Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Макроекономіка


Контрольна робота
K-17567

Завдання
На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. 1.1 і 1.2 додатка, необхідно визначити:
1. Величину ВВП (GNP) в 2006 році за потоком доходів і за потоком видатків
2. Показники національних рахунків за 2006 рік:
- чистий національний (внутрішній) продукт ЧНП (ЧВП), (NNP);
- національний дохід (NІ);
- особистий дохід (PІ);
- післяподатковий дохід (DІ)
3. Індекс ВВП (дефлятор ВВП) у кожному році за період з 2004 по 2008 рік
4. Реальний ВВП в кожному році аналізованого періоду
5. В які роки аналізованого періоду при розрахунку реального ВВП використовувався метод інфлювання і метод дефлювання
6. На підставі отриманих результатів відповісти на такі питання:
- Чи бере участь населення в процесі інвестування в 2006 році, використовуючи для цього післяподатковий дохід?
- На що направлені особисті доходи населення в 2006 році?
- Які пропозиції Ви запропонуєте для того, щоб заощадження громадян у 2006 році були направлені на інвестування
7. Побудувати стовпчикову діаграму реального ВВП за аналізований період
Таблиця 1.1 – Вихідні дані для завдання 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін" (цифри умовні) млрд $
Компоненти національного доходу за 2006 рік
1. Особисті споживчі видатки
2. Трансфертні платежі
3. Амортизаційні відрахування
4. Орендна плата
5. Внески на соціальне страхування
6. Відсотки
7. Дохід від власності
8. Експорт
9. Імпорт
10. Дивіденди
11. Заробітна плата найманих робітників
12. Непрямі податки
13. Нерозподілений прибуток корпорацій
14. Індивідуальний податок
15. Податок на прибуток корпорацій
16. Державні закупівлі
17. Чисті інвестиції
18. Прибуток корпорацій
19. Особисті заощадження
Таблиця 1.2 – Вихідні дані для завдання 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін" (цифри умовні)
Варіанти Показник Рік
2004 2005 2006 2007
5, 10 Номінальний ВВП, млрд $ 1123 1272 1458 1591
Ціна ринкового кошику 266 292 324 347
Примітка. 2006 рік – базовий. Величина ВВП в 2006 р. розраховується за умовами завдання
Завдання
На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. 2 додатка, необхідно:
1. Побудувати графіки сукупного попиту АD і сукупної пропозиції АS
2. Описати теоретичний зміст трьох відрізків кривої сукупної пропозиції
3. Графічно визначити рівноважний обсяг виробництва при різних положеннях кривої сукупного попиту
4. Визначити величину реального обсягу національного виробництва в умовах повної зайнятості
5. Перелічити і охарактеризувати нецінові чинники, які впливають на зсув кривої сукупного попиту і зсув кривої сукупної пропозиції
Варіанти 5,
Рівень цін Обсяг AD, млрд дол. Обсяг AS, млрд дол
25 900 -
75
75
75
87,5
125 100
150
200
1. Із табл. 2 вибрати вихідні дані для побудови кривих АD і АS. У зручному для Вас масштабі на горизонтальній осі відкласти реальний обсяг виробництва, а на вертикальній осі – рівень цін. За координатами на графіку визначити точки, які відображають положення кривих АD і АS. Визначенні точки з’єднати лініями
2. Охарактеризувати стан економіки країни на трьох відрізках кривої АS
3. Графічно визначити рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг виробництва:
- при первісному положенні кривої АD1;
- при збільшенні сукупного попиту на величину а, побудувавши на графіку нове положення АD2;
- при збільшенні сукупного попиту на величину b, побудувавши на графіку нове положення АD3;
- при збільшені сукупного попиту на величину с, побудувавши на графіку нове положення АD4;
- при збільшені сукупного попиту на величину d, побудувавши на графіку нове положення АD
4. Результати рівноважного рівня цін і рівноважного обсягу національного виробництва подати у вигляді таблиці
5. Пояснити, чому при збільшенні сукупного попиту на класичному відрізку кривої AS відбувається тільки зростання цін, а реальний ВВП залишається постійним. Відповідь пов’язати з інфляцією попиту
6. Охарактеризувати економічну ситуацію в країні, коли величина сукупного попиту зменшиться (крива AD4 переміститься в положення AD3). Відповідь пов'язати з ефектом храповика
7. Перелічити і охарактеризувати нецінові чинники, які впливають на зсув кривої сукупного попиту. Результати відповіді подати у вигляді таблиці
8. Охарактеризувати економічну ситуацію в країні, якщо сукупна пропозиція зменшиться. Відповідь пов'язати з інфляцією витрат виробництва і стагфляцією. Підтвердити графічно
9. Охарактеризувати економічний стан в країні, якщо сукупна пропозиція збільшиться. Відповідь підтвердити графічно
10. Перелічити і охарактеризувати нецінові чинники, які впливають на зсув кривої сукупної пропозиції. Результати відповіді подати у вигляді таблиці
11. Яке допущення роблять при аналізі впливу чинників на зсув кривих сукупної пропозиції та сукупного попиту?
