекламного звернення (наскільки воно відповідає намірам рекламодавця)

c. Визначення обсягів витрат на його публікацію

d. Тестування рекламного звернення

Question 4

Які з перерахованих елементів є традиційною оптимальної комунікативної моделлю?

a. Стабілізатор

b. Мультиплікатор

c. Контрагент

d. Комунікатор

Question 5

Відповідно до теорії, заголовок рекламного звернення з 10 і більше слів сприймається

a. Позитивно

b. Найкраще

c. Погано

d. Оптимально

Question 6

Вступна частина рекламного звернення має на меті

a. Розкрити сутність ринкових переваг рекламованого товару

b. Надати інформацію про місце придбання товару

c. Привернути увагу читача, заохотити його до подальшого читання

d. Надати інформацію щодо засобів зв'язку з рекламодавцем

Question 7

За даними закордонних дослідників на телебаченні привертає увагу

a. Кожна третя реклама

b. Тільки реклама, супроводжувана привабливою музикою

c. Перше й останнє рекламне оголошення

d. Тільки один рекламний сюжет з кожних 15

Question 8

Для розробки ефективного рекламного звернення рекомендується використовувати такі мотиви

a. Спеціальні

b. Моральні

c. Раціональні

d. Експресивні

Question 9

Недоліками рекламних звернень у газетах є:

a. Недовговічність

b. Маленькі розміри рекламної площі

c. Недостатня інформативність

d. Погана якість печатки, особливо фотоматеріалів

Question 10

Функція антени в засобах масової інформації передбачає

a. Пропаганду нових моделей поведінки і установки, адаптовані до нової соціальної структури

b. Створення джерела інформації, у якому фіксують зміни

c. Доведення до громадськості інформації про нововведення, які поступово руйнують устояні традиції й норми

d. Розміщення програм радіо й телебачення

Тест до теми 6

Question 1

Ціль ревізії й контролю результатів рекламної кампанії:

a. Перевірка фінансової звітності

b. Аналіз використання оборотних коштів

c. Розробка рекомендацій із внесення змін у проведені рекламної кампанії

d. Перевірка правильності і ефективності самої концепції маркетингу й стратегії товароруху, у тому числі рекламної діяльності

Question 2

Пре-Тест – це:

a. Оцінка ефективності реклами на підставі аналізу статистичних даних за минулі роки

b. Попереднє тестування рекламних звернень

c. Прогнозування показників (економічної й комунікативних) рекламної кампанії

d. Порівняння планових і досягнутих показників

Question 3

Факторний аналіз рекламної кампанії використовується

a. для аналізу цільової аудиторії шляхом її розподілу на окремі більш-менш однорідні групи

b. для перевірки того, чи іншого впливу незалежних змінних величин на залежні

c. для дослідження взаємозв'язків між змінними величинами з метою зменшення кількості факторів, що впливають на ефективність показників проведення рекламної кампанії

d. для аналізу даних з метою визначення залежності однієї змінної величини від інший або декількох незалежних змінних величин

Question 4

По способах математичного опису досліджувані процеси рекламного бізнесу діляться на:

a. Постійні й змінні

b. Контрольовані й неконтрольовані

c. Аналітичні й алгоритмічні

d. Інформаційні й технологічні

Question 5

Позитивними економічними результатами рекламної кампанії вважаються

a. Збільшення обсягу рекламних витрат

b. Збільшення обсягу реклами в ЗМІ

c. Збільшення обсягу продажів у натуральному й грошовому вираженні

d. Збільшення частки ринку

Question 6

При повноцінному попиті головне завдання реклами полягає

a. У підтримці наявного попиту, з огляду на зміни прихильності споживачів і безперервну конкуренцію

b. У зниженні обсягів збуту товарів підвищеного попиту

c. У залученні нових покупців

d. У збільшенні обсягів збуту

Question 7

Ефект рекламного звернення не визначається:

a. Шляхом оцінки ефективності витрат на рекламу

b. Систематичним виміром неекономічних результатів реклами

c. На підставі підрахунку обсягу збільшення збуту

d. Шляхом оцінки економічних показників

Question 8

Найчастіше причинами того, що реклама перестала працювати, є:

a. Зміна власників рекламоносіїв

b. Недоліки творчої ідеї або її виконання

c. Незначне зменшення тиражу газет

d. Невідповідність рекламної стратегії ситуації, що зложилася в даному сегменті ринку

