Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Український гуманітарний ун-т, Варіант №6, Статистика, №3868


Контрольна робота
K-13762

Завдання № 1
Підприємством планується збільшити обсяг випуску продукції у четвертому кварталі на 11%. Фактично підприємство збільшило обсяг випуску на 7%. Розрахувати, як підприємством був виконаний план по збільшенню випуску продукції.

Завдання № 2
На підставі даних таблиці 1:
1. Згрупувати підприємства за однією із ознак, побудувавши інтервальний ряд розподілу, виділивши три групи. Результати оформити у таблиці;
2. Зобразити ряд розподілу графічно;
3. Для побудованого ряду обчислити характеристики ряду розподілу:
– показники центру розподілу: середню, моду, медіану;
– показники варіації: розмах варіації, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації, коефіцієнт асиметрії і ексцесу
Таблиця 1 Вихідні дані

з/п Чорна металургія
Розмір основних засобів Чисельність робітників
1 672 1190
2 714 1020
3 655 1088
4 774 1054
5 298 680
6 536 748
7 357 612
8 714 1020
9 774 1020
10 1190 1530
11 1071 1170
12 1012 1230
13 714 1050
14 714 900
15 655 960
16 774 930
17 1190 1350
18 1071 1170
19 536 660
20 357 540


Завдання № 3
У результаті вибіркової перевірки якості продукції отримано наступні дані:
Таблиця 6 Вихідні дані
Вид товару Всього перевірено, тис. шт. Процент бракованого товару
Швейні вироби 500 5,5
Трикотажні вироби 450 10,0
Разом 950 Х

Визначити середню частку виробів, повернутих на виправлення, за двома видами товарів разом.

Завдання № 4
За даними таблиці 1 задачі 2 побудувати таблицю спряженості за галуззю (графа 5) і однією із заданих ознак. Оцінити тісноту зв’язку між ними за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості. Перевірити істотність зв’язку з рівнем значимості
Таблиця 7 Вихідні дані

з/п Розмір основних засобів Галузь
1 126 1
2 119 1
3 140 1
4 126 1
5 119 1
6 84 1
7 84 1
8 77 1
9 91 1
10 119 1
11 192 1
12 204 1
13 187 1
14 221 1
15 85 1
16 153 1
17 102 1
18 204 1
19 221 1
20 340 1
21 504 2
22 476 2
23 336 2
24 336 2
25 308 2
26 364 2
27 560 2
28 504 2
29 252 2
30 168 2

Завдання № 5
Нижче наведені дані про вартість основних засобів і випуск товарної продукції по промислових підприємствах за рік:
Таблиця 10 Вихідні дані
Номер
підприємства Вартість основних фондів,
гр. од. Товарна продукція, гр. од.
за планом фактично
1 510 620 628
2 690 1435 1470
3 1750 3535 3742
4 4420 9120 10223
5 1146 1124 1217
6 1205 1784 1955
7 1308 2966 2994
8 364 408 409
9 402 590 617
10 2120 3151 3276
11 1332 2150 9166
12 1115 2304 2499
13 4073 10967 12099
14 1014 2976 3138
15 586 978 992
16 905 1296 1404
17 1746 4010 4157
18 3140 3572 6206
19 529 1008 1057
20 2861 6068 6412
21 407 618 624
22 1990 3912 4075

Провести групування підприємств за вартістю основних фондів до 500 гр. од., від 501 до 1000 гр. од., від 1001 до 1500 гр. од., від 1501 до 2500 гр. од., понад 2500 гр. од.
У кожній групі підрахувати кількість підприємств, вартість основних фондів, товарну продукцію фактично і за планом, відсотки виконання плану, фактичну вартість товарної продукції на одну грошову одиницю основних фондів (фондовіддачу). Обчислити питому вагу кожної групи в загальному фактичному випуску продукції. Результати розрахунків звести в таблицю.