Задача
На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. 3 додатка, визначити:
1. Рівень безробіття в кожному році аналізованого періоду
2. Обсяг ВВП, недоодержаний внаслідок безробіття за кожний рік аналізованого періоду
3. Сумарний недоодержаний обсяг ВВП за 5 років аналізованого періоду. Зробити висновки на основі отриманих результатів щодо економічного стану країни внаслідок безробіття
Таблиця 3 – Вихідні дані для завдання 3 "Вплив рівня безробіття на обсяг ВВП" (цифри умовні)
Варіанти Рік Населення усього, тис. чол. В тому числі Фактичний ВВП, млн $
Особи до 16 років, тис. чол. Особи в спец. закладах, тис. чол. Особи, які вибули зі складу робочої сили, тис. чол. Усього працює, тис. чол
0
2008
6248
1248
248
1544
2794
1. Вибрати із табл. 3 додатка вихідну інформацію для свого варіанта
2. Розрахувати кількість населення, яке не враховується при визначенні кількості робочої сили. Воно складається з осіб, яки не досягли 16 років, студентів, які навчаються на денному відділенні, осіб, які знаходяться у спецзакладах, і осіб, які вибули зі складу робочої сили
3. Визначити кількість робочої сили:
4. Визначити кількість безробітних:
5. Розрахувати рівень безробіття для кожного року за період з 2004 по 2008 р
6. Розрахувати перевищення фактичного рівня безробіття над природним
7. Визначити починаючи з 2004 по 2008 р. для кожного року обсяг ВВП, недоодержаний країною в результаті перевищення фактичного рівня безробіття над природним, використовуючи закон Оукена. Визначити сумарний недоодержаний обсяг ВВП за 5 років. Зробити висновки
8. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці
Завдання
Група населення (пенсіонери, державні службовці, особи, які живуть на допомогу по соціальному забезпеченню), отримує фіксований номінальний дохід, величина якого за п’ять років аналізованого періоду (2004-2008) наведена в табл. 4 додатка. За цей час відбувається інфляція, що відображається зміною ціни споживчого кошика
Вважається, що 2004 рік – базовий, у ньому інфляція була відсутня, а номінальний дохід дорівнював реальному
Необхідно:
1. Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізованого періоду
2. Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізованого періоду
3. Визначити відсоткову зміну номінального і реального доходу по кожному року
4. Розрахувати реальний дохід населення по кожному року аналізованого періоду
Таблиця 4 – Вихідні дані для завдання 4 "Вплив інфляції на перерозподіл доходів" (цифри умовні) дол
Рік Ціна споживчого кошику Номінальний дохід
Варіанти Варіанти
5, 0 5,
2004 372
2005 396
2006 408
2007 447
2008 510
1. Із табл. 4 додатка вибрати вихідні дані для свого варіанта
2. Розрахувати індекс споживчих цін у кожному році аналізованого періоду по відношенню до базового за формулою
3. Розрахувати темпи інфляції по кожному року по відношенню до попереднього за формулою
4. Розрахувати відсоткову зміну номінального доходу по кожному року по відношенню до попереднього за формулою
5. Визначити відсоткову зміну реального доходу по кожному року аналізованого періоду за формулою
6. Розрахувати реальний дохід по кожному року аналізованого періоду за формулою
7. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці
8. Зазначити в графі “Примітка”:
- максимальні темпи інфляції;
- мінімальні темпи інфляції;
- рік, в якому рівень життя населення з фіксованими доходами був найкращим і в якому найгіршим
9. Побудувати графік динаміки реального доходу за аналізований період
10. Зробити відповідні висновки
Завдання
