Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Соціальні та психологічні чинники конформності особистості


Магістерська
K-26026

ВАЖЛИВО!!! ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДОДАЮТЬСЯ ДЕТАЛЬНІ ДОДАТКИ, БЛАНКИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ТОЧНИЙ І ГРАМОТНИЙ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, СТИСЛИЙ ТЕКСТ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ. РОБОТУ ЗАХИЩЕНО З ОЦІНКОЮ 96 БАЛІВ "А". ОРИГІНАЛЬНІСТЬ І ГРАМОТНІСТЬ РОБОТИ ГАРАНТУЮТЬСЯ. <br /><br /> ЗМІСТ <br /><br /> ВСТУП………………………………………………………………………..
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика психологічного поняття конформності..................................................................................................
1.1. Феномен конформізму у сучасній соціальній психології......................................................................................
1.2. Методологічні основи дослідження конформності..............
РОЗДІЛ 2. Аналіз емпіричного дослідження взаємозв’язку конформності з її соціальними та індивідуальними чинниками…..
2.1. Теоретичне обґрунтування вибору програми методик на визначення характеристик основних чинників конформної поведінки………………………………………………………………
2.2. Аналіз результатів дослідження взаємозв’язку соціальних та психологічних чинників конформності особистості………………..
РОЗДІЛ 3. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях……
3.1. Загальні положення охорони праці та безпеки життєдіяльності………………………………………………….
3.2. Вимоги безпеки перед початком роботи………………………
3.3. Вимоги безпеки під час виконання роботи………………….
3.4. Вимоги безпеки після закінчення роботи…………………….
3.5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях………………………..
3.6. Надання медичної допомоги……………………………….
ВИСНОВКИ....................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................
ДОДАТКИ …………………………………………………………………..
Додаток А. Тест «Чи піддаєтесь Ви чужому впливу?»……………
Додаток Б. Тест-опитувальник для виявлення рівня самооцінки…
Додаток В. Тест «Оцінка сугестивності»…….……………………
Додаток Г. Методика «Оцінка потреби у схваленні..………….
Додаток Д. Бланк соціометричного дослідження……..………..
Додаток Е. Звідна таблиця результатів соціометричного дослідження………………………………………………………… <br /><br /> ВСТУП <br /><br /> Актуальність теми. Становлення особистості індивіда не може розглядатися окремо від суспільства, в якому він перебуває, від системи тих відносин, у які він включається. Природа міжособистісних відносин у будь-яких спільнотах є надзвичайно складною. У них знаходять своє відображення як суто індивідуальні якості особистості – її емоційні і вольові властивості, інтелектуальні можливості, так і засвоєні особистістю норми і цінності суспільства. У системі міжособистісних відносин людина реалізує себе, повертаючи суспільству сприйняте в ньому. Саме тому активність особистості, її безпосередня є найважливішою ланкою в системі міжособистісних відносин.
Особистість, будучи членом тих чи інших соціальних груп, зазвичай будує свою діяльність, насамперед з урахуванням поглядів, що вже існують в даних групах і в суспільстві в цілому. Вплив референтної групи на перебіг психічних явищ і поведінку індивіда нерозривно пов’язаний з вивченням феномена конформізму. Конформізм – це підвищена схильність до наслідування чужої думки або стилю поведінки.
У працях таких вчених, як Е. Фромм, К. Хорні, Г. Маркузе, Т. Адорно, В. Райх, Л. Фестінгер, М. Дойч, Г. Жерард, М. Шериф, С. Аш, С. Московічі, П. Давидова, В. Калошина, А. Петровський та багатьох інших було закладено теоретичні та експериментальні основи вивчення феномену конформності, спектр котрих включає в себе різноманітні галузі знання – від соціальної психології до політології.
Вченими було виділено чинники, що впливають на рівень прояву конформності: одностайність більшості, розмір групи, особливості ситуації, характеристики групи, статус, вік і стать людини, індивідуальні особливості випробуваного, значимість ситуації для випробуваного, рівень сугестивності.
Різноманіття підходів до розгляду проблеми конформності та її чинників, а також зростання у сучасному суспільстві фактору тиску на окремо представлену особистість все більше поглиблюють інтерес до цієї проблеми, змушуючи науковців шукати нові підходи до вивчення пристосовницького стилю поведінки.
Таким чином, актуальність запропонованої теми визначається зростанням проблеми загалом суспільного та конкретно внутрішньогрупового тиску на особистість, потребою більш детального дослідження впливу різноманітних факторів на формування конформної поведінки індивіда та їхньої внутрішньої взаємозалежності.
Мета дослідження полягає у виявленні можливих комбінацій взаємозалежності конформності особистості та супроводжуючих її чинників.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
1) охарактеризувати сучасне наукове уявлення про соціально-психологічне явище конформності;
2) проаналізувати основні методологічні підходи до вивчення явища конформності;
3) теоретично обґрунтувати вибір програми емпіричного дослідження соціальних та індивідуально-психологічних чинників конформності;
4) з’ясувати міру можливих внутрішніх взаємозв’язків між соціальними та психологічними факторами конформності особистості;
5) визначити основні вимоги охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях у професійній діяльності практичного психолога.
Об’єкт дослідження: конформність як феномен соціальної психології.
Предмет дослідження: взаємозв’язок соціальних та психологічних чинників конформної поведінки.
Методи дослідження:
1) теоретичні: аналіз наукової літератури з теми дослідження;
2) емпіричні: психологічне тестування з використанням набору спеціалізованих методик;
3) метод статистичної обробки даних: коефіцієнт лінійної кореляції Спірмена.
Апробація та впровадження результатів дослідження. Теоретичні положення та результати емпіричного дослідження доповідались та обговорювались на засіданні кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету (протокол № 10 від 27.03.2014 р.), на секційному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 2014), автор має публікацію у збірнику матеріалів конференції.
Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Список використаних джерел складається з 60 пунктів.
Ціна

900

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.