Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

ЄУФІМБ, варіант №7, Фінансовий менеджмент, №2441


Контрольна робота
K-9446

Завдання №1
“Формування раціональної структури капіталу”

Підприємство "Світанок" зіштовхнулося з проблемою недостатнього розвитку власного виробництва, має місце неритмічна робота, готова продукція пролежує на складах. Для ухвалення рішення про можливі шляхи виходу з положення, що склалося, необхідно провести розрахунки і зіставлення по основних показниках фінансового менеджменту як для самого підприємства, так і для контрагентів, з якими має намір співпрацювати підприємство.
Необхідно:
1) розрахувати 4 основних показники фінансового менеджменту: додану вартість (ДВ), брутто результат експлуатації інвестицій (БРЕІ), нетто результат експлуатації інвестицій (НРЕІ), економічну рентабельність (ЕР); похідні показники комерційну маржу (КМ), коефіцієнт трансформації (КТ), зробити висновок;
2) визначити ефект фінансового важелю (ЕФВ), найкраще співвідношення залученого капіталу (ЗК) і власного капіталу (ВК), а також можливу ставку відсотка по кредитах;
3) запропонувати два варіанти фінансування (довгове та бездовгове) одного з обраних Вами підприємств, припустивши, що воно збирається розвиватися і НРЕІ при цьому збільшиться в 2 рази від базового рівня, а підприємство може як залучити необхідний кредит, так і оголосити підписку на акції на суму власного капіталу, що воно вже має;
4) розрахувати граничне значення НРЕІ.
5) Побудувати графік.
Вихідні дані для вирішення даного завдання наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Основні показники роботи підприємств автосільгоспмашинобудування,
тис.грн.

п/п Найменування підприємства Власний капітал Залучений капітал Кредиторська заборгованість Вироблена продукція Оплата праці Амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8
1 АТ "Тракторний завод" 357 187 250 000 86 432 270 977 18 868 9 907
4 АТ "Тракт. нормалей" 2 708 4 000 190 5 157 336 127
6 АТ "Ливарний завод" 244 092 120 000 32 926 19 355 6 123 4 680
8 АТ "Чугуївськ. Аппарат." 80 881 75 000 15 226 41 331 3 882 2 186
19 АТ "Чернівцісільмаш" 12 919 17 500 164 10 525 94 454
20 АТ "Нежинсільмаш" 52 181 82 000 5 459 14 826 2 025 4 497
21 АТ "Київтрактодеталь" 77 906 58 000 10 538 73 017 2 594 2 513

Завдання №2
“Управління асортиментною політикою”

Підприємство ”Сюреалізм” зазнає збитків і збирається вживати заходів щодо покращення свого фінансового стану. Виявлено наступні напрямки подолання кризового стана:
– збільшення виторгу від реалізації;
– збільшення виторгу і зниження витрат;
– динаміка ціни;
– зміна асортиментної політики.
Необхідно провести оцінку вказаних напрямків удосконалення діяльності згідно з необхідністю максимізації кінцевого результату та зробити доклад щодо майбутньої поведінки підприємства та вживання можливих заходів.
Вихідні дані приведені в таблиці 4.
Таблиця 4 Вихідні дані, тис.грн.
Показник Сервізи Всього
Чайний Кавовий Столовий
Виручка від реалізації (без непрямих податків) 26700 19600 48200
Змінні витрати:
– матеріали 9790 4810 15120
– оплата праці 5940 2430 9190
– нарахування 2380 980 3670
– інші змінні витрати 600 560 1740
Постійні витрати 24770
Зарплата майстра з нарахуваннями 1130 970 1950 4050
Зарплата АУП 6840
Нарахування:
– оренда 1300
– амортизація 970
– інші постійні витрати 8880
Ціна одиниці товару, грн. 100,00 200,00 200,00

Визначте критерій згідно з яким ви маєте розподілити витрати на види продукції, що випускається підприємством.
Непрямий податок складає 12% об'єму реалізації.
Визначити:
1. Необхідні показники щодо структури витрат.
2. Силу впливу операційного важеля.
3. Поріг рентабельності і граничну кількість товару.
4. Запас фінансової тривкості підприємства.
5. Розмір прибутку при скороченні витору від реалізації на 15%.
6. Вивчити вплив на всі операційні показники збільшення виторгу від реалізації на 10%.
7. Змінити асортимент виробів на ваш погляд.
8. Розрахувати показники поглибленого операційного аналізу.
9. Побудувати графік життєвого циклу виробу.

