Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Український гуманітарний ун-т, Варіант №13, Мікроекономіка, №3864


Контрольна робота
K-13758

1. Характеристика монопольного ринку, його ефективність
2. Задача № 13
Якщо ціна друкування фотографій зменшилася на 25 %, а ціна фотоапаратів не змінилася, як це вплине на обсяг попиту на фотоапарати, якщо коефіцієнт перехресної еластичності дорівнює 0,6?

3. Задача № 19
Графічне зображення вибору споживача наведено на рисунку 1. Рівновага споживача досягається в точці А.
а) знайдіть величину місячного доходу (І) споживача, якщо у відомо, що ціна товару X становить Рх = 6грн;
б) якою в такому випадку має бути ціна товару Y: Ру?
в) запишіть рівняння зображеної бюджетної лінії.
г) визначте граничну норму заміщення MRSXY товару X товаром Y в точці А.

4. Тестові завдання
1. Всяка функція корисності являє собою:
а) зв'язок між складовими набору благ і витратами на їх придбання;
б) співвідношення обсягів спожитих благ та рівня корисності, що досягається споживачем;
в) сукупність усіх наборів благ, які може придбати споживач;
г) зв'язок між кількостями одного блага та інших благ, адекватних за сукупною корисністю.
2. Підприємство мінімізує свої витрати за даного обсягу виробництва у точці дотику:
а) ізокости та найнижчої з можливих ізоквант;
б) ізокости та найвищої з можливих ізоквант;
в) ізокванти та найнижчої з можливих ізокост;
г) ізокванти та найвищої з можливих ізокост
3. Ізокванта - це"
а) лінія, яка характеризує різні комбінації ресурсів, використання яких забезпечує однаковий рівень виробничих витрат;
б) обсяг продукції, який отримує підприємство, використовуючи даний обсяг ресурсів;
в) крива, яка показує різні сполучення виробничих факторів при забезпеченні незмінного обсягу виробництва;
г) усі відповіді правильні
4. Позитивне рішення про будівництво моста, який має служити 200 років і приносити щорічний прибуток у розмірі 10%, буде прийнято за умови, що процентна ставка дорівнює, %:
а) не більше 2;
б) не більше 20;
в) 10 або менше;
г) 10 або більше.
5. Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару
а) збільшення попиту на товар;
б) зменшення попиту на товар;
в) збільшення пропозиції товару;
г) одночасне та однакове збільшення попиту і пропозиції;
д) одночасне та однакове зменшення попиту і пропозиції
6. На відміну від конкурентної фірми монополіст прагне:
а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу,
б) максимізувати прибуток,
в) виробляти продукції більше і підвищувати ціну;
г) вибирати такий обсяг виробництва, за якого граничний дохід дорівнює ціні;
д) всі відповіді правильні.
7. Товари X та Y мають відповідно ціни 50 і 80 грн.. і споживач витрачає весь свій бюджет на купівлю тільки цих товарів, купуючи 5 одиниць X і 8 одиниць Y. Граничні корисності 5-ї одиниці X і 8-ї одиниці Y однакові. Тоді можна зробити висновок, що:
а) споживач перебуває в стані рівноваги;
б) споживачеві треба купувати більше X і менше Y;
в) споживачеві треба купувати менше X і більше Y;
г) споживачеві треба збільшити купівлю обох товарів.
8. Якщо із зменшенням ціни на один товар на 2% попит на взаємозв'язаний з ним товар зменшився на 3%, то це означає,
що:
а) коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1;
б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1;
в) коефіцієнт цінової еластичності попиту є від'ємним;
г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту не перевищує 1.
9 Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність:
а) зростає;
б) спадає,
в) зростає або спадає, але залишається додатною;
г) є від'ємною величиною
10. Припустимо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар зросте, то рівноважна ціна:
а) зменшиться, а рівноважна кількість товару зросте;
б) зменшиться, зменшиться й рівноважна кількість товару;
в) збільшиться, а рівноважна кількість зменшиться;
г) збільшиться, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною.
11. Який із наведених нижче переліків значень сукупної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?
а) 20,30,40,50;
б) 20,28,34,38;
в) 20,40,80,160:
г) 20,35,55,80.
12. Підприємство мінімізує свої витрати за даного обсягу виробництва у точці дотику
а) ізокости та найнижчої з можливих ізоквант;
б) ізокости та найвищої з можливих ізоквант;
в) ізокванти та найнижчої з можливих ізокост;
г) ізокванти та найвищої з можливих ізокост.
13. Ціна товару А дорівнює 3 грн., а Б – 2 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Б у 30 ютилей і бажає максимізувати задоволення від покупки А і Б тоді він має прийняти граничну корисність А за:
а) 20 ютилей;
б) 45 ютилей;
в) 30 ютилей;
г) 15 ютилей
14. Якщо виробник збільшив витрати всіх факторів виробництва на 40%, а обсяг виробництва при цьому зріс лише на 35%, то це означає, що:
а) підприємство отримує додатковий прибуток;
б) діє закон спадної граничної продуктивності змінних факторів виробництва;
в) спостерігається спадний ефект від збільшення масштабів виробництва;
г) спостерігається зростаючий ефект від збільшення масштабів виробництва.
15. Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 2 за всякого рівня споживання, то ви зробите висновок, що
а) обидва блага є досконалими субститутами;
б) блага є досконалими комплементами.
в) крива байдужості благ характеризується спадною MRS;
г) крива байдужості благ опукла назовні від початку координат
16. Фірма виробляє і продає два товари: А і Б. Перший має багато
замінників, а другий становить значну частку в доходах споживачів. Збільшення ціни кожного з товарів приведе:
а) до збільшення виторгу від продажу товарів;
б) до зменшення виторгу від продажу товарів;
в) до збільшення виторгу від продажу товару А та зменшення його від продажу товару Б;
г) до зменшення виторгу від продажу товару А та збільшення його від продажу товару Б.
17. У короткостроковому періоді підприємство виробляє 20 одиниць продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 10грн., постійні витрати 40грн. За даних умов середні сукупні витрати дорівнюють:
а) 240;
б) 200;
в) 2;
г) 12.
18. Якщо товари А і Б – взаємозамінники, то збільшення ціни товару А викличе:
а) збільшення обсягу попиту на товар Б;
б) зменшення обсягу попиту на товар Б;
в) збільшення попиту на товар Б;
г) зменшення попиту на товар Б.
19. Якщо цінова еластичність попиту для товару дорівнює 0,5, то це означає, що:
а) збільшенню кількості товару, на який пред'явлено попит, на 1% відповідає зменшення ціни на 0,5%;
б) збільшенню кількості товару, на який пред'явлено попит, на 10% відповідає зменшення ціни на 20%;
в) збільшенню кількості товару, на який пред'явлено попит, на
1 % відповідає збільшення ціни на 2%;
г) зміна ціни на 0,5% спричинить таку ж зміну кількості товару,
на який предъявлено попит.
20. Припустимо, що MUA/MUH=7, а Рд/Рв-5. Це означає, що:
а) споживач знаходиться у стані рівноваги;
б) для досягнення рівноваги варто купувати більше А і менше В;
в) для досягнення рівноваги варто купувати більше В і менше А;
г) немає правильної відповіді.

Література
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.