У табл. 5 додатка наведені дані, які характеризують залежність між розмірами післяподаткового доходу і споживчих видатків населення умовної країни
На основі вихідних даних потрібно:
1. Побудувати графік споживання і графічно визначити величини споживання відповідно до визначеного рівня доходу
2. Для цих же рівнів доходу графічно визначити величини заощаджень і побудувати графік заощаджень
3. Розрахувати:
- середню схильність до споживання АРС;
- середню схильність до заощадження APS;
- граничну схильність до споживання MPC;
- граничну схильність до заощадження MPS
4. Визначити графічно величину автономного споживання і пояснити його суть
5. Визначити рівень “порогового доходу”
6. За отриманими результатами зробити відповідні висновки
7. Відповісти на питання:
7.1. Поясніть економічний зміст бісектриси на графіку споживання
7.2. Чому при виконанні даного завдання рівень виробництва дорівнює величині післяподаткового доходу?
7.3. Як залежить МРС і MPS від збільшення доходу в кейнсіанській моделі?
7.4. Яку оцінку дають економісти інших шкіл взаємозв’язку між приростом доходу і МРС?
7.5. Чому сума АРС і APS, а також сума МРС і MPS дорівнює одиниці?
7.6. Коли наступає ситуація “життя в борг”?
8. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув графіку споживання і графіку заощаджень
9. Яке допущення роблять при аналізі впливу цих чинників на зсув графіків заощадження і споживання?
Таблиця 5 – Вихідні дані для завдання 5 "Споживання, заощадження та їх чинники" (цифри умовні)
Варіанти Координати точок Рівень виробництва і доходу, ЧВП = DI, млрд $ Споживання С, млрд $ Інтервал зміни доходу, в DI, млрд $
5,
10
500
375
На основі вихідних даних табл. 5 додатка потрібно:
1. Побудувати графік споживання, С; для цього:
- в однаковому масштабі на горизонтальній і вертикальній осях відкласти відповідно величини післяподаткового доходу (DI) і споживання (С);
- провести бісектрису прямого кута, утвореного осями координат
2. Графічно визначити величини споживання для восьми точок, які розташовані на побудований прямий між початковими точками, для рівнів доходу, який змінюється на ΔDI
3. Графічно визначити для цих же рівнів доходу величини заощадження і побудувати графік заощаджень S
4. Розрахувати середню схильність до споживання для усіх десяти рівнів доходу за формулою
де C – споживання, млрд $;
DI – післяподатковий дохід, млрд $
5. Розрахувати середню схильність до заощадження для цих десяти рівнів доходу за формулою
де S – заощадження, млрд $
6. Розрахувати граничну схильність до споживання для десяти рівнів доходу за формулою
де C – зміна в споживанні;
DI – зміна в доході (збільшення чи зменшення), млрд $
7. Розрахувати граничну схильність до заощадження для десяти рівнів доходу за формулою
де S – зміна в заощадженні, млрд $
8. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці:
9. Графічно визначити величину автономного споживання і “пороговий дохід”, пояснити їх суть
7. Відповісти на питання:
7.1. Поясніть економічний зміст бісектриси на графіку споживання
7.2. Чому при виконанні даного завдання рівень виробництва дорівнює величині післяподаткового доходу?
7.3. Як залежить МРС і MPS від збільшення доходу в кейнсіанській моделі?
7.4. Яку оцінку дають економісти інших шкіл взаємозв’язку між приростом доходу і МРС?
7.5. Чому сума АРС і APS, а також сума МРС і MPS дорівнює одиниці?
7.6. Коли наступає ситуація “життя в борг”?
8. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув графіку споживання і графіку заощаджень
9. Яке допущення роблять при аналізі впливу цих чинників на зсув графіків заощадження і споживання?