Завдання №3
“Формування матриці фінансової стратегії”

Для реалізації нового проекту і освоєння нової продукції підприємство АО "Пісня" шукає постачальників сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Щодо споживачів, то мають місце несплати дебіторської заботгованості, це заважає оперативній роботі, призводить до додаткової потреби в фінансових ресурсів, виникнення незапланованих фінансових витрат. Ритмова робота ставить підвищені вимоги до вибору контрагентів.
Тому потрібна оцінка їхньої надійності, визначення нинішнього стану і прогнозування їхнього "критичного шляху" на найближчі періоди, що дозволить намітити припустимі межі ризику і виявити потенційні можливості досліджуваних підприємств (таблиця 3).
Таблиця 3
Основні показники роботи підприємств автосільхозмашинобудування, тис.грн.

Найменування підприємства Поточні активи Поточні пасиви Інвестиції у виробництво Продаж майна Позикові засоби Сума, одержана від емісії акцій Вклади в УФ інших підприємств Доходи від вкладів
на початок року на кінець року
АТ “Тракторний завод” 96400 86432 - 170 250000 9000 250 1200 600
АТ “Завод тракторних нормалей” 240 190 - 11 4000 2000 40 5800 1200
АТ “Ливарний завод” 22900 32926 750 143 120000 4000 450 1700 1000
АТ “Чугуївський апаратний” 17020 15226 320 113 75000 4000 750 2100 900
АТ “Чернівцісільмаш” 220 164 - - 17500 1500 320 3800 1500
АТ “Ніжинсільмаш” 4900 5459 900 48 82000 4500 500 2200 900
АТ “Київтрактородеталь” 11900 10538 740 330 58000 1300 650 1700 1800

Для вибору постачальників і споживачів необхідно:
1) розрахувати результати господарської діяльності (РГД), результати фінансової діяльності (РФД), результати фінансово-господарської діяльності (РФГД), зробити висновок щодо їх значень;
2) побудувати матрицю фінансової стратегії, зробити висновок щодо їх стану, тенденцій розвитку, можливостей співпраці.

Завдання №4
Оптимізація основних параметрів підприємства

АТ “Північ” планує підвищити оборот, в той же час воно бажає стимулювати власних інвесторів через виплату дивідендів. Вихідні дані для виконання даного завдання необхідно додати із завдання 1 (розраховані Вами базові показники фінансового менеджменту). Знайти внутрішні темпи зростання, якщо воно має основні показники, які представлені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Назва показника Г, Д, І, Р, С, Т, Є
Уставний капітал 1 000 000
Позичковий капітал 1 000 000
Оборот 2 700 000
Нето результат експлуатації інвестицій 500 000
Фінансові витрати 200 000
Норма розподілу 20%
Підвищення обороту на 20%

Розрахувати параметри підприємства:
1. Суму майбутнього обороту.
2. Комерційну маржу, коефіцієнт трансформації, оптимізувати їх щодо бажаного обороту.
3. Найбільш прийнятну норму розподілу.
4. Параметри капіталу, який забезпечить підвищення обороту на вказаний відсоток.

Завдання №5
“Визначення розміру грошового потоку і оцінка ринкової вартості підприємства (на прикладі)”

Завдання:
Для обраного вами підприємства необхідно:
1. Сформувати вихідні дані для визначення розміру грошового потоку згідно з наведеним прикладом;
2. Спрогнозувати чистий прибуток, власний оборотний капітал, амортизаційні відрахування;
3. Визначити ставки дисконту.
4. Розрахувати поточні вартості майбутніх грошових потоків.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.