Question 9

Для виявлення внутрішніх проблем реклами необхідно:

a. Провести дослідження контактів цільової аудиторії реклами, що дасть можливість одержати оновлені дані й установити причини проблеми

b. Здійснити необхідні кадрові перестановки в службі реклами

c. Створити нові рекламні звернення

d. Зменшити витрати на рекламу

Question 10

Інтерференція з боку марок-конкурентів спостерігається у випадках:

a. Коли конкуренти зменшують обсяги витрат на рекламу

b. Коли конкуренти зменшують обсяги реклами

c. Коли один або кілька основних конкурентів змінюють свої графіки виходу реклами з метою збільшення частоти показу

d. Коли конкуренти видозмінюють свої рекламні звернення, і вони починають працювати по-новому

Контрольні питання до теми 7

1. Чим відрізняється українське законодавство про рекламу від законодавства інших держав?

2. Як регламентується Законом України “Про рекламу” порядок рекламування тютюнових і алкогольних виробів?

3. Коли наступає відповідальність за порушення вимог Закону України “Про рекламу”?

4. Якими законодавчими актами передбачена відповідальність за неправомірне використання фірмового найменування або товарних знаків?

5. Якими Законами України уведені обмеження і заборони відносно телерадіореклами?

6. Назвіть місце рекламної діяльності у видавничій справі.

7. Дайте визначення реклами, як предмету авторського права.

8. Як здійснюється захист авторських прав у рекламі?

9. Як відшкодовуються збитки за порушення авторських і суміжних прав?

Виконати підсумкове завдання

Оберіть білет, та дайте відповідь на запитання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ ДИСЦИПЛІНИ « РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

ДАН ОТВЕТ НА БИЛЕТ 3 (готовая работа). заказать можно любой билет.

БІЛЕТ № 1

1.Як регламентується Законом України « Про рекламу», порядок рекламування тютюнових

і алкогольних виробів ?

2. Назвіть основні цілі оцінки ефективності рекламної діяльності.

3. На які основні етапи можна розділити процес проведення рекламної компанії ?

БІЛЕТ № 2.

1. Назвіть основні напрямки рекламного дослідження ринку.

2. По яким двом принципам може бути організована рекламна діяльність товаровиробника?

3. Чим відрізняються поняття «рекламна діяльність» і «рекламний менеджмент»?

БІЛЕТ № 3. ЭТОТ БИЛЕТ ВЫПОЛНЕН.

1. Які завдання вирішує рекламний менеджмент як організаційна основа рекламної діяльності?

2. Які функції виконує рекламний підрозділ підприємства?

3. Охарактеризуйте основні ЗМІ як засоби реклами.

БІЛЕТ № 4.

1. Назвіть основні критерії відбору клієнтів замовників рекламної компанії.

2. Назвіть послідовність виконання основних шість етапів оцінки ефективності результатів

рекламної компанії.

3. Коли наступає відповідальність за порушення вимог Закону України «Про рекламу»?

БІЛЕТ № 5.

1. Якими законодавчими актами передбачена відповідальність за неправомірне використання

фірмового найменування або товарних знаків?

2. У чому призначення статистичного банку даних ?

3. З яких основних розділів складається план рекламної компанії?

БІЛЕТ № 6.

1. Назвіть недоліки визначення ефективності проведення рекламної компанії по росту продажі

товару.

2. З яких основних етапів складається структура рекламного процесу?

3. Назвіть основні традиції рекламного менеджменту.

БІЛЕТ № 7.

1. Дайте характеристику функціонального зв*язку рекламодавця і рекламного агенства.

2. З яких елементів складається фірмовий стиль.

3. Як вимірюється комунікативна ефективність рекламної діяльності?

БІЛЕТ № 8.

1. Якими Законами України уведені обмеження і заборони відносно телереклами?

2. Назвіть основні моделі планування рекламної компанії.

3. Назвіть основні принципи створення і виготовлення рекламного звернення.

БІЛЕТ № 9.

1. У чому складається значення споживачів як елемента рекламної сфери?

2. Якими вимогами повинна відповідати реклама на місці продажу продукції?

3. Дайте характеристику моделі MEDIAK .

БІЛЕТ № 10.

1. Якими законодавчими актами регулю є ться рекламна діяльність в Україні?

2. У чому проявляються особливості рекламування різних груп товарів?

3. Які показники необхідно знати при виборі ЗМІ для рекламної компанії?
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.