Завдання 6. „Аналіз попиту на інвестиції”
На підставі вихідних даних гіпотетичної економіки які приведені в таблиці 6 додатку, необхідно:
1. Побудувати криву попиту на інвестиції
2. Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 2006, 2007, 2008 роки
3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізований період
4. Відобразити ситуацію на графіку, коли в результаті збільшення податків на підприємницьку діяльність інвестиційні видатки змінилися на In’, а в результаті НТП – на In’’
5. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув кривої попиту на інвестиції. Яке допущення роблять при цьому аналізі?
6. Відповісти на питання:
6.1 Як відсоткова ставка впливає на обсяг інвестицій?
6.2 Як впливають зміни в рівні цін обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з’ясувати з ефектом відсоткової ставки
6.3 Поясніть, коли інвестиції є вигідними і до якого моменту їх треба здійснювати. Відповідь з’ясувати з інфляцією
6.4 Чому інвестиційні видатки є більш нестабільними, чим споживчі?
6.5 Чому при рішенні даного завдання на графіку попиту на інвестиції на осі ординат відкладається одночасно очікувана норма прибутку і реальна відсоткова ставка в однаковому масштабі
1. Із таблиці 6 додатку вибрати вихідні дані для свого варіанту
2. Побудувати криву попиту на інвестиції. Для цього в зручному для вас масштабі на горизонтальній осі відкласти обсяг інвестиції, а на вертикальній осі – реальну відсоткову ставку (очікувану норму прибутку)
Таблиця 6 - Вихідні дані для завдання 6 «Аналіз попиту на інвестиції”
Варіанти Точки Реальна відсот
кова ставка, % Обсяг інвес
тицій, млрд. $ Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.$
5,0 1 24
2 2 60 20 16 6 4
3. Графічно визначити обсяг інвестиції за 2006, 2007, 2008 роки
4. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізований період
5. Відобразити на графіку ситуацію, коли в результаті збільшення податків на підприємницьку діяльність інвестиційні видатки змінилися на In’, а в результаті прискорення НТП – на In’’
6. Отриманні результати подати у вигляді таблиці
7. Перелічити і охарактеризувати чинники, які впливають на зсув кривої
6.1 Як відсоткова ставка впливає на обсяг інвестицій?
Обсяг інвестицій знижується зі зростанням процентної ставки
6.2 Як впливають зміни в рівні цін обсяг інвестицій при допущенні, що рівень грошової маси в гіпотетичній економіці постійний. Відповідь з’ясувати з ефектом відсоткової ставки
6.3 Поясніть, коли інвестиції є вигідними і до якого моменту їх треба здійснювати. Відповідь з’ясувати з інфляцією
6.4 Чому інвестиційні видатки є більш нестабільними, чим споживчі?
6.5 Чому при рішенні даного завдання на графіку попиту на інвестиції на осі ординат відкладається одночасно очікувана норма прибутку і реальна відсоткова ставка в однаковому масштабі
Завдання 7. “Рівноважний обсяг виробництва та його чинники”
Функція споживання гіпотетичної економіки задано лінійним рівнянням:
С = с0+ мрс. Dі, де
С- величина особистих споживчих видатків, млрд. $;
С0- величина автономних споживчих витрат, млрд. $;
МРС- гранична схильність до споживання;
DI- післяподатковий дохід, млрд. $
На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 7 додатку, необхідно:
1. Визначити рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги
2. Розрахувати мультиплікатор інвестицій
3. Визначити рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться на Іn
4. Відповісти на питання:
4.1 Пояснити суть мультиплікатора інвестицій і його значення для визначення змін в обсязі рівноважного ЧВП
4.2 Як впливає зовнішня торгівля на рівноважний ЧВП?