Завдання № 6
Нижче наведені дані по 10 підприємствах про вартість основних фондів та обсяг реалізованої продукції.
Таблиця 13 Вихідні дані

п/п Вартість основних фондів, гр. од. Обсяг реалізованої продукції, гр. од. № п.п. Вартість основних фондів, гр. од. Обсяг реалізованої продукції, гр. од.
1 1,2 2,8 6 5,5 10,1
2 1,6 4,0 7 6,0 9,5
3 2,5 3,8 8 8,0 12,5
4 3,8 6,5 9 9,1 18,3
5 4,3 8.0 10 10.0 24,5

Визначити залежність обсягу реалізованої продукції від вартості основних фондів. Обчислити рівняння регресії. Визначити щільність зв'язку. Розрахувати коефіцієнт кореляції. Зобразити інформацію графічно. Зробити висновки.

Завдання № 7
Дані про виробництво продукції на підприємстві наведено у табл. 15.
Таблиця 15
Роки Виробництво продукції, тис. грн.
1996 52,8
1997 56,9
1998 61,3
2000 68,4
2001 72,2
2002 76,3
2003 84,9

Визначній такі показники динаміки:
1. Ланцюгові і базисні:
1) абсолютний приріст:
2) темп зростання;
3) темп приросту:
4) абсолютне значення 1 % приросту.
2. Середній рівень виробництва продукції за період, що аналізується.
3. Середній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту за період, що аналізується. Зробити відповідні висновки.

Завдання № 8
Використовуючи дані в таблиці 8 побудувати однофакторну регресійну модель залежності середньомісячної продуктивності праці від стажу роботи працівників. Для цього визначити:
1) параметри рівнянь залежностей за допомогою методу найменших
квадратів та відхилення емпіричних значень результативної ознаки від
її теоретичних значень;
2) коефіцієнт та індекс кореляції.
Перевірити модель на адекватність. Побудувати графік залежності. Зробити висновки.
Таблиця 16. Вихідні дані
Робітник № Стаж роботи робітників підприємства, років, Х Середньомісячна продуктивність праці, У
1 3,0 256
2 8,5 257
3 11,2 255
4 6,5 251
5 8,0 217
6 4,5 277
7 4,7 213
8 18,0 287
9 16,0 294
10 13,0 295
11 16,1 275
12 12,5 334
13 11,0 358
14 7,1 167
15 12,2 174
16 6,9 251
17 7,4 207
18 9,5 280
19 10,0 247
20 10,5 109

Завдання № 9
Використовуючи дані таблиці 4 визначити:
1) індивідуальні та загальні індекси ціни, фізичного обсягу продукції та
товарообігу; економію (перевитрати коштів), яку матимуть покупці від зміни
ціни на продукцію кожного виду і в цілому;
2) індивідуальні індекси і загальний індекс собівартості продукції;
3) індивідуальні та загальний індекс трудомісткості та загальних витрат
робочого часу;
4) абсолютний та відносний приріст витрат робочого часу в цілому, а
також під впливом змін трудомісткості одиниці продукції і фізичного
обсягу виробництва окремо щодо кожного виду продукції і в цілому.
Зробити порівняльний аналіз по двох підприємствах і висновки.
Таблиця 18. Собівартість, ціна, обсяги витрат робочого часу на виробництво і реалізацію продукції А і Б підприємства у базовому і звітному роках (дані умовні).
№ підприємства вид продукції Базовий рік Звітний рік

собівартість одиниці продукції, грн. ціна одиниці продукції, грн. обсяг виробництва, тис. шт. витрати часу на виробництво, тис. людино-днів собівартість одиниці продукції, грн. ціна одиниці продукції, грн. обсяг виробництва, тис. шт. витрати часу на виробництво, тис. людино-днів № підприємства для порівняння
15 А 16 18 90 460 14 16 100 50 11

Б 220 250 80 7400 205 240 100 9000

Завдання № 10
У результаті повторної вибірки взято 200 одиниць продукту. Середня маса – 9 кг, середнє квадратичне відхилення 1,2 кг. З імовірністю 0,954 визначити границі, в яких знаходиться середня маса у всій партії.

Література
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.