Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Український гуманітарний ун-т, Варіант №5, Економіка підприємства, №3855


Контрольна робота
K-13743

Тема 1. Основні засоби
Задача № 1
Умова: 31 грудня 2004 року підприємство придбало об'єкти необхідних для виробництва основних засобів, ціна яких та супутні витрати, пов'язані з їх купівлею наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 Витрати на придбання основних засобів


Групи основних засобів

Ціна придбання основних
засобів, тис. грн. Супутні витрати, пов'язані з придбанням основних засобів, тис. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2005 р.
страхові платежі витрати на монтаж тис. грн. у % до підсумку
1.

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

999,395 999,395 67,87
2. Машини та устаткування 347,30 18,57 7,10 372,97 25,33
3. Транспортні засоби 43,19 2,18 - 45,37 3,08
4.
Інструменти, прибори та інвентар 38,91 1,17 40,08 2,72
5. Інші основні засоби 14,80 - 14,8 1,0
Всього X X X 1472,615 100,0

Сформувати первісну вартість по кожній групі основних засобів на 01.01.2005р. Розрахувати загальну первісну вартість основних засобів підприємства на 01.01.2005р. Визначити структуру основних засобів за станом па початок 2005 року.

Задача № 2
Таблиця 2 Дані для визначення амортизаційних відрахувань
Групи основних
засобів Очіку¬ваний термін
викорис¬тання, років Ліквідаційна вартість,
% до первісної вартості Рекомендований метод
амортизації Сума
амортизаційних відрахувань, тис. грн. Вартість основних засобів на кінець 2005 р.
за рік за місяць за квар¬тал первісна залишкова
Будівлі, споруди та передавальні
пристрої 21 30 Рівномірний 79,952 6,663 19,998 999,395 919,443
Машини та устаткування 8 6 Кумулятивний 89,513 7,459 22,378 372,97 283,457
Транспортні засоби 5 6 Податковий 18,148 1,512 4,537 45,37 27,222
Інструменти, прибори та інвентар
5 0 Прискореного зменшення ЗВ 9,619 0,802 2,405 40,08 30,461
Інші основні засоби 8 6 Рівномірний 3,552 0,296 0,888 14,8 11,248

Завдання:
1. Обчислити суму амортизаційних відрахувань по кожній групі основних засобів:
а) за рік;
б) за місяць;
в) за квартал.
2. Розрахувати первісну та залишкову вартість основних засобів за станом на кінець 2005 року.
3. Здійснити нарахування амортизації на весь термін експлуатації для групи 1

Задача № 3
Таблиця 5 Дані для переоцінки основних засобів за станом на 1.01.2005 року
Елементи основних
фондів До переоцінки (на 01.01.2005р.) Справедлива вартість на 01.01.2006 р., тис. грн. індекс пере-
оцінки Після переоцінки (на 01.01.2006р.)
Первісна вартість, тис. грн. Залишкова вартість, тис. грн. Первісна вартість, тис. грн. Залишкова вартість, тис. грн.
1 2 3 4 6 7 8
Будинки, споруди та передавальні пристрої 999,395 919,443 769,75 0,837 836,494 769,574
Машини та устаткування 372,97 283,457 228,06 0,804 299,868 227,899
Транспортні засоби 45,37 27,222 56,80 2,087 94,687 56,812
Інструменти, прибори та інвентар
40,08 30,461 38,40 1,26 50,501 38,381
Інші основні 14,8 11,248 8,05 0,716 10,597 8,054

Визначити індекс переоцінки основних засобів за етапом на 01.01.2006 року. Розрахувати відновну вартість основних засобів за станом на 01.01.2006 року.

Задача № 4
Таблиця 4 Показники діяльності підприємства за 2005 рік та за планом на 2006р.
.№ Показники 2005 рік 2006 рік (план). приріст у % до 2005 року
1. Обсяг виробленої продукції 5742,46 7,4
2. Вартість основних засобів 1472,615 6,1
3.
Річний прибуток підприємства 635,21 5,9
4. Середньооблікова чисельність персоналу основної діяльності 50 5,5

Розрахувати показники ефективності використання основних засобів та проаналізувати їх динаміку, порівнюючи планове завдання на 2006 рік з фактичними показниками за 2005 рік. Проаналізувати динаміку рівня фондоозброєності праці.

Задача № 5
01.01.2006р. (після річного терміну експлуатації) підприємство реалізувало легковий автомобіль, первісна вартість якого становила 347,3 тис. грн. (дані табл.1). За рік його експлуатації нарахована сума амортизаційних відрахувань в розмірі 18,148 тис. грн. (дані задачі 2).
Автомобіль було продано 01.01.2006 року за ціною 45010 грн.
Визначити фінансовий результат від реалізації автомобіля.

Тема 2. Оборотні кошти
Задача № 1
Користуючись даними таблиці 1, обчислити:
1) показники, які характеризують процес обертання оборотних коштів підприємства в базовому та звітному роках;
2) величину відносного звільнення оборотних коштів в звітному році порівняно з базовим.
Зробити висновки відносно динаміки ефективності використання оборотних коштів підприємства.
Таблиця 1 Дані для розрахунків показників обертання оборотних коштів підприємства (млн. грн.)
Показники
Реалізована за рік продукція:
- базовий рік 37,1
- звітний рік 33,3
Річний прибуток:
- базовий рік 1,1
- звітний рік 0,9
Середньорічні залишки оборотних коштів:
- базовий рік 1,5
- звітний пік
1,4

Задача № 2
Користуючись даними таблиці 2. обчислити:
1) норматив оборотних коштів у виробничих запасах;
2) норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві.
Усі дані таблиці подані за квартал. Режим роботи підприємства - п'ятиденний. Нормативи розрахувати також за квартал.
Таблиця 2 Дані для розрахунків нормативів оборотних коштів підприємства
Показники
Добові витрати сировини, грн. 1325
Поточні витрати на оплату персоналу та інші, грн. 54541
Інтервал між двома черговими поставками, днів 12
Тривалість між оплатою ресурсів та їх надходженням, днів 1,5
Час на підготовку ресурсів до виробництва, днів 3,0
Страховий запас, днів 5,3
Тривалість виробничого циклу, днів 24

Задача № 3
Інформація про надходження на підприємство та передачу сировини зі складу у виробництво наведені у таблиці 3, визначити вартість переданих у виробництво та залишених на складі запасів сировини за умов використання:
– методу середньозваженої собівартості одиниці запасу;
– методу ФІФО;
– методу ЛІФО.
Таблиця 3 Дані про рух запасу сировини
Дата

Залишок на 01.01.2004 p. кількість, кг 244
ціна 1 кг 10,1
Придбано сировини:
08 01.2004 p. кількість, кг 488
ціна 1 кг, грн. 12,7
14.01.2004 p. кількість, кг 732
ціна 1 кг, грн. 13,2
22.01.2004 p. кількість, кг 829
ціна 1 кг, грн. 14,2
Всього придбано 27631,8
Передано у виробництво:
10.01.2004 р. кількість, кг 488
ціна 1 кг, грн. 12,7
16.01.2004 р. кількість, кг 857
ціна 1 кг, грн. 13,2
24.01.2004 р. кількість, кг 726
ціна 1 кг, грн. 14,2
Передано у виробництво всього 27819,2
Залишок на складі

Література
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.