4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості
Таблиця 7 - Вихідні дані для завдання 7 „Рівноважний обсяг виробництва та його чинники” млрд. $
Показники Варіанти
5,
1. Сукупна пропозиція =
національний
дохід, AS=NI,
мдрд.$
2. Податки, Т, млрд.$
3. Автономні споживчі видатки, С0, млрд. $
4. Гранична схильність до споживання, МРС 0,
5. Інвестиції, In, млрд.$
6. Державні видатки, G, млрд. $
7. Експорт, Х, млрд.$
8. Імпорт, М, млрд. $
9. Зміна обсягу інвестицій, In, млрд. $
Податки, інвестиції, державні видатки, експорт, імпорт є постійними величинами для кожного рівня національного доходу
1. Із таблиці 7 додатку вибрати вихідні данні для свого варіанту
2. Визначити рівноважний національний дохід, для цього потрібно:
2.1 Для кожного даного рівня національного доходу розрахувати після податковий дохід за формулою:
DІ = NI - T, де
DІ- після податковий дохід, млрд. $;
NI- національний дохід, млрд. $;
T - сума податків, млрд. $
2.2 Для кожного рівня доходу розрахувати споживчі видатки за формулою:
С = с0+мрс. Dі
2.3 Для кожного рівня доходу визначити чистий експорт за формулою:
Хn = X - M, де
Х- експорт, млрд. $;
М- імпорт, млрд. $
2.4 Для кожного рівня доходу визначити сукупний попит за формулою:
АD = C + In + G + Xn, де
C- споживчі видатки, млрд. $;
In- інвестиційні видатки, млрд. $;
G- державні видатки, млрд. $;
Xn- чистий експорт, млрд. $
3. На підставі результатів розрахунку визначити рівноважний національний дохід
4. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці
5. Розрахувати мультиплікатор інвестицій за формулою:
МІn = =, де
МРС - гранична схильність до споживання;
МРS - гранична схильність до заощадження
5. Визначити рівень національного доходу, при якому економіка досягне макроекономічної рівноваги, якщо обсяг інвестицій зміниться на Іn, для цього потрібно розрахувати зміну національного доходу за формулою:
NI = Іn. MІn
4.1 Пояснити суть мультиплікатора інвестицій і його значення для визначення змін в обсязі рівноважного ЧВП
4.2 Як впливає зовнішня торгівля на рівноважний ЧВП?
4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості
Завдання 8. “Рівноважний ЧВП і фіскальна політика”
На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 8 додатку, необхідно:
1. Розрахувати величину споживчих видатків і заощаджень після сплати податків при кожному рівні ЧВП
2. Розрахувати суму вилучень при кожному рівні ЧВП
3. Розрахувати суму ін’єкцій при кожному рівні ЧВП
4. Розрахувати сукупні видатки при кожному рівні ЧВП
5. Визначити обсяг рівноважного ЧВП
6. Як зміниться обсяг рівноважного ЧВП, якщо величина податків залишилась попередньою, а державні закупівлі збільшилися на G? Розрахувати мультиплікатор державних закупівель
8. Як зміниться обсяг рівноважного ЧВП, якщо державні закупівлі не змінилися, а сума податків збільшилася на T? Розрахувати мультиплікатор податків
9. Як зміниться обсяг рівноважного ЧВП, якщо одночасно збільшиться державні закупівлі і податки на G, T? Відповідь з’ясувати з мультиплікатором збалансованого бюджету
Таблиця 8 - Вихідні дані для завдання 8 „Рівноважний ЧНП і фіскальна політика” (цифри умовні)
Варі
анти Рівень
реаль-
ного
Чнп спо-
живан
ня,
С Заоща
джен-
ня,S По-дат-
ки,
Т Інвес-
тиції,
І дер-
жав-
ні
заку-
півлі,
G Екс-
порт,
Х ім-
порт,
М змі-
на
подат
ків,
ΔТ Змі-
на
держ
за-
куп,
ΔG МРS
5.0
3600
3240
360
200
210
300
0,
1. Із таблиці 8 додатку вибрати вихідні дані для свого варіанту
2. Розрахувати величину споживчих видатків після виплати податків при кожному рівні ЧВП за формулою:
Са = С - МРС. T, де
Са - споживчі видатки після сплати податків, млн. $;
С - споживчі видатки, млн. $;
МРС - гранична схильність до споживання;
T - сума податків, млн. $
3. Розрахувати величину споживчих заощаджень після уплати податків при кожному рівні ЧВП за формулою:
Sа = S - МРS. T, де
Sа - заощадження після уплати податків, млн. $;
S - заощадження, млн. $;
МРS - гранична схильність до заощадження
