Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

КНАУ, Варіант №4, Підприємництво та бізнес-планування, №2878


Контрольна робота
K-10096

1. Організація і регулювання становлення та розвитку підприємництва в країнах Східної Європи (колишніх республіках Радянського Союзу)
2. Тести
1. Положення про те, що кожен має право на підприємницьку діяльність,
яка не заборонена законом, міститься в:
а) Цивільному кодексі України
б) Законі України "Про власність
в) Законі України "Про підприємництво"; (не діє)
г) Законі України "Про державну підтримку малого підприємництва";
д) правильної відповіді немає.
2. Закон України "Про підприємництво" прийнято в:
а) 1990р.;
б) 1992р.;
в) 1994р.;
г) 1996р.;
д) правильної відповіді немає.
3. Передбачене Кримінальним кодексом України покарання за скоєння
злочину у вигляді позбавлення права займати певні посади чи здійснювати
певну діяльність (у т.ч. підприємницьку) визначається на термін:
а) від 2 до 3 років;
б) від 2 до 4 років;
в) від 2 до 5 років;
г) від 2 до 7 років;
д) правильної відповіді немає.
4. Такими, що не мають судимості (мають скасовану судимість), з наступним правом займатися підприємницькою діяльністю визнаються особи, засуджені за злочин середньої тяжкості, якщо вони з дня відбуття покарання
(основного та додаткового) не скоїли нового злочину протягом:
а) 1 року;
б) 2 років;
в) 3 років;
г) 4 років;
д) правильної відповіді немає.
5. Юридичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності не є:
а) філія (відділення) підприємства (установи, організації);
б) дочірнє підприємство;
в) холдингова компанія;
г) об'єднання підприємств;
д) правильної відповіді немає.
6. З числа суб'єктів економічної діяльності до розряду комерційних не належать:
а) товариства з обмеженою відповідальністю;
б) командитні товариства;
в) споживчі кооперативи;
г) фермерські господарства;
д) правильної відповіді немає.
7. З-поміж видів установ та організацій, що діють на фінансових ринках, до числа комерційних не належить:
а) банківські установи;
б) інститути спільного інвестування;
в) недержані страхові компанії;
г) кредитні спілки;
д) правильної відповіді немає.
8. Закон України "Про державну підтримку суб'єктів малого підприємництва" прийнято в:
а) 1994р.;
б) 1996р.;
в) 1998р.;
г) 2000р.;
д) правильної відповіді немає.
9. Критеріями віднесення суб'єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб до числа суб'єктів малого підприємництва, згідно з Законом
України "Про державну підтримку малого підприємництва" є:
а) середньооблікова чисельність працюючих і вартість необоротних матеріальних активів підприємства;
б) вартість необоротних матеріальних активів підприємства і обсяг річного валового доходу;
в) середньооблікова чисельність працюючих і обсяг річного валового
доходу;
г) середньооблікова чисельність працюючих і обсяг річного чистого
доходу (прибутку);
д) правильної відповіді немає.
10. До складу регулятивних інструментів підприємницької діяльності
не входить:
а) державна реєстрація суб'єктів підприємництва;
б) ліцензування господарської діяльності;
в) квотування зовнішньоекономічної торгівлі;
г) дозволи і ліміти на використання природних ресурсів;
д) правильної відповіді немає.
11. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності у звичайному порядку здійснюється при наявності всіх необхідних документів протягом не більше:
а) 3 днів;
б) 7 днів;
в) 10 днів;
г) 15 днів;
д) правильної відповіді немає.
12. Рішення про видачу ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності приймається протягом не більше:
а) 3 днів;
б) 7 днів;
в) 10 днів;
г) 15 днів;
д) правильної відповіді немає.
13. Підставою для анулювання ліцензії не може виступати:
а) акт про одноразове грубе порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
б) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
в) акт про невиконання розпорядження щодо усунення порушення
ліцензійних умов;
г) акт про встановлення факту передачі ліцензії чи її копії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
д) правильної відповіді немає.
14. Норми, що встановлюють відповідальність за порушення порядку здійснення підприємницької (господарської) діяльності, містяться:
а) тільки в Кодексі України про адміністративні правопорушення;
б) тільки в Кримінальному кодексі України;
в) в Кодексі України про адміністративні правопорушення і
Кримінальному кодексі України:
г) в Кримінальному кодексі України і Цивільному кодексі України;
д) правильної відповіді немає.
15. Норми, що встановлюють відповідальність зі здійснення заборонених видів підприємницької (господарської) діяльності, містяться:
а) тільки в Кодексі України про адміністративні правопорушення;
б) тільки в Кримінальному кодексі України;
в) в Кодексі України про адміністративні правопорушення і Кримінальному кодексі України;
г) в Кримінальному кодексі України і Цивільному кодексі України;
д) правильної відповіді немає.
16. У відповідності з законом статутний фонд в обов'язковому порядку формує:
а) підприємство, засноване на власності фізичної особи;
б) підприємство, засноване на власності трудового колективу;
в) виробничий кооператив;
г) фермерське господарство;
д) правильної відповіді немає.
17. Спрощену систему оподаткування суб'єктів малого підприємництва
запроваджено:
а) Законом України;
б) Постановою Верховної Ради України;
