Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Оцініть цей сайт


Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»


Магістерська
K-13724

ВСТУП………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА……………………….
1.1. Визначення та класифікація банківських ризиків………………………..
1.2. Характеристика і управління кредитними ризиками
1.3. Кредитоспроможність позичальника: поняття і системи аналізу

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
2.1. Аналіз кредитного портфеля банку
2.2. Загальна характеристика процесу визначення кредитоспроможності позичальника
2.3. Оцінка кредитоспроможності юридичної особи
2.4. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА
3.1. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника та можливість його впровадження в практику комерційних банків України
3.2. Вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальника (або шляхи оптимізації методики оцінки кредитоспроможності)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Запорукою ефективного функціонування та сталого розвитку економіки будь-якої країни або регіонального об’єднання є її стабільна та надійна банківська система. Головне завдання банківської системи полягає в підтримці економічного зростання шляхом підкріплення економіки кредитними ресурсами, переміщення грошових ресурсів до тих секторів, в яких відчувається їх нестача. Саме такі завдання у сьогоденні вирішує й банківська система України в умовах стратегічного орієнтування країни на приєднання до європейських структур.
Функціонування банківської системи країни або регіонального об’єднання залежить від стабільності банківських інститутів, їхньої здатності чинити опір негативному впливу різноманітних факторів: макроекономічних, інформаційних, організаційних, регулятивних тощо, які стають причиною виникнення різноманітних банківських ризиків. Тобто, лише усвідомлення ризиків, що оточують банківську діяльність, досконале управління ними здатні забезпечити функціональну надійність банківських установ.
Надійність банківських установ є особливо важливою для країн, які лише нещодавно запровадили ринкові механізми функціонування національної економіки. Банківська система України ще має накопичити власний досвід обмеження дії чинників, які можуть спричинити порушення її внутрішньої стабільності. Отже, адаптація методів та моделей управління банківськими ризиками може розглядатися як одна із засад для створення власних, вітчизняних підходів щодо забезпечення довгострокової надійності як комерційних банків України, так і банківської системи країни в цілому.
Найпоширенішою операцією комерційних банків є надання кредитів і проведення кредитної політики. Кредитні операції дають комерційним банкам основну частину доходу. Однак аналіз ситуації, що склалася у банківській сфері, свідчить, що іноді банки зазнають фінансового краху в зв'язку з надзвичайно ризиковою кредитною політикою. У зв'язку з цим актуального значення набуває вирішення проблеми мінімізації ризиків кредитної діяльності комерційних банків. Банки повинні управляти кредитним ризиком таким чином, щоб отримувати максимально можливий прибуток, одночасно намагаючись максимально знизити ризик, безпосередньо пов'язаний з механізмом надання і погашення банківських кредитів.
Кредитоспроможність клієнта (позичальника)—одне з тих нових понять, яке буквально внесла в наше життя нова економічна епоха. Не дивлячись на це, вже можна з упевненістю сказати, що воно зайняло в ній своє місце міцно і назавжди.
Зміни, що відбуваються в економіці України, припускають істотні зміни у взаємовідносинах між комерційними банками і суб’єктами господарювання. Висока ризикована банківська діяльність головним чином пов’язана з умовами і результатами діяльності його клієнтів.
Ступінь висвітлення теми. Дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених з питань ризиків та аналізу кредитоспроможності позичальників у банківській діяльності знайшли відображення у працях Ю. Бутеля, Н.І. Версаля, В.В. Вітлінського, В.В. Галасюка, А.П. Ковалева, С М. Павлюка, О. Пернарівського, О.Г. Савченко, І. С. Хоружій та інших, в яких головна увага приділялась саме кредитним ризикам, проблемам їх оцінювання та управління.
Метою дослідження є поглиблення теоретичних та практичних знань з питань банківського менеджменту: управління кредитними ризиками у банках для подальшого застосування їх під час виконання конкретних практичних завдань при визначенні кредитоспроможності позичальника; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень з аналізу кредитоспроможності позичальників - суб’єктів господарювання та фізичних осіб, визначення практичних перспектив вдосконалення ефективності сучасних методів аналізу кредитоспроможності позичальників.
Основними завданнями магістерської роботи є:
• поглиблення теоретико-методологічних засад з дослідження кредитних ризиків в банку та їх управління;
• узагальнення кредитоспроможності позичальника: поняття і системи аналізу;
• наведення основних принципів кредитної політики банку на прикладі…;
• обґрунтувати процес визначення кредитоспроможності позичальника в банку;
• надати оцінку кредитоспроможності юридичної та фізичної особи в банку;
• обґрунтування зарубіжного досвіду оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника та можливість його впровадження в практику комерційних банків України;
• визначення основних шляхів оптимізації методики оцінки кредитоспроможності.
Об'єктом дослідження є сфера економічних відносин, що виникають між кредиторами і позичальниками з приводу перерозподілу вартості у грошовій формі на умовах повернення та платності.
Предметом дослідження є діяльність комерційного банку, спрямована на оцінку кредитоспроможності позичальника, кредитування юридичних та фізичних осіб для забезпечення їх тимчасових потреб у грошових ресурсах.
Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу магістерської роботи становить сучасна економічна теорія ризиків, синтез класичних теорій і новітніх поглядів на місце та роль аналізу кредитоспроможності позичальника у діяльності комерційних банків. При виконанні досліджень залежно від конкретних цілей і завдань використовувались аналітично-графічна формалізація кредитної діяльності комерційних банків, порівняльний аналіз динаміки показників.
Інформаційною базою є законодавчі та нормативні акти, періодичні видання, а також дані статистичних щорічників, Національного банку України (НБУ), комерційного банку. Базою дослідження є результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний і вітчизняний досвід діяльності комерційних банків у сфері аналізу кредитоспроможності позичальника під час кредитування юридичних та фізичних осіб.
Структура магістерської роботи. Складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Ціна

450

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.