4. Розрахувати суму вилучень при кожному рівні ЧВП за формулою:
В = Sa + M + T, де
М - величина імпорту, млн. $;
T - сума податків, млн. $
8.3.1 Розрахувати суму ін’єкцій при кожному рівні ЧВП за формулою:
І = Іn + X + G, де
Іn - планові інвестиції, млн. $;
Х - експорт, млн. $;
G - державні закупівлі, млн. $
5. Розрахувати сукупні видатки при кожному рівні ЧВП за формулою:
АD = Са + Іn + Xn + G, де
Xn- чистий експорт, млн. $
6. Визначити обсяг рівноважного ЧВП
7. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці
8. Як зміниться обсяг рівноважного ЧВП, якщо державні закупівлі не змінилися, а сума податків збільшилась на Т. Відповідь з’ясувати з мультиплікатором податків, який розрахувати за формулою:
МT =, де
∆Y - величина зміни ЧВП, млн. $;
∆Т - величина зміни податків, млн. $
9. Як змінився рівноважний ЧВП, якщо величина податків не змінилася, а державні закупівлі збільшилися на G. Відповідь з’ясувати з мультиплікатором державних закупівель, який розрахувати за формулою:
МG =, де
G - величина зміни державних закупівель, млн. $
10. Як зміниться обсяг рівноважного ЧВП, якщо одночасно збільшаться державні закупівлі і податки на G, T ? Відповідь з’ясувати з мультиплікатором збалансованого бюджету
Завдання 9. “Монетаризм і рівняння обміну”
На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 9 додатку, необхідно визначити:
1. Розрахувати швидкість обігу грошей в 2007 році
2. Визначити обсяг грошової пропозиції, якщо ВВП збільшився на ВВП, а швидкість обігу грошей на V в 2008 році
3. Розрахувати темпи приросту грошової маси в 2008 році. Відповідь з’ясувати з грошовим правилом монетаристів
4. Поясніть ситуацію, коли обсяг ВВП зменшується, а кількість грошей в обігу залишається постійною або збільшується в результаті емісії
Таблиця 9 - Вихідні дані для завдання 9 «Монетаризм і рівняння обміну» (цифри умовні) млрд. $
Варіанти Грошова пропозиція, М ВВП ВВП
5,0 363,8 1746 209,
1. Вибрати вихідні дані для свого варіанту із таблиці 9 додатку
2. Розрахувати швидкість обігу грошей в 2007 році, використовуючи рівняння обміну
MV=Q P, де
М- кількість грошей в обігу;
V- швидкість обігу грошей;
Q- реальна кількість товарів і послуг, створених протягом року;
Р - середній рівень цін
3. Визначити величину грошової пропозиції в 2008 році, якщо ВВП збільшився на ВВП, а швидкість обігу грошей на 10% по відношенню до 2007 року
4. Розрахувати приріст грошової маси в 2008 році по відношенню до 2007 року у відсотках за формулою:
М, % =, де
М - темпи приросту грошової маси, %;
М - грошова пропозиція в 2007, 2008 р.р., млн.$
Завдання 10. “Перевага міжнародної спеціалізації і торгівлі”
Умова завдання: Росія і Україна мають виробничі можливості для виробництва двох видів продукції - вугілля і пшениці. Країни, вступив в торгові відношення і оцінив свої виробничі можливості, спеціалізуються на виробництві того товару, в якому вони мають порівняльну перевагу у виробництві для наступного взаємовигідного обміну
На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 10 додатку, необхідно :
1. Визначити обсяг продукції В і П, який країни одержать в результаті спеціалізації і торгівлі між собою
2. Визначити виграш кожної країни від спеціалізації і торгівлі, який виражається в прирості споживання товарів В і П
3. Відповісти на питання
3.1 Розкрити економічну суть принципу порівняльної переваги
3.2 Пояснити економічний зміст поняття альтернативна вартість
3.3 Чому міжнародна торгівля приносить вигоди усім країнам-учасницям цього процесу
Таблиця 10 - Вихідні дані для завдання 10 „Перевага міжнародної спеціалізації і торгівлі” (цифри умовні)
Варіан
ти
Країна Координати лінії виробничих можливостей, товар, т Обсяг виробництва до спеціалізації, товар, т Обсяг експорту після спеціалізації, товар, т
П в п в п в
5,0 Україна
Росія
55
110
30
50
- -
-
5. На підставі оптимальної альтернативної вартості визначити, яка країна має перевагу у виробництві товару П, а яка - у виробництві товару В
6. Визначити діапазон взаємовигідної умови торгівлі між Росією і Україною
7. Визначити коефіцієнт взаємовигідності торгівлі між країнами
8. Нанести на графік виробничих можливостей лінії торговельних можливостей
9. Визначити обсяг продукції П і В для кожної країни після їх спеціалізації і торгівлі між собою. 10. Визначити виграш від спеціалізації і торгівлі обох країн
11. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці
3.1 Розкрити економічну суть принципу порівняльної переваги
3.2 Пояснити економічний зміст поняття альтернативна вартість
3.3 Чому міжнародна торгівля приносить вигоди усім країнам-учасницям цього процесу
Завдання 11. „Економічні наслідки введення ввізного мита”
Вихідні дані: Гіпотетична економіка умовної країни проходить дві стадії свого функціонування. На першій стадії економіка “закрита”
На другій стадії економіка країни “відкрита” для зовнішньої торгівлі. Ввізне мито спочатку було відсутнє, а потім введене
Внутрішній попит і пропозиція телевізорів в країні характеризується кривими попиту і пропозиції, які задані лінійною функцією
На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 11 додатку необхідно:
1. Побудувати криві внутрішнього попиту і пропозиції телевізорів в країні
2. Графічно визначити рівноважний обсяг виробництва і рівноважну ціну телевізорів у “закритій” економіці
3. Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг імпорту телевізорів у “відкритій” економіці до введення мита
4. Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг імпорту телевізорів у “відкритій” економіці після введення мита
5. Визначити величину грошових надходжень в державний бюджет від введення мита
Таблиця 11 - Вихідні дані для завдання 11 „Економічні наслідки введення мита” (цифри умовні)
Ва
ріан
ти
Координати кривої внутрішнього попиту телевізорів
Координати кривої внутрішньої пропозиції телевізорів Світова ціна телевізо
рів, Pw, $ Мито, t, $
Точка 1 Точка 2 Точка 1 Точка
Q, тис.шт. P, $ Q, тис.шт. P, $ Q, тис.шт. P, $ Q, тис.шт. P, $
5,0 10 650 115 300 20 50 105 750 325
1. Вибрати вихідні дані із таблиці 11 додатку для свого варіанту
2. Побудувати криві внутрішнього попиту і пропозиції телевізорів, для чого : в зручному для Вас масштабі на горизонтальній осі відкласти кількість телевізорів, Q; а на вертикальній осі - ціну телевізорів, Р
3. Графічно визначити рівноважний обсяг виробництва телевізорів, Qd і рівноважну ціну телевізорів, Рd, у “закритій” економіці
4. Графічно визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання телевізорів і обсяг телевізорів, що імпортується у “відкритій” економіці до введення мита
Для цього на графіку попиту і пропозиції телевізорів провести лінію, яка відповідає рівню світової ціни телевізорів, Рw, і визначити точки її перетину з кривими попиту і пропозиції. Точка перетину лінії світової ціни з кривою попиту показує обсяг споживання телевізорів населенням країни. Точка перетину лінії світової ціни з кривою пропозиції показує внутрішній обсяг виробництва телевізорів в країні. Різниця між цими двома величинами - є обсяг імпорту
5. Визначити обсяг внутрішнього виробництва телевізорів, обсяг споживання і обсяг телевізорів, що імпортуються після введення мита
Для цього необхідно визначити ціну телевізорів після введення мита за формулою :
Pt = Pw + t, де
Pw - світова ціна телевізорів, дол.;
t - величина мита, дол
Pt = 325 + 30 =
На графіку попиту і пропозиції телевізорів провести лінію, яка відповідає рівню ціни телевізорів після введення мита. Точки її перетину з кривими попиту і пропозиції - це відповідно обсяг споживання телевізорів в країні після введення мита
6. Визначити величину грошових надходжень в державний бюджет від введення мита за формулою :
Mt = t x Qt, де
t - величина мита, дол.;
Qt - кількість імпортних телевізорів після введення мита, шт
7. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.