в) Указом Президента України;
г) Постановою Кабінету Міністрів України;
д) правильної відповіді немає.
18. Для того, щоб суб'єкту малого підприємництва – фізичній особі було надано право користуватися спрощеною системою оподаткування, у трудових відносинах з ним має перебувати не більше:
а) 3 осіб;
б) 5 осіб:
в) 10 осіб;
г) 15 осіб;
д) правильної відповіді немає.
19. Для того, щоб суб'єкт малого підприємництва – фізична особа мав
право користуватися спрощеною системою оподаткування, обсяг реалізованої
ним продукції не має перевищувати:
а) 100 тис.грн.;
б) 200 тис. грн.;
в) 300 тис. грн.;
г) 400 тис. грн.;
д) правильної відповіді немає.
20. Єдиний податок, сплачуваний суб'єктом малого підприємництва –
юридичною особою – в разі сплати ним податку на додану вартість має
становити (у відсотках до обсягу реалізованої продукції):
а) 4%;
в) 8%;
г) 10%;
д) правильної відповіді немає.
21. Серед галузей економіки, що належать до матеріального виробництва, найменше число видів господарської діяльності, які потребують ліцензування, має:
а) промисловість;
б) сільське господарство;
в) будівництво:
г) транспорт;
д) зв'язок.
22. Основною процедурою здійснення державної закупівлі продукції (робіт, послуг) є:
а) двоступеневі торги;
б) торги з обмеженою участю;
в) запит цінових пропозицій (котирувань);
г) закупівлі в одного постачальника (виконавця);
д) правильної відповіді немає.
23. Не суперечить законодавству включення в розряд комерційних
таємниць суб'єкта підприємницької діяльності таких відомостей:
а) про винаходи, що перебувають у стадії розробки;
б) про зміст господарських договорів;
в) про клієнтів;
г) про чисельність і склад співробітників;
д) правильної відповіді немає.
24. Максимально відповідним специфіці підприємницької діяльності є
психологічний тип:
а) меланхолічний;
б) сангвінічний;
в) флегматичний;
г) холеричний;
д) правильної відповіді немає.
25. Асоціація – це :
а) об'єднання, спілка підприємств (організацій) або осіб для досягнення певних цілей, є юридичною особою, якою керує рада засновників, а оперативне управління здійснюється дирекцією, що призначається радою;
б) форма організації господарських об'єднань, що грунтується на концентрації коштів, випуском та продажем акцій;
в) аудит – фірма, що перевіряє стан фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств на основі договору;
г) кредитно-фінансова установа;
д) правильної відповіді немає.
26. Банкрутство – це
а) швидко зростаюча діяльність групи невеликих компаній, що займаються борговими операціями;
б) боргова неспроможність, неможливість підприємця сплатити борги у зв'язку з відсутністю коштів, неплатоспроможність, фінансовий крах, розорення;
в) зниження офіційної вартості – золотого вмісту національної грошової валюти, що здійснюється в офіційному порядку;
г) форма впливу на цілеспрямованого впливу держави на економіку з метою забезпечення або підтримки її функціонування в заданому режимі;
д) правильної відповіді немає.
27. Економічна зона це:
а) філія головної акціонерної компанії, що перебуває під контролем материнського товариства;
б) група підприємств, що не входять з тих чи інших причин (малі та середні підприємства) до монополітичних об'єднань;
в) регіон з особливо сприятливим ресурсом для спільного підприємства:
г) поділ ринку на окремі сегменти за різними ознаками;
д) правильної відповіді немає.
28. Контрагент це:
а) фізична особа, що здійснює обробку і збереження товарів, але не володіє ними як власністю;
б) юридична особа що здійснює обробку і збереження товарів та володіє ними як власністю;
в) кожна із сторін у договорі щодо один до одного;
г) професійний управляючий, що має спеціальну підготовку й здійснює керівництво фірмою;
д) правильної відповіді немає.
29. Конкуренція це :
а) згода сторін, що домовляються;
б) форма зв'язку між підприємцями;
в) становище, яке склалось в економічній сфері;
г) суперництво, боротьба за досягнення кращих результатів, боротьба між фірмами (підприємцями) за більш вигідні умови виробництва та збуту товарів;
д) правильної відповіді немає.
30. Підприємницький бізнес це:
а) динамічний елемент бізнесу, що характеризується самостійною діяльністю з виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюється на власній ризик з метою отримання прибутку;
б) вид господарської організації коли всі його учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю;
в) співробітництво кількох осіб, що беруть участь у діяльності фірми капіталом чи особистою працею;
г) зібрання підприємств ля оптового продажу і закупівлі товарів;
д) правильної відповіді немає.

3. Задача № 1
Визначити заплановане зростання продуктивності праці, якщо відомо, що в базовому році підприємство виготовило продукції на 40 млн. грн. В плановому році випуск продукції передбачається збільшити на 8 %. Кількість працюючих в базовому році склала 3300 чол., в тому числі основних робітників – 2400 чол. При збільшенні випуску продукції на 1 % чисельність іншого ПВП зростає на 0,6 %.

4. Задача № 2
Базова рентабельність – 10 %. Повна собівартість порівняної товарної продукції на плановий рік складе 38000 грн. Зниження собівартості за рахунок збільшення об’єму виробництва повинно скласти 5 %.
Розрахувати прибуток за рахунок зростання обсягу товарної продукції.